HABERLER
Dini Haber

YAHUDİ İNANCI VE TANRI

A, din, Musevi tanrı antlaşması, Musevilik ve Tanrı, Tanrı ile pazarlık, Yahudi inancı ve Tanrı, Yahudi Tanrısı, Yahudilerin Tanrı çelişkisi, Yahudilerin Tanrıyla antlaşması, yahudilik,
Tanrı ile olan ilişki
Yahudiler, yalnızca evreni yaratmakla kalmayıp, her Yahudi'nin kişisel bir ilişkiye sahip olabileceği tek bir Tanrı olduğuna inanmaktadır. Tanrı'nın, insanların yaptığı her şeyi etkileyerek dünyada çalışmaya devam ettiğine inanıyorlar.

Yahudilerin Tanrı ile olan ilişkisi Tanrı'nın Yahudi halkı için yaptıkları ve yapmaya devam ettiği birçok iyi işin karşılığında bir antlaşma ilişkisidir.
Yahudiler Tanrı'nın yasalarını koruyup hayatlarının her alanına kutsallık getirmeye çalışırlar.

Yahudiler, Tanrı'nın dünyaya kutsallık ve etik davranış örneği koymak için Yahudileri seçilmiş halkı olarak atadığına inanmaktadır. Yahudi hayatı bir topluluğun yaşamı ve Yahudilerin bir topluluk olarak yapması gereken birçok faaliyettir. Örneğin, Yahudi dua kitabı, bazı inançların I ve Mine'yı kullanacağı dualarla WE ve OUR'u kullanır.

Yahudiler Tanrının verdiği talimatları izleyerek çocuklarını törenler ile sünnet ettirirler ve buna erken yaşta başlarlar, özellikle de 8 günlük iken. Bu gelenek yaklaşık 4.000 yıldır uygulanmaktadır.

Yahudiler bir Yahudi'nin Yahudi bir annenin çocuğu olduğuna inanmaktadır; Bazı gruplar Yahudi atalarının çocuklarını da Yahudi olarak kabul etmektedir. Bir Yahudi geleneksel olarak bir başka inanç benimseyerek Yahudi olmanın teknik "statüsünü" kaybedemez, ancak Yahudi kimliğinin dini unsurunu kaybeder.

Yahudi olarak doğmamış biri sonradan Yahudiye dönüşebilir ancak bunu yapmak kolay değildir. Bir Yahudi kişinin yaptığı hemen her şey bir ibadet eylemi haline gelebilir.

Yahudiler, yasalarını korumak ve Allah'ı hoşnut edecek şeyler yapmak için Tanrı ile pazarlık yapmışlardır ve bu pazarlığı korumalıdırlar.

Ve Yahudiler sadece kanun hükmüne uymaya çalışmazlar - Yahudi kanunlarının her birinin ayrıntıları ancak Tanrının ruhudur.

Dindar bir Yahudi, yaptıkları her şeye kutsallık getirmeye çalışır; bunu Tanrı'yı ​​öven bir hareket olarak yaparak Allah'ın yaptığı her şeyi şereflendirir. Böylece hayatlarının tamamı bir ibadet eylemi haline gelir.

Yahudilik eylem inancındadır ve Yahudiler, insanların inançlarının entelektüel içeriğiyle değil, aynı zamanda inançlarını yaşadıklarına göre - dünyanın bütün kutsallığına ne kadar katkıda bulunduklarına göre değerlendirildiklerine inanırlar.

Yahudi'lerden Tanrı'ya bakış
Yahudilerin Tanrı'ya inanışlarının özeti

Tanrı vardır,
Tek bir Tanrı vardır,
Başka tanrı yoktur,
Tanrı farklı kişilere bölünemez (Hristiyan'ın Tanrı görüşüne benzemez),
Yahudiler yalnızca bir tanrıya ibadet ederler,
Tanrı aşkındır
Tanrı, tüm dünyevi şeylerin üzerinde ve ötesindedir,
Tanrı'nın cesedi yoktur,
Bu demek oluyor ki Tanrı ne diş, ne de erkektir,
Tanrı yardıma gerek olmadan evreni yaratmıştır,
Tanrı her yerde mülkiyet altındadır:
Tanrı her zaman, her yerdedir.
Tanrı her şeye gücü yetmiştir
Tanrı her şeyi yapabilir.
Tanrı zamanın ötesindedir
Tanrı her zaman var olmuştur,
Tanrı daima var olacak.
Tanrı sadece, ama Tanrı da merhametlidir.
Tanrı kötüleri cezalandırır,
Tanrı, iyiyi ödüllendirir,
Tanrı, işleri berbat edenleri bağışlar,
Tanrı kişisel ve erişilebilirdir,
Tanrı her bireyle ilgilenir,
Tanrı her insanı dinler,
Tanrı bazen bireylerle beklenmedik şekilde konuşur,

Yahudiler Tanrı hakkında yeni fikirler getirmiştir.
Onların Tanrı hakkındaki fikri, diğer ibrahimi dinler için çok önemlidir, çünkü Tanrı hakkında bu iki yeni fikri ilk geliştiren Yahudiler olmuştur:
1) Tek bir Tanrı vardır.
2) Tanrı, adaletlidir ve adil davranmayı seçer.

Yahudilikten önce insanlar birçok tanrıya inanırlardı ve doğaüstü güçleri olan bu tanrılar onlara insanlardan daha iyi davranmamışlardı. Böylece Yahudiler kendilerine göre etik ve iyi olan bir Tanrı buldular-yarattılar.

Tanrı'nın iki yüzü ve çelişkisi
Yahudiler Tanrı inançlarında iki farklı fikri birleştirdiler:
1) Tanrı insanın anlayabileceği veya hayal edebileceğinin ötesine geçen çok güçlü bir varlıktır.
2) Tanrı burada bizimle birliktedir, bir ebeveyn olarak her çocuğuna şefkatle yaklaşır ve ilgilenir.
Birçok Yahudi araştırmacı, görünüşte birbiriyle uyuşmayan iki Tanrı düşüncesini Tanrı'nın yaratıcı gücü ile bağdaştırmıştır.

Yazan & Çeviren: A.Kara
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »