HABERLER
Dini Haber

SİHİZM'İN DİNİ FELSEFESİ

Düzenleyen & Çeviren: A.Kara
Sihizm, Sihizm nedir?, Sıkh dini, Sihizm dininin felsefesi, din, Sihizm dini nedir?, A, Sihizm yasakları, Sihizm Tanrısı Waheguru, Sihler, Sünnet ve kurbanın yasak olduğu din Sihizm, Hindistan'daki dinler,
SİHİZM FELSEFESİ, YASAKLAR VE KURALLAR

Guru Granthh Sahib'de defalarca tekrarlandığı üzere Sihizm inancına göre Tanrı her yerdedir ve her zaman var olmuş, akıl alamayacak sonsuz özelliklere sahip tek bir Tanrı vardır. Bu Tanrının herhangi bir cinsiyeti olmadığına ve Tanrı'nın insan formu alabileceğine de inanmazlar (sonsuz özelliklere sahip bir Tanrıya inanıp buna inanmamak çelişkili geldi bana).

Onlara göre dil, din, ırk ayrımı olmaksızın tüm insanlar eşittir çünkü inanışlarına göre herkes Tanrı Waheguru'nun evlatlarıdır. Sihler canlıların (hayvanlar da dahil) haklarını korumak ve haklarını savunmak için savaşmak zorundadırlar. Birçok dinde olduğu gibi Sihizm'de de reankarnasyon inancı vardır ve bu inanca göre tüm canlıların öldükten sonra farklı bedenlere giren ruhları vardır. Ölen canlının ruhu bağımsızlığa ulaşana kadar bu döngü devam eder. Sihizm diğer birçok dinden farklı olarak "kendi dinini" kurtuluş yolu olarak görmez, yani onlara göre farklı dinlerden insanlar da kurtuluşa erip, bağımsızlıklarına ulaşabilirler. Tıpkı birçok dindeki gibi, Sihizm'de de inanan kişi yapması gerekenleri tamamen yapmasa bile (ibadet, dini kurallara uyum vb.) yine de Sih'tir.

Bu dini oluşturan 3 Altın Kural vardır ve bunlardan en önemlisi Tanrı'yı hatırlayarak emek harcayarak dürüst kazanç elde etmektir. 2. kural Tanrı Waheguru için meditasyon yapıp ibadet etmek, bu sırada "Naam Japna" ismini tekrarlamaktır (İbrahimi dinlerdeki tespih çekmek eylemini akla getiriyor). Son altın kuralı ise gelirinin %10'unu ihtiyacı olanlarla paylaşmak ve zamanının %10'unu hayırlı işler için harcamaktır.

5 Erdem ve 5 Kötülük
Kötülüklerle baş ederken her Sih'in kullanması gereken beş erdem vardır; tevazu, şefkat, memnuniyet, hayırseverlik, pozitiflik
Bu beş erdemi kullanarak inançları gereği yenmek zorunda oldukları Beş Kötülük (5 Şeytan) vardır.
Bunlar: Ego, Öfke, Hırs, Şehvet ve Maddi Bağlılık'tır.

Yasaklar
Sihizm'de bazı davranışlar tamamen yasaktır, inançları gereği bunlara uymak zorundadırlar. Hatta bazı yönleri ile İslamiyet'e çok benzeyen bu dinin, yasaklarının neredeyse İslamiyet'e tepki niteliğinde olduğu gözüme çarptı (yani benzerlik içerdiği kadar karşıtlığı da var).
 • Örneğin Sünnet olmak, hac yapmak, oruç tutmak, putlara tapmak, nehirde yıkanmak gibi eylemler Sih'lerce "mantıksız davranışlar" olarak adlandırılmıştır ve yasaktır!
 • Materyallerin, maddi şeylerin biriktirilmesi, maddiyata olan bağlılık da anlamsız ve uygunsuzdur çünkü dünya malı dünyada kalacaktır.
 • Kurban en büyük yasaklarından biridir. Bayram vb. zamanlarda canlıların kurban edilmesi, dul kadınların ölen kocaları ile birlikte kendini yakması yasaktır.
 • Sih'lerin bireysel, keşiş veya yogi hayatı yaşamaları, aile düzeninden uzak bir yaşam sürmeleri tavsiye edilir, övünmek, gıybet, yalan vb. kötü ve gereksiz konuşmalardan uzak durmaları gerekir.
 • Alkol ve bağımlılık yapan maddelerin kullanılması,
 • Irk, cinsiyet, sınıf vb. konularda ayrım yapıp adil olmayan davranışlar sergilemeleri,
 • Ruhban sınıfına ihtiyaç duymaları (Sih'lere göre dini yaşamak ve görevlerini yerine getirmek için din görevlisi, ruhban sınıfı gerekli değildir) yasaktır.

Bu yasaklara inanan ve uyan Tüm Sih'ler;
 • Tanrı katında tüm insanların eşit olduğuna,
 • Tüm canlılarda Tanrı'nın ruhu bulunduğuna, bu sebeple hepsinin saygıyı hak ettiğine,
 • Tanrı'nın takdir ettiği iyi veya kötü her olayı ve sonuçlarını kabullenmek,
 • Tek birey yerine aile olarak yaşamak,
 • Kutsal metinlerinin emrettiği üzere kazançlarının %10luk dilimini canlılara yardım etmek için harcamak,
 • Hakikat, memnuniyet, tefekkür ve Naam dedikleri hayatın 4 meyvesine inanmak,
 • Her canlının yaşama hakkı olduğunu kabullenmek,
ve bunlara uymak zorundadırlar.


« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »