HABERLER
Dini Haber

HASAN, HÜSEYİN VE KERBELA

Yazan: Mehmet W. Gündoğdu
MWG, din, islamiyet, Alevilik, Kerbela, Hz Hasan, Hz Hüseyin, Hasan Hüseyin ve Kerbela, Muaviye'nin halifeliği, Yezit'in halifeliği, Muaviye, Hasan ve Hüseyin'in öldürülmesi,

HASAN, HÜSEYİN VE KERBELA


Hasan’ın Kufe’de Halife Seçilmesi
Ali öldürüldükten sonra, oğlu Hasan minbere çıkıp halka seslendi. Hasan sözlerini bitirmeden Sad oğlu Kays, elini uzatarak Hasan’a biat ettiğini duyurdu. Hasan konuşmasını sürdürdü. “Birkaç sözüm daha var, duyup dinleyin. Dedemin ve babamın inançlarını sürdürmekten başka bir niyetim yoktur. Beni babamın yerine seçmezseniz zerre kadar alınıp gücenmem, Medine’ye döner kendi halimde yaşarım. Zorlamayla, korkuyla ya da hatır için bir seçim yapmayın. Yüzyüze baktığınızda kuldan utanırsanız, içinizdeki vicdanın ve Allah’ın aynasına dönüp bakın. Kesin kararınızı o zaman verip açıklayın. Kardeşlerim, vereceğiniz karar nasıl olursa olsun saygı duyarak kabul ediyorum. Eğer beni seçmezseniz, hiç ardıma bakmadan Medine’ye çeker giderim.” Hasan sözlerini tamamlayınca, Kays yeniden biatta bulundu, orada bulunanlar da biat ettiler.

Muaviye’nin Şam’da Halife Olması
Ali’nin ölüm haberini ve Hasan’ın Kufe’de halife seçilmesini duyan Muaviye; bir oldubittiyle, halkın kılıç korkusundan yararlanıp Şam’da kendisini halife ilan etti.

Muaviye bir allem kalemle kendisini halife seçtirtmişti, ama öte yanda meşru yolla halifeliğe seçilmiş Hasan vardı. Hasan’dan sonra da sıra kardeşi Hüseyin’e gelecekti. Oysa Muaviye kendisinden başka güç tanımamaya kararlıydı. Muaviye, Ali’nin oğullarından ya biat alacak ya da kurnazlığıyla onları saf dışı edecekti. Aksi halde gücünün zevkini tadamayacağını düşünen Muaviye 40 bin kişilik bir ordunun başına geçerek Kufe’nin yolunu tuttu. Muaviye ordusunun Kufe yakınlarına kadar geldiğini Hasan’a duyurdular. Savaşalım diyenler olduysa da Hasan kabul etmedi. “Ben halifelikten çekilmeye razıyım. Yeterki kan akmasın, Muaviye varsın halifeliğin zevkini tadsın, o ölünce sıra bana gelir. İslam’ı yüceltir, adaletten ayrılmazsa halifelik ona helal olsun.”

Şehir bayraklarla donatılmış, Kufeliler meydanlarda toplanıp; Muaviye’nin gelmesini bekliyolardı. Dün Hasan’a biat etmiş olanlar, bu gün Muaviye’ye biat etmek için çoktan sıraya geçmişlerdi bile. Kim doğru, kim eğri bilen mi vardı?  Kufeliler’in algılayabildiği tek gerçek; Muaviye’nin zulmü ve kılıcının korkusuydu.

Muaviye arkasındaki ordusuyla birlikte Kufe’ye girdi. Meydanda toplananlar, sıraya girip Muaviye’ye biat etmeye başladılar. Bu biat töreni sırasında Muaviye kendisine biat etmeleri için, Hasan’la Hüseyin’i çağırttı. Hasan biat etti, Hüseyin etmedi ve etmemekte direndi. Böylece, halifelik Muaviye ve Emeviler eline geçti. Bundan sonra Muaviye sülalesi 90 yıl iktidarda kalacaktı.

Başka çıkar yolları kalmayan Hasan ve Hüseyin, Medine’neye doğru yola çıktılar. Muaviye’nin huzursuzluğu geçmemişti. Deve kinli bu adam, Hasan ve Hüseyin’i ortadan kaldırmadıkça rahat yüzü göremeyeceğini, iktidar olmanın keyfini süremeyeceğini düşünmekteydi. Hasan biat etmişti bir tehlike gözükmüyordu ama ya Hüseyin? Hüseyin canlanıp ayağa kalkamadan onu ortadan kaldırmak gerekliydi.

İki kardeş Hasan ve Hüseyin, Medine’ye yerleştiler ama onlar da huzursuzdu. Çünkü Muaviye’nin şeytana diz çöktürecek kadar kurnaz ve deve kinli olduğunu biliyorlardı.

Muaviye hemen Mervan’ı yanına çağırttı. Önce ona Medine valiliği görevi vereceğini söyleyip, Hasan’ın öldürülmesini istedi. Muaviye kurduğu planı Mervan’a anlattı. Muaviye’nin planına göre; Mervan, Hasan’ın karısı Cude’yi kandırıp, kocasını zehirleyip öldürürse Muaviye’nin gelini, Yezit’in karısı olacağını söyleyecekti. Mervan Medine’ye giderek, Hasan’ın karısı Cude’yi kandırdı. Cude birkaç kez zehirleme denemesine karşın, kocasını öldürememişti. Cude kocasının su içtiği testiye zehir katıyordu ama Hasan ölmüyordu. Bunu bilen Hasan testinin ağzını tülbentle kapayıp, üstünü de mühürlemeye başladı. Muaviye hekimbaşısına çok etkili bir zehir hazırlattı. Cude, testinin ağzındaki mührü bozmadan tülbentten zehiri süzüp testinin içine boşalttı. Testinin mührü bozulmadığını gören Hasan sudan içince birdenbire ölüverdi. Cude’yle Mervan birlikte Şam’a doğru yola çıktılar.

Şam’a vardıklarında, Muaviye; Cude’yi iyi karşıladı, İslam adına övücü sözler söyledi, kendisine gelin yapacağını yineledi. Hemen ertesi gün de Cude bir dalavere ile ile suda boğularak öldürüldü.

Muaviye adamlarını çağırttı. “Bu gün İslam’ın en acı günüdür. İslam’ın yüce ışıklarından biri sönmüştür. Sevgili peygamberimizin torunu Hasan’ın öldüğü haberini duydum. Tez elden Şam yasa bürünsün. Duvarlar siyaha boyansın, bayraklar yarıya insin, her yerde genel yas ilan edilsin. Bunu herkese söyleyip duyurun…” Muaviye işte böylesine kurnaz birisiydi.

Muaviye’nin Ölümü, Yezit’in Halifeliği ve Kerbelâ
“Dünya kimseye kalmaz” derler ya, Muaviye’ye de kalmadı, oğlu Yezit’e de…

Muaviye kimine göre yaşlılığından dolayı, kimine göre oğlu Yezit’in zehirlemesiyle yaşama gözlerini kapadı. Muaviye ölüm döşeğindeyken oğlu Yezit gelip; babasının parmağından halifelik yüzüğünü çıkardı, asasını da alıp saraydakileri kendisine biat ettirdi. Böylece, hilafet oğuldan oğula geçen saltanata dönüştürülmüş oldu.

Yezit, halife olmuştu, ama babası gibi güçlü ve tek olmak istiyordu. Oysa karşısında kendisine biat etmemiş Hüseyin vardı. Hüseyin’in bir çıbanbaşı olabileceğini ve güçlendiğinde elinden halifeliği alabileceğini düşünmekteydi. Yezit Medine’ye adam göndererek, Hüseyin’in biatını istedi. Hüseyin Yezit’in kendisini yaşatmayacağını biliyordu, buna karşın yine de biat etmedi. Babası Ali’nin, kardeşi Hasan’ın başına gelenlerin bir gün kendi başına geleceğini çoktan anlamıştı. Çokca düşündükten sonra; Mekke’ye gitmekten başka yolu olmadığını düşünerek, kararını verdi. Ailesi ve yakınlarını yanına alarak Mekke’ye doğru yola çıktı.

Bu arada Kufe ileri gelenleri Yezit’e biat etmekle yanlış iş yaptıklarını anlamışlar ve Hasan’ı arkasız bırakmakla zulüme ortak olduklarını düşünmeye başlamışlardı. Yezit’in zulmünden kurtulabilmek için tek umar yolu Hüseyin’di. Böyle düşünenlerin önderi Süleyman Huzal, kalabalık bir kitleyi başına toplayıp, Yezit’e karşı Hüseyin’i çağırmayı önerdi. Öneri kabul edilince, Hüseyin’e mektuplar yazmaya başladılar. Hüseyin bu mektuplara kayıtsız kalmak zorunda kalıyordu. Kufe halkı kardeşi Hasan’a sahip çıkamamıştı, kendi gücü yoktu, olsa bile onlar da dağılıp gideceklerdi. Üstelik karşısında acımasız ve kurnaz düşmanlar, kılıç zoruyla biat edip, ne zaman ne yapacağı belli olmayan zavallı bir topluluk vardı.

Hüseyin’in kafilesi Mekke içine geldiğinde Abdullah İbni Zübeyir tarafından karşılandı. Abdullah ibni Zübeyir, Hüseyin’den yardım isteyen Kufeliler’in mektuplarından söz edince; Hüseyin Allah’a şükrederek, Kufeliler’in bu çağrısına sevindi. Birileri Hüseyin’i körüklemekteydiler. Ancak önüne gelen herkes, Hüseyin’e  “Kufe’ye gitme” diyordu. Hüseyin yine de Kufe’ye gitti.

Hüseyin, Kufeliler’e dokunaklı bir mektup yazdı; amcasının oğlu Müslim mektubu alıp Küfe’ye doğru yola çıktı. Hüseyin, Mektuba “Müslim’i önden yolladığını, arkasından kendisinin de gidip mazlumların yardımına koşacağını, Kufeliler’in Müslim’e biat etmelerini” yazmıştı. Müslim yola çıkınca bu haber Yezit’e ulaştırıldı. Müslim Kufe’ye varınca, mektubu gösterip, Hüseyin’in de geleceğini söyleyerek otuz bin Kufe’liden biat aldı.

Yezit bu haberi duyunca kudurma derecesine geldi; Müslim’i öldürttü. Hüseyin’e mektup yazanlardan birkaçının de kellelerini yere düşürdü. Kim Hüseyin’e biat ederse sonunun böyle olacağını halka duyurdu. Hüseyin’e mektup yazanlar, kılıç korkusundan dolayı sessiz kalıp, tırstılar. Yezit, komutanlarından birisini Hüseyin’e gönderip; biat ederlerse kurtulacaklarını, etmezlerlerse öldürüleceklerini söylettirdi. Kufe’den yardım alacağını uman Hüseyin biata yanaşmadı. Kufe’den yardım gelmeyeceği, kendisine biat edenlerin kılıç korkusundan tırstıkları anlatıldıysa da Hüseyin biat etmemekte kararlıydı. Sonunda kalabalık bir ordu ile Hüseyin’in önüne çıkan Yezit’in askerleri; kafileyi ıssız, susuz Kerbela’ya getirip beklemeye başladılar. Açlıktan, sususzluktan günlerce perişan olan çoluk çocuğa karşın; Yezit’in askerleri son darbeyi vurarak işi bitirdi. Hüseyin ve yakınlarından 72 kişi acımasızca öldürüldü. 70-80 kişi kocaman bir orduya karşı koyamadıysa da, yine de savaşarak öldüler. Kufeliler kılıç korkusuyla yine sırt dönerek Hasan gibi Hüseyin’in de arkasında duramadılar. İşte, kılıç korkusu böyle bir şeydir.

Bu olaylar, İslam tarihinin kanlı ve ibretlik sayfalarının yalnızca bazı kısımlarıdır. Lütfen herkes tarihi ve benimsetildiği dini bir kez daha sorgulasın.

SONUÇ
Sevgili okur ve izleyicilerimiz, bunları neden anlatıyoruz? Bunlar bilinsin ki tarihten ibret alanlar çoğalsın. Bunları okuyup, izleyenler akıl süzgecinden geçirerek; inançların nelere yol açabileceğini iyi düşünsünler ve günümüz İslam dünyasının içinde bulunduğu durumlarla karşılaştırılsın. Ayrıca bütün dinleri akıl, vicdan ve mantık süzgecinden geçirerek incelemenizi, içten bağlılıkla inanılanların nasıl kötülükler için kullanıldığını bilmenizi istedik; yine de inançlarınızı sürdürüp sürdürmemekte özgürsünüz.

Yalan-iftira demeden önce lütfen kaynaklara bakınız. Ayrıca mutlaka okunması gerekli bir kaynak kitap daha var: Everest Yayınları’nın yayımladığı Bekir Yıldız’ın Ve Zalim Ve İnanmış Ve Kerbela isimli belgesel romanı.

« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »

Hiç yorum yok