HABERLER
Dini Haber

DİNE ATEİST BAKIŞ

ateizm, Dine Ateist bakış, Ateizm ve din, Din ve Ateizm, Ateizme göre din neden gereksizdir, din, Din insanları böler, Din insan haklarını ihlal eder, Ateistler neden inanmaz, Ateistler, Ateist olmak, A,
Sanılanın aksine bütün ateistler dine düşman değildir (düşmanlıktan kasıt, yatıp kalkıp "acaba bugün dinle nasıl uğraşsam?" demezler, birçoğu dinleri çoktan boş vermiştir bile), ancak birçoğu dinin kötü, gereksiz ve insan ürünü olduğunu düşünmektedir. İşte onların nedenlerinden bazıları:
 • Din insanları gerçek olmayan bir şeye inanmaya iter (Tanrı, cin, ruh, şeytan, melek, vb.).
 • Din, insanlara yalancı bir hayat yaşatarak onları yönetir ve insan hayatının temeli yapar.
 • Din, insanların akılcı ve objektif bir şekilde düşünmesini engeller (Çünkü hangi din olursa olsun, Kutsal kitaplarına, yüzyıllardır onlara anlatılanlara ters düşen hiçbir şey kabul görmez).
 • Din, insanların kendine güvenmeye değil, dış otoriteye güvenmeye zorlar.
 • Din, irrasyonel iyi ve kötü davranış kuralları getirir.
 • Din insanları bölerek ötekileştirir, çatışma ve savaşlara neden olur.
 • Çoğu dinlerin hiyerarşik yapısı anti-demokratiktir ve bu nedenle temel insan haklarını ihlal ve rahatsız eder.
 • Din kadınlara ve gay insanlara eşit muamele görmemekte ve böylece temel insan haklarını görmezden gelir.
 • Din, bilimsel araştırmaları engeller (Her ne kadar inananlar "bu kitapta yazıyordu" diye kılıf bulmaya çalışsalar da aynı şekilde yazan yanlış bilgi, hata ve çelişkileri görmezden gelir, büker veya yersiz bir savunmaya girerler.).
 • Din özellikle kadınların cahil bırakılmasına sebep olur.
 • Din zaman ve parayı boşa harcar, örneğin 1 mahalleye yapılacak 5 cami yerine, o gelirle binlerce aç çocuğu besleyecek fon, yatırım vb. projeler yapılabileceği gibi, insanların sokaklarda yatıp çöpten yemesi, parasızlıktan ameliyat olamayıp ölmesi gibi sorunlar engellenebilir.
Bazı ateistler din ile ilgili birtakım iyi şeyler olduğunu da söyler (fakat getirdiğine oranla götürdüğünün kat ve kat fazla olunduğunda hemfikirdirler):
 • Dini sanat ve müzikleri
 • Dini yardımlar ve bazı iyi eserler
 • İnsan dostluğu ve beraberlik ("Sizden olmayanları dost edinmeyin" diyen Kur'an dini İslamiyet gibi olmayan, sayısı 1-3 te olsa, çok ayrıştırıcı olmayan dinler de mevcuttur)
Yazı her ne kadar evrensel olarak Ateistlerin dinlere bakışını kısaca anlatsada, Deist (Örn: ben), Agnostik, Nihilist, Pandeist vb. felsefi akımları mantıklı bulanlar için de bu maddeler Ateistlerden farklı değildir. Yani dinlere olan bakış, felsefi akımlarda, Nonteizm'de Ateistler ile hemen hemen aynıdır.

Yazan: Anu
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »