Din ve Mitoloji: Panenteizm nedir
HABERLER
Dini Haber
Panenteizm nedir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Panenteizm nedir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

PANTEİZM TÜRLERİ

Panteizm, Panteizm türleri, din, A, Klasik panteizm, İncil panteizmi, Kozmoteizm, Pananteizm, Panteizm nedir?, Panenteizm nedir, Doğacı panteizm, Felsefi akımlar, Spinoza, Spinozist, Spinozaya göre Tanrı,
Klasik Panteizm : Varlık ile Tanrı'yı yeniden tanımlamaya ya da en aza indirme girişiminde bulunmadan denk düşen panteizm biçimidir. Kişisel, bilinçli ve küresel bir Tanrı'ya inanır ve bu Tanrı'yı tüm gerçek dinleri birleştirme biçimi olarak görür. Klasik Panteizm birçok yönden Mozim'e benzer; enerji, maddeden düşünceye, zamana kadar her şeyi, tamamen kucaklayan kişisel bir tanrının bakış açısı olarak görür. Öncelikle basitliği ve diğer dünya inançlarına karşı tutum ve uyumluluk nedeniyle farklıdır. Klasik Panteizm, Hinduizm ve Kabalistik Musevilik gibi birçok dini gelenek tarafından temsil edilmektedir.

İncil Panteizmi : Bu tür panteizm (birçok geleneksel Hristiyan tarafından şiddetle kınanmıştır) İncil'in yazılarında bazı panteistik yönlerinin ifade edildiğini savunmaktadır. Doğanın eylemlerine Tanrı'nın İncil Denklemi ve Yeni Ahit'in içindeki Tanrı'nın tanımı, bu inanç sistemine itirazın temelini oluşturmaktadır.

Doğacı Panteizm : Bu, bütün olarak bilinçsiz ve bilinçsiz olmasına rağmen, evrenin mistik bir yerine getirme için anlamlı bir odak olduğunu savunan panteizm biçimidir. Böylece Doğa, yalnızca geleneksel olmayan, kişisel olmayan bir anlamda Tanrı olarak görülür. Eleştirmenler bunun terminolojinin kasıtlı bir kötüye kullanımını ve ateizmi (ya da bir çeşit manevi doğalcılık) yanlışlıkla panteizm olarak adlandırarak haklı göstermeye çalıştıklarını iddia ediyorlar. Doğalcı panteizm, Baruch Spinoza'nın (İncil Panteizmi tarafından etkilenmiş olabilecekleri) ve John Toland'ın ve çağdaş etkilerin nispeten yeni görüşlerine dayanır.

Kozmoteizm : Bu, 18. yüzyılın sonlarında başlayan, Tanrı'nın insan tarafından yaratılan bir şey olduğu ve insanlardan önce var olmadığı ve hatta sosyal planlama, öjenikler (öjenik: insan ırkını iyileştiren) ve diğerleri yoluyla insan evriminin uç bir hali olduğu duygusunu ifade etmek için başlatılan küçük ve tartışmalı bir harekettir.

Panenteizm : Panenteizm, Tanrı'nın yalnızca evrenden daha büyük olduğunu ve fiziksel evrenin sadece onun doğasının bir parçası olduğunu iddia etmesine rağmen, bu inanç, panteizmle ortak özelliklere sahiptir; örneğin, evrenin Tanrı'nın bir parçası olduğu fikri ortaktır.

Yazan: A.Kara

PANENTEİZM VE MODERN GELİŞMELER

Matematikçi Alfred North Whitehead'in (1861-1947) yazılarından ortaya çıkan çağdaş bir Hristiyan teolojik hareketi olan süreç teolojisi genellikle Panenteistik kavramları kullanmaktadır. Whitehead, Tanrı'nın "ilkel" ve "sonuç" olarak iki doğası olduğunu iddia etti. Bu doğada, dünyanın bütün tarihi ve mümkün olan her gelecek vardır. Böylece, herhangi bir anda, bir varlığın Tanrı'nın içerisine dahil edildiği söylenebilir ve bu şekilde Tanrı'nın da o varlık içerisinde bulunduğu iddia edilebilir. Süreç teologları bunu Tanrı'nın evren içerdiğini, ancak onunla özdeş olmadığını ifade eder. Bu Tanrı insanda içten içe yaşar, açık kuvvetten ziyade insan iradesine ikna etme gücü sağlar. Böylece, insanlar hala Tanrının zorlamalarının merhametinde olmaktan ziyade özgür irade sahibidirler. Dahası, Tanrı sürekli akış halindeki bir evrene sahip olduğundan, Tanrı da zaman içinde evrende gerçekleşen eylemler tarafından etkilenebilir, değiştirilebilir olarak kabul edilir. Bununla birlikte, İyimserlik, cömertlik, bilgelik ve benzeri gibi Tanrı'nın soyut unsurları sabit kalır. Böylece, Tanrı evreni içerir ve içten içe evrendedir; Bununla birlikte, sahip olduğu soyut unsurlar, onun aşkınlığının en üst noktasını temsil eder. Dolayısıyla süreç teolojisi aslında Panenteistiktir.

Yazan: A. Kara

ŞEKİL VE KÜMELERLE İNANÇ VE FELSEFİ AKIMLAR

Birçok insanın felsefi akımları karıştırdığını ve bazılarını anlayıp birbirinden ayırmakta zorluk çektiğini biliyorum.

Teizm ile Deizmin, Pandeizm ile Panteizmin, Agnostisizm ile Deizmin, yada Panenteizm ile Panendeizmin birbirinden olan farklarını ve inanç şekillerini, felsefi görüşlerini ayırt etmek, özellikle de bu konuları yeni araştırmaya başlamış, sorgulama süreci devam eden veya bu terimlerden bazılarını ilk kez duymuş kişiler için oldukça zor olabilir. Bu yüzden, temel olarak en azından inanç şekillerini ve birbirinden nasıl ayırt edilebileceklerini anlatabilmek adına sizler için kümelerle anlatım kullanarak bu çizelgeyi hazırladım. Umarım biraz olsun faydası dokunur, her daim iyilikten yana olmak adına, iyi günler.

ateizm, deizm, Panteizm, Pandeizm, agnostisizm, Panenteizm, Panendeizm, din, felsefi akım ve inançlar, Tanrı inancı ile ilgili felsefi akımlar, A, din ve mitoloji, deizm nedir, Pandeizm nedir, Panenteizm nedir

Yazan: A.Kara