HABERLER
Dini Haber

KUR-AN AYETLERİ NASIL YAZILIYORDU?

AY, din, islamiyet, Hz Muhammed, Kur-an ayetleri nasıl yazılıyordu?,Fussilet suresi,Muhammed'in insanlardan duyduklarını Kur-an'a koyması,Kur-an nasıl oluştu?,Kur-an'ın içeriği
Fussilet Suresi'nin 22. Ayeti
Abdullah bin Mesut anlatıyor:

''Kabe’nin yanındaydık. Bir gurup insan kendi aralarında şu konuda tartışıyordu: "Acaba Allah insanın içindekini de bilir mi?"

Bu arada ben Muhammed’in yanına vardım ve bu olayı kendisine anlattım. Bunun üzerine konuyla ilgili Fussilet Suresi’nin 22 ve 23. ayetleri indi."

Bu iki ayette özetle şu tema işleniyor: "Siz Allah’ın, yaptıklarınızın çoğunu bilmeyeceğini sanıyordunuz. İşte Rabbinizi böyle sanmanız, sizi yok etti ve SİZ ziyana uğrayanlardan oldunuz."

Aslında Kur’an’m insanüstü bir kaynaktan gelmediğini söyleyenler, Muhammed zamanında da yok değildi. Öyle ki, muhalifler o zaman, "Muhammed her şeye göz kulaktır; kim ne derse onu dinler ve sonuçta ona göre ayetini uydurup ortaya çıkarır ve ’Allah'tan geldi’ der" diyorlardı. Bu itirazları bertaraf etmek için "O münafıklar içinde öyle kimseler vardır ki, peygambere eza eder, onu incitirler ve ona 'Her söylenen sözü dinleyen bir kulaktır' derler. Onlara de ki, o sizin için bir hayır kulağı­dır. Allah'a inanır, müminlerin sözüne inanır, İçinizden iman edenler için o bir rahmettir, Allah'ın peygamberini incitenler (yok mu?) en acıklı azap onlarındır.” diyor.

Gerçekten bu ayette, Muhammed'in her söze göz kulak oldu­ğu tescil ediliyor. Örneğin; "o sizin için bir hayır kulağıdır, Allah'a ve müminlere (onların sözlerine) inanır" deniyor.
Bu ayet, Muhammed'in çeşitli yerlerden bilgi aldığı konusunda çok önemli bir kanıttır.

Kaynak:
el-Lü'Iüü ve7 Mercan, Nor 1768; Buharı, Fussilet tefsiri, t. ve 2. baplar; Müslim, Sıfat-t Münaftkin, 5, No: 2775; Timnizi, Fussilet tefsiri. 41. bab. No: 3249; Vahidi, Esbab-iNüzul, Fussilet-22-23; Suyuti, Lübab.... Fussilet-22-23. 80 Ebu Davud, Tıp, 16, No: 3881; Ibn-i Mace, Nikah, 61. No: 2012: İmam Ahmet bin Hanbel, Müsned, 6/453; Kiitüb-i Sitte, Í. Canan tere., 7/541-16/72.

Yazan: Aziz Yağan
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »

Hiç yorum yok