HABERLER
Dini Haber

KUR'AN EVRENSEL Mİ?

Yazan: Kirpi


KUR'AN EVRENSEL Mİ?


Din tüccarlarının pazarladığı dinden yüz çeviren benim gibi insanlar Müslüman ve yahut farklı inançtaki insanlara onların kutsal diye kabul ettikleri kitaplarda bulunan çağ dışı şeyleri eleştirirken hep bunu o dönemin şartlarına göre ele alacaksın cevabını alıyorlar. Halbuki kendileri kutsal diye yutturmaya çalıştıkları kitapların evrensel olduğunu iddia ediyorlar. Bu yazımda Müslümanların evrensel kitabı olan Kur'an'ı ele alacağım. Unutmadan bunu söyleyeyim.  Müslümanlar İslami eleştiren kişilere hep Hristiyan ve Yahudi sıfatları vermeye çalışıyorlar. Eleştirilerine doğru düzgün cevap vermek yerine bizim gibi insanları İslam düşmanlığıyla suçlayıp Hristiyan özellikle de Yahudi propagandası yapmakla suçluyorlar.

Öncelikle bunu söyleyeyim eğer dediğiniz gibi bizler para karşılığı iş yapıyor olsak o zaman emin olun Hristiyanlar ve Yahudiler bizlere parayı İslami eleştirmek için değil İncili ve Tevratı övmek için verirler. Üstelik hiç bir dini kuruluş bir ateiste ve yahut deiste İslami eleştirmesi için para vermez. Zira o şahıslar İslama inanmadıkları gibi Hristiyanlığa ve Yahudiliğe de inanmıyor. İslami kötülemek için para veren birisi verdiği paranın karşılığını ister. Oysa bizler İslami bırakın, İncile ve Tevrat'a veya diğer kutsal kitaplara inanın gibi bir şey söylemiyor hatta onların da insan ürünü olduğunu anlatıyoruz. Özet olarak İslam karşıtı dini kurumlar parayı onlara getiri sağlayacak kişilere verir. Kendileri de dahil tüm dinleri  kabul etmeyen kişilere değil. Benim İslamı neden eleştirdiğime gelince, ben Müslüman ailede İslami propagandayla büyümüş biriyim. İslamı en az hocalar kadar iyi bilirim. Mantıken dinden çıkarak ateist olmamdan dolayı eleştirdiğim dinin İslam olması gayet normal. Zira eski bir Hristiyan olsaydım tabi ki ateist olduktan sonra Hristiyanlığı ve İncili eleştirirdim. Örneğin bu gün Avrupa'da Hristiyan ailelerde büyüyüp sonrasında ateist olan insanlar İncili eleştiriyor.

Konumuza dönecek olursak Kur'an'ın evrenselliği yalnızca Müslümanların işine geldiği kadardır. Kur'an yenilenmeli, İslam güncellenmeli diye beyanda bulunan insanlara "Kur'an evrenseldir, tüm zamanlara hitap eder diye bağıran kişiler yine Kur'an'ı gericilikle ve çağ dışılıkla suçlayan insanlara "dönemine göre ele alacaksın" diye bağırıyorlar. Bu tam bir trajikomedidir.

EVRENSELLİK NEDİR?

Evrensellik, anlayış düzleminde, hem bilgi hem de siyasal alanlarda genel geçer ilkelerin var olduğunu öne süren ve bu ilkelerin her yerde mutlak geçerliliğini savunan bir anlayış biçimidir. Bu yaklaşım, gerçekliğin bir bütün olduğunu ve onun bilgisinin de bir bütün olarak var olması gerektiğini öne sürer. Yani bir şeyin tüm insanlar tarafından kabul gördüğü anlamına gelir.

Dünyada evrensel diyebileceğimiz şeyler vardır elbet. Mesela futbol kuralları. 22 kişinin bir topun peşinde koşması gerektiği kuralı evrenseldir. Fakat evrensel olmayan ve hiç bir zamanda olamayacak kurallar da vardır. Misal verecek olursak ahlak ve etik kurallar. Bunun nedeni  toplumların yaşam tarzıdır. Her coğrafyanın ve her zamanın toplumunun farklı yaşam standartları olduğu gibi farklı örf ve adetleri vardır. Örneğin İslamdan önce Türk toplumlarında kadınlar en az erkekler kadar eşit haklara sahiptiler. Bir Türk kadını beğendiği bir erkeğe elçi düşebiliyordu. Yönetim konusunda da topluma liderlik yapan erkeğin eşi en az kocası kadar söz sahibiydi. Fakat İslamın Türk toplumuna karışmasından sonra kadınların eşitliği ve yönetimdeki konumları arka plana atıldı.
Kadın evde kocasıyla çocuklarıyla ilgilenen, kirlileri yıkayan, yemek yapan bir canlı haline geldi. At belinde savaş meydanlarında dolaşan Türk kadınları kocasının izni olmadan evden çıkamayan hale geldi. Toplum içinde gülmesi hatta saçının bir telinin bile gözükmesi ahlaksızlık olarak nitelendirilmeye başladı. Gördüğünüz gibi bir toplum farklı bir etnik gurupla kaynaşması sonucu bir zamanlar ahlaki olarak kabul ettiği şeyleri şimdi ahlaksızlık olarak nitelendirebiliyor. Bir zamanlar yerde sofra kurarak elle yemek yiyen insanlar farklı medeniyetlerle temasları sonucu artık bu davranışı etik olarak göremeyebiliyorlar.

KUR'AN'IN EVRENSELLİĞİ

Tüm kutsal sanılan kitaplarda olduğu gibi Kur'an'da da evrensel olan şeyler vardır elbet. Örneğin nadir olsa bile iyiliği anlatan ayetleri evrensel olarak kabul edebiliriz. Fakat bu bir ayrıcalık değildir. İnsanların iyilik yapmasının Allah'la dinle bir alakası yoktur. Bu tamamen bir ego ve iç güdü meselesidir. Örneğin samimi olmayan ve gösterişi seven insanlar egolarını tatmin edebilmek için iyilik yaparlar ve çevrelerindeki insanların bu iyiliği görmeleri için ellerinden geleni esirgemezler. Hiç bir politikacı kötü insan diye anılmak istemez değil mi?  Bu tamamen kendine bir iyi insan imajı çizmek içindir. İyiliği saklı olarak yapanlarsa bunu bir iç güdü olarak yaparlar. Zira sürekli olarak kötülük yaptıkları halde bir gün birisinin çıkıp ona kötülük yapacağını bilirler. Nitekim sürekli olarak kötülük yapan insanların feci sonlarını tarihten biliyoruz. İyilik ve kötülük yapan insanlar dinler ortaya çıkmadan önce de vardı ve emin olun dinler yok olsa bile yine var olmaya devam edecekler. Çünkü bizim iyilik ve kötülük dediğimiz şeyler insanların kendilerini koruma mekanizmasının bir parçasıdır.

Kur'an'a gelecek olursak Kur'an evrensel değildir. Bunun nedeni içerisinde tarihi dönemine ait şu an uygulayamayacağımız kuralların olmasıdır. Bunlar hem teknolojik hem sosyolojik hem de ahlaki kurallardır. Misal verecek olursak:

Şûrâ Suresi 33. ayet: O, dilerse rüzgarı durdurur da onlar denizin üstünde durakalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.

Ayette gemiyle yolculuk yapan insanlara bir uyarı yapılıyor ve dilersem rüzgarı durdururum, sizde ilerleyemezsiniz diyor. Bunu söyleyen tanrının gelecekten haberi yok demektir. Günümüz motorlu deniz taşıtları rüzgara gerek duymaksızın suyun üzerinde hareket ediyorlar. Şimdi sen bu ayete evrensel diyerek motora sahip bir geminin kaptanını korkutmaya kalksan adam en azından güler geçer. Bu ayeti kurtarmak için Müslümanlar "bu dönemin gemicilerine ait bir ayet" diyorlar. O zaman soruyorum sizlere "günümüz denizcilerini korkutan ve muhatap alan bir ayet yok mu?" Evrensel olan kitapta geçmişin denizcilerini muhatap alan ayet olduğu gibi günümüz denizcilerini de muhatap alan ayetlerin olması gerekmez mi? Başka bir örneğe bakalım:

Bakara Suresi 228. ayet: Boşanmış kadınların kendileri (evlenmeden) üç ay hali (hayız veya temizlik müddeti) beklerler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanmışlarsa, rahimlerinde Allah'ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helâl olmaz…

Ayette boşanan kadının başka bir erkekle evlenmeden önce boşandığı eski kocasından hamile olup olmadığının netleşmesi için 3 ay beklemesi emrediliyor. Bakın bu açık ve net olarak bir emirdir. Allah'ın net olarak koyduğu zaman dilimine kimse istişare yaparak tarih belirleyemez. Fakat günümüz teknolojisinde üç ay beklemeye gerek yok. Boşanmış bir kadın beş dakikada ultrason diye tabir ettiğimiz cihazın yardımıyla hamile olup olmadığını kolayca öğrenebilir. Şimdi 1400 sene önceki kadına üç ay bekle diyen evrensel Kur'an'ın 21 yüzyılda ultrasondan haberi olan kadına da hitap eden bir ayetinin olması gerekmez mi? Bir diğer örneğe geçelim:

Lokman Suresi 34. ayet: Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez.

Bu ayet çok ilginç. Zira yalnız Allah'ın bileceği işler olarak saydığı  hususların günümüzde böyle olmadığını görüyoruz. Şimdi bu üç hususu tek tek ele alalım.

1-Yağmuru o yağdırır yani Allah. Bu, dönemin insanları için kabul edilebilir bir şey fakat günümüzde kabul edilemez. Örneğin yapay yağmur diye bir şey vardır.

Yapay yağmur (suni yağış veya yağmur bombası), mevcut buluttan insan müdahalesi ile yağış elde etme yöntemidir. Temel hedef; enerji ihtiyacını karşılamak, kurak bölgelere su temin etmek, sisi dağıtmak[1], hava olaylarını kontrol altına almaktır. Temeli, yağışa uygun sıcaklıkta olan bulutlara yoğunlaşma çekirdeklerini dışarıdan suni olarak vermektir.
Çalışmalara 1940'lı yıllarda gümüş iyodür kullanılmasıyla başlanmıştır. 1960'li yıllarda ABD tarafından geliştirilen sistem günümüzde 24 ülke tarafından uygulanmaktadır. Türkiye'de 1990'larda İSKİ tarafından İstanbul'da ve değişik zamanlarda İzmir ve Ankara'da yapay yağmur uygulanmıştır[2][3].

2- Rahimlerde olanı o bilir kısmı da evrensel değil. Evrensel olabilmesi için tüm zamanlarda bunun böyle olarak kalması gerekirdi. Yani Allah'tan başka kimsenin rahimde olanı bilmemesi gerekirdi. Fakat yine ultrason ve benzeri cihazlar yöntemiyle kolay bir şekilde rahimde olan bilinebiliyor.

3- Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez söylemi de evrensel değildir. Bu gün istatistikleri araştıran kurumlar firmaların ve devletlerin kar paylarını önceden öngörebiliyor. Örneğin devlet bir proje başlattığında önceden ne kadar yatırım yapacağını ve projenin yılda ne kadar kar getireceğini hesaplayabiliyor. Demek ki yarın ne kazanılacağını bir tek Allah değil ekonomistler de bile biliyor.

Örnekleri çoğaltıp sizleri yormak istemem. Hepiniz küçük bir araştırma yaparak Kur'an'da bunun gibi onlarca örnek bulabilirsiniz. İşin garip tarafı Kur'an'ın kendisi bile evrensel olduğunu iddia etmemektedir. Zaten Kur'an'ın kendisi muhataplarının Mekke ve çevresinde bulunan insanlar olduğunu açık ve net bir şekilde söylemektedir:

En’âm Suresi 92. ayet: Bu (Kur’an), Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır...

Sonuç olarak Kur'an evrensel olsa bile içindeki hükümler Mekke ve çevresindeki insanları muhatap alır. Arapça olarak indirilen bir kitabın muhatabının Türkçe konuşan bir insan olmasını düşünmek en azından saflık olur. Sizi bilmem ama ben saf değilim...

« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »