HABERLER
Dini Haber

ALLAH YARATTI, SONRA NE YAPTI?

Yazan: Kainatta Toz Zerresi
KTZ, din, islamiyet, Allah, Allah yarattıktan sonra ne yaptı?, Yaratılış ayetleri, Ayetlerle ikna çabası, Allah'ın ikna çabası, Yarattıklarını sıralayan Allah, Kur'an Muhammed'in el yazmasıdır, Kur'an insan yazmasıdır,

ALLAH YARATTI, SONRA NE YAPTI?

Aşağıda “Yaratmak” ile ilgili 191 tane Kur’an ayeti paylaştım. Adının Allah olduğuna inanılan İlâh neleri, nasıl yaratmış ve bu yarattıklarını da göğsünü gere gere Kur’an isimli kitaba kaç ayetle göndermiş, mutlaka erinmeden üşenmeden bütün ayetleri okumanızı rica ediyorum. Aslında bu ayetlerin metinleri çok daha uzun fakat zaten uzun bir yazı olduğu için sizleri gereksiz cümlelerle boğup fazlaca bıktırmak istemiyorum o yüzden bazı yerlerini kestim ve “yaratmak”  ile ilgili bölümlerini okumanız için bıraktım. Koskoca bir Tanrı, bir çocuğun arkadaşına “Ben şunu yaptım, baaak, şunu şunu da ben yaptım gördün mü?, Şu tekerlekleri de ben koydum oyuncak kamyonumun kasasına…” gibi “Yaratmak” eylemini, egosunu doyuramayan bir Yaratıcı edası ile ne kadar çok ayetle gönderdiğini anlamak için ayetlerin her birine bakmak gerekiyor. Hepsine baktıktan sonra ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız.
 • Al-i İmran  47: “ …(Fakat) Allah neyi dilerse yaratır…”
 • Araf 26: Ey Âdem oğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık…”
 • Maide 18:  “…Hayır, siz O'nun yarattığından birer beşersiniz… "
 • En'am 101:  “Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır… O, her şeyi yaratmıştır. O, her şeyi bilendir.”
 • En'am 102:  “ O, Her şeyin Yaratıcısı'dır, öyleyse O'na kulluk edin.”
 • Araf 10: Andolsun, sizi yeryüzünde yerleşik kıldık ve orda size geçimlikler yarattık. Ne az şükrediyorsunuz?
 • Araf 189:  “O, sizi tek bir nefisten yarat..."
 • Yunus 4:   “…İman edip salih amellerde bulunanlara, adaletle karşılık vermek için yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan O'dur…”
 • Yunus 34: De ki: "Sizin şirk koştuklarınızdan ilk kez yaratacak, sonra onu iade edecek olan var mı?" De ki: "Allah yaratmayı (ilkin) başlatır, sonra onu iade eder…"
 • Hud 51:  “…Benim ücretim, beni yaratandan başkasına ait değildir…”
 • Hicr 27:  “Ve Cann'ı da daha önce 'nüfuz eden kavurucu' ateşten yaratmıştık.”
 • Kehf 48:  “… Andolsun, siz ilk defa yarattığımız gibi Bize gelmiş oldunuz…”
 • Meryem 9:  “…Benim için kolaydır, daha önce sen hiçbir şey değil iken, seni yaratmıştım."
 • Mü'minun 14:  “Sonra o su damlasını bir alak olarak yarattık; ardından o alak'ı bir çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik; sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik…”
 • Mü'minun 42: “Sonra onların ardından başka nesiller yaratıp-inşa ettik.”
 • Ankebut 20: De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da, böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın, sonra Allah ahiret yaratmasını (veya son yaratmayı) da inşa edip yaratacaktır. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.”
 • Ankebut 61: Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarat, güneşi ve ayı kim emre amade kıldı?"
 • Rum 21: Onda 'sükun bulup durulmanız' için, size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da, O'nun ayetlerindendir…”
 • Rum 30:  “…ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur…”
 • Lokman 10:  “…O, gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır,…”
 • Secde 4:  “…Allah; gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı günde yarat, sonra arşa istiva etti…”
 • Fatır 13:  “…İşte bunları (yaratıp düzene koyan) Allah sizin Rabbinizdir…”
 • Zümer 46:  “De ki: "Ey gökleri ve yeri yaratan,…”  
 • Şura 49:  “…Dilediğini yaratır…”
 • Duhan 39: “Biz onları yalnızca hak ile yarattık…”
 • Kaf 38:   “Andolsun, Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık…”
 • Vakıa 35:  “Gerçek şu ki, Biz onları yeni bir inşa (yaratma) ile inşa edip-yarattık.”
 • Tegabün 2: “Sizi yaratan O'dur…”
 • Tegabün 3: Gökleri ve yeri hak olmak üzere yarat…”
 • İnsan 28:  “Onları Biz yarattık…”
 • Beled 4:  “…Biz insanı bir zorluk içinde yarattık.”
 • Al-i İmran 191: "…Rabbimiz, Sen bunu boşuna yaratmadın…”
 • Nisa 28:  “…insan zayıf olarak yaratılmıştır…”
 • En'am 100:  “…Oysa onları O yaratmıştır…”
 • Yunus  3:  “…altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden, işleri evirip-çeviren Allah'tır…”
 • Ra'd 3:  “…Orada ürünlerin her birinden ikişer çift yaratmıştır…”
 • Nahl 5:  “Ve hayvanları da yarat…”
 • Nahl 48: “Allah'ın herhangi bir şeyden yarattığına bakmıyorlar mı?”
 • İsra 51:  “…De ki: "Sizi ilk defa yaratan…"
 • Enbiya 56:  “…göklerin ve yerin Rabbidir, onları Kendisi yaratmıştır…”
 • Mü'minun 17: "Andolsun, Biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık; Biz yaratmada gafiller değiliz."
 • Mü'minun 79:   “…O, sizi yeryüzünde yaratıp-türetendir…”
 • Neml 86:  “…gündüzü de aydınlık(la görsünler) diye yarattık…”
 • Lokman 25:  “…Gökleri ve yeri kim yarat?..."
 • Fatır 11:  “Allah sizi topraktan yarat…”
 • Yasin 77:  “…Bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu?...”
 • Yasin 79: "De ki: "Onları, ilk defa yaratıp-inşa eden diriltecek. O, her yaratmayı bilir."
 • Sad 75:  “…iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi?...”
 • Zümer 5:  “Gökleri ve yeri hak olarak yarat…”
 • Mü'min 67:  “…sonra bir alak'tan yarat…”  
 • Fussilet 15:  “…kendilerini yaratan Allah'ı görmediler mi?...”
 • Zuhruf 87:  "…Kendilerini kim yarat?..."
 • Ahkaf 3:  “…(belli bir süre) olarak yarattık…”
 • Ahkaf 33:  “…gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan (Allah),…”
 • Zariyat 56:  “…Bana ibadet etsinler diye yarattım…”
 • Tur 36: “Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır;…”
 • Kamer 49: “Hiç şüphesiz, Biz her şeyi kader ile yarattık.”
 • Rahman 3: “İnsanı yarat.”
 • Vakıa 59: “Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa Yaratıcı Biz miyiz?”
 • Haşr 24: “O Allah ki, Yaratan'dır,…”
 • Talak 12: “Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarat…”
 • Nuh 14: "Oysa O, sizi gerçekten tavır tavır yaratmıştır."
 • Nebe' 8: “Sizi çift çift yarattık.”
 • A'la 2: “Ki O, yarat,…”
 • Bakara 21:  “…sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin…”
 • Bakara 117: “Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır…”
 • Al-i İmran 59:  “…Onu topraktan yarat,…”
 • Maide 17:  “…dilediğini yaratır. Allah her şeye güç yetirendir…”
 • En'am 73: “O, gökleri ve yeri hak olarak yaratandır…”
 • Araf 11:  “Andolsun, Biz sizi yarattık,…”
 • Araf 191: “Kendileri yaratılıp dururken, hiçbir şeyi yaratamayan şeyleri mi ortak koşuyorlar?”
 • Hud 61:  “…O sizi yerden (topraktan) yarat…”
 • Nahl  3:  “Gökleri ve yeri hak ile yarat…”
 • Nahl 4:  “İnsanı bir damla sudan yarat.. ”
 • Nahl 16:  “Ve (başka) işaretler de (yarat)…”  
 • İsra 99:  “…gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya gücü yeter…”
 • Taha 4: “Yeri ve yüksek gökleri yaratan…”  
 • Mü'minun 12: “Andolsun, Biz insanı, süzme bir çamurdan yarattık.”
 • Mü'minun 20:  “…Tur-i Sina'da çıkan bir ağaç (türü de yarattık)…”  
 • Furkan 2:  “…her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir…”
 • Şuara 78: "Ki beni yaratan ve bana hidayet veren O'dur;"
 • Şuara 166: "Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu…”
 • Neml 60:  “…gökleri ve yeri yaratan…”  
 • Ankebut 19:  “…Allah yaratmaya nasıl başlıyor,…”
 • Rum 11:  “Allah, yaratmayı başlatır,…”
 • Rum 22: “Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması, O'nun ayetlerindendir…”
 • Rum 27: “Yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan O'dur…”  
 • Lokman 11: “Bu, Allah'ın yaratmasıdır. Şu halde, O'nun dışında olanların yarattıklarını Bana gösterin…”
 • Fatır 1: “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekleri elçiler kılan Allah'ındır; O, yaratmada dilediğini arttırır…”
 • Yasin  71:  “…nice hayvanları yarattığımızı görmüyorlar mı?...”
 • Sad 76:  “…sen beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın."
 • Mü'min 57: “…göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyüktür…”
 • Fussilet  9:  “…yeri iki günde yaratanı inkar ediyor ve O'na birtakım eşler kılıyorsunuz?...”  
 • Fussilet 37:  “…bunları Kendisi yaratmıştır…”
 • Casiye 22:  “…gökleri ve yeri hak olarak yarat…”  
 • Ahkaf 4:  “…yerden neyi yaratmışlar, bana gösterin?...”
 • Zariyat 49: “Ve Biz, her şeyi iki çift yarattık…”
 • Necm 45: “Doğrusu, çiftleri; erkek ve dişiyi, yaratan O'dur.”
 • Vakıa 72: “Onun ağacını sizler mi inşa ettiniz (yarattınız)…”  
 • Mülk 3:  “…içinde yedi gök yaratmış olandır…”
 • Mülk 14: “O, yarattığını bilmez mi?...”  
 • Mülk 23: "…Sizi inşa eden (yaratan), size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz?"
 • Nuh 15:  “…uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır?"
 • Abese 18: “(Allah) Onu hangi şeyden yarat?”
 • Abese 19: “Bir damla sudan yarat…”  
 • İnfitar 7: “Ki O, seni yarat,…”  
 • Gaşiye 17: “Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı?”
 • Nisa 1:  “…sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini yaratan…”  
 • En'am 98: “O, sizi tek bir nefisten yaratandır…”  
 • En'am 142: “Hayvanlardan yük taşıyan ve (yünlerinden, tüylerinden) döşek yapılanları da (yaratan O'dur)…”
 • Araf 54:  “…altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır…”  
 • Yunus  5:  “…Allah, bunları ancak hak ile yaratmıştır…”
 • Yunus 6:  “…göklerde ve yerde yarattığı…”  
 • Hud 7:  “…gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur…”  
 • İbrahim 10:  “…O, gökleri ve yeri yaratandır…”  
 • İbrahim 19: “Allah'ın gökleri ve yeri hak ile yarattığını görmüyor musunuz?...”  
 • Hicr 33:  “…balçıktan yarattığın beşere…”  
 • Hicr 85: “Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakilerini hakkın dışında (herhangi bir amaçla) yaratmadık…”  
 • Nahl 17: “Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir?...”  
 • Nahl 72: “Allah size kendi nefislerinizden eşler yarat ve size eşlerinizden çocuklar ve torunlar yarat ve sizi güzel şeylerden rızıklandırdı…”  
 • İsra 70:  “…yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık.”
 • Meryem  67:  “…Bizim onu yaratmış bulunduğumuzu (hiç) düşünmüyor mu?.”
 • Taha 50: “Dedi ki: "Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren, sonra doğru yolunu gösterendir."
 • Taha 55: “Sizi ondan yarattık,…”  
 • Enbiya 33: “Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur…”  
 • Hac 73:  “…hepsi bunun için bir araya gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile yaratamazlar…”
 • Mü'minun 31:  “…insan-nesli yaratıp-inşa ettik.”
 • Nur 45:  “…Allah, dilediğini yaratır…”  
 • Furkan 54: “Ve insanı bir sudan yaratıp…”  
 • Furkan 59: “O, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan…”  
 • Şuara 184: "Sizi ve önceki yaratılmışları yaratandan sakının".
 • Rum  8:  “…belirlenmiş bir süre (ecel) olarak yaratmıştır…”  
 • Saffat 11:  “…çamurdan yarattık.”
 • Zümer  6: “Sizi tek bir nefisten yarat,…yaratmaktadır…”  
 • Zümer 38:  "…Gökleri ve yeri kim yarat?..."
 • Zümer 62: “Allah, her şeyin Yaratıcısı'dır…”  
 • Mü'min 62:  “…her şeyin Yaratıcısı'dır…”
 • Fussilet 21:  “…ilk defa O yarat…”  
 • Zuhruf 12: “Ki O, bütün çiftleri yarat ve sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyleri var etti.”
 • Hucurat 13:  “…Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık…”  
 • Vakıa 57: “Sizleri Biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz?”
 • İnsan 2:  “…bir damla sudan yarattık…”  
 • Mürselat 20:  “…sudan yaratmadık mı?”
 • Fecr 8: “Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.”
 • Tin 4:  “…Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.”
 • Bakara 29:  “…yerde olanların tümünü yaratan O'dur…”  
 • En'am  1: “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı (nuru) kılan Allah'adır…” 
 • En'am 2: “Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen O'dur…”  
 • En'am 94:  “…sizi ilk defa yarattığımız gibi…”  
 • En'am 141:  “…birbirine benzer ve benzeşmez -yaratan O'dur…”  
 • Araf 12:  “…beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın."
 • Araf 179:  “…çok sayıda kişi yarattık…”  
 • Yunus 67:  “…sizin için yaratmıştır…”  
 • Hud 119:  “…Onları bunun için yarat…”  
 • Ra'd 16:  “…O'nun yaratması gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma, kendilerince birbirine mi benzeşti? De ki: "Allah, her şeyin Yaratıcısı'dır…”  
 • İbrahim 32: “Allah, gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü ürünler çıkarandır…”  
 • Hicr  26:  “…şekillenmiş bir balçıktan yarattık.”
 • Nahl  8: “Onlara binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkebleri (yarat). Ve daha sizlerin bilmediğiniz neleri yaratmaktadır?”
 • Nahl 20: “Allah'tan başka yakardıkları hiçbir şeyi yaratamazlar, üstelik onlar yaratılıp durmaktadırlar.”
 • Nahl 70: “Allah sizi yarat,…”
 • Enbiya  31:  “…sabit dağlar yarattık ve doğru gidebilsinler diye geniş yollar açtık.”
 • Hac 5:  “…Biz sizi topraktan yarattık…”  
 • Kasas 68: “Rabbin, dilediğini yaratır…”  
 • Ankebut  44: “Allah gökleri ve yeri hak olarak yarat…”  
 • Rum 40: “Allah; sizi yarat,…”
 • Rum 54: “Allah, sizi bir za'ftan yarat,… Dilediğini yaratır…”  
 • Fatır 3:  “…Allah'ın dışında bir başka Yaratıcı var mı?...”  
 • Yasin 36:  “…bütün çiftleri yaratan (Allah çok) Yücedir.”
 • Yasin 81: “Gökleri ve yeri yaratan, onların bir benzerini yaratmağa kadir değil mi? Elbette (öyledir); O, yaratandır, bilendir.”
 • Saffat 96: "Oysa sizi de, yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır."
 • Saffat 150: “Yoksa onlar, şahidlik etmekteyken Biz melekleri dişiler olarak mı yarattık?”
 • Fussilet 10:  “…sarsılmaz dağlar var etti, onda bereketler yarat…”
 • Şura  11: “O, göklerin ve yerin Yaratıcısı'dır…”  
 • Zuhruf 9: Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarat?" diye soracak olsan, tartışmasız: "Onları üstün ve güçlü (Aziz) olan, bilen (Allah) yarat" diyecekler.
 • Zuhruf 16: “Yoksa O, yarattıklarından kızları (kendine) edindi ve erkekleri size mi ayırdı?”
 • Kaf 16: “ Andolsun, insanı Biz yarattık…” 
 • Tur 35:  “Yoksa onlar, hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcılar kendileri mi?”
 • Rahman 14: İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarat.
 • Rahman 15: Cann'ı (cinni) da 'yalın-dumansız bir ateşten' yarat.
 • Vakıa 62: Andolsun, ilk inşa (yaratma)yı bildiniz; ama öğüt alıp-düşünmeniz gerekmez mi?
 • Hadid  4: Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her nerede iseniz, O sizinle beraberdir, Allah, yaptıklarınızı görendir.
 • Hadid 22: Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre pek kolaydır.
 • Mülk 2: O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarat. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır.
 • Mearic 19: Gerçekten, insan, 'bencil ve haris' olarak yaratıldı.
 • Mearic 39: Hayır; doğrusu Biz onları bildikleri şeyden yarattık.
 • Kıyamet 38: Sonra bir alak oldu, derken (Allah, onu) yarat ve bir 'düzen içinde biçim verdi.'
 • Nazi'at 27: Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etti.
 • İnşikak  2: Ve 'kendi yaratılışına uygun' Rabbine boyun eğdiği zaman;
 • Tarık 6: Dökülüp atılan bir sudan yaratıldı.
 • Leyl 3: Erkeği ve dişiyi yaratana;
 • Alak 2: O, insanı bir alak'tan yarattı.

Ben Tanrı olsaydım, bu kadar “Yarattım” demeye ya da dedirtmeye utanırdım!
İslâm’ın İlâhı olan Allah'a bazı sorularım var:
 • Bu kadar yaratma ayetini gönderen ve bir çok ayette insanı yarattığını defalarca yazıp gönderen sen, o yarattığın insanların bir birini dil, din, ırk, millet gözetmeksizin öldürmemelerini kesin olarak emreden  kaç tane ayet gönderdin? Bir Müminin bir mümini öldürünce kefaretinin ne olacağından bahsetmiyorum ya da İsrailoğullarına gönderdiğin “bir insanı öldüren bir insanlığı öldürmüş gibidir” ayetinden de bahsetmiyorum. “Yarattığım hiçbir insan, diğer bir insanı öldürmesin” gibi açık anlaşılır bir ayetten bahsediyorum. Bir ayet bile yeterli, varsa göstert.
 • Bu kadar yarattığın insanı neden Maide suresi 48. Ayette belirttiğin üzere farklı şeriatlara, ümmetlere ayırıp bir birine düşürdün? (Maide 48:  …Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi…” )
 • Niye yarattığın bazı kullarını İslâm’ın kucağına gönderip diğer kullarını dinsizlerin  ya da başka dinlerin kucağına gönderiyorsun? Yarattığın kullarla dalga mı geçiyorsun?
 • Dağları, taşları, gökyüzünü, yeri, suyu yaratmışsın. Bunları yarattığını onlarca ayette belirtmişsin, onlarca kez  böbürlene böbürlene tekrar etmişsin  de, bu kadar yarattığın gökyüzünü ve yer yüzünü temiz tutup korumakla ilgili kaç tane ayet gönderdin? Bir tane ayete de razıyım.
 • Koskoca kutsal kitabın içine “Şunu yarattım, bunu yarattım, şöyle yarattık, böyle yarattık” ayetlerini sıkıştırmaktan daha önemli meseleler yok mu Yahu! Bu ayetlerden üç tanesine veya iki tanesine hadi bir tane olsun. Bir tane ayete “kadınlarınıza el kaldırmayınız, onları incitmeyiniz” cümlesini  yazsaydın da gözlerinin önünde babasından dayak yiyen annesine ağlayan sonra da bir tokat da kendi yanağına yiyen yavrucakların içini sızlatmasaydın  olmaz mıydı? O yavrucaklar  altüst olmuş psikoloji ile hayata bir sıfır yenik başlıyorlar. Milyonlarca ailede yaşanan bu trajedinin senin için bir önemi var mı acaba? Yoksa sen, kullarının sana ne kadar inandığı veya “Allah’ım iyi ki beni yarattın, kurban olurum sana” diye seni sürekli pofpoflamalarına mı kanalize ettin kendini?
 • Avcılık sporu denilen bir spor var. Hayvanlar sırf zevk için öldürülüyor, bazıları da insan denilen bazı mahlukatlar tarafından işkenceye çekiliyor. Çeşit çeşit hayvanı yarattığını yine bir çok ayetle gönderen SEN, hayvanlara eziyet edilmemesi veya onlara işkence çektirilmemesi ya da gerekmedikçe öldürülmemesi ile ilgili kaç tane ayet gönderdin? Bir tane ayete de razıyım.
 • Annelik görevini yerine getirmeyen kadınlara denir ki “Anneliğin marifeti doğurmak değildir, ona bakmak, o çocuğu iyi yetiştirmektir.” Şimdi ben sana benzer bir söz söylesem ayıp etmiş olur muyum acaba? Tanrılığın marifeti yaratmak değildir, yarattıklarının bir birini öldürmemesi, yarattığın çevrenin sağlıklı ve temiz tutulması için gerekeni yapmak, yarattığın insanları bu konularda eğitip bilinçlendirmektir.  Sen hangisini daha fazla yaptın kutsal kitabında?
 • Eğer bu Kitabı yazan bir Tanrı değil de bir fani veya faniler ise söyleyecek sözüm yok. Bir faninin elinden ancak böyle bir kitap çıkardı.

Bu ayetlerde en ilginç olan şey şudur aslında: Adını Allah koyan ve o Allah’ı Tanrı ilân eden kişi ya da kişiler, bu kadar ayeti yazarken bol keseden rahat rahat “Şunu Allah yarattı, bunu Allah yarattı, aha şunu da Allah yarattı” diye sallamışlar bol bol. Ama önemli olan insanları kendine inandırmaya çalışan bir Tanrının neleri yaratıp yaratmadığından çok, o şeyleri gerçekten adının Allah olduğuna inanılan İlâh mı yarattı sorusudur. Yaratma ile ilgili bu kadar ayeti okumama rağmen o yaratılan her şeyi aslında adının Allah olduğuna inanılan İlâh mı yarattı yoksa başka bir ilâh mı yarattı sorusunun cevabına dair ispat niteliğinde  hiçbir ayette yok. Yani bu kadar şeyi Allah’ın yaratmış olduğunun bir kanıtı yok. Eğer marifet, “Bizim Allah’ımız şunu yarattı, bizim Allah’ımız bunu yarattı” diye saymaksa bütün dinlerin inananları zaten bunu yapıyor. Hepsi de “Şunu bizim Tanrımız yarattı, bunu bizim Tanrımız yarattı” diyorlar. Eeeeee?  Niye bu kadar şeyi yaratan,  adının Allah olduğuna inanılan İlâh olsun? Neden size inanmamız gerekiyor? Bunun cevabı var mı? Yoksa atalarımız bize böyle öğrettiği için mi? Bizler Müslüman bir toplumun kucağında doğup büyüdük diye mi?

Bir din icat edilse ve o dinin bir Tanrısı ilan edilse. O Tanrı için konuşulurken, “Dağları O yarattı, denizleri O yarattı, kuşları, insanları O yarattı…” diyerek saymak  zor bir şey midir acaba? Hele bir de bu yaratma işini sanki çoluğa çocuğa öğretmeye çalışır gibi 100’ün üzerinde ayete yaymak, maharet midir? Peki bu akıllıca bir yöntem midir? Bu kadar yaratma işini yüzlerce ayette ayrı ayrı anlatıp insanları uğraştırmak yerine az kelime ile çok öze inen birkaç ayet daha anlamlı ve daha zekice olmaz mıydı?

En çok dikkatimi çekenler ise “göklerin ve yerin 6 günde yaratılması” mevzusu. Dünyanın yani göklerin ve yerlerin altı günde yaratılması bu gün halen tartışmalı bir konu fakat ne kadar da önemliymiş bu altı günde yaratılma mevzusu. Aynı yaratma eylemi yazılmış da yazılmış, yazılmış da yazılmış…

Ey adının Allah olduğuna inanılan İlâh, bu gün bir bilim adamı ile bir saat oturup sohbet etsem ve ona kâinatla ve dünya ile ilgili sorular sorsam,  ozon tabakası, iklimsel değişiklikler, ekolojik sistem, bitki ve hayvan çeşitliliğinin önemi, insanların nüfus artışının gezegene etkileri başta olmak üzere bir çok konuda senin verdiğin bilgilerden çok daha önemli bilgiler alır ve bu bilgilerden çıkartacağım sadece bir sayfalık bir tedbir yazısını sosyal medyada paylaşarak senin yarattığını iddia ettiğin gezegeni korumak amacı ile bir dinsiz olan ben, senden çok daha fazla etki oluştururum. Sen gene de insanların öte aleme gidişleri ve öte aleme iyi hazırlanmaları için  seni bol bol pofpoflamaları ile meşgul olmaya devam et. Senin için önemli olan zaten Takva değil mi? Dünya kirlenmiş, yanmış bitmiş gitmiş kimin umurunda!
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »