HABERLER
Dini Haber

MÜSLÜMANLARA PARADOKS BİR SORU

Yazan: Kirpi


MÜSLÜMANLARA PARADOKS BİR SORU


Bazı İslamcılar, deist ve ateistlere paradoks sorular sorarak kendilerince onları zor duruma sokmaya çalışıyorlar. Öncelikle paradoks nedir ona bakalım:

Paradoks, görünüşte doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun bir çelişki oluşturması veya sezgiye karşı bir sonuç oluşturmasıdır.

Eminim hepiniz bu meşhur soruyla karşılaşmıştır. “Tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan?”
Aslında su soru çok saçma. Felsefi yönden bu sorunun doğru veya yanlış olduğunu ispatlamak imkansız denebilecek kadar zor. Fakat bilim ve evrim üzerinden düşünecek olursak oldukça basit cevapları vardır.  Bu soruyu daha iyi kavraya bilmemiz için öncelikle köpeklerin nasıl ortaya çıktığına bakmamız gerek.
Kopekler kurtların evcilleştirilmesi sonucu ortaya çıkan bir türdür. İnsanlar kurtları evcilleştirdikçe, köpek ırkı var olmuş ve çeşitlenmiştir. Hiçbir zaman bir kurt bir köpek doğurmamıştır. İnsanlardan korkmamak ya da saldırgan olmamak gibi bazı özellikler nesiller boyunca sürekli seçilegeldiği için, bu davranış biçimleri zamanla genetik koda yerleşerek, türler arası ve dolayısıyla davranış eğilimleri arası farklılık yaratmıştır.  Tavuk ve yumurta paradoksuna da bu yönde 2 farklı senaryo şeklinde cevap vermemiz mümkün.

1. Senaryo: Çok eski çağlarda yumurtlama kabiliyeti olan bazı canlılar, kademeli olarak ata-tavuk ve sonra da tavuk yumurtaları yarattılar. Bu yumurtaların birinde, selektif avantaja sahip olan bir DNA değişikliği oldu. Böylelikle ilk tavuk var oldu ve ilk tavuk yumurtalarını var etti. Bu durumda, teknik olarak tavuk ilktir.

2. Senaryo: Bir ata-tavuk, bizim normal tavuk yumurtası dediğimiz şeyin içinde büyümüş bir tavuğa hayat verdi. Bu açıdan bakınca, ilk yumurta ortaya çıkmış oldu. Bu da bizi yine aynı tanım sorusuna geri getirmiş oluyor.

Her iki senaryoda da tavuk bir yumurtadan çıkmış oluyor. Dolayısıyla günümüzde tavuk dediğimiz canlılar bir yumurtadan çıkmış oluyor. O yüzden sorunun cevabı tabii ki de ilk tavuk yumurtadan çıkmıştır, yani ilk önce yumurta yaratılmıştır oluyor. İlk yumurtanın yaratıcısı da ata-tavuk diyebileceğimiz bir tür. Ata tavuğun var oluşunun sebep ve sonucunu sorguladığımızda bu bizi ilk hücreye kadar götürüyor.
Zira evrim yasalarına göre canlılık ilk hücreden başlayarak evrim ve doğal seçilim yoluyla günümüzdeki şeklini almıştır ve günümüzdeki  canlıların da evrimi hala devam ediyor. Onun için her halükarda bir hayvanın var oluşunu sorgulayan insanın ilk hücreye kadar inmesi gerek. Tabii ki ilk hücrenin öncesi de var fakat bu başka bir yazımın mevzusu.

Simdi gelelim Müslümanlara soracak olduğum paradoks soruya:
Allah kendini öldürebilir mi?

Sorunun iki cevabi var. Her iki cevap da kendi içinde tutarlılığa sahip. Şimdi her iki cevabı vereceğim ve Müslüman arkadaşlardan birini seçmesini rica edeceğim.

Cevap 1: ÖLDÜRE BİLİR

Allah kendini öldürebilir diyorsanız o zaman Allah ölümsüz (ebedi ve ezeli) değildir. Zira Kur'an Allah'ın ebedi ve ezeli olduğunu söylüyor:

“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. O’nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını O’nun bilmesi yeter.” Furkân Suresi, 58. Ayet

“Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; O, hayydır, kayyûmdur.  Bakara Suresi, 255. Ayet

Ölümlü olan Tanrılara mitolojilerde bile nadiren rastlanıyor. Tabi birde kendini öldüren Allah'ın sonradan kim tarafından diriltileceği sorusu da ortaya çıkıyor. Kur'an'a göre tek bir Allah vardır:

De ki: O Allah, birdir. İhlâs Suresi 1. Ayet 

Allah tektir ve teki sever. [Buhari 6410 Muslim 2677]

Ve  yine Kur'an ölülerin  yalnızca Allah'ın yardımıyla ve yalnızca Allah'ın kendisi tarafından diriltilebileceğini söyler:

Halbuki gerçek dost Allah’tır. O, ölüleri diriltir. Şûrâ Suresi 9. Ayet

Hal böyleyken Allah'ın kendini öldürdükten sonra dirilmesi için onun kudretine denk olan bir başka kudret tarafından diriltilmesi gerek. Yani başka bir Allah tarafından.

Cevap 2: ÖLDÜREMEZ

Eğer 2 cevabı tercih ediyorsanız o zaman yine Kur'an'la çelişiyorsunuz. Zira Kur'an Allah'ın her şeye gücünün yettiğini söylüyor:
  • Şüphesiz ki Allah, her şeye kadîrdir. (2/Bakara 20)
  • Allah’ın her şeye kadîr olduğunu bilmez misin? (2/Bakara 106)
  • Şüphesiz Allah her şeye kadîrdir. (2/Bakara 109)
  • Şüphesiz ki Allah, her şeye kadîrdir. (2/Bakara 148)
  • Allah, her şeye kadîrdir. (2/Bakara 284)
  • Allah, her şeye kadîrdir.” (3/Âl-i İmran 29)
  • Allah, her şeye kadîrdir. (3/Âl-i İmran 189)
  • Allah her şeye kadîrdir. (5/Mâide 17)
  • Allah, her şeye kadîrdir. (5/Mâide 19) v.s

Şimdi bunca ayete rağmen Allah kendini öldüremez diyen bir Müslüman en iyi halde Allah'ın her şeye kadir sıfatını inkar ettiği için dinden çıkmış olur değil mi?

SONUÇ
Kur'an'da sorunun her iki cevabını da tasdik eden ve aynı zamanda inkar eden referans ayetler vardır. Sorunun kendisi Kur'an'ın bir kısmını diğer kısmıyla çelişkili hale getiriyor. Bu da bir daha Kur'an'ın her şeyi yaratan bir Tanrı tarafından gönderilmediğinin ispatıdır. Zira Kur'an'ın kendi ağzıyla söylememiz gerekirse "eğer onu Allah'tan başkası yazmış olsaydı içinde mutlaka çelişkiler bulurdunuz."

Nisâ Suresi 82. Ayet
اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاٰنَۜ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اخْتِلَافًا كَث۪يرًا
Onlar hâlâ Kur'ân'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı.

Alın size çelişki..
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »

Hiç yorum yok