HABERLER
Dini Haber

NASNAS VE SHİQQ

Arap mitolojisi, Nasnas cinleri, Shiqq cinleri, Nasnas ve Shiqq, Arap mitolojisinde cinleri, mitoloji, Cinler, İnsanlarla ilişkiye giren cin, Shiqq cinlerinin çocukları Nasnaslar, A, Tek bacaklı cinler, İnanışa göre Shiqqler cinlerin daha düşük bir formudur ve seyahat üzerinden beslenirler. Shiqqler görünüş olarak yarım (ikiye bölünük anlamda yarım) yaratıklardır. Bir yarısı tamamen eksik olan yarım yüz, yarım gövde, bir kol ve bir bacakla ortadan ikiye bölünmüş adam biçimindedirler. Shiqqler insanlarla çiftleşebilecek cinsel organlara sahiplerdi ve insanlarla çiftleşmeleri sonucunda  Nasnas adı verilen canlılar meydana gelir. Bu çapraz üreme sonucu yarım bir insan vücudunun yaratılmasına sebep olunmuştur. Bir insan ile cin yavrusu olduğuna inanılan Nasnasların yine de çevikliklerini kaybetmediklerine inanılır (Bu varlıkların insan etrafında veya dünyada tek bacakları ile seri bir şekilde seyahat edebildiklerine inanılırdı).

Bir Nasnas'ın, vücudundaki kuyruğu ve sırtındaki kanadı dışında hemen hemen bir Shiqq ile aynı görünüme sahip olduğuna inanılırdı (bazı kaynaklara göre yüzünün karnında olduğu da söylenmektedir). Nasnas'lar tek bacakları olmasına rağmen oldukça çeviklerdi ve dengelerini büyük kuyrukları ile sağlıyorlardı. İnsanları daha çok yardıma muhtaç bir ihtiyar şekline bürünerek kandırır, daha sonra form değiştirerek avlanırdı. Bir insanı tek eliyle dövecek kadar güçlü olduğuna ve ses tellerinin yarısı olmadığı için konuşamadıklarına fakat korkunç olabilecek, tuhaf ve yüksek tonda bir ses çıkarma yeteneğine sahip olduğuna inanılan bu canavarların Yemen'in Hadramut bölgesinden geldiğine, fakat korkacak bir şey olmadığına çünkü Nasnas'ların onları avlayan Araplardan daha çok korktuğuna inanılırdı.

Yazan: Anu
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »