HABERLER
Dini Haber

MUHAMMED EVLATLIĞININ KARISINI NASIL ALIYOR?

A, din, Hz Muhammed evlatlığının karısı ayet, islamiyet, Muhammed'in evlatlığının karısı hadis,Zeyd'in karısı hadis,Muhammed''in Zeyneb'i alması ayet
Ahzab suresi 37. ayette "Allah'ın açığa vuracağı şeyi, insanlardan çekinerek içinde gizliyordun" denilmektedir. Peki Muhammed'in içinde gizlediği şey neydi?

Muhammed evlatlığı Zeyd'i ziyarete gittiği bir gün onun evde olmadığını fark ediyor ve o an Zeyd'in karısını uygunsuz bir kıyafetle görüyor. Sonra içindeki duyguları bastıramayan ve ona sahip olma isteği güden Muhammed Zeyd'in evine sürekli gidip geliyor, bir gün dayanamayıp karısını Zeyd'den istiyor.
Bu olay hadiste nasıl geçiyor:
"Resulullah (sav), Zeyd (ra)`e: 'git onu bana (kendinden) iste' dedi. Zeyd gitti, Zeyneb`e geldiği zaman hamurunu yoğuruyordu. Zeyd der ki: 'onu gördüğüm zaman içimde bir zorluk hissettim, ona bakamaz hale geldim. sırtımı ona çevirerek, geri geri yaklaştım ve: 'ey Zeyneb! beni resulullah (sav) gönderdi. seni istiyor' dedim." (Enes, Nikah Bölümü, HadisNo :5615)
Peki tamam Muhammed Zeyd'in karısı Zeyneb'i istedi de, Zeyneb bunu nasıl kabul etti diyebilirsiniz. Bunun da sırrı Ahzab 36'da yatıyor. Çünkü Muhammed ilahi bir adam olarak, Allah'ın elçisi olarak görülüyor ve ne hikmetse Allah yine Muhammed'in cinselliği ve aşk hayatı için Ahzab 36'yı Muhammed'e vahyediyor:
"Allah ve peygamber'i bir şeye hükmettiği zaman, inanan erkek ve kadına artık işlerinde başka yolu seçmek yaraşmaz. Allah'a ve peygamber'e baş kaldıran şüphesiz apaçık bir şekilde sapmış olur." (Ahzab 36)
Olay üzerine durumu hoş görmeyip dedikoduya ve Muhammed'i çekiştirmeye başlayan, onu ayıplayan halkı susturmak için Muhammed'e yine vahiy gelmektedir. Çünkü her zamanki gibi Allah sürekli Muhammed'i izlemekte ve onun cinsel arzularına yardımcı olmaktadır...
Muhammed Ahzab 60-61. ayetleri ile arkasından konuşanları açık açık tehdit eder:
 "Andolsun ki, eğer münafıklar ve kalblerinde bir hastalık olanlar ve medine'de dedikodu yapanlar, bu yaptıklarından vaz geçmezlerse, mutlaka seni onlara musallat ederiz. sonra seninle orada az bir zamandan fazla komşu kalamazlar." (Ahzab, 60)
"Melun olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler" (Ahzab 61)
Hal böyle olunca Muhammed yeni karısını ve diğer karılarını korumak için yine Ahzab suresini kullandı: "uygunsuz durmayın, sağa sola bakmayın, örtünün" ayetini ortaya sürerek örtünmeyi getirdi, o da yetmez gibi onları müminlerin annesi ilan edip başkalarıyla evlenmelerinin önüne geçti. Bunu yapmasının sebebi ise nasıl ki o başkasının eşine göz koyup almış, onu uygunsuz görmüş ise, aynı şeyi kendisinin yaşamasını engellemekti.

Komik olan şudur ki İslami kesim evlatlığının karısı ile evlenen Muhammed'i savunmak için saçma sapan kılıflar bulma denemesindedir. Bunlardan en popüler söylem ise: "Muhammed halasının kızı olduğu için Zeyneb'i zaten eskiden beri tanıyordu, neden onu elde etmek için bu kadar beklesin?"

Peki ya Muhammed başta onu isteyecek cesareti eşleri, oğlu yada çevresindekilerin dedikodusu dolayısı ile bulamamış pozisyonunun daha da güçlenmesini beklemişse? yada onu daha önce hoşlanacağı bir şekilde görmemiş, o gün onu görünce içinde farklı duygular uyandıysa?

Kaynaklar:
Kur'an'ı Kerim | Taberi (Tabari VIII:4: “One day Muhammad went out looking for Zayd. Now there was a covering of haircloth over the doorway, but the wind had lifted the covering so that the doorway was uncovered. Zaynab was in her chamber, undressed, and admiration for her entered the heart of the Prophet. After that Allah made her unattractive to Zayd.")

Yazan: A.Kara
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »