SON YAYINLAR
latest

DİNLERİN KİTAPLARI

kutsal kitap pdf
Adem ve Havva etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Adem ve Havva etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

KOZMOS VE İNSANLARIN İLAHİ YARATICILARI ARCHON'LAR

din, A, Anunnaki, Archonlar, Anunnaki ve Archon, İnsanların yaratıcısı, İlahi yaratıcı, İncil tanrısına atıf, Demiurji, İnsanı kim yarattı, Anunnaki Archon ilişkisi, Adem ve Havva, Seth, Yaldabaoth,
Demiurge'nin hizmetçileri olan Archon yada Archan'lar, antik çağda, yaratıcı tanrı olarak insan ırkı ile insanlardan üstün bir Tanrı arasında duruyordu. Archon, aynı zamanda eski çağdaki toplumların devlet makamlarında belirli bir kamu görevinin unvanı olarak kullanılan ve hükümdar anlamına gelen Yunanca bir sözcüktür ve gnostik açıdan bakıldığında Archonlar Eski Ahit'in melek ve iblisleri olarak kabul edilir.

Archon'ların Tanrısal İlkeleri | Kainatın ve İnsanlığın Kutsal Yaratıcıları
Hükümdarların Gerçekliği diye de adlandırılan metinler, Archon'ların varsayımları, Yaratılış kitabındaki 1-6. bölümlerdeki bir dini metnin, kozmosun ve insanlığın ilahi yaratıcılarının Gnostik mitolojisini ifade eden eleştirisel bir yorumdur.

Yaratılış Kitabı, İbranice İncil'in (Tanakh) ve Hristiyan Eski Ahit'in ilk kitabıdır.

Bu eski metin, Nag Hammadi Kütüphanesi'ndeki birçok kitap arasında saygı görmüştür. "Chenoboskion el yazmaları" ya da "Gnostik Müjde" adı verilen Nag Hammadi kütüphanesi, 1945'te Yukarı Mısır'da bulunan bir dizi eski Hristiyan ve Gnostik Metinlerin bir koleksiyonudur.

Hükümdarlar'ın Gerçekliği'nin, üçüncü yüzyıl aralığında yazılmış olduğuna inanılıyor. Araştırmacılar, bu metinlerin tamamen mitolojik bir durumdan felsefi bir safhaya dönüşürken diğer yandan Gnostisizm'de geleneksel bir döneme ait olduğuna inanıyorlar.

Hikaye, en yüce Archon olan Demiurji'nin övünmesiyle başlar ve İncil bu sözler İncil Tanrısına atfedilir: "Ben benim, Tanrı benden ayrı bir şey değildir."

Hükümdarların Gerçekliği'ndeki bu makale, Yaratılış'ın yaratılış hikayesindeki olayların revizyonistik bir "gerçek hikayesine" rehberlik eden, materyal dünyasının Gnostik güvensizliğini ve onu tasarlayan teğetleri ortaya koyan bir kozmogoni parçasından başlar. Bu anlatıda, "meleğin bir vahiy diyaloğu" ortaya çıkıyor. Burada bir melek, yazarın kozmogonik mit parçasını tekrar tekrar ve ayrıntılı bir şekilde anlatıyor ve kurtarıcının gelişi ile günlerin sonu hakkında tarihi bir kehanet oluşturuyor.

Yale Üniversitesi'ndeki Yakın Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Profesörü Bentley Layton, "Archonların Varsayımı: Tercüme ve Sözlü Antik Mısır Dili Metinleri" isimli kitabında "Yaldabaoth'un yaratılışından gnostik hikayesi anlatılmaktadır. Nuh'a gelen büyük bir selden, kurtarıcının son gelişinden, şeytani güçlerin imhasından ve Gnostiklerin zaferi ile sonuçlanır." diyor. Bu noktada ilgisiz olmasına rağmen, sözde Archon'lar bir şekilde Anunnaki ile bağlantılı olabilir mi? Açıkçası bu da bir ihtimal olarak köşede durmalı. "Archon'ların Gerçekliği" metinlerindeki benzerliklerin dışında özellikle Anunnaki ile ilgili yazımı (Enki'nin 14 tableti) okuduysanız aşağıdaki mit karakterlerinden bazıalrını gördüğünüzde birbirleri ile olan benzerlik ve ilişkiyi daha da fark edeceksiniz.

Archon'ların varsayımlarına göre bunlar metinlerde geçen mit karakterleridir:
 • Bütünün Ebeveyni: Görünmez bakire ruh,
 • Çocuk: Bütünün üzerinde duruyor,
 • Dört Aydın: Eleleth ve diğer üçü,
 • Gerçek İnsan,
 • Hakimsiz Irk,
 • Bilgelik: Sophia ya da Pistis Sophia,
 • Zoe (Yaşam): Sophia'nın kızı,
 • Yaldabaoth: Baş hükümdar, Sakla ve Samael'i isimleri ile de çağrıldı.
 • Sabaoth: Yaldabaoth'un ilk yedi döllerinden biri,
 • Adam: İlk insan,
 • Eve (Havva): Adam'ın eşi ve emsali,
 • Cain: Havva'nın hükümdarlar tarafından olan oğlu,
 • Abel: Havva'nın Adam'dan olan oğlu,
 • Seth: Tanrıdan bir oğul,
 • Norea: Havva'nın kızı,

Kaynak: Nag Hammadi Kütüphanesi - Archonların Hipostazı (Hükümdarların Gerçekliği) Bentley Layton

Yazan & Çeviren & Derleyen: A.Kara

ESKİ SÜMER METİNLERİNE GÖRE İNSANOĞLUNUN KÖKENLERİ

sümer mitolojisi, Sümer, Sümerler, Sümerlerde yaratılış, İlk insanın yaratılışı, Adem ve Havva, Sümer yaratılış, mezopotamya mitolojisi, Enuma Elish, Dünyanın yaratılışı, A, mitoloji, Eden
Mezopotamya'da, günümüzde modern Irak'ta M.Ö. 4500 yıllarında Sümer ülkesi gelişti. Sümerler, kendi dili ve yazı sistemi, mimarlık ve sanat, astronomi ve matematik gibi gelişmiş bir medeniyet yarattılar. Onların dini sistemi, yüzlerce tanrıdan oluşan karmaşık bir sistemdi. Eski metinlere göre, her Sümer şehri kendi tanrısı tarafından korunuyordu; İnsanlar ve tanrılar bir arada yaşarken, insanlar tanrılara hizmet ediyorlardı.

Sümer yaratılış efsanesi M.Ö. 5000 yıllarında kurulmuş eski bir Mezopotamya kenti olan Nippur'da bulunan bir tablette görünmektedir.
Sümer tabletlerine göre Dünya'nın (Enuma Elish) yaratılması şöyle başlar:
Cennetin yüksekliği belirlenmediğinde,
Ve altındaki dünya henüz bir isim taşımadığında,
Ve onlardan doğan ilkel Apsu,
Ve kaos, Tiamut, ikisinin de annesi
Suları bir araya getirildi,
Ve hiçbir alan oluşmadı, bataklık görülecek değildi;
Tanrıların hiçbiri yaratılmaya başlanmadığında,
Hiç kimse bir isme sahip değilken ve hiçbir kader belirlenmedi;
Sonra tanrıların cennet ortasında yaratıldığı,
Lahmu ve Lahamu varoldu ...

Sümer mitolojisi, başlangıçta, insan benzeri tanrıların Dünya üzerinde hüküm sürdüğünü iddia ediyor. Dünyaya geldiklerinde yapılacak çok iş vardı ve bu tanrılar toprağı toplayıp, yaşayabilir hale getirmek ve minerallerini madenciliği için kazdılar.
Metinler, bir noktada tanrıların emeklerine karşı ısrar ettiklerini belirtiyor.
Tanrılar erkeklerden hoşlandıklarında
İşi tamamladım ve parası vardı
Tanrıların işi harikaydı,
İş ağırdı, sıkıntı çoktu.

Tanrıların tanrısı Anu, emeğinin çok büyük olduğunu kabul etti. Oğlu Enki ya da Ea, emeği üstlenmek için insan yaratmayı önerdi ve böylece, kız kardeşi Ninki'nin yardımı ile yaptı. Bir tanrı öldürüldü, vücudu ve kanları kil ile karıştırıldı. Bu materyalden ilk insan tanrılara benzer şekilde yaratılmıştır.
Birlikte bir tanrı öldürdün
Onun kişiliğiyle birlikte
Senin ağır işini kaldırdım
Ben de erkeğe zorluk verdim.
...
Çamurda, tanrı ve adam
Bağlanacak.
Bir araya getiren birlik için;
Böylece gün sonuna kadar
Et ve Ruh
Hangi bir tanrıda olgunlaştı -
Kanındaki bu ruhta akrabalık bağlıdır.

Bu ilk adam Eden'de, 'düz arazi' anlamına gelen bir Sümer kelimesi yaratılmıştır. Gılgamış Destanı'nda Eden, tanrıların bahçesi olarak anılır ve Mezopotamya'da Dicle ve Fırat nehirleri arasında bulunur.

sümer mitolojisi, Sümer, Sümerler, Sümerlerde yaratılış, İlk insanın yaratılışı, Adem ve Havva, Sümer yaratılış, mezopotamya mitolojisi, Enuma Elish, Dünyanın yaratılışı, A, mitoloji, Eden
(Enki'yi yaratılış mitinde tasvir eden Sümer tableti.)

Başlangıçta insanlar kendi başlarına üreyemedi, ancak daha sonra Enki ve Ninki'nin yardımıyla değiştirildi. Böylece, Adapa tamamen işlevsel ve bağımsız bir insan olarak yaratılmıştır. Bu 'değişiklik' Enki'nin kardeşi Enlil'in onayı olmaksızın yapıldı ve tanrılar arasındaki bir çatışma başladı. Enlil insanın düşmanı oldu ve Sümer tabletleri, erkeklerin tanrılara hizmet ettiğinden ve çok sıkıntı ve acı çektiğinden söz ediyor.
Adapa, Enki'nin yardımıyla Anu'ya yükseldi ve burada 'yaşam ekmeği ve suyu' hakkında bir soruyu cevaplamadı. Bu yaratılış öyküsünde Eden'in Adem ve Havva'nın yaratılış hikayesine oldukça benzer olduğu görülmektedir.

Kaynak: Eden Tanrılar Kitabı | William Bramley

Yazan-Derleyen-Çeviren: A.Kara