HABERLER
Dini Haber

SPİRİTİZM NEDİR?

Hazırlayan: A.Kara
Spiritizm, ispiritizm, Spiritüalizm, Perispri, din, ruhçuluk, spiritizm ve reenkarnasyon, ruhun tekrar tekamülü, ruhun tekrar beden bulması, spiritizm nedir, iyi ve kötü ruhlar, mesnevilik ve spiritizm, A,

Spiritizm Amerika ülkelerinde Kardesizm olarak bilinse de Türk spiritüalistler tarafından spiritizm, deneysel spiritizm olarak bilinen ruhçuluk, klasik spiritüalizm olarak isimlendirmiştir. Bu isimlendirmenin sebebi Türk spiritüalistlere göre ruhçuluğa son şeklini Bedri Ruhselman vermiş ve adını neo-spiritüalizm koymuştur.

Platon, Pisagor gibi ünlü filozofların, Hermetistlerin döneminden 19.yy'a kadar gelmiş olup, reenkarnasyonun onay gördüğü ruhçuluğun, Allan Kardec tarafından Fransa'da kurulmuş ilk sistemli halidir. Aslında Allan Kardec'in sistemli hale getirdiği spiritizm, deneysel spiritizmdir.

Spiritizm inanç ilkelerine göre her insan 3 bölümden oluşmaktadır; Ruh, perispri ve fiziksel beden. Ruh ve madde arasındaki irtibatı sağlayan ise perispridir ve yarı maddi bir yapısı vardır. Bütün ruhların eşit yaratıldığına, yinede tekamül derecelerinin aynı kalmadığından dolayı ruhsal bir hiyerarşi olduğuna inanılır. Can, ölümle birlikte bedenden ayrıldığında ruhlar aleminde doğar. Bu doğuş sonrası dünyada yaptığı tüm iyilik ve kötülükler hafızasında canlanır. Dünyada defalarca doğmanın amacı ise ruhun geçireceği sınavların tekrarıdır. Fakat insan ruhunun yeniden dünyada farklı bir beden bulması, Spiritizm'e göre asla bir hayvan bedeninde gerçekleşmez çünkü onlara göre tekamülde gerileme olamaz. (Mesnevilikle oldukça benzerlik gösteriyor)

Ruhların tekamül derecelerinin olduğuna inanıldığından, ruh çağırma seanslarında ve onlarla yapılan görüşmelerde kaliteli, ciddi irtibat kurulanların yüksek seviyeden, geleceğe dair düzeysiz bilgiler vererek çıkarcılık gözeten ruhlar ise düşük seviyeden sayılır. Bu kötü, düşük seviyeden insanları etkileyebilmek için ünlü kişilerin isimlerini kullanır veya yalan söyleyerek kötü şakalar yaparlar (Ruhlardan ziyade, biraz İbrahimi dinlerdeki cinlerle benzerlik gösterdiğini düşündürdü bana)

Medyumlar aracılığı ile bedensiz varlıklarla iletişim kurulabildiğine ve ruhlar aleminde bulunan bedensiz varlıkların dünya üzerindeki bedenlilerle maddi-manevi iletişim kurabildiğine, ayrıca bu ruhların sadece dünyamızda değil, evrenin diğer dünyalarında da bedenlendiğine, yani tüm bu ruhların ölüm sonrası tekrar bedene geçişinin sadece bizim dünyamızda olmadığına, bunun evrensel olduğuna inanılır.
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »