HABERLER
Dini Haber

KİTAB-I AKDES | AKDES KİTABI

bahailik, Kitab-ı Akdes, din, Hz.Bahaullah, Bahailiğin kitabı, Akdes Kitabı, Mirza Hüseyin Ali, Bahailik dininin kitap ve peygamberi, din ve mitoloji, Tanrı tarafından indirilen kitaplar, bahai dini, A,
Kitab-ı Akdes; İran, Tahran'da bir vezir ailesinde dünyaya gelen ve 1863 te Bağdat'ta peygamberliğini ilan eden ve yeni bir dinin varlığı açıklayarak prensiplerini anlatan Mirza Hüseyin Ali'nin etrafı düşmanları ile sarıldığı bir sırada Tanrı tarafından 1000 yıl boyunca hüküm sürecek manevi bir hazine ve fazilet olarak indirildiğine inanılan Bahai dininin kutsal kitabıdır.

Kitab-ı Akdes, El-Kitabu'l el-Akdes, Akdes ve Akdes Kitabı isimleriyle de bilinmekte ve anılmaktadır. Akdes "en kutsal", "en mübarek" gibi anlamlar taşımaktadır ve Farsça bir kelimedir.

Tanrı tarafından Hz.Bahaullah'a (Mirza Hüseyin Ali) indirildiğine inanılan bu kitap birçok konuya ev sahipliği yapmaktadır. Bunları kısaca özetlemek gerekirse işlenen temel konular:
-Şer'i hükümler,
-Cumhurbaşkanı ve Krallara uyarı bildirileri,
-Ekonomi,
-Savaş anlaşmazlıklarının çözüm yolları,
-İnsanların birlik ve beraberliği,
-Öğütler,
-Ahd ve Misak (İlahi dinlerin birliği koruyan yazılardır.),
-Adalet,
-Dünya düzeni,
vb.

Yazan: Anu
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »