HABERLER
Dini Haber

PANENTEİZM VE MODERN GELİŞMELER

Matematikçi Alfred North Whitehead'in (1861-1947) yazılarından ortaya çıkan çağdaş bir Hristiyan teolojik hareketi olan süreç teolojisi genellikle Panenteistik kavramları kullanmaktadır. Whitehead, Tanrı'nın "ilkel" ve "sonuç" olarak iki doğası olduğunu iddia etti. Bu doğada, dünyanın bütün tarihi ve mümkün olan her gelecek vardır. Böylece, herhangi bir anda, bir varlığın Tanrı'nın içerisine dahil edildiği söylenebilir ve bu şekilde Tanrı'nın da o varlık içerisinde bulunduğu iddia edilebilir. Süreç teologları bunu Tanrı'nın evren içerdiğini, ancak onunla özdeş olmadığını ifade eder. Bu Tanrı insanda içten içe yaşar, açık kuvvetten ziyade insan iradesine ikna etme gücü sağlar. Böylece, insanlar hala Tanrının zorlamalarının merhametinde olmaktan ziyade özgür irade sahibidirler. Dahası, Tanrı sürekli akış halindeki bir evrene sahip olduğundan, Tanrı da zaman içinde evrende gerçekleşen eylemler tarafından etkilenebilir, değiştirilebilir olarak kabul edilir. Bununla birlikte, İyimserlik, cömertlik, bilgelik ve benzeri gibi Tanrı'nın soyut unsurları sabit kalır. Böylece, Tanrı evreni içerir ve içten içe evrendedir; Bununla birlikte, sahip olduğu soyut unsurlar, onun aşkınlığının en üst noktasını temsil eder. Dolayısıyla süreç teolojisi aslında Panenteistiktir.

Yazan: Anu
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »