HABERLER
Dini Haber
"Evet Karabekir, Arapoğlu nun saçmalıklarını Türk oğullarına öğretmek için Kuran ı Türkçe ye tercüme ettireceğim ve böylece de okutturacağım, ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler."
– Mustafa Kemal Atatürk

"İnsan en acımasız hayvandır. Trajedilerde, boğa güreşlerinde ve haça germelerde şu güne kadar kendisini en iyi hisseden oydu ve kendisi için cehennemi icat ettiğinde, sıkı durun, bu aslında en iyi cennetiydi."
"Her dakika övülmek isteyen bir Tanrıya inanamam."
– Friedrich Nietzsche

"Din . . . temel olarak korkuya dayanır … bilinmeye karşı duyulan korku, yenilgi korkusu, ölüm korkusu. Korku her acımasızlığın anasıdır ve o yüzden acımasızlık ve dinin el ele gitmesine şaşılmamalı. Benim din hakkındaki görüşüm Lucretius’la aynı. Onu korkudan doğan bir hastalık ve insan ırkına büyük bir mutsuzluk kaynağı olarak görüyorum."
– Bertrand Russell

"Evrenin sırlarının kabul edilebilir bir açıklamasının olmaması, bir tane yaratmamızı gerektirmez."
– J. Benbasset

konfüçyüsçülük etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
konfüçyüsçülük etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

KONFÜÇYÜSÇÜLÜK NEDİR?

konfüçyüsçülük, konfüçyüsün öğretileri, konfüçyüsçülük nedir, çinlilerin dinleri, konfüçyüsün hayatı, din, din ve mitoloji, eski çinde din, yer ve gök Tanrılarına kurban,
Çin'in büyük filozofu, hatta tüm dünyanın kendi hakkında çok bilgisi olmasa da adını muhakkak duyduğu Konfüçyüs'ün adının verildiği, ahlaki, dini, sosyal, ekonomik ve politik konular ve inanç sistemlerinin tamamını kapsayan uygulamalar bütünüdür Konfüçyüsçülük. Başta felsefi akım olsa da (Tıpkı Budizm gibi) sonrasında zamanla din haline gelmiştir.

Konfüçyüsçülük din halini aldıktan sonra Çin'de öyle yayılmıştır ki, ülkenin kabul gören ve yerli dinlerinden biri olmuştur; ki bunda da Konfüçyüs'ün düşünce akımının etkisi yadırganamaz. Aslında Çin'e göre Konfüçyüsçülük; eskiden beridir Çin'de var olan dinin, inancın ve düzenin üzerine eklenmiş, eklenirken de onları bir nevi perçinleyip düzenlemiş bir ahlaki sistemdir (Çin'deki genel şiddet eğilimine bakarsak halkın çoğunun fazla değişim yaşamadığını düşünüyorum).

Konfüçyüs'ün öğretileri Çin'de Bilgelerin Öğretisi, Konfüçyüs'ün Öğretisi şeklinde adlandırılmış olup, Konfüçyüsçülüğün kökleri "Ju" isimli bir bilgin sınıfının öğretilerine kadar gitmektedir (Ju'lar Konfüçyüs'ten önce yaşamışlardır).

Konfüçyüs'ten önceki bu grup, yani "Ju" lar, aslında uygulama olarak bir nevi Paganizm benzeri bir din yaşamakta olan Çin halkında görev alan uzmanlardı. Çünkü yerdeki ve gökteki Tanrıları için kurbanlar kesip dualar ediyorlar, böylece tabiat Tanrılarına ve atalarının ruhlarına ziyafetler veriyorlardı. İşte tam burada Ju'lar devreye giriyordu, onlar bir nevi önde gelen din adamlarıydı diyebiliriz.

Çin'in bu tarihlerdeki yönetimi maalesef Konfüşyüs'ün önerilerini dikkate alacak veya görüşlerini dinleyecek bir yapıda değildi. Hal böyle olunca, Konfüçyüs öğrencilerinin de yardımıyla, kendisinden önce yaşamış Çin'li filozof ve bilginlerin yazılarını bir araya getirip derlemeye ve onları düzenlemeye başlamıştır. Öğrencileri ile uzunca yıllar bu işle uğraşan Konfüçyüs'ün konuşmaları öğrencileri için öyle değerliydi ki, Konfüçyüs'ün tüm konuşmalarını not etmeye başlamışlardı, daha sonra ise bu konuşmaları bir araya getireceklerdi. Onun amacı, daha önce Çin'in barış içinde yaşamasını sağlamış faziletli idarecilerinin, bunu nasıl sağladıklarını göstermekti. Fakat bunu yapabilmesi için ona gerekli olan bilgiler vardı;
* Yönetime dair bilgiler
* Sosyal hayat ve törenler
* Ahlak ve gelenek kavramları
Tüm bu bilgileri zaman içinde toplayıp bir araya getiren Konfüçyüs, ahlak ve geleneklerin devamlılığını sağlamayı amaçlamıştır.

Konfüçyüs ve öğrencilerinin bu uzun uğraşı sonucunda;
* Wou King (Beş Klasik)
* Se Chou (Dört Kitap)
isimli, Konfüçyüsçülüğün kutsal metinlerini oluşturan iki koleksiyon ortaya çıkmış ve mevcut şeklini Sung hanedanlığı zamanında almıştır (Chu Hsi yönetimi-1130-1200).

"15 aşında iken kendimi öğrenmeye verdim.
Otuz yaşında irademe sahip olabildim.
Kırk yaşında şüphelerden uzaklaştım.
Elli yaşında Gök'ün emrini öğrendim.
Altmış yaşında seziş yoluyla her şeyi kavradım.
Yetmiş yaşında doğru olan şeylere zarar vermeden kalbimin isteklerini yerine getirebildim."
-Konfüçyüs (Ölüm M.Ö. 479)

Yazan: Anu