HABERLER
Dini Haber

DİNLER VE DİLLER

MT, din, Dinler ve diller, Kutsal kitaplarda okunuş, Semantik, Zerdüşt pirleri, Kutsal kitaplardaki Zerdüşt mesajı, Dinlerin gizledikleri, Diyanetin sağlıksız çevirileri,
Kutsal kitaplarda yazı tersten okunur. Zerdüşt (Tanrı'yı insanda birleştiren akıl) peygamberin geliştirdiği ve öncülüğünü yaptığı Sami (Zazaca semi = bence, benim gibi) dili ve felsefesi üzerine biraz yoğunlaştım. Okunurken tonalite/müzikal (çok önemli) mod kullanılır.
Biraz SEMANTİK diyebiliriz ya da Sufizmin yaşadığı eşsiz pozitivist şair, sanat, edebiyat tasavvuf ilmi gibidir! Veya Şamanizm, Budizm, felsefelerinin yakın durduğu Etruskiler, Kartaciler’de yaşanan anaerkil dönemde ve son olarak Sasani İmparatorluğu döneminde vs görebilirsiniz.
Benim varmaya çalıştığım ise kutsal kitapları tersten okumanın anlamı da tersten olmalı. Şimdi belirteyim.

Eğer Zerdüşt pirlerinin (sufi) anlatmak istediği buysa ki öyledir, bazı ayet ve sürelerde geçenler, o zaman cenneti aramaya gerek yoktur, cennet yaşanmıştır bunu anlayıp dinlerin vahşi oyunlarının önüne geçebiliriz. Yani gerçek oyuna, satranca döneceğiz.
Yani insan cenneti görmüş, başkası vaat edemez.
Geçmiş, kula kulluk için vaadedilen bir kavram olamaz ancak ilim ve bilim olur.
Mesela 12 bin yıllık Göbekli tepe betonlaşma riski ile karşı karşıya,  Hasankeyf  sulara boğulmak isteniyor, İşid’inin Palmira’daki harabesi vs vs.
Aslında dinler bu bilimi yok etmek için cehalet ile korkutucu rolünü oynuyor çünkü  gerçeklerin ortaya çıkması onları sirke küpü gibi çıldırtıyor.
Dikkat ederseniz hıristiyanlık girdiği her yerde önce araştırmaları ve tarihi kütüphaneleri yaktı, bugün İşid’in yaptığının aynısını… Yani tarihin tekerrürü.
İşid’in varlığı ve bununla yaymaya çalıştığı korkutucu güç gösterisi bunun sebebidir. Ben size açık ve net olan gerçeği bildiriyorum korkuya gerek yok.

Mesela Kabe ve Vatikan insanlara "bana hürmet edin, size geçmişi yaşatacam’’ diyemez.
Hep gelecekten bahseder.
Ki tersi hükmetme etkisini kaldırır.
Kimse arkasından gitmez.
Kimsenin umrunda olmaz.

Nedir bu kutsal kitaplardaki Zerdüşt mesajı? Bu da boğa (TORO) sembolü, Toros dağlarında binlerce yıl önce yaşanmış medeni bir cennettir. Zerdüşt Yesna ayeti 29 boğadan bahseder, Kuran'da bu hayvan deve oluyor, İncil’de de domuz olarak karşımıza çıkar. Fakat diğer bir çok ayette Toros kelimesi yüzlerce kez geçer. İlerde bazı ayetlerin genel analizini size bildireceğim.

Boğa sembolü Toros eteklerinde yaşanmış olan medeniyetin kitaplarda bahsedildiği gibi gelecek için vaat edilen cennet değil,  aslında geçmişteki (gerçek anlamda) yaşanmış olan cenneti anlatmaktadır. Bu da bugünkü dinlerin bunu kullanarak ve yanlış anlam yükleyerek, gerçeğinden kopuk, "gelecekte olan" anlamı üzerinde duruyor, yöntem ise cehennem korkusunu göstermek, engizisyon ve şeriattaki gibi.
Zamanı tersten okuyunca geçmişte en üst insan ya da insanlık özellikle zeytin yağı (zeytin önemli), üzüm (şarap) doneminde yaşamıştır.
Bu da Agrikultur (Toros) medeniyetinin yaşanmış ve mantiq et-tayr (kuş bilimi) mistik kültürünü yansıtan ileri beyin reaksiyonları gerektiren ve sosyolojik yaşamın bugünkü medeniyetin ulaştığı en çağdaş dönemin ötesinde bir durumdur. Yani kutsal kitaplar tek merkezden çevriliyor. Fakat hepsi yanlıştır. Kuran'ı Kerim, öncesinde Tevrat’tir,  (Toret, Zazaca’da da geçer) onun da öncesi Avesta'dir (mushaf u reş ) yazılar aynıdır.

Bu da Sümerler'de görülen aslında öncesinde de yaşanmış medeniyetin bugünkü taşıyıcı mesajıdır. Kuran'ı Kerim üzerinden bildiklerinizi unutun, gelecekten değil geçmişte olduğunu düşünürsek "cennet geçmiştir cehennem kendileridir" "cennet bilgidir, cehennem cehalet kaynaklı korkudur’’

Ayrıca Elçi'nin hayatı önemli değildir, tamamen spekülatif ve manipülasyon kültürünün devamıdır. Eski tarihlerde mesajı getiren değil getirdiği mesaj önemlidir.
O yüzden Mamet’lerin (eski dilde Elçi) yaşamı çok önemli değildir, yani öyle bir kişinin yaşamış olması bile önemsizdir. Bugün sünnet (Elçi'nin  yaşamı, yaptıkları) diye topluma dayatılan tamamen gereksizdir ama hala belli ki çok önemli bir konumdadır. Öncelikle bu Mamet/Muhammet benzerliği aklımızın bir köşesinde dursun…

Bir kaç örnek vermek gerekirse, Muminun süresi (20) Turi (Toros dağlarında yetişen zeytin ağacının gölgesinde yaşamış bir medeniyettir). Fakat hiç bir çeviri Toros olduğunu belirtmez, hatta özel isim olarak geçer, fakat anlamından bahsetmez. Ve binlerce sağlıksız ve gereksiz çeviri özellikle Diyanet İşlerinin çevirisi hiç yanından bile geçmeyip tamamen çarpıtılmıştır.
Tin süreside (tın = eski dilde incir) o meyvenin şarabından bahseder, yani yaşanmış Agrikultur döneminin günümüz insanlarına geçmişten aldığı mistik enerjiyi (bilgi) taşır. Yapılan hiçbir çeviri dikkate alınmamalıdır.

En basit örneği İlk imame kadındır.
Bu da Toroslardan günümüze toplumun öncü rolünü oynayan kadın /Havva diye geçer Avesta'da İncil’de de Kuran'da da…
*Semantik, kelime anlam bilimi üzerine felsefik çalışmaların en önemli koludur.

Dünya boştur boşlukları doldurmak üzere!!!

Yazan: Metin T.
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »