HABERLER
Dini Haber
Kur'an'ın yazılışı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kur'an'ın yazılışı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

İLK DİNDEN DÖNENLER, ĶUR'AN'I YAZMA GÖREVLİLERİDİR

Kur'an'ı yazmakla görevlendirilen yazıcı katiplerinden dinden dönenler oldu mu? Aralarında öldürülenler veya kılıç zoruyla İslam'ı seçenler var mıydı?
Haklarında "yakalanıp öldürülmeleri" emri verilenler;
İbn-i Hatal, Mukis bin sabhabe, Haris bin Nefil, Kuveyne bin Hatal, Harr bin Talatıl ve ümmü sa'd

Öldürülme korkusu ile islâmi seçenler;
Abdullah bin sa'd bin Ebu serh, İkrime bin Ebu Cehil, Habbar bin Esved Hattalın bir diğer Oğlu Kuveyre, Safvan bin Ümeyye, Züheyr bin Ebu ümeyye ve Süheyl bin Amr.

Vahyin nasıl geldiğini gören ilk vahiy katibi dinden çıkınca, Muhammed yazdırma işini kesmiştir.

İlk mürted Abdullah Bin Sa'd Bin Ebi Şerh'tir. Halife Osman'ın akrabasıdır.
Vahyin başlarında, muhammed bir kısım ayetleri, Vahiy Katiplerine söyler, onlar da yazıya geçirirlerdi.

Abdullah Bin Sa'd ilk vahiy katiplerindendi, Muhammedin hallerinden olsa gerek, Vahiyden şüphelendi. Ve mürted oldu.
Mekke'nin fethinde, muhammed, Abdullah Bin Sad'ın öldürülmesini emretti.

Halife Osman araya girdi, ve Abdullah Bin Sad'ın öldürülmesini engelledi, Abdullah ise yeniden müslüman oldu. (Korku nelere kadir)

Ümmü Habibe Remle bt. Ebi Sufyan, kocası Ubeydullah b. Cahş el-Esedi ile birlikte müslüman olur. Fakat, kocası mürted olur.
Kocası dininden dönerek Hristiyan olur. Ümmü Habibe ise dönmez. Sizce ödül olarak ne alır ?

Muhammed ile evlenir. karılarından biri olur malum Muhammede sınır yok 4 kadınla evlenme diğerleri için geçerli.

Bir diğer mürted ise Abdullah b. Hatal'dır. Müslüman olduktan sonra sadaka memuru olarak görevlendirir.

O ise ihanet ederek arkadaşını öldürür, sadaka mallarını alır ve irtidat eder. (Dinden ayrıldığı için diğer suçlar iftira olabilir!)
Mekke'nin fethinde öldürülmekten kurtulamaz.

Osman'nın torpili yüzünde Abdullah Bin Sad idamdan kurtulmuş ama torpilsiz Abdullah Bin Hatal öldürülmüştür.
Şeriat adamına göre davranmadır, İslamın özü ayrımcılık, adam kayırmaca, kendi kuralına kendinin uymamasıdır.

Kaynaklar: Tarih-i Taberî; cild-4, sh. 203  |  Futûh-ül-Büldân; sh. 226  |  Üsüd-ül-Gâbe; cild-3. sh. 73   |  Eshâb-ı Kiram; sh. 304  |  Hak Sözün Vesikaları; sh. 190