HABERLER
Dini Haber

ANUNNAKİLERİN NİBİRU VE DÜNYA KOLONİLERİ

A, Anunnakiler, mitoloji, sümer mitolojisi, Anunnakilerin gizemi,Niburi kolonisi,Anunnakilerin dünya kolonisi,Eski metinlerde Anunnakiler,Anunnakilerin Igigi'yi yaratması,Igigi,Altın için dünyaya gelen Anunnakiler
ANUNNAKİLERİN GEZEGENLERDEKİ KOLONİLERİ
Çeşitli kaynaklar, Anunaki'leri uzun boylu, açık tenli (soluk görünümlü veya beyaz), sarışın ve mavi gözlü, Kafkasyalıların ataları olarak nitelendiriyor. Lacerta'nın Transkriptleri'nde, Lacerta, bu varlıkları, (Toros takımyıldızı) yıldız sistemi Aldebaran'dan Illojim olarak tanımlar. Illojim terimi İbrani bir Eloheem varyantıdır ve bu durumda Anunnaki Eloheem'in bir varyantıdır. Eski Sümer, Babil ve İbranice senaryonun ortak yaratılış motiflerinde anlaşıldığı gibi Eloheem'den ayrıklardı. Anunnaki'nin Eloheem'in (Sitchin) kardeşleri olduğu ileri sürülüyor. Ancak genel kabul gören inanç, Eloheem'in hem Anunnaki hem Nefilim'i oluşturmak için insan bir kadınla eşleştiği diğer ırkın Anu'su gibi Melek olduğunu gösteriyor.

Eloheem muhtemelen İncil'de bahsedilen "melekler", Enoch kitabı ve Sümer yazılarındaki tanrı Anu'dur.

Nibiru Kolonisi
Eloheem'den ayrıldıktan sonra, Anunnaki sonunda Güneş Sistemine geldi. Giriş yaptıktan sonra karakol olarak adlandırılan bir koloniyi sömürmüş olabilirler. Nibiru bir şekilde Güneş Sistemi ile bağlantılı fakat belirsiz bir yörüngededir. Eski Sümer ve İbranice hikayelerin benzerlikleri, Annunaki'nin gerçek kökenlerinin Aldebaran'dan gelen Eloheem'den kaynaklandığını ileri sürer. Nibiru, Anunnaki'ye karakol ya da karakol olarak hizmet edecek, varsayımsal bir gezegen veya göksel nesnedir.

Nibiru İncil'de sözü edilen düşmüş meleklerin ünlü cezaevidir, görünüşe göre Eloheem ile Anunnakiler arasındaki ayrım aslında uzak geçmişte aralarındaki bir savaştı.

Antik Yunan'da Nibiru, koyu renkli bir kırmızı renkle göz kamaştırarak, "Nibiru" nun çekirdeğinin iblislerin bir volkanik hapishanesine ya da Lucifer'in gerçek hapishanesinde müttefiki Lilith'le birlikte bulunduğu kırmızı bir ateşle karıştırdığı "Tartarus" olarak canlandırıldı. Ve Anunnakiler onun iblis oğullarının gardiyanlarıydı.

Dünyadaki Koloni
Anunnakiler muhtemelen yaklaşık 450.000 yıl önce dünyaya koloni kurarak hidrojen, bakır ve muhtemelen altın gibi egzotik mineraller aradılar. Bu "tanrılar" sömürge gezegeni Nibiru'dan Dünya'ya yapılan sömürge keşif gezisinin görevlileriydiler. Anunnakiler, yeryüzüne yerleştikten sonra yarı tanrı olarak ilk yaratımları olan Igigiler ırkını yönetti. 2500 yıllık emeğin ardından Igigiler Anunnaki'ye karşı isyan edip daha sonra mağaralara kaçtılar. Anunnakilerin efendisi Enki, yeni bir ırk yaratılmasını önerdi. Anunnakiler olasılıkları gözlemledi ve  Eridu -muhtemelen Eden- olarak adlandırılan insanı yarattılar.

Yeni ırkın ilahi bilgeliğe, aydınlanmaya sahip olabilmesi için Anunnaki eti ve kanı ile kili karıştırdılar. Nintu bir parçanın içine "kabuklar" koydu ve "dokuz ay" ya da dokuz döngü sonra modern insan doğdu. Nihayetinde insanlar iyi bir iş gücü olduğunu kanıtladılar. Annunaki tapınaklarına eski Sümerler tarafından ibadet edildi. Sümerlerde, Annunaki tanrılarının görüntülerini gerçek biçimlerinde oymak yasaklanmıştı; bunun yerine, onları insan biçiminde hayvanlar olarak tasvir ettiler.
Kaynaklar:
Transcripts of Lacerta (1999)
The Rh-Negative Registry, Theory- The Annunaki, Enki and Enlil (2013)

Çeviren & Yazan: A.Kara
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »