HABERLER
Dini Haber

PASKALYANIN KÖKENİ

Çeviren & Derleyen: A.Kara


PASKALYANIN KÖKENİ


Paskalya, Hristiyan dünyasında uygulanan yıllık bir kutlamadır. Ancak, İncil'de bu geleneğin korunmasına izin veren veya onaylayan herhangi bir ayet kesinlikle bulunmamaktadır.

Dahası, İncil Paskalya yumurtaları, Paskalya sepetleri, Paskalya tavşanları ve hatta paskalya öncesi perhiz hakkında hiçbir şey söylemez. Alexander Light, bu eşyaların eski Babil'in Gizem Dinine ait pagan ritüellerinin parçaları olduğunu gösteren ikna edici kanıtlar göstermektedir.

Paskalya - Anunnaki Bağlantıları
Paskalya ismi aslında ay tanrıçası, bahar ve bereket tanrıçası ve Cennet Kraliçesi olarak ibadet edilen Ishtar (İştar) / Easter (Paskalya)'dan gelmektedir. O diğer birçok ülke ve kültürleri tarafından birçok isim ile bilinir ve çoğu kez "bin ismin tanrıçası" olarak anılır.

Inanna İştar'ın Sümer ismidir ve kesinlikle en önemlisidir. Inanna, sırayla Anu'nun oğlu olan Enlil'in torunuydu. Anu sıralamadaki en yüksek Anunnaki idi ve onun adı “Büyük Gökyüzünün Babası” olarak tercüme edildi. Anu'ya “Göklerin Tanrısı” olarak saygı duyuldu ve insanlığın ilk dininin merkezi figürüydü. Sümer tabletlerine göre Dünya'yı sadece iki kez ziyaret etti.

Babil Bağlantıları
Yuhanna 8:44, II. Korintliler 11:14, 1 Petrus 5: 8 bölümlerinde bahsedilen Babil tanrıçası İştar/Paskalya (Easter) olarak isimlendirilen kişidir. Fakat İştar, Nemrud'un karısı Semiramis için de başka bir isimdir. Bu tufan baskını festivali, Babil'in sahte dininin bir parçasıydı ve Nemrud ile eşi Semiramis tarafından başlatıldı.

Onlar kendilerine ibadet edilmesi için sadece Babil Kulesi'ni kullanmadı, aynı zamanda Babil halkı tarafından ibadet edilmek üzere kendilerini tanrı ve tanrıça olarak belirlemişlerdir. Onlar, günümüzde var olan bütün sahte dinlerin kurucularıdır.

Nemrud'a Güneş Tanrısı olarak ibadet edildi. Birçok farklı kültür ve ülkede ona çeşitli isimler altında tapıyorlardı: Samas, Attis, Uti, Merodach / Marduk, Ninus, Bel / Baal, Moloch, Tammuz vs. ve bu liste neredeyse sınırsız. [Ayrıca Sümerliler tarafından Dumuzi ve Mısırlılar tarafından RA olarak biliniyordu].

Babiller, İştar yani Paskalya'yı baharın tanrıçasının geri dönüşü olarak - Doğanın ve Doğanın Tanrıçasının yeniden doğuşu olarak kutladılar. Babil efsanesi bu reenkarnasyonun gerçekleşmesi ile ilgili her yıl büyük bir yumurtanın cennetten düşeceğini ve Fırat Nehri'nin çevresindeki alana ineceğini söylüyordu.

Papa'nın tören kıyafetleri, eski Dagon rahipleri tarafından takılanların kopyası gibidir ve bu tesadüfen gerçekleşen bir şey değildir. Sümer tabletlerine göre, Anunnaki tanrısı Enki, yeryüzüne ilk geldiği zaman uzay gemisini suya indirdi. Daha sonra, “pullu balık kıyafeti” (astronot elbisesi?) giyerek sudan çıktı. Binlerce yıl sonra bile balık tanrısının seremonisi Akad, Asur ve Babil'de, Dagon'un rahipleri tarafından kutlandı ve görünüşe göre hala kutlanıyor.

Her yıl yeniden doğuş sırasında İştar bu yumurtanın dışına çıkacaktı ve eğer bu olayı kutlayanlardan herhangi birinin yumurtasını bulursa İştar bu kişiye özel bir nimet bahşederdi. Bu günümüzün Paskalya yumurtaları ve sepetleri ile Paskalya yumurtası avı geleneğinin kökenini açıklıyor mu?

A,din,Anunnaki'nin gizli ibadeti,Paskalya,Paskalyanın kökeni, hristiyanlık, İştar ve Paskalya,Paganizm ve Hristiyanlık,Hristiyanlığın pagan uygulamaları,Şeytani ayinler,
Bu kutlama ile bağlantılı olan ve modern Paskalya geleneğinin bir parçası olan diğer putperest ayinler, Cennet Kraliçesine taze kesilmiş çiçekler, haçlarla süslenmiş sıcak çörekler ve yıldız şekilli kekler ile sunulan paskalya teklifleridir. Bu festivali kutlamak için pagan rahipler yeni kıyafetler giyerdi ve bakire rahibeler yeni beyaz elbiseler ve başlarına beyaz örtüler giyerlerdi.

Vatikan, antik putperest ibadetlerini ve Anunnaki denen antik tanrıların ibadetini gizlice sürdürmektedir. Dünyanın “seçkinlerinin” gölge dini, Satanizmdir ve tüm iktidar konumları, Satanistler tarafından işgal edilmektedir. Dünyanın “seçkinlerinin” birçoğunun gizli dini Satanizmdir ve birçok iktidar konumu Satanistler tarafından işgal edilmektedir.

Okültizm & Satanizm Bağlantıları
Paskalyanın okült dünyasında da kökeni vardır. Okült / Şeytani takvimi her biri 13 haftadan oluşan dört dönemi kapsar. Okültistler, sayıların içsel güç içerdiğine ve birçoklarının yaşamlarının numerolojiye dayandığına inanırlar. Ayrıca Okültistlerin yakından takip ettiği Numeroloji Astrolojinin de önemli bir bileşenidir. Okült takviminin 4 bölümünün her biri 13'e ayrılmıştır.
Hesaplarsak 13 x 4 = 52 haftadır, ki bu da günümüzle aynıdır.

Okült sistemde,
6 = insan,
7 = ilahi mükemmeliyet veya tanrı,
13 = otorite ve ahlaksızlığa karşı isyandır.
Yani, okültist ya da şeytani dünyada 13 rakamı insanın içerdiği tanrısal mükemmelliğe ve aydınlığa ulaşmış durumunu temsil eder.

Anglosakson dünyasının ilk tarih yazarı, tarihçi, teolog ve kronolog Bede'ye göre, Paskalya ismi İskandinavya'daki “Ostra” ve Almanlara ait “Ostern” ya da “Eastre” den türemiştir. Bunların ikisi de mitolojide ve bahar ve doğurganlık ile tanımlanmıştır.

Bu tanrıçalara yönelik festivaller 21 Mart'ta ilkbahar ekinoksun ilk gününde kutlandı. Bu pagan kutlamalarının önemli kısımları arasında tavşan, kırmızı yumurtalar ve hediyeler vardı ve bunların hepsi doğurganlığı temsil ediyordu.


Çocukların Kurban Edildiği Şeytani Ayinler
Her yıl, İştar'ın rahipleri kendisine ve kocasına adanmış genç rahibeleri bir sunak üzerinde döllerdi. Çocuklar Noel'de doğar ve ertesi yıl Paskalya’nın Pazar günü güneşin doğuşunda kurban edilirdi. Rahipler İştar’ın yumurtaları alarak kurban edilen çocukların kanında boyarlardı.

İnanna'nın kocası, Şeytan ritüellerinde çocukların kurban edildiği meşhur tanrı Moloch veya Melekh'den başkası değildi.

Eğer inanmakta zorluk çekiyorsanız o zaman İştar / Inanna'yı ve kocasını çocukların kurban edildiği tanrılar olarak tanımlayan Yahudi Ansiklopedisine bir bakalım:

“(…) Hadad-Baal'ın Moloch'la özdeşleşmesi, Ben-Hinnom vadisinde Baal'ın Bamot sunaklarına, Moloch'a, yani Baal'a kurban edilerek yakılmış olanların anlatıldığı Yeremya 32:35'e zemin hazırlar. Dahası, K. Deller tarafından analiz edilen bir dizi Süryani-Aramice dokümana göre Adadmilki ya da Adadšarru'nun (Kral Adad) bazen ilk doğan çocukların yakılarak kurban edildiği tanrılar olduğu gösterilmektedir.

"Asur buluntuları II. Krallar 17'ye yeni bir ışık tutuyor. Buradaki Anammelek ve Adrammelek, Sefarvayim halkının çocuklarını yaktığı / adadığı tanrıdır (ayet 31). Bu ayette araştırmacıların Anath ile ilişkilendirdiği ve Cennetin Kraliçesi ünvanını taşıyan Adrammelek, Anammelek'in yanında durmaktadır.
Akad dilinde İştar için kullanılan standart terim "šarrat šamê; Sümer'deki nin.anna.ak" = İnanna'dır. Asur-Aramice belgeleri gösteriyor ki, cocukların yakılarak kurban edildiği bu törenler kral ve kraliçe çifti olan Adad ve İştara ithaf olunmuştur." Moloch Kültü, Yahudi Kütüphanesi.

Aşağıdaki görüntünün Bohem Korusundaki İştar / Inanna / Moloch'u sembolize eden bir ahşap baykuş heykelinin önünde adanmış insan vücudunun (çocuk?) yakıldığı bir ritüel sırasında gizlice çekildiği iddia edilmektedir (doğrudur demiyorum, bu bir iddiadır).

Bazı kesimlerce dünyanın “elitlerinin” (aktif ve eski Cumhurbaşkanları, Başbakanları, Politikacılar, Hakimler vb.) bir çoğunun bu yıllık törenlerde yer aldığına inanılmaktadır. Törende çekildiği iddia edilen fotoğrafta ise balık-tanrı'nın rahipleri görülmektedir.

Aşağıdaki tasvirde bir çift baykuş tarafından kuşatılmış ve bir baykuş gibi görünmek için tasarlanmış bir İştar / Inanna tasviri bulunmaktadır.


Daha Fazla Tutarsızlık
Geleneksel kutsal Cuma gününden Pazar gününe kadarki kutlamalar İsa'nın yeryüzünde iki gece ve bir gün boyunca yer almasına karşılık gelir. İsa'nın ölümü, gömülmesi ve dirilişi ile ilgili anlatılanlar bilinçli olarak çarpıtılmış mıydı?

Yazar, Paskalya geleneğinin gerçek kökenlerini ortaya çıkarmak için güvenilir eski kaynakları araştırdı. Peki araştırmaya göre İsa çarmıha ya da bir ağaca çivilenmiş miydi? Gerçekte kilise fiziksel bir bina mıydı yoksa daha fazlası mıydı?

İncil'de Paskalya bayramını veya perhizini onaylayan hiçbir ayet kesinlikle yoktur. Dahası, İncil ölmekte olan Paskalya yumurtalarını gözlemleme, Paskalya yumurtası avı, şeker sepetleri, şapkalar vb. uygulamalar hakkında da hiçbir şey söylemiyor.
Paskalya'nın uzun zamandır putperest bir festival olduğu bilinmektedir. Tıpkı İslam uygulamalarının Arap Paganizminin kalıntıları olduğunu bildiği halde susan İslam liderleri gibi, Amerika’nın kurucuları da Hristiyanlığın içindeki bu bayramın aslında pagan uygulaması olduğunu biliyordu.

Paskalya Geçiş Töreninin çocuk kitabında şöyle demektedir:
“Püritenler Kuzey Amerika'ya geldiğinde, Paskalya bayramını ve Noel'i şüphe ile kutladılar. Hristiyanlar Paskalyayı kutlamadan önce paganların baharın dönüşünü kutladığını biliyorlardı. (…) Kuzey Amerika'daki Avrupa yaşamının ilk 200 yılında, çoğunlukla Güneydeki birkaç eyalette Paskalya'ya çok fazla ilgi gösterildi.

“İç Savaştan sonra Amerikalılar bu bayramı kutlamaya başladılar… Paskalya ilk olarak 1870’lerde bir Amerikan geleneği haline geldi… Amerika’yı Hristiyan bir ulus olarak başlatan 13 özgün koloni "Kral İsa" şeklinde sloganlar atıyorlardı. Tüm yüzyıl boyunca ulusta Paskalya hiç gözlemlenmemişti."

Maalesef çoğu insan gelenekleri gerçek olarak kabul eder, çünkü onlar bizim kültürümüzün bir parçası olmuşlardır. Ne yazık ki bazı istisnalar dışında bu geleneklerin çoğu karanlık ve şeytani ritüellerdir.

Kaynaklar:
J.R. Terrier (Babil Gizemi, Paskalya'nın Tarihi, Bilinmeyen Gizli Kökenler ve Bilinmeyen Din),
Alexander Light'ın Paskalya araştırmaları,
Yahudi Kütüphanesi: Çocuk Kurbanları,
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »