HABERLER
Dini Haber
şeytana tapanlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
şeytana tapanlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

ŞEYTAN KİLİSESİ FELSEFESİ

satanizm, Şeytan kilisesi,Şeytan kilisesinin felsefesi,Satan kilisesi,Satanistlerin kilisesi,Satanizm nedir,Satanizm hakkında,A,din,Şeytan İncili,Şeytana tapanlar,LaVeyan satanizmi
Şeytan'ın Kilisesi'nin resmi logosu, içinde keçi kafasının bulunduğu ters çevrilmiş bir pentagram ve tümünü çevreleyen İbranice dilindeki "Leviathan" kelimesinden oluşur.

Şeytan'ın Kilisesi'nin birçok felsefi görüş, kurallar ve ilkesi var fakat onları özetlemekle birlikte aşağıdaki kurallar en dikkat çekici olanlardır:
  • Bedenimize ve başkalarına ne yapması gerektiğini söylememeliyiz.
  • Dinlerin günah dediği şeylerin tadını çıkarın, günah işlemeye göz yumun ve istediğiniz şeyden hoşnut olun.
  • Hak ettiklerini düşünüyorsan diğer insanlara ne istersen yapabilirsin, unutma kimseye borçlu değilsin.
Yukarıdaki maddelerden de anlaşılacağı üzere Satanizm felsefesi tamamen din karşıtıdır, onların günah ilan ettiklerini yapmayı uygun görerek Şeytan'ın haklı olduğu konusunda onun safında durmayı amaçlamaktadır.

Aptallık, gösterişçilik, kendini aldatma, sürüye uymak, perspektif eksikliği, eski Ortodoks'luğu unutmak, verimsiz gurur ve estetik eksikliği olmak üzere dokuz Şeytani Günah vardır.

LaVeyan Satanizmi, Kilisenin otoriter rejimine ve insanların hayvanların doğal tabiatlarını mahrum ettiği görüşü nedeniyle dinlere, özellikle de Hristiyan'lığa karşıdır. LaVeyan Satanistlere göre Şeytan bir varlık değil, kişisel çıkar ve kontrol edilme reddidir. Şeytan Hristiyanlık öncesi bir semboldür. Satanistler için doğanın karanlık gücünü, olağan ve dünyevi şeyleri temsil eder. Kiliseleri hoşgörü, intikam, özerklik, kişisel sorumluluk ve hayatı geliştirmeyi vurgular (hem intikam hemde hoşgörüyü vurgulaması dinlerin içinde barındırdığı bazen merhametli bazen merhametsiz Tanrı anlatımı kadar çelişkili geldi bana).

LaVey satanlarının kendi kitapları olan "Şeytan İncili" inde ritüelleri tanımlanır. İnsanı açıklamanın ötesinde güçlerin var olma ihtimalini açık bırakmasına rağmen, kendi bilincine, karanlığı kucaklamaya veya ritüel "hedef" in psikolojik manipülasyonuna yol açan bir psikodrama olarak tasarlanmıştır. LaVey, kan kurbanının herhangi bir ritüelde kullanılması gerektiği fikrini, kilise, hayvanlara ve çocuklara zarar vermeyi açıkça reddetti. Fakat sosyal darwinizm ve elitizm savunuculuğu nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Çeviren & Yazan: A.Kara

KISACA SATANİZM

Yazan: A.Kara
satanizm, satanizm nedir, satanizm de şeytan, şeytana tapanlar, şeytanı yüceltenler, din, dinler, tanrı ve şeytan, satanizm inancı, satanistler, din ve mitoloji, İsaya ve kiliseye küfür, Satan'ın birçok dilde anlamı "Şeytan" dır. Satanizm inancındaki bu Satan ismi de tam olarak şeytana tapanlardan gelmektedir. Aslında yine birçok din gibi Satanizm'in de ilk başlarda bir din olmadığını söylemek gerekir.

Sembolleri ters dönmüş haç ve Baphomet (Katolik kilisesi tarafı dan aforoz edilen Tapınakçıların taptığı şeytani sembol) tir. Özellikle Hristiyanlığa, sonrasında ise Şeytanı aşağılayan ve onu kötü gösteren tüm dinlere karşı olarak çıkan bu görüş ve onun savunucularının artması ile birlikte zamanla kendine daha fazla sempatizan, inanan bulmuş ve dinler arasında yer almıştır. Fakat bir gerçek var ise o da Satanizm'e inananları sayısının diğer dinlere göre çok çok çok az olduğudur.

Şeytanın kutsal olduğunu söyleyerek onu yücelten ve tapınmayı emreden, ve onun evrendeki en büyük iki enerjiden biri olduğuna inanan insanların oluşturduğu bu dinin herhangi bir kutsal kitap veya habercisi olmaması ile birlikte, şeytan fikrinin oluşumunda özellikle de İbrahimi dinlerin kutsal kitaplarını, hikaye ve hadislerini inceleyerek Şeytan figürünü kafalarında ilk olarak bu şekilde oluşturdukları bir gerçektir.

Fakat bu Şeytan, birçok sataniste göre bizlerin kutsal kitaplar diye adlandırılan kitaplarda geçen şeytan değil. Öyle ki bu kitaplarda insana secde etmedi diye Tanrı ile arası bozulan ve kıyamete kadar bana süre ver onları saptırayım diyerek Tanrı ile pazarlığa oturan şeytan var ya, işte Satanizm'deki o Şeytan bu Şeytan değil. Zaten özellikle Hristiyanlığa karşı ortaya çıkan bu inanışta Şeytandan(Satan) çok Lucifer ismini duymanız muhtemeldir.

Bu din ortaya çıkışından bu yana çok farklı yorum ve inanışlarla sentezlenerek farklı Satanizm türlerini beraberinde getirmiştir.

Örneğin; Hristiyan şeytanına tapan ve Hristiyan kiliselerinin yüzyıllardır uyguladığı Aşai Rabbani ayinini çarpıtarak İsa'ya ve kiliseye küfür eden Satanistlerden tutun, Modern Satanizme hatta Spirutual Satanizme kadar birçok farklı inanış türünü doğurmuştur.