HABERLER
Dini Haber
"Evet Karabekir, Arapoğlu nun saçmalıklarını Türk oğullarına öğretmek için Kuran ı Türkçe ye tercüme ettireceğim ve böylece de okutturacağım, ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler."
– Mustafa Kemal Atatürk

"İnsan en acımasız hayvandır. Trajedilerde, boğa güreşlerinde ve haça germelerde şu güne kadar kendisini en iyi hisseden oydu ve kendisi için cehennemi icat ettiğinde, sıkı durun, bu aslında en iyi cennetiydi."
"Her dakika övülmek isteyen bir Tanrıya inanamam."
– Friedrich Nietzsche

"Din . . . temel olarak korkuya dayanır … bilinmeye karşı duyulan korku, yenilgi korkusu, ölüm korkusu. Korku her acımasızlığın anasıdır ve o yüzden acımasızlık ve dinin el ele gitmesine şaşılmamalı. Benim din hakkındaki görüşüm Lucretius’la aynı. Onu korkudan doğan bir hastalık ve insan ırkına büyük bir mutsuzluk kaynağı olarak görüyorum."
– Bertrand Russell

"Evrenin sırlarının kabul edilebilir bir açıklamasının olmaması, bir tane yaratmamızı gerektirmez."
– J. Benbasset

Bahailiğin kitabı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Bahailiğin kitabı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

KİTAB-I AKDES | AKDES KİTABI

bahailik, Kitab-ı Akdes, din, Hz.Bahaullah, Bahailiğin kitabı, Akdes Kitabı, Mirza Hüseyin Ali, Bahailik dininin kitap ve peygamberi, din ve mitoloji, Tanrı tarafından indirilen kitaplar, bahai dini, A,
Kitab-ı Akdes; İran, Tahran'da bir vezir ailesinde dünyaya gelen ve 1863 te Bağdat'ta peygamberliğini ilan eden ve yeni bir dinin varlığı açıklayarak prensiplerini anlatan Mirza Hüseyin Ali'nin etrafı düşmanları ile sarıldığı bir sırada Tanrı tarafından 1000 yıl boyunca hüküm sürecek manevi bir hazine ve fazilet olarak indirildiğine inanılan Bahai dininin kutsal kitabıdır.

Kitab-ı Akdes, El-Kitabu'l el-Akdes, Akdes ve Akdes Kitabı isimleriyle de bilinmekte ve anılmaktadır. Akdes "en kutsal", "en mübarek" gibi anlamlar taşımaktadır ve Farsça bir kelimedir.

Tanrı tarafından Hz.Bahaullah'a (Mirza Hüseyin Ali) indirildiğine inanılan bu kitap birçok konuya ev sahipliği yapmaktadır. Bunları kısaca özetlemek gerekirse işlenen temel konular:
-Şer'i hükümler,
-Cumhurbaşkanı ve Krallara uyarı bildirileri,
-Ekonomi,
-Savaş anlaşmazlıklarının çözüm yolları,
-İnsanların birlik ve beraberliği,
-Öğütler,
-Ahd ve Misak (İlahi dinlerin birliği koruyan yazılardır.),
-Adalet,
-Dünya düzeni,
vb.

Yazan: A.Kara