HABERLER
Dini Haber

MUHAMMED VE ÇOK EŞLİ EVLİLİKLERİ

AY, Muhammed'in eşleri,din,islamiyet,Hucurat suresi,Hatice'nin ölümünden sonra Muhammed,Muhammed'in evlilikleri, Muhammed'in cariyeleri,
Arap kaynaklarının bildirdiğine göre Muhammed, Hatice’nin ölümünden sonra 24 kadınla evlenmiştir. 15 kadınla aynı zamanda evli olup on üçü ile zifaf olmuştur. Bunlardan on bir kadını aynı zamanda bir araya topladığı vakitler olmuştur. Öldüğü sırada dokuz kadınla evli bulunmaktaydı. Bunlar dışında nikahsız tuttuğu cariyeleri de vardı. Altmış üç yaşında iken öldüğü zaman dokuz kadınla evli idi.
İbn Sa’d ve ona Hişam bin Muhammed’e göre Muhammed’in 15 kadınla evlendiğini ve 13’ü ile zifaf olduğunu bildirmekle beraber Taberi’nin belirtmesine göre Muhammed’in evlendiği kadınların sayısı 23’ü bulmaktadır. Bunlar şunlardır:

1) Huveylid bin Esed bin AbduPUzza’ın kızı Hatice;
2) Ebu Bekir’in kızı Ayşe;
3) Zam’a bin Kays bin Abdişems bin Abdi Vedd el-Vudd bin Nasır’ın kızı Şevde;
4) Ömer bin Hattab’ın kızı Hafza
5) Ebu ümeyye bin Mugire’nin kızı Ümmi Seleme;
6) Haris bin Ebu Zirar’ın kızı Cuveyre;
7) Ümmi Habibe;
8) Cahs bin Ribab’ın kızı Zeynep-,
9) Ubeyd bin Ka’b’ın kızı Safiye,
10) Haris bin Hüz’un kızı Meymune;
11) Rifaa’nın kızı Neşat;
12) Amfin kızı Şenba-,
13) Cabir’in kızı Gaziyyeı
14) Numan bin Esved’in kızı Esma;
15) Beni Kurayza’dan Zeyd’in kızı Reyhane;
16) Kıbt kavminden Marya (cariye olarak kullanmıştır. İbrahim adındaki
oğlu bu kadından olmuştur);
17) Huzeyme kızı Zeyneb;
18) Dihye bin Halife Kelbi’nin kız kardeşi Şerafi;
19) Zayba’nın kızı Aliye-,
20) Kays bin Ma’di Ker’b’in kızı Kutayle;
21) Şurayh’ın kızı Fatıma-,
22) Huzeyl bin Hubeyre’nin kızı Havle;
23) Hazrec’in kızı Leyla;
24) Yezid’in kızı Umre.
Bütün bu kadınlar arasında Marya ve Reyhane Muhammed’in odalıklarından sayılır.


Muhammed’in evliliklerinden pek çoğu, eşlerinin dileğine ve isteklerine dayanamamıştır. Eşlerinden bir kısmı, çaresizlik yüzünden, bir kısmı da buna zorlandıkları için evlenmişlerdir. Örneğin Cüveyriye, el-Muraysi gaza ‘sında ele geçirilen esirlerden olup ganimet dağıtımı sırasında Muhammed’in payına düşmüş ve Muhammed de onu güzelliği nedeniyle almıştır. Safiyye, Hayber savaşında alınan esirlerdendir; Hayber olayı gününde Muhammed esirleri gözden geçirirken, güzelliğine kapıldığı bu kadının üzerine hırkasını atmış ve onu haremine almıştır. Reyhane, ganimet malı olarak Muhammed’e “Ihsan” edilmiştir. Mariya, İskenderiye sahibi Mukavkis tarafından ona hediye olarak gönderilen bir köledir. bu evliliklerin hiç biri kadınların rızaları üzerine bina edilmemiştir; zorlama ile olmuştur.Gaziyye’yi, zifaf gecesi yaşlı bir kadın olduğunu anladığı için, derhal boşamıştır. Şenba adındaki kadını ise, zifaf olacağı zaman hastalığı tuttuğu için koynuna almamış ve fakat bu sırada oğlu İbrahim’in ölümü üzerine Şenba “Muhammed Tanrı elçisi olsaydı oğlu ölmezdi” diye konuştuğu için derhal boşamıştır. Esma’yı da, sırtında lekeler gördüğü için boşamıştır.Bütün bu yukardaki evliliklerini Muhammed, 25 yaşında iken evlendiği ve kendisinden 15 yaş büyük olan Hatice’nin ölümünden sonra yapmıştır.

Öte yandan Ayşe, bilindiği gibi, daha 6 yaşında iken Muhammed ile nişanlandırılmış ve 9 yaşına bastığında nikahlanmış bulunduğuna ve rıza gösterecek durumda olmadığına göre onun hakkında da aynı şeyleri söylemek gerekir. Zeyd’in karısı Zeynep, daha önce değindiğimiz gibi, Muhammed’in kendisine aşık olduğunun kocası tarafından anlaşılıp boş edilmesi üzerine ve Muhammed’in Tanrı’dan geldiğini söylediği ayet gereğince onunla evlenmiştir. Muhammed, ona, “Benimle evlenmek ister misin?” diye sormamıştır bile. Sadece Tanrı’nın böyle istediğini bildirmiş ve Tanrı’dan geldiğini söylediği ayetleri ona okumuş ve onunla evlenmiştir

Muhammed ile şu ya da bu şekilde evlenenler arasında haysiyetine ve kadınlık gururuna bağlı olarak çok karılı bir evliliğe tahammül edemeyeceğini fark edip, haysiyetli bir davranışı seçenler ve Muhammed’ten ayrılanlar olmuştur. Örneğin Cabir’in kızı Gazriyye bunlardan biridir.

Muhammed’i karşısına alıp, “Seninle evlenmem hususunda benim fikrim sorulmadı, seninle evlenmektense Tanrı’ya sığınırım” demiştir. Söylendiğine göre Muhammed, bu kadının güzelliğini ve vücudunun mükemmeliyetini işitmiş ve Said’lerden Ebu Esid Ensari’nin aracılığıyla onunla evlenmişti. Fakat Gaziyye, kendisini hiçe sayan ve hareminde birçok kadın tutan bir kimse ile evli kalmanın haysiyet yıkıcı olduğunu görmüş ve düşüncesini yukardaki şekilde açıklamıştır.

Mübari’er-Rih Hutaymın kızı Leyla’ya gelince, her ne kadar kendi isteğiyle Muhammed’in eşi olmuş ise de, çok karılı evliliğin kötülüğünü idrak ettiği için evlenme akdinin bozulmasını istemiştir.

Muhammed bütün evliliklerini sırf şehvetini doyurmak için sırf güzelliğine ve şuhluğuna dayanamadığı kadınlara sahip olmak hırsıyla yapmıştır. Tüm bu kaynakların ortaya vurduğu gerçek odur ki kadına olan düşkünlüğü ve şehvetinin güçlülüğü bakımından Muhammed eşine ve örneğine rastlanmayan bir kimsedir. “Her biri yüz erkek kuvvetinde olan Cennet erkeklerinden kırk erkek gücüne bedel” şehveti ile haremini dolduran, kadınları nöbete koyarak sıra esasına göre bunlarla cinsi münasebette bulunan ve bu işi çoğu zaman bir saatlik zamana sıkıştıran bir insandır. Açıklandığına göre bazen bu işe akşamları erken saatlerde başladığı ve sıraya bağlı olarak dolaşabildiği kadar dolaştığı, yetiştiremediklerini ertesi güne bıraktığı olurdu. Bazen bununla yetinmez, çok arzuladığı bir eşiyle tekrar yatar ve sırayı bozduğu için diğer kadınlarıyla tekrar yatmak durumunda kalırdı. Böylece bütün gece, bir eşinin koynundan bir diğerine atlar ve bu işi sabaha kadar sürdürürdü.
Sadece geceleri ve sabahları değil fakat güpegündüz kabaran şehvetini gidermenin yollarını bulmuştu. Hemen her gün öğleüstü, sıra eşlerinden hangisinde ise onu ziyaret eder, ihtiyacını giderirdi. Ancak ne var ki halktan kişilerin kendisiyle görüşmek istemeleri nedeniyle cinsi münasebetini yarıda bıraktığı haller olurdu, işte bu şekilde rahatsız edilmekten kurtulmak için Tanrı’nın kendisine vahiyde bulunduğunu söyleyerek Kuran’a şunu koymuştu:

“Seni odaların ötesinden çağıranların çoğu (sana gösterilmek gereken saygıdan habersiz) kimselerdir. Eğer onlar... sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredebilmiş olsalar, hiç kuşkusuz onlar için daha iyi olurdu...” (Hucurat 4,5).

Admin (A.KARA) Notu: Ayrıca ölümü sonrası bile Muhammed eşlerinin evliliğini yasaklamıştır:
"Allah'ın peygamberini incitmeniz ve kendisinden sonra O'nun eşleriyle evlenmeniz size asla helâl değildir. Böyle bir şey yapmanız Allah yanında çok büyük (bir günah)tır." (Ahzab 53)

Bu kadınlara Muhammed öldükten sonra ne olduğu belirsizdir...

Kaynak:
450 Taberi, age, c.2, 1966, s.844
451 Age, s.848
452 Age, s.847
Sahih-i Buhari Muhtasarı..., c.11, s.362, No: 1835.
Hatice'nin ölümünden sonra muhammed'in evlendiği kadınlar. Taberi, age, c.2, s.834 vd.

Yazan: Aziz Yağan
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »

2 yorum

 1. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar.
  ﴾5﴿ Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.

  Diyanet çevirisi bu şekilde.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. E tamam aynı şeyi diyor zaten, farklı bir şey demiyor ki.

   Sil