HABERLER
Dini Haber

ESKİ METİNLER İSA'NIN İLAHİ BİRİ OLMADIĞINI ORTAYA KOYUYOR

A, din, hristiyanlık, Hz İsa, İsa Mesih, İsa Mesih normal biri mi?, İsa yüceltmesi uydurma mı?, Hz İsa'nın kardeşinin mektubu, Judas'ın mektubu, İsanın mucize yalanları, Hz İsa yalanları,
Raporlara göre, İsa Mesih'in Ailesi tarafından yazılan ve Mesih'in ölümünün ardından yıllar içinde O'na en yakın olanlar tarafından yazılan mektuplar, İsa'nın ölümlü bir insan olduğunu ortaya koymaktadır. Antik metinler, İsa Mesih'i bir insan olarak açıkça tasvir eder ve insanlara Mesih'i değil, onun öğretilerini izlemelerini tavsiye eder.

İsa Mesih'in birkaç küçük kardeşe sahip olduğu fikri son yıllarda geniş çapta kabul görmüştür. Kuzey Carolina Üniversitesi'nde (ABD) bulunan dinsel çalışmalar bölümünde profesör olan James Tabor'a göre, İsa'nın ölümünden kısa bir süre sonra kardeşleri tarafından yazılan bir dizi mektup, Hristiyan Mesih'inin bize geçmiş dinler ve hikayelerde anlatıldığı gibi ilahi olmadığını kanıtlamıştır.

Tabor, İsa Mesih'in yaşamı hakkındaki yorumunu “İsa'nın Gizli Ailesi” belgesinde anlatıyor.
Bilim adamı, bu hipotezini MS 1. yüzyılda James ve Yahuda gibi İsa'nın çeşitli biyolojik kardeşleri tarafından yazılan mektuplarda onun kutsal biri değil, ruhani öğretici gibi tarif eden mektuplar üzerine temellendirdi. Eski metinler, İsa'nın, Hristiyan inancının temel dayanağı olarak kabul edilen çarmıhta ölümünden de bahsetmez. Dahası tarihçi, İsa Mesih'in kendisinin de vaazının dini niteliği konusunda endişelendiğini iddia ediyor.

"Mektupların hiçbirinde “İsa'nın haçından, kanından ve Rab'be inanarak günahları bağışlamaktan bahsetmez."


Dahası, Mesih'in hayatta kalan ailesinin MS 1. yüzyılda hayatta kalmasıyla oluşmuş olduğuna inanılan en eski Hristiyan kitaplarından biri olan "Didache ya da Oniki Havarinin Öğretileri" adlı kitapta yazılanlara bakıldığında İsa Mesih'i bir insan olarak tasvir edilmekte ve insanların takip etmeleri tavsiye edilmektedir. Fakat Mesih'i değil, onun öğretilerini takip etmeleri söylenir.

İlginçtir ki, Didache, İsa'nın bakireden doğduğu, öldükten sonra tekrar dirildiği ve belki de en önemlisi Tanrı'nın hizmetkarı olduğuna dair hiçbir atıfta bulunmaz. Buna ek olarak, eski metin aynı zamanda, ekmek ve şarabın, Mesih'in kanı ve bedeni olduğu konusunda hiçbir not içermemektedir.

Yüksek ihtimalle ilk Hristiyan kilisesi bu kitapları Mesih'in farklı bir öyküsünü bastırmak için yüzyıllardır saklamıştır. Ancak görünüşe göre bir tanesini gözden kaçırdılar. İncil'de, Mesih'in kardeşlerinden biri olan Jude'den gelen bir mektup, İsa'yı kişisel olarak tanıyan kişilerin, Hristiyanlığa geçen takipçiler yüzünden İsa'nın yorulduğunu ve konuşmak ilahi konular bulmaya mecbur kaldığını göstermektedir.

Judas tarafından yazılan metin şöyle okur:
“Bunlar, kendi günahkar arzularını takip eden, dırdırcı, zalim, şikayetçi insanlar. Onlar, gürültülü, pohpohlayan ağızları ile diğer insanlara üstünlük kurmak isteyen, her şeyi olduğundan güzel göstermek isteyen kimselerdir. ”

Bu mektup sonucu Tabor şu sonuca varmıştır: “[Jude] çok endişeleniyor ve hala onu dinleyecek olan küçük gruba söylüyor. Bence, diyor ki, "Gelmekte olan bütün bu yeni şeyleri dinlemeyin. Bize teslim edilen bu özgün inanç için çok sıkı savaşıyorsunuz. ”

İsa'nın ve hayatının ardındaki gerçek, uzmanlar arasında tartışmalara yol açmaya devam ediyor ve belki yeni arkeolojik buluntular ile bu kapı net bir şekilde aralanacak.

Yazan & Çeviren: A.Kara
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »

1 yorum