HABERLER
Dini Haber

MUHAMMED'İN CİNAYETLERİ

Yazan: Aziz


5 Çocuklu Kadın Esma'nın Öldürülmesi

Esmâ bint-i Mervân (Arapça: عصماء بنت مروان Mervan'ın kızı Esma), 7. yüzyılda yaşamış Medineli kadın şairdir.

Muhammed tarafından kendisi hakkında verilen ölüm emri ile bilinir. Ölüm emrinin sebebi, Muhammed'e karşı eleştirel şiirler yazmış olmasıdır. Muhammed'in isteği üzerine Ümeyr b. Adî tarafından öldürülür.

Esmâ bint-i Mervân bir şiirinde Muhammed'i şairleri öldürttüğü için şöyle eleştiriyordu:
"Düşman üzerine seğirterek birbirinizle yarışırcasına yürüyünüz Malik, Nebit, Avf oğulları!
Düşman üzerine seğirterek birbirinizle yarışırcasına yürüyünüz Hazrec oğulları!
Sizler, sizden olmayan, yanınıza gelen bir kimseye itaat ettiniz, boyun eğdiniz ki, o ne Mudar'dandır, ne de Mezhic'dendir!
Başları kestikten sonra, hâlâ ondan pişmiş çorba umulduğu gibi umuyorsunuz! Ondan bir şey uman aldanır, umudundan kesilir."

Muhammed Asma’nın bu şiirlerine öfkelenir ve öldürülmesine karar verir. “Kim beni Mervan’ın kızından kurtaracak?” diye sorduğunda; Adiyy b. Hareşe isminde (gözleri görmeyen) bir müslüman bu göreve talip olur. Muhammed’in adamları Bedir’den döndükten sonra Adiyy ile birlikte Ramazan’ın yirmibeşinci gecesi o kadının evine giderler. Evdekiler uykudadır. Asma, çocukları ile birlikte yatmakta olup, hatta bir bebeği de onun üstüne uzanmış durumdadır. Adiyy eliyle yoklayarak bebeği kenara çeker ve gözleri görmemesine rağmen kılıcını Mervan’ın göğsüne dayayıp yüklenir ve kılıç Mervan’ın arkasından çıkar.


Sabah olunca gelip Muhammed ile birlikte namaza durur. Muhammed onu tedirgin görünce “Ya Umeyr Mervan’ın kızını mı öldürdün ?” diye sorar. O da “Evet ya Rasulullah, acaba hata mı ettim?” diye cevap verir. Muhammed “Hayır onun için iki keçi bile birbiriyle toslaşmazdı” der.
Başka kaynaklarda Muhammed’in söylediği son söz şöyledir : “Onun kanı hederdir, sorup karşı çıkacak kimse yoktur”

Ömer “Tebrikler doğrusu, böyle kör bir şahıs böyle mühim bir hizmette bulunsun” deyince Muhammed cevap olarak, “ Ya Ömer, kör deme, O gerçeği gören mert bir kişidir. Habersizce Cenab-ı Hakk’a ve Resulü’ne yardım etmiştir” der. Muhammed böyle başarılı bir işi “kör” olmasına rağmen yerine getirdiği için Adiyy b. Hareşe’ye Umeyr yani “gözleri gören” ismini takar.

Bu cinayetten bir gün sonra Khatma kabilesinin tamamı müslüman olur.

Esma, Muhammed’in öldürttüğü kişiler için iyice içerlemiş olacak ki, halktan Muhammed’i (tıpkı Muhammed’in öldürttüğü gibi) gafil avlayacak birinin çıkmasını ümit ediyor. Bu demektirki Esma’nın kendisi hem kadın olduğu için ve hem de acizliğinden böyle bir işi kendisi yapamaz.

O halde Esma denen bu 5 çocuklu kadın Muhammed için ne gibi bir tehdit unsuru idi Muhammed’in “O kadın için iki keçi bile toslaşmaz” cümlesinden anlıyoruz ki, Esma’nin ölümü halk içinde pekte ses getirecek bir hadise değildir. Bu demektirki Esma o dönemlerde otoriter, devlet idaresinde bulunan bir kişi ya da Muhammed’e karşı diğer kabilelerle iş birliği yapabilecek mevkide bir kadın değildi.

Esma, kendi çapında şiirler yazan 5 çocuklu şair bir annedir. Esma şiirleri ile değil diğer güçlü kabileleri Muhammed’e karşı savaşmak için iş birliğine çağırabilmek, kendi halkını bile Muhammed’e karşı ayaklandıramayacak kadar aciz bir kadındı. Tek suçu Muhammed’in kişileri gafil avlamasına ve kallesçe işlenen suikast olaylarına kızarak, Muhammed’in bu eylemlerini eleştirmesidir. Akabinde yazdığı dizelerin bedelini kendi çocukları önünde vahşice katledilerek ödemiştir.

Esma Bint Marvan için iki keçi tokuşur mu bilemem ama, geride bıraktığı 5 yetim çocuğun sabah akşam analarına ağladıkları kesin.

Kaynaklar:
Ibn Sad, Siret resul)
(Mahmud Esad- İslam Tarihi “Tarih-i Din-i İslam” Sayfa – 550-551)
İbn İshak Allah’ın Resulü’nün Sireti (S.675-676), İbn Sad “Tabakat el-Kebir” (Cilt 2 Sayfa 31)
İslam Tarihi, Asım Köksal, cilt 1-258
İbn Hişam, cilt.1. sh.399
İbn Hişam, cilt-1.sh.320-321.
İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c.3, s.62, Vâkıdî, Megâzî, c.1, s.191-192, Taberî, Târih, c.3, s.5, Beyhakî, Delâilü´n-nübüvve, c.3, s.200, İbn Abdilberr, İstiâb, c.4, s.1464, İbn Esîr, Kâmil, c.2, s.144, İbn Seyyid, Uyûnu´l-eser, c.1, s. 01, Zehebî, Megâzî, 7s.1 31, E bu´l-Fidâ, el-Bidâye ve´n-nihâye, c.4, s.5.]
Buhârî, Sahîh, c.5,s.26-28, Taberî, Târîh, c.3,s.6-7, Beyhakî, Sünenü´l-kübrâ, c.9,s.80, Delâilü´n-nübüvve, c.4,s.37-38, İbn Esîr, Kâmil, c.2, s.147-148, Zehebî, Megâzî, s.285-286.
Milli Egitim Bakanligi yayinlari: Taberi, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, Istanbul, 1966, cilt II. sh. 365-6)
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »

5 yorum

 1. Bir önceki makalede gerçekten yaşamadı demiştiniz?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Lütfen yazı sonlarındaki yazar adlarına dikkat ediniz. Çünkü her yazarımız doğal olarak farklı görüşlere sahip. "Muhammed Gerçekten Yaşadı Mı" yazı serisi yazarlarımızdan Gregoire de Fronsac'a aittir, bu yazı ise Aziz Yağan'ındır.
   Yani birine göre Muhammed yaşamıştır, diğerine göre yaşamamış olabilir (teori).

   Sil
 2. muhammed kadının kâtiline “gözleri gören” adını vermiş!! Vay be ne büyük iş yapmış möhemmed(!)... Ulan ne şizofren, ne bunak, ne beyhude bu islam dünyası be.
  Bu ismi verince adam, gerçekten görmeye başladı mı sanki?!!! :-) :-)
  -ManiThor-

  YanıtlayınSil
 3. Muhammed yaşamıştır veya yaşamamıştır. Bu tarihçilerin sorunudur. Ancak biz elimizdeki verilere bakarak hareket etmek durumundayız ve bu verilere göre de İslam'ın halkı cehaletle başbaşa bıraktığıdır. Bunun için bize düşen görev mevcut bilgilerle İslamı eleştirmek ve cehalatle başbaşa bırakılan halkımız aydınlatmaktır.

  YanıtlayınSil