HABERLER
Dini Haber
pandeizm etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
pandeizm etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

PANDEİZM'İN DÖKÜMHANESİ VE TEMELLERİ

pandeizm, Pandeizmin temelleri, Pandeizmi'n dökümhanesi, Pandeizm'e göre Tanrı, Tanrı neden yarattı?, Tanrı insanı niye yarattı?, Tanrı neden var?, Pandeistlere göre Tanrı, din, A,
Panteizm ve Deism'in unsurlarının üniter bir kuram olan Pandeizm ile bileşimi, muhtemelen 200 yıldan da önce, özellikle arkaik Alman metinlerinin yorumlanmasına bağlı olarak önerildi.

Pandeizm teorisi tam olarak nedir? Evrenimizin Evrenden önce gelen ve fizik ve Evrensel sabitlerin davranışını düzenleyen kanunlarının karmaşıklığı (yaşam, gerçekten akıllı yaşam) ortaya koyma ihtimalini yüksek bir hassasiyetle sunan, yaratıcılığını gösteren bir tasarımcısı vardır ve bunun ötesinde kendinden yansıtıcı ve kendini hızlandıran akıllı bir yaşam vardır.

Ancak, bu Yaratıcı, Evrenimizi yarattığı enerjiyi nereden buluyordu? Pandeist'lerin bir çoğuna göre bunun cevabı şudur: "Kendisinden".
Big Bang'te tüm varlığını Evrene aktardığına, enerjisini tüketirken, tamamen şu anda var olduğumuz ve bizim parçası olduğumuz Evren olduğu görüşü Pandeist'lere göre en büyük onay alan görüş ve düşüncedir.

Peki neden böyle müthiş ve korkunç bir gücü olan bir varlık onu bu şekilde kullansın?
"Tanrı bunu yapmak zorundaydı ve kendi sınırlamaları zorladı" derler. Evet inanılan bu Tanrı, çoğu dindeki gibi "ol deyince olduran" bir Tanrı değildir. "Her şeye gücü yeten, her yerde var olan, sonsuz" bir Tanrı değildir. Bu, Evrenin soğuk, sert gerçekleri tarafından açığa çıkarılan bir Yaratıcıdır. Yine çoğu Pandeist'e göre evren sonsuz değildir (maddesel olarak); Zaten bu, yaratıcıda olması gereken bir özellik değildir. Buna göre Evrenin herhangi bir bölümü Yaratıcı tarafından her şeyi bilinçli olarak talep etmez ve Evrende hiçbir gerçek sonsuzluk gözlemlenmez.

Pandeist'ler bu nedenle Yaratıcının mutlaka yaşamsal bilgi eksikliği olduğunu, bu yaratma ve varoluşun, sınırlamanın kendisi ile yüzleşmek ve üstesinden gelmek amaçlı olduğunu iddia ederler. Yalnız yaşayan bir varlık, korku, cesaret gibi korkuları deneyimleyebilir mi? Keder, öfke, umutsuzluğun üstesinden gelebilir, rahatlık, memnuniyet ve zafer yaşayabilir mi? İşte tam burada, Pandeizm şunu söyler: "Bunu, ancak bu duygulara sahip olan varlıklarla doldurulabilecek bir Evren olarak varoluş yoluyla yapabilir". Yaratılışın herhangi bir kısmı bu varlıkları herhangi bir dereceye kadar asgariye indirgemek için Yaratılış dışında bırakmaz. Ve böylelikle, bu tür bilgi eksikliğinin bizler için de olduğu gibi, Yaratıcı'yı da, onu elde etmek için gerekli fedakarlığı üstlenmeye zorlayacağına inanılır.

Yazan: Anu

PANDEİZMİ DESTEKLEYEN TEZLER

A, din, Occam'ın traş bıçağı teorisi, Pandeist argümanlar, pandeizm, Pandeizm nedir, Pandeizm ve evrim, Pandeizmde yaratıcı inancı, Pandeizmi destekleyen argümanlar, Tanrı evrendir,
İhtiyaç duyduğumuzda evrendeki enerjiyi tecrübe ettiğimiz kadar güçlü olduğuna inandığınız Yaratıcı, bu Evrenin enerjisini ve o enerjinin davranışını kontrol eden yönetim dinamiklerinden başka bir şey yapmamızı sağlamıyor mu?

Pandeizm, bu Yaratılıştan sorumlu bir varlığın gerekli ve desteklenebilir kapasitelerini belirlemek için evrenimizin kendisinin mantıklı ve rasyonel incelemesinden kaynaklanmaktadır. Bunu yaparken, kullanılan teori, Occam'ın usturasını ve rasyonel basitliği ödüllendirir; diğer bir deyişle, gerekli olan özellikleri ortaya koyar ve gereksiz olan tüm özelliklerini, evrenimizin yaşadığı ortamı açıklarken atar. Ve böylelikle böyle bir Yaratıcı'nın böylesine bir Yaratılış'ı gerçekleştirecek kadar güçlü ve yeterince akıllı olması gerektiği sonucuna varılıyor. Evrenizi yaratmak için gerekli olan gücün hem Yaratıcının 'en az ve en büyük ölçüde, rasyonel bir Evrenin rasyonel bir Yaratıcı'nın ürünü olması gerekliliğini gerektirir - rasyonel ve çekici bir motivasyona sahip olan biri, ihtiyaçlarını daha verimli bir şekilde yerine getirebilen herhangi bir rasyonel varlığın bunu yapmasını sağlayacaktır

Aynı felsefi argümanlardan, teistik inanç sistemlerini desteklemek için kullanılan pek çok şey Pandeizm sistemini desteklemektedir. Pandeizm, aynı zamanda, teistik inançların sıkça saldırıya uğradığı çeşitli zayıf noktalardan da yoksundur. Pandeizm lehine en etkili argüman, tasarım argümanının değiştirilmiş bir şeklidir. Deizm gibi Pandeizm, Big Bang gibi şeylerin bilimsel kanıtlarını ve evrenin mevcut şeklini elde ettiği mekanizmanın doğru göstergeleri olarak doğal seleksiyonla evrimi kabul eder. Bununla birlikte, Evrenin bu gibi süreçleri bile destekleyebildiği gerçeği, fizik kanunlarının kendisini bu sonucu kolaylaştırmak için ince ayarlamış olduğunun kanıtı olarak görülür.

Pascal'ın Wager'inin The Pandeist's Wager adlı bir varyasyonu, Pandeizm'in gerçekmiş gibi davrandığı mantığını, hatta mutlak bir gerçeğin bilinemeyeceğini kabul ederek özetlemektedir. Bununla birlikte, teistik inançların aksine, Pandeizm, kötülük sorunundan ve karamsarlığın yıkıcı probleminden kesinlikle muzdarip değildir. Kötülüğe gelince, yaratan yaratıcının Evrenin kapsamı ile sınırlı olduğu varsayılır. Böylece, önleyebileceği kötülük yaratılamamıştır denir. Açıklanan herhangi bir vahiy ve öngörülen hüküm bulunmamakla birlikte, yaratıcının sonuç hakkında önceden bilgili yalnızca deterministik bir Evren yarattığına dair bir kaygı yoktur. Tam tersi, Pandeizm, Evrende ortaya çıkacak olayların özel seyrini önceden bile bilmeyen bir Yaratıcı önermektedir.

Yazan: Anu

ŞEKİL VE KÜMELERLE İNANÇ VE FELSEFİ AKIMLAR

Birçok insanın felsefi akımları karıştırdığını ve bazılarını anlayıp birbirinden ayırmakta zorluk çektiğini biliyorum.

Teizm ile Deizmin, Pandeizm ile Panteizmin, Agnostisizm ile Deizmin, yada Panenteizm ile Panendeizmin birbirinden olan farklarını ve inanç şekillerini, felsefi görüşlerini ayırt etmek, özellikle de bu konuları yeni araştırmaya başlamış, sorgulama süreci devam eden veya bu terimlerden bazılarını ilk kez duymuş kişiler için oldukça zor olabilir. Bu yüzden, temel olarak en azından inanç şekillerini ve birbirinden nasıl ayırt edilebileceklerini anlatabilmek adına sizler için kümelerle anlatım kullanarak bu çizelgeyi hazırladım. Umarım biraz olsun faydası dokunur, her daim iyilikten yana olmak adına, iyi günler.

ateizm, deizm, Panteizm, Pandeizm, agnostisizm, Panenteizm, Panendeizm, din, felsefi akım ve inançlar, Tanrı inancı ile ilgili felsefi akımlar, A, din ve mitoloji, deizm nedir, Pandeizm nedir, Panenteizm nedir

Yazan: Anu

PANDEİZM NEDİR?

Pandeizm, Pandeizm nedir, Pandeist, Pandeist nedir, Tanrı evrendir, Tanrının evren olduğu inancı, Deizmin alt kolları, A, Doğatanrıcılık,Tanrı her şeydedir, Deizm ve Pandeizm, din, deizm,
Diğer isimleriyle "Doğatanrıcılık-Kamutanrıcılık" olarak bilinen ve evrenin tümünü Tanrı olarak gören Pandeizm, Deizmin kombinasyonu olarak görülen bir inanç sistemidir. Pandeizm, bu Yaratıcı'nın (şu anda halen tapılı bir Tanrı olmamasına rağmen) evreni evren haline getirerek yarattığını önermektedir. Deizmde evrenden ayrı bir Tanrı inancı varken Pandeizmde evren ile bütün olan bir Tanrı inancı vardır ve bu yaratıcının insanda, doğada, nesnelerde yani canlı cansız tüm varlıklarda olduğuna inanılır.

Pandeizm, Panteizmin uzlaşabilir unsurlarını Deizm ile birleştiren, her birinin açık soruları diğerinin yönleriyle cevaplamaya çalışan teolojik bir sistemdir. Deizm, Tanrı'nın Evreni yarattığını ve daha sonra onu kendi yönetim dinamiklerine göre işletmek ve geliştirmek için bıraktığını önermektedir. Panteizm, Tanrı'nın bir Evrene eşdeğer olduğunu ve yaratılmadığını, ancak her zaman var olduğunu ve Tanrı'nın yöneten dinamikler olarak çalıştığını önermektedir. Pandeizm, her ikisinin de doğru olduğunu, Tanrı'nın Evreni yarattığını, ancak "bırakmadığını", bunun yerine tamamen her şeyin yapıldığı enerjiyle ve her şeyin içinde bulunduğu bilinçsiz yöneten dinamikler olduğunu sonucuna varır.


Evrenin kendisinden oluştuğu Yaratıcının arkasındaki nedeni açıklamak için bazı teoriler formüle edilmiştir. Örneğin Tanrı'nın varlığı yalnızca ayrı varlıklar yoluyla deneyimleme arzusuna sahipti; bu, ancak atomları oluşturan atom altı parçacıklardan zekanın evrimine kadar değişen düzenli karmaşıklık üreten bir evrende başarılabilen bir özellikti. Pandeistler bu Yaratıcı'nın bilinçliliğini evrenin yaratılması üzerine onayladığını ve Pandeist Tanrısının insanın acı çektiğinden haberdar olmadığını iddia etmektedir. Pandeistlerin inandığı bu Yaratıcı, Evrenin yaşanmış olduğu deneyimden haberdar olmaya ihtiyaç duymaz ve gerçekten bu deneyimden haberdar olamaz çünkü tamamen Evren haline gelmiştir.

Pandeizm evrenin durumunu herhangi bir teolojik modelin en az varsayımı ile açıklar. Yaratıcı'nın yalnızca yeterince güçlü, yeterince zeki ve motive edilerek hiç yaratılmaya gücü yetmediği ve şu anda bilinçsizce bu yaratılışın altında yattığı varsayılmalıdır. Tüm mucizeler, vahiyler, kutsal yazılar, kehanet, duygu vb. şeyler bilinçaltı gücün tezahürüdür. Ayrıca, hareket etmeyi ya da harekete geçmeyi seçmeyen, kendine ve yarattıklarına karşı olacak kötü varlıklar var etmemiş (şeytan vb) bilinçli ve aktif bir Tanrı olduğunu varsaymak zorunda kalmaz.

Bu inanç modelinin diğer bir yararı da, bilimsel keşif ile tutarlı olmasıdır - Bilimin, Evrenimizin nasıl basitçe işlediği konusunda keşfedilen şeylerin hepsi, Yaratan'ın yarattığı / oluşturduğu anda yönlendirdiği dinamiklerin ortaya çıkmasıdır.

Ve bu model, her şeyin Yaratıcı'nın bir parçası olduğunu ve bu yaratıcının eylemlerimizin sonuçlarını bizden deneyimlediğini önermiş olduğu için aynı zamanda ahlakın temelini içerir.

Yazan: Anu