HABERLER
Dini Haber
"Evet Karabekir, Arapoğlu nun saçmalıklarını Türk oğullarına öğretmek için Kuran ı Türkçe ye tercüme ettireceğim ve böylece de okutturacağım, ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler."
– Mustafa Kemal Atatürk

"İnsan en acımasız hayvandır. Trajedilerde, boğa güreşlerinde ve haça germelerde şu güne kadar kendisini en iyi hisseden oydu ve kendisi için cehennemi icat ettiğinde, sıkı durun, bu aslında en iyi cennetiydi."
"Her dakika övülmek isteyen bir Tanrıya inanamam."
– Friedrich Nietzsche

"Din . . . temel olarak korkuya dayanır … bilinmeye karşı duyulan korku, yenilgi korkusu, ölüm korkusu. Korku her acımasızlığın anasıdır ve o yüzden acımasızlık ve dinin el ele gitmesine şaşılmamalı. Benim din hakkındaki görüşüm Lucretius’la aynı. Onu korkudan doğan bir hastalık ve insan ırkına büyük bir mutsuzluk kaynağı olarak görüyorum."
– Bertrand Russell

"Evrenin sırlarının kabul edilebilir bir açıklamasının olmaması, bir tane yaratmamızı gerektirmez."
– J. Benbasset

İşaya 45:7 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İşaya 45:7 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

İNCİL'İN TANRISININ ŞEYTANDAN FARKI YOK

din, A, hristiyanlık, İncil'de şeytan, İncil'de kölelik, İncil'de tecavüz, Koloseliler 3:22-24, Tesniye 20:10-14, Yeni ömür 22:28-29, Yeni ömür 21:10-14, Yaşeya, 1.Günler 21:1, Çıkış 34:14, 2.Korintlular 4:4, İşaya 45:7,
Tek tanrıcılığın gelişinden önce tanrıların karakterlerinin iyi ve kötü yönleri olduğuna inanılıyordu. Aynı standartları Hristiyanların İncil'deki tanrısına uygulayacak olursak, İncil'in varsaydığı çelişkilerin çoğunun kolayca anlaşılabilir olduğunu buluruz. Aşağıda, Şeytan'ı RAB / İsa'nın ben egosu olarak gören kitaptan bazı metinler bulunmaktadır.

1) İncil'in Tanrısı Hiçbir Zaman Köleliği Yasaklamaz-Ancak, Var Olduğu İçin Yasalar Koymuştur.
Koloseliler 3: 22-24: "Siz köleler, yerdeki efendilerinize her konuda itaat edin, bunu insanlara yaranmak isteyenler gibi göz boyayan bir hizmetle değil, tüm içtenliğinizle, Yehova korkusuyla yapın. Yaptığınız iş ne olursa olsun, insanlara değil Yehova’ya yapar gibi candan çalışın. Çünkü karşılığınız olan mirası Yehova’dan alacağınızı biliyorsunuz. Efendimiz Mesih’e kulluk edin"

Kutsal Kitap ve onun tanrısı, insan köleliğini tam olarak desteklemektedir ve bir insani kurum olarak daima buna destek olmuştur (Aynı şekilde Kur'an'da köleliği desteklemektedir, Nahl 75'de birinin malı olan köle ile Allah yolunda harcama yapan birinin eşit olmadığı yazar). Politik dünyada devam etmekte olan tek şey aslında İncil tarafından desteklenmektedir. Medeni ya da başka türlü herhangi bir insan hakları hareketi için İncil'de destek yoktur. "Ah, bize neden bu kadar kötü davranıyorlar?" İncil'de olduğu için ahmak !! Ve kitabı dikkatle okursanız, etrafındaki ruhlar daima insanlığın siyasi konularında eli olduğunu görürsünüz.

2) Yerli Amerikan Soykırımı
"İnsanlar sıklıkla bu insanların nasıl gelip arazimizi alır?, atalarımızı uzaklaştırabilir ve buna rağmen İncil'e inandıklarını söyler?" diye düşünürler. Diğer insanlar ise, Dakota Erişim Boru Hattı'nın davalarında olduğu gibi bu durumların hala var olduğunu ve Bushwick, Brooklyn'in soylulaştırılmasını hatırlatana kadar "Ah, çok zaman önceydi" diyorlar. Ve İncil'i okuduğunuzda, sadece yerli halka karşı işlenen suçların tam olarak desteklendiğini değil, İncil'in yüzyıllardır sömürgecilerin kullandığı planı da sağladığını biliyorsunuz.

Tesniye 20: 10-14: "Bir köye saldırırken, öncelikle halkına barış şartlarını sunun. Şartlarınızı kabul ettikleri ve kapılarını size açarlarsa içerideki tüm insanlar size zorla çalıştırılacaktır. Fakat eğer barış yapmayı kabul etmez ve savaşmaya hazırlanırlarsa, kasabaya saldırmalısınız. Tanrın RAB'bin elini sana verdiği zaman, kasabadaki her insanı öldür. Fakat kendiniz için tüm kadınları, çocukları, hayvanları ve diğer yaşam kaynaklarını yağmalamayı bırakamazsınız. RABbin, sana verdiği düşmanlarınızın tadını çıkarıp şımarabilirsiniz."

3) İncil, Tasuk Gelugor'dan Datuk'un Tecavüz Hakkındaki Yorumlarını Onaylıyor
Tecavüz, başlı başına korkunç bir suçtur. Daha da kötüsü, siyasetçiler, hukuk sistemi ve diğer savunucuları tarafından konuyla ilgili olarak ifade edilen bazı tutumlardır. Malezya Parlamentosu üyelerinden Tasek Gelugor'dan bir yetkili olan Datuk Shabudin Yahaya, tecavüze uğrayanların tecavüzcüleriyle evlenmeleri durumunda böyle "kederli bir gelecek" yaşamak zorunda kalmayacaklarını söyledi (Benzer fetvayı Diyanet'te yapmıştı). Tecavüzle ilgili bu tutuma sinirlenen birçok Hristiyan aynı tutumun İncil tarafından desteklendiğinin farkında olmadan öfkeleniyor.

Yeni ömür 22: 28-29 NAB, devletler:
"Bir erkek, nişanlı olmayan genç bir kadına tecavüz ettiği sırada yakalanırsa, kızın babasına elli adet gümüş ödemelidir. Sonra genç kadınla evlenmelidir çünkü onun kızlığını bozmuştur ve asla boşanmasına izin verilmeyecektir."

Yeni ömür 21: 10-14 NAB:
"Düşmanlarınızla savaşmaya çıktığınızda ve Tanrınız RAB onları elinize teslim ettiğinde, tutsaklar alır ve aralarında sevdiğiniz güzel bir kadın görürseniz, onu kendinize eş olarak alabilirsiniz. Onu evinize götürün. Başını tıraş etsin, tırnaklarını kessin. Üzerinden tutsaklık giysilerini çıkarsın. Evinizde otursun. Anne babası için bir ay yas tutsun. Sonra kadını alan kişi onunla yatabilir. Erkek ona koca, kadın da ona karı olacak. Kadından hoşnut kalmazsa, onu özgür bıraksın. Kadınla yattığı için onu parayla satmasın, ona köle gibi davranmasın.»"

4) İncil'in Tanrısı, Mısır'ın Düşüşünü ve İnsanların Katliamını Yazdığını İtiraf Ediyor.
Sadece Mısır'ın ölümünün nedeni olmaktan övünen bir "Tanrı" ya ibadet etmeye adanmışken aynı zamanda bu insanların bugün soykırım kurbanları olmasının nedeni önem taşıyor mu? İncil'in Tanrısı, Mısırlıların çocuklarını, kimsenin Mısırlıların çocukları olduklarına inanamayacağı kadar kötü bir yere koyacağıyla övünmüştür. Yeşaya bölüm 19, şöyle der:

"Ben de Mısırlıları Mısırlılara karşı ayaklandıracağım; kardeş kardeşe, komşu komşuya, kent kente ve krallık krallığa ...Ve Mısırlıları acımasız bir efendinin eline vereceğim; ve ağır bir kral onları yönetecek, RAB, her şeye egemen Rab böyle buyuruyor ... Elbette ki, Soan kentinin prensleri aptallar; Firavun'un bilge danışmanları saçma sapan öğütler veriyorlar. Nasıl olur da Firavun'a, biz bilgelerin oğulları, eski zaman krallarının torunlarıyız diyorlar? Ey Firavun hani nerede bilgelerin? Her şeye egemen Rab Mısır'a karşı neler tasarladı, bildirsinler bakalım sana, eğer biliyorlarsa"

5) İncil, Tanrı ve Şeytanın Aynı Tanrının İki Yarısı Olduğunu İtiraf Ediyor.

Aşağıda Tanrı ve Şeytanın aynı varlığın iki yüzü olduğunu onaylayan İncil'den geçen pasajların listesi verilmektedir:

Örnek 1
1.Günler 21: 1 - "Şeytan İsrail aleyhinde yükseldi ve Davut'u bir İsrail nüfus sayımı için harekete geçirdi. Bunun üzerine Davut,Joab ve birliklerin komutanlarına seslendi."
:" Samuel 24: 1 - "Yine Rab'bin öfkesi İsrail'e karşı tutuştu ve Davut'u onlara karşı kızıştırdı, "Gidin ve İsrail ve Yahuda sayımını yapın.“dedi ...."Kral Joab ve ordu komutanlarıyla birlikte," İsrail kabilesi Dan'den Beersheba'ya gidin ve savaşçıları kaydettirin, böylece kaç tane olduğunun farkına varabilirim"dedi.

Örnek 2:
Çıkış 34:14 - "Başka kimseye ibadet etmeyin, çünkü adı KEYFLİ olan RAB, kıskanç bir Tanrıdır"
dır. Mezmurlar 83:18 - "Senin adın RAB'dir, anlasınlar yalnız senin yeryüzüne egemen en yüce Tanrı olduğunu."

Örnek 3:
2. Korintlular 4: 4 - "Bu dünyanın tanrısı olan Şeytan, inanmayanların zihinlerini kör etti. İyi Haberin görkemli ışığını göremiyorlar. Tanrı'nın aynısı olan Mesih'in görkemi hakkındaki bu mesajı anlamıyorlar"

Şamanizm geleneğinde, çağrılan herhangi bir tanrı hem ışık hem gölge taraflarını içerir. Katolik ve Pentikostal kiliseleri dışındaki bir çok Hristiyan grupta olduğu gibi kimse, dinin gölge tarafını kime götüreceğini bilmiyorsa, kutsama ve lanete tabi tutulur. Bu nedenle Afrikalı-Amerikalı ve Latin topluluklarında Hristiyanların% 99.6'sının evlerinde trajedi yaşadığını görüyoruz.

İşaya 45: 7 - “Işığı oluşturan, karanlığı yaratan, barış sağlayan, felaket getiren, bütün bunları yapan benim, ben Yehova.”

2. Korintliler 11: 14-15 - "Buna şaşmamalı. Şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir. Ona hizmet edenlerin de kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vermesi şaşırtıcı değildir. Onların sonu yaptıklarına göre olacaktır."

Derleyen-Yazan: A.Kara