HABERLER
Dini Haber

YAŞAM ÇİÇEĞİ

Geçmişten bu güne kadar etrafımızın sembollerle dolu olduğu gözle görülür bir gerçektir.
Televizyonda, tüketici ürünlerinde, internette olsun, etrafımız tamamen sembollerle dolu. Ancak, sembollerin varlığı binlerce yıl öncesine, yazılı tarihe ve hatta dinden önceki tarihlerde bile kullanılmaktaydı.

Antik çağda semboller, dünyanın dört bir yanındaki kültürler için büyük önem taşıyordu; bu yüzden, dünya üzerindeki her kıt'ada çeşitli kültürler birtakım şeyleri iletmek için farklı semboller geliştirdiler.

Bazı sembollerin kutsal hale gelmesi ise çok uzun sürmedi. İnsanların kendilerini ifade edebilecekleri bir form bulmuş oldular.

Bu yazıda tarihteki en önemli antik sembollerden 7 tanesine bakacağız.
Yaşam Çiçeği ile başlıyoruz.

Birçok manevi sembolün, özellikle de geometrinin kralı olarak kabul edilir. Yaşamın çiçeği yaratılışın tüm kalıplarını içermektedir. Mezopotamya'da yaşayan eski Sümerler tarafından kullanılan en eski sembollerden biridir.

Bu sembol çiçek benzeri bir görüntü oluşturan birbiri ile örtüşen bir dizi daireden oluşur.
Yaşam Çiçeği birçok antik kültüre yayılmıştır. Eski Mısır, Roma, Yunanistan, Kelt ve Hristiyan Kültürlerinde yaşam çiçeğinin kullanıldığına dair kanıtlar bulunmaktadır.

Paganlar, onun , uzay ve zamanın temel biçimlerini tasvir eden kutsal bir geometrik şekil olduğunu düşünürler. Paganlara tarafından tüm canlıların temel bilgilerinin kaydını içerdiği ve tüm canlı varlıkların içinden geçen yaşamsal bağlantılarının görsel ifadesi olduğu düşünülmektedir.

Örneğin Mısır'daki Abydos adlı tapınağının üzerine oyulmuş Yaşam Çiçeği sembolü bulunmuştur . Ayrıca İsrail'deki Celile ve Masada'daki antik sinagoglarda da bu sembole rastlanmaktadır.

Birçok kişi Yaşam Çiçeğini yaratılış döngüsünü temsil veya tasvir eden bir sembol olarak görür. Bu sembol, tüm yaşamın ve bilincin bir kaynaktan var olduğunu gösterir, en dışta bulunan ilk geniş çember budur.

Sonraki 6 daire hücre bölünmesi süreciyle aynıdır. Bu nedenle birçok kişi tarafından Yaşam Çiçeği "Tanrı'nın Yaratılışının bir modeli olarak görülür."

Bu döngüyü gözlemlerken ağacın çiçek tomurcuklarını büyüttüğünü ve bunların sonunda meyveye dönüştüğünü görebiliriz (armut, vişne vb.). Yeni meyve meyve yere düştüğü zaman bu tohumları taşır ve bu tohumlar sonunda yeni ağaçlar oluşturur. Bu döngüde ağaç tekrar çiçek açar ve bu çiçekler tekrar ağaçlara dönüşür.

YAŞAM TOHUMU
'Yaşam Tohumu' altı kat simetri ile yerleştirilmiş yedi daireden oluşur ve bu şekiller Yaşam Çiçeği tasarımının temel bir bileşeni olan bir daire ve mercek desenini oluşturur. Bazılarına göre, yaşam tohumu, Tanrı'nın yaşamı yarattığı 7 günlük yaratılışı tasvir eder.

YAŞAM YUMURTASI
'Yaşam Yumurtası', Hayat Çiçeğinin tasarımından alınmış yedi daireden oluşan bir semboldür. Yaşam Yumurtasının şeklinin, yaratılışının ilk saatlerinde çok hücreli bir embriyonun şekli olduğuna dair inanışlar vardır.

YAŞAM MEYVESİ
'Yaşam Meyvesi' sembolü, Yaşam Çiçeği tasarımından alınan 13 daireden oluşmaktadır. Bu sembol için her atomun, moleküler yapının, yaşam formunun ve var olan her şeyin tasarımının temelini içeren evrenin planı olduğu söylenir.

METATRON'UN KÜPÜ
Metatron'un küpü, hayatın çiçeğinden türetilebilen beş felsefi parçayı tasvir eder. Manevi inanışlara göre Eflatun felsefesine ait bu beş parça, tüm yaşamın hayat kaynağının hareketini anlatan geometrik formlardır. Bunlar hayati önem taşıyan beş parçadır çünkü organik yaşamın yapı taşlarıdırlar. Bu beş yapı; minerallerde, canlılarda, organik yaşam formlarında, ses, müzik ve dil gibi olgulara dayandırılır. Metatron'un küpü, kötü ruhları kovmak için kullanılan kutsal bir şekil olarak düşünülür. Kabala'nın Hayat Ağacının da yaşam çiçeğinden türediği düşünülmektedir. Metatron'un Küpünü daha sonra detaylı bir yazı ile inceleyeceğiz.

Yazıyı bitirirken aralarında Türkiye'ninde bulunduğu, bu sembollerin bulunduğu bölge ve kültürlerden bazılarını yazayım:
  • Türkiye - İzmar'deki Efes şehri
  • Çin - Yasak Şehir ve çeşitli tapınaklar.
  • İsrail - Celile ve Masada'daki antik sinagoglar.
  • Japonya - Çeşitli tapınaklar.
  • Hindistan - Ajanta'daki Harimandir Sahib (Altın Tapınak), Hampi ve Budist Tapınakları.
  • İtalya - 13. yüzyıl İtalyan sanatı
  • İspanya - Cordoba, 'la Mezquita'da

Yazan & Derleyen & Çeviren: A.Kara
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »