HABERLER
Dini Haber
"Evet Karabekir, Arapoğlu nun saçmalıklarını Türk oğullarına öğretmek için Kuran ı Türkçe ye tercüme ettireceğim ve böylece de okutturacağım, ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler."
– Mustafa Kemal Atatürk

"İnsan en acımasız hayvandır. Trajedilerde, boğa güreşlerinde ve haça germelerde şu güne kadar kendisini en iyi hisseden oydu ve kendisi için cehennemi icat ettiğinde, sıkı durun, bu aslında en iyi cennetiydi."
"Her dakika övülmek isteyen bir Tanrıya inanamam."
– Friedrich Nietzsche

"Din . . . temel olarak korkuya dayanır … bilinmeye karşı duyulan korku, yenilgi korkusu, ölüm korkusu. Korku her acımasızlığın anasıdır ve o yüzden acımasızlık ve dinin el ele gitmesine şaşılmamalı. Benim din hakkındaki görüşüm Lucretius’la aynı. Onu korkudan doğan bir hastalık ve insan ırkına büyük bir mutsuzluk kaynağı olarak görüyorum."
– Bertrand Russell

"Evrenin sırlarının kabul edilebilir bir açıklamasının olmaması, bir tane yaratmamızı gerektirmez."
– J. Benbasset

bahai dini nasıl etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
bahai dini nasıl etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

KISACA BAHAİLİK NEDİR?

bahailik, bahailik nedir, bahai dini, islam mezhepleri, farklı dinler, dini yazılar, dünya dinleri, Kitab-ı Akdes, bahai dini nasıl, islam ve bahailik, din ve mitoloji, bahailik inancı
Bahai dini, aslında 50-60 farklı şekilde yaşanan ve farklı farklı varyasyonları olan İslam dininin "ılımlı olanlarından" biridir yada birçok din ile birleştirilmiş halidir diyebiliriz. Hatta sık sık kullanılan "Ilımlı İslam" kelimesi bu din için oldukça uygun diye düşünüyorum.

Kendisi İslamiyetin bir kolu gibi olsa da çok daha ılımlı halde yaşanan bir dindir. Ayrıca tıpkı İslamiyet gibi diğer dinlerden birçok şey barındırmaktadır (halkımız kabul etmese de İslamiyetin de diğer birçok din gibi öncekilerin taklidi ve bu taklitlerin yaşanan kültüre göre değiştirilmiş hali olduğu ortadadır).

Bahai inancına göre kadın-erkek eşittir ve kadınların kapanması zorunlu değildir. Hala peygamber geleceğine, yani Tanrı'nın peygamber gönderme eyleminin devam ettiğine inanırlar. Bu inanışa göre tüm dinlerin gittiği yol aslında aynıdır ve dinlere inanan insanların tarihte birbirlerine düşman olmalarının sebepleri çıkar kavgalarıdır ve dinlerin buna alet olmasını istemez, hatta dinler böyle bir duruma sebep oluyor ise dinsizliğin daha iyi bir tercih olduğuna inanırlar (Tarihteki din savaşlarının sadece çıkar kavgalarından kaynaklandığına inanmıyorum, çünkü Tanrı'nın gönderdiği iddia edilen her din kitabında şiddet, bölücü ve kin besletici söylemler, emirler ve benzetmeler var)


İnandıkları kitap Kitab-ı Akdes'dir ve dinin şeri ve temel yasalarını içerir. Kitab-ı Akdes aynı zamanda; İkan Kitabı [Kitab-ı İkan- Tevrat, İncil ve Kur'an'daki bazı ayetlerin açıklamasını ve bazı ilahiyat konularını içeren bir kitaptır, yazının başında Bahailik için "birçok din ile mixlenmiş bir dindir" dememin sebebi de tam olarak buydu. İnandıkları kitaba ilaveten, diğer dinlerin kutsal kitaplarının da Tanrıdan geldiğini ve kutsallıklarını yitirmediklerine inanırlar.

Bahailik başlangıçta her ne kadar İslam dininin bir mezhebini andırsa da zamanla bağımsız bir din halini almıştır. Yahudilik ve Hıristiyanlıktan alınan esasları da içinde barındıran Bahailik, Allah'a, kıyamete, peygamberlerine, kitaba ve Baha 'ya imanı emretmektedir. Bu dine göre insan yaşamının amacı Tanrının sürekli gelişen uygarlığına daim olmak ve ona tapmaktır. Dinin öğretilerinin en başında; Yobazlık ve bağnazlıktan vazgeçilmesi, eğitimin zorunlu olması, tüm dünya ile iletişimde olunabilecek ortak bir dil gerekliliği, kadın erkek eşitliği ve aşırı zenginlik-fakirliğin engellenmesi yer alır. Yani buradan bakıldığında emredilenlerin aslında diğer ilahi sayılan dinler ile ne kadar benzer olduğunu görebilirsiniz.

Bahai dinine dair bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Yazan: A.KARA