HABERLER
Dini Haber
pandeizm etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
pandeizm etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

PANDEİZM'İN DÖKÜMHANESİ VE TEMELLERİ

pandeizm, Pandeizmin temelleri, Pandeizmi'n dökümhanesi, Pandeizm'e göre Tanrı, Tanrı neden yarattı?, Tanrı insanı niye yarattı?, Tanrı neden var?, Pandeistlere göre Tanrı, din, A,
Panteizm ve Deism'in unsurlarının üniter bir kuram olan Pandeizm ile bileşimi, muhtemelen 200 yıldan da önce, özellikle arkaik Alman metinlerinin yorumlanmasına bağlı olarak önerildi.

Pandeizm teorisi tam olarak nedir? Evrenimizin Evrenden önce gelen ve fizik ve Evrensel sabitlerin davranışını düzenleyen kanunlarının karmaşıklığı (yaşam, gerçekten akıllı yaşam) ortaya koyma ihtimalini yüksek bir hassasiyetle sunan, yaratıcılığını gösteren bir tasarımcısı vardır ve bunun ötesinde kendinden yansıtıcı ve kendini hızlandıran akıllı bir yaşam vardır.

Ancak, bu Yaratıcı, Evrenimizi yarattığı enerjiyi nereden buluyordu? Pandeist'lerin bir çoğuna göre bunun cevabı şudur: "Kendisinden".
Big Bang'te tüm varlığını Evrene aktardığına, enerjisini tüketirken, tamamen şu anda var olduğumuz ve bizim parçası olduğumuz Evren olduğu görüşü Pandeist'lere göre en büyük onay alan görüş ve düşüncedir.

Peki neden böyle müthiş ve korkunç bir gücü olan bir varlık onu bu şekilde kullansın?
"Tanrı bunu yapmak zorundaydı ve kendi sınırlamaları zorladı" derler. Evet inanılan bu Tanrı, çoğu dindeki gibi "ol deyince olduran" bir Tanrı değildir. "Her şeye gücü yeten, her yerde var olan, sonsuz" bir Tanrı değildir. Bu, Evrenin soğuk, sert gerçekleri tarafından açığa çıkarılan bir Yaratıcıdır. Yine çoğu Pandeist'e göre evren sonsuz değildir (maddesel olarak); Zaten bu, yaratıcıda olması gereken bir özellik değildir. Buna göre Evrenin herhangi bir bölümü Yaratıcı tarafından her şeyi bilinçli olarak talep etmez ve Evrende hiçbir gerçek sonsuzluk gözlemlenmez.

Pandeist'ler bu nedenle Yaratıcının mutlaka yaşamsal bilgi eksikliği olduğunu, bu yaratma ve varoluşun, sınırlamanın kendisi ile yüzleşmek ve üstesinden gelmek amaçlı olduğunu iddia ederler. Yalnız yaşayan bir varlık, korku, cesaret gibi korkuları deneyimleyebilir mi? Keder, öfke, umutsuzluğun üstesinden gelebilir, rahatlık, memnuniyet ve zafer yaşayabilir mi? İşte tam burada, Pandeizm şunu söyler: "Bunu, ancak bu duygulara sahip olan varlıklarla doldurulabilecek bir Evren olarak varoluş yoluyla yapabilir". Yaratılışın herhangi bir kısmı bu varlıkları herhangi bir dereceye kadar asgariye indirgemek için Yaratılış dışında bırakmaz. Ve böylelikle, bu tür bilgi eksikliğinin bizler için de olduğu gibi, Yaratıcı'yı da, onu elde etmek için gerekli fedakarlığı üstlenmeye zorlayacağına inanılır.

Yazan: Anu

PANDEİZMİ DESTEKLEYEN TEZLER

A, din, Occam'ın traş bıçağı teorisi, Pandeist argümanlar, pandeizm, Pandeizm nedir, Pandeizm ve evrim, Pandeizmde yaratıcı inancı, Pandeizmi destekleyen argümanlar, Tanrı evrendir,
İhtiyaç duyduğumuzda evrendeki enerjiyi tecrübe ettiğimiz kadar güçlü olduğuna inandığınız Yaratıcı, bu Evrenin enerjisini ve o enerjinin davranışını kontrol eden yönetim dinamiklerinden başka bir şey yapmamızı sağlamıyor mu?

Pandeizm, bu Yaratılıştan sorumlu bir varlığın gerekli ve desteklenebilir kapasitelerini belirlemek için evrenimizin kendisinin mantıklı ve rasyonel incelemesinden kaynaklanmaktadır. Bunu yaparken, kullanılan teori, Occam'ın usturasını ve rasyonel basitliği ödüllendirir; diğer bir deyişle, gerekli olan özellikleri ortaya koyar ve gereksiz olan tüm özelliklerini, evrenimizin yaşadığı ortamı açıklarken atar. Ve böylelikle böyle bir Yaratıcı'nın böylesine bir Yaratılış'ı gerçekleştirecek kadar güçlü ve yeterince akıllı olması gerektiği sonucuna varılıyor. Evrenizi yaratmak için gerekli olan gücün hem Yaratıcının 'en az ve en büyük ölçüde, rasyonel bir Evrenin rasyonel bir Yaratıcı'nın ürünü olması gerekliliğini gerektirir - rasyonel ve çekici bir motivasyona sahip olan biri, ihtiyaçlarını daha verimli bir şekilde yerine getirebilen herhangi bir rasyonel varlığın bunu yapmasını sağlayacaktır

Aynı felsefi argümanlardan, teistik inanç sistemlerini desteklemek için kullanılan pek çok şey Pandeizm sistemini desteklemektedir. Pandeizm, aynı zamanda, teistik inançların sıkça saldırıya uğradığı çeşitli zayıf noktalardan da yoksundur. Pandeizm lehine en etkili argüman, tasarım argümanının değiştirilmiş bir şeklidir. Deizm gibi Pandeizm, Big Bang gibi şeylerin bilimsel kanıtlarını ve evrenin mevcut şeklini elde ettiği mekanizmanın doğru göstergeleri olarak doğal seleksiyonla evrimi kabul eder. Bununla birlikte, Evrenin bu gibi süreçleri bile destekleyebildiği gerçeği, fizik kanunlarının kendisini bu sonucu kolaylaştırmak için ince ayarlamış olduğunun kanıtı olarak görülür.

Pascal'ın Wager'inin The Pandeist's Wager adlı bir varyasyonu, Pandeizm'in gerçekmiş gibi davrandığı mantığını, hatta mutlak bir gerçeğin bilinemeyeceğini kabul ederek özetlemektedir. Bununla birlikte, teistik inançların aksine, Pandeizm, kötülük sorunundan ve karamsarlığın yıkıcı probleminden kesinlikle muzdarip değildir. Kötülüğe gelince, yaratan yaratıcının Evrenin kapsamı ile sınırlı olduğu varsayılır. Böylece, önleyebileceği kötülük yaratılamamıştır denir. Açıklanan herhangi bir vahiy ve öngörülen hüküm bulunmamakla birlikte, yaratıcının sonuç hakkında önceden bilgili yalnızca deterministik bir Evren yarattığına dair bir kaygı yoktur. Tam tersi, Pandeizm, Evrende ortaya çıkacak olayların özel seyrini önceden bile bilmeyen bir Yaratıcı önermektedir.

Yazan: Anu

ŞEKİL VE KÜMELERLE İNANÇ VE FELSEFİ AKIMLAR

Birçok insanın felsefi akımları karıştırdığını ve bazılarını anlayıp birbirinden ayırmakta zorluk çektiğini biliyorum.

Teizm ile Deizmin, Pandeizm ile Panteizmin, Agnostisizm ile Deizmin, yada Panenteizm ile Panendeizmin birbirinden olan farklarını ve inanç şekillerini, felsefi görüşlerini ayırt etmek, özellikle de bu konuları yeni araştırmaya başlamış, sorgulama süreci devam eden veya bu terimlerden bazılarını ilk kez duymuş kişiler için oldukça zor olabilir. Bu yüzden, temel olarak en azından inanç şekillerini ve birbirinden nasıl ayırt edilebileceklerini anlatabilmek adına sizler için kümelerle anlatım kullanarak bu çizelgeyi hazırladım. Umarım biraz olsun faydası dokunur, her daim iyilikten yana olmak adına, iyi günler.

ateizm, deizm, Panteizm, Pandeizm, agnostisizm, Panenteizm, Panendeizm, din, felsefi akım ve inançlar, Tanrı inancı ile ilgili felsefi akımlar, A, din ve mitoloji, deizm nedir, Pandeizm nedir, Panenteizm nedir

Yazan: Anu

PANDEİZM NEDİR?

Pandeizm, Pandeizm nedir, Pandeist, Pandeist nedir, Tanrı evrendir, Tanrının evren olduğu inancı, Deizmin alt kolları, A, Doğatanrıcılık,Tanrı her şeydedir, Deizm ve Pandeizm, din, deizm,
Diğer isimleriyle "Doğatanrıcılık-Kamutanrıcılık" olarak bilinen ve evrenin tümünü Tanrı olarak gören Pandeizm, Deizmin kombinasyonu olarak görülen bir inanç sistemidir. Pandeizm, bu Yaratıcı'nın (şu anda halen tapılı bir Tanrı olmamasına rağmen) evreni evren haline getirerek yarattığını önermektedir. Deizmde evrenden ayrı bir Tanrı inancı varken Pandeizmde evren ile bütün olan bir Tanrı inancı vardır ve bu yaratıcının insanda, doğada, nesnelerde yani canlı cansız tüm varlıklarda olduğuna inanılır.

Pandeizm, Panteizmin uzlaşabilir unsurlarını Deizm ile birleştiren, her birinin açık soruları diğerinin yönleriyle cevaplamaya çalışan teolojik bir sistemdir. Deizm, Tanrı'nın Evreni yarattığını ve daha sonra onu kendi yönetim dinamiklerine göre işletmek ve geliştirmek için bıraktığını önermektedir. Panteizm, Tanrı'nın bir Evrene eşdeğer olduğunu ve yaratılmadığını, ancak her zaman var olduğunu ve Tanrı'nın yöneten dinamikler olarak çalıştığını önermektedir. Pandeizm, her ikisinin de doğru olduğunu, Tanrı'nın Evreni yarattığını, ancak "bırakmadığını", bunun yerine tamamen her şeyin yapıldığı enerjiyle ve her şeyin içinde bulunduğu bilinçsiz yöneten dinamikler olduğunu sonucuna varır.


Evrenin kendisinden oluştuğu Yaratıcının arkasındaki nedeni açıklamak için bazı teoriler formüle edilmiştir. Örneğin Tanrı'nın varlığı yalnızca ayrı varlıklar yoluyla deneyimleme arzusuna sahipti; bu, ancak atomları oluşturan atom altı parçacıklardan zekanın evrimine kadar değişen düzenli karmaşıklık üreten bir evrende başarılabilen bir özellikti. Pandeistler bu Yaratıcı'nın bilinçliliğini evrenin yaratılması üzerine onayladığını ve Pandeist Tanrısının insanın acı çektiğinden haberdar olmadığını iddia etmektedir. Pandeistlerin inandığı bu Yaratıcı, Evrenin yaşanmış olduğu deneyimden haberdar olmaya ihtiyaç duymaz ve gerçekten bu deneyimden haberdar olamaz çünkü tamamen Evren haline gelmiştir.

Pandeizm evrenin durumunu herhangi bir teolojik modelin en az varsayımı ile açıklar. Yaratıcı'nın yalnızca yeterince güçlü, yeterince zeki ve motive edilerek hiç yaratılmaya gücü yetmediği ve şu anda bilinçsizce bu yaratılışın altında yattığı varsayılmalıdır. Tüm mucizeler, vahiyler, kutsal yazılar, kehanet, duygu vb. şeyler bilinçaltı gücün tezahürüdür. Ayrıca, hareket etmeyi ya da harekete geçmeyi seçmeyen, kendine ve yarattıklarına karşı olacak kötü varlıklar var etmemiş (şeytan vb) bilinçli ve aktif bir Tanrı olduğunu varsaymak zorunda kalmaz.

Bu inanç modelinin diğer bir yararı da, bilimsel keşif ile tutarlı olmasıdır - Bilimin, Evrenimizin nasıl basitçe işlediği konusunda keşfedilen şeylerin hepsi, Yaratan'ın yarattığı / oluşturduğu anda yönlendirdiği dinamiklerin ortaya çıkmasıdır.

Ve bu model, her şeyin Yaratıcı'nın bir parçası olduğunu ve bu yaratıcının eylemlerimizin sonuçlarını bizden deneyimlediğini önermiş olduğu için aynı zamanda ahlakın temelini içerir.

Yazan: Anu

BENİM TANRIM

Yazan: A.Kara
benim tanrım, Tanrı, pandeizm, deizm, evren Tanrıdır, ölümden sonra hayat, dinler yalan, insanların yarattığı tanrı, tanrı ve evrim, evrim, deist, tek tanrı, sadece Tanrı, Tanrının dini olmaz,

BANA GÖRE TANRI

Eğer Apolitik açıdan Tanrının yarattığı her şeyi ve kendini de sürekli geliştirerek evrimleştirdiğini kabul edersek Pandeizm diyebiliriz bu inancıma. Ama bu apolitik bakışı kabul edersek tabi (ki ben ediyorum) :)

Bazılarınızın bildiği üzere nasıl deist olduğumu anlatan 2 bölümden oluşan yazı yazmıştım. Açıkçası hem beni Google'dan bulup okuyanlardan ve sosyal medyalardan ulaşanlardan, hemde siteyi takip edenlerden bu yazılarımla ilgili çok güzel yorumlar aldım (birkaç küfürbaz döt kılını ve bela yükleyerek iş yaptığını zanneden ziyaretçiyi saymazsak). Bu yüzden öncelikle herkese teşekkür ediyorum, ülkemde az da olsa insanların Tanrı adına konuşarak uydurduğu dinlerden sıyrılmış bireyler görmek mutluluk verici, şokellayı kaşıklamaya eş değer bi his veriyo insana.

Efem yazılarımı okuyan arkadaşların bana sıkça sorduğu şey şu oldu "Peki, sana göre Tanrı nedir? Yani senin kafanda Tanrı nasıl bir varlık?" Şimdi bu soruya her ne kadar üşeniyo da olsam cevap yazacağım uzuuunca, çünkü üşengeçlikten iyice mala bağladım şu sıralar, şarja takılıp unutulan telefonlara döndüm, bataryam full ama sürekli yatıyorum şarja ihtiyacım varmış gibi. O yüzden birinin gelip enseme üfleyerek beni sinir etmesini beklemeden dötümü kaldırıp bu yazının bugün cezasını vermeye, onu nakavt etmeye kararlıyım.

Şimdi, ben yazmadan önce sizden zihninizi biraz açmanızı ve dar düşünmemenizi rica ediyorum, yani insanlar bazı kavramları anlamakta sıkıntı çektiklerinde doğal olarak anlatılanı da anlamıyolar. Adama "Evren" diyorum "Dünya mı?" diyo mesela, yahu poposunda ceviz kırdığımın, evren diyorum nan evren, evren dünya mı demek? Sonra yine evren diyorum, eleman gelip uzayı bunun dışında tutuyo, Odin'in vaşakları adına diyip kafasına lahmacun küreğiyle iki tane sallayasım geliyo. Gözünü sevdiğim, gözünün yağından damıtma yağ yaptığımın insanı EVRENNN, görüp görebildiğin; ki görebildiğin evrenin belkide sadece trilyonda 1 lik kısmı. EVREN dediğim zaman işin içine görüp göremediğin milyonlarca gezegen, bilinen bilinmeyen milyonlarca galaksi, sınırı bilinmeyen uzay, gizemli kara delikler, hayvanlar, insanlar, su, taş, dağ, dere, tepe, oksijen, atom, adlarını tek tek yazamayacağım milyonlarca kavram girer, ki birde bunların arasında ufacık bir şey daha vardır evrenin içinde: DÜNYA!

Komik olan ise insanlar dinleri, inançları, yaşantıları gereği kendilerini ve gezegenlerini öyle büyütmüşler ki gözlerinde, dikkat ederseniz kıyamet masallarında bile dünyadan bahsedilir, yıkılacak şu olacak bu olacak, her şey bitecek falan. Oldu sevgi koyayım, oldu canım. Yani size kalsa Tanrının işi gücü yok yada akli dengesi yerinde değil, sırf bizim dünyamıza aksesuar olsun diye milyonlarca gezegeni, yıldızları ve galaksileri yaratmış öyle mi? Sırf biz böbürlenelim diye... Yahu aklını kullanıp evreni anlamaya çalışan bi kişi şunu hemen idrak eder "Tanrı her şeyi dünya için yaratmış olamaz!" Zaten bu başlı başına çok anlamsız olurdu. Üzülüp bana ekran karşısında orta parmak yapacaksınız belki ama sağlık olsun sıkıntı yok bende ekrana bacağımı sallarım; arkadaşlar bence dünya eğer bir gün felakete uğrayıp göçerse, merak etmeyin bu hiçbir şeyin sonu olmayacak. Dünya dışındaki onlarca şey bizim evlerimizdeki duvar resimleri gibi süs olsun diye beklemiyo emin olun. Dinleri insanların uydurduğunun en büyük kanıtlarından biridir aslında bu, insanlar eski zamanlarda sadece Dünya, Güneş ve Ay hakkında sağlam fikirler üretebiliyolardı; ah birde yıldızlar, çünkü görebildikleri bunlar olduğundan hayal güçleri de bunlarla harmanlanıyodu. Dinler tamamen Dünya ve Ahiret arasındaki ilişkiye endekslidir, Tanrı diğer her şeyi fantazi olsun diye yaratmış gibi, hobi edinmek istemiş, İSMEK'e gittiğinde ise "E ne duruyosun, yaratsana, hem zaman geçirmiş olursun, dünyalı garibanlara da sergi açar gösterirsin eserlerini" demişler sanki...

benim tanrım, Tanrı, pandeizm, deizm, evren Tanrıdır, ölümden sonra hayat, dinler yalan, insanların yarattığı tanrı, tanrı ve evrim, evrim, deist, tek tanrı, sadece Tanrı, Tanrının dini olmaz,
İşte bu tanımlamaya ve anlamaya aklımızın yetmediği, sınırlarının kıyısından bile geçemediğimiz evren, bana göre Tanrıdır reyiz. Bilinen ve bilinmeyen, olan biten her şeyin kralı odur zaten, evren kingdir. Makarayı bırakırsak şöyle anlatayım. Evren diyince bunu materyalist (maddesel) olarak düşünmeyin, yani bana sakın Nihat Hatipoğluna çıkıp "Hocam oyunda adam öldürmek günah mı?" diye soran çocuk edasıyla "nası yani, taş, toprak Tanrı mı şimdi?" demeyin. Evren, tümmm evren Tanrının kendisidir. Dediğim gibi evren diyince taş toprak olarak düşünmeyin, evrenin ilahi bir varlık yani Tanrı olduğunu düşünüyorum ben. Peki neden böyle düşünüyorum?

Aşağıdaki resimde insandaki nöron ile evrenin arasındaki benzerliğe bir bakın derim.

benim tanrım, Tanrı, pandeizm, deizm, evren Tanrıdır, ölümden sonra hayat, dinler yalan, insanların yarattığı tanrı, tanrı ve evrim, evrim, deist, tek tanrı, sadece Tanrı, Tanrının dini olmaz, Tanrı nöronlarda
Evreni dikkatlice izlersek her şeyi onun yaptığını görürüz. Evren yaratır, geri alır, evrimleştirir, değiştirir, uyum sağlatır, düzenler, tekrar yaratır derken geri dönüşüm kutusu gibi döngü içerisinde çalışır. Yani Tanrı aklımızın alıp alamayacağı, görüp göremediğimiz tüm bu evrendir. Yaratır, yarattıklarını değiştirdikçe, yaratılanları ve yeni gelecekleri buna uyumlu hale getirir ve tasarlar, sonra yine yaratmaya devam eder. Evren olan Tanrı, yarattıklarını insanların sıçıp batırdığı hızlı gelişen değişimleri saymazsak kendi değişimine göre evrimleştirir ve tasarlar bence. Yani şöyle işlemiyo bence Tanrının mantığı "Ayı yarattım. Ne kadar da güzel, çok sıcakta ölür ama olsun, ölsün madem" Bu Tanrı değil, insan mantığıdır :) Yavaşça, insanların dötünü açıp kirletmediği evrim sürecinde Tanrı aslında yarattığı her şeyi değişen düzene göre uyarlamaya müsait şekilde yaratmıştır. Bakın en basit örneği, Afrika'daki adamın vücudu güneşe daha dayanıklıdır, pigmentleri, vücudu, kardiyovasküler sistemi, her şeyi ama herrrr şeyi 40 derece üzeri sıcakta yaşamaya müsaittir. Peki nasıl oldu bu, Tanrı lanet olası beyazları yarattıktan sonra "dostum birazda Afrika için siyahi yaratayım dünya kakao ve vanilya karışımı olsun" mu dedi? Hayır. Yarattığı insanı, tıpkı diğer binlerce varlık gibi, gelişen değişimlere kendi yeniliklerine uyum gösterebilecek şekilde yarattı. Yani şöyle demedi "Banane lan, ben sizi beyaz yarattım, ortalama da diyelim ki 30 derecede yaşayabilir yaptım sizi. Bundan sıcağında ölün la banane bebeler"... Çünkü Tanrının mantıksız yaratacağına inanmıyorum ki öyle olsa Tanrı olmaktan çok uzak olur zaten. Hatta belki gülünç gelecek ama, yarattığı bakterilerin ve ölümcül hastalıkların bile bir mantığı olduğu kanaatindeyim, her ne kadar insan beyninin alması zor olsa da, bilirsin biz insanların beyni daha çok paraya, karı kız, sevgili, araba mevzularına çalışır reyiz.

benim tanrım, Tanrı, pandeizm, deizm, evren Tanrıdır, ölümden sonra hayat, dinler yalan, insanların yarattığı tanrı, tanrı ve evrim, evrim, deist, tek tanrı, sadece Tanrı, Tanrının dini olmaz,

Çok uç gelecek belki size ama, söylemek istediğimi anlamanız için bir örnek vereyim. Diyelim ki dünyada karalar öyle azaldı ki sadece %5 kara kaldı ve gerisi hep sular altında kaldı, gerek insanların halt yemesiyle, gerek Tanrının bizim bilemeyeceğimiz Dünya ile ilgili planlarından dolayı olsun. Laf olsun lan, sadece örnek işte hemen kestirip atma. Ve diyelim ki insanların yaşayabildiği kadarı bu %5 lik karada yaşamaya başladı, bakın emin olun, sırf ortama uyum sağlamaları gerektiğinden, evren, yani Tanrı, geçecek olan binlerce yıl içinde insanı suda yaşamaya uyumlu şekilde evrimleştirecektir. O her şeyi yaratır, değişimlere göre evrimleştirir, uyum sağlatır. Yani dediğim gibi bir ihtimal olsa, parmakları arasında yüzgeç olan insanlar görebilmemiz kaçınılmazdır.

Benim Tanrımın insanlara kendini anlatması için birilerini seçmeye, herkese hitap etmeyen dillerde metinler göndermeye ihtiyacı yoktur. Tanrı kendini zaten evrenin her yerinde anlatıyor daha ne yapsın size? Cnn'e çıkıp "selam çocuklar, ben Tanrı, işte buradayım, ayrıca bu akşam saman tvde Tanrıyla dosta doğru programında karşınızda olacağım" mı desin? Evreni (her şeyiyle) gözlemleyen insan zaten Tanrının kendini yaptıkları ile anlattığını görür. Tasarımıyla, ahengiyle, verdikleri, aldıkları ve sunduklarıyla...
Tanrının dine, peygambere, kitaba, ibadete ihtiyacı yok, buna halkı yönetmek isteyen ve çıkarlarını gözeten insanların ihtiyacı vardı, sonra Tanrı adına ortaya çıkıp kitleleri peşlerine taktılar, şimdi say say bitmez, onlarca din var, hepsi kendine göre hak din...

benim tanrım, Tanrı, pandeizm, deizm, evren Tanrıdır, ölümden sonra hayat, dinler yalan, insanların yarattığı tanrı, tanrı ve evrim, evrim, deist, tek tanrı, sadece Tanrı, Tanrının dini olmaz,
Evren çooook geniş, kimse çözemez, zaten Tanrıyı çözemezsin. Diğer milyonlarca gezegende eminim ki hayat var, fakat dünya için konuşacak olursak şunu söyleyebilirim. Dünyada durum karışık. Bir insanları ve her şeyi yaratan Tanrı, birde insanların çıkarları için çok eski zamanlardan beri uydurduğu Tanrıları. Gel gör ki insanlar korkunun ve çıkarların ağır basmasından dolayı onları yaratan değil, kendi yarattıkları ve ona din gibi insan icadı şeyler uydurdukları Tanrıya inanıyolar. Donunuzu yıkayıp asan annenize teşekkür etmek yerine, astığı donun yerini değiştirip üzerine fazladan mandal takarak "ben astım" demek gibi bir şey...

Benim inandığım Tanrı, insanları yarattı onlara bir şeyler verdi diye onları memur yerine koyup tüm gün ve yılın belli zamanlarında ona ibadet etmelerini, kurban kesmelerini, ineğe tapmalarını, siyah kıyafetler giyip ilahi söylemelerini, duvarın önüne geçip sallanmalarını, acı ve kederle test edilmelerini istemez. Aslında bu bir Tanrıdan çok psikolojisi bozuk egoist bir insan tarifi gibidir. Tanrımın Fransa da karikatüristleri öldüren müslümanların, Allah adına katliam yapan el kaide ve dinci grupların korumasına ihtiyacı yoktur. Tanrı kendini korur hacılar siz rahat olun, siz kendinizi koruyun, hemde kendinizi kendinizden koruyun. Bakın ben ölümden sonra Tanrının ne gibi planları var bilmiyorum, fakat yatıp kalkın ölümden sonra hayat olmasın. Eğer olursa size şunu sorup canınızı sıkacak "Benim adıma nasıl insan öldürür, hayvan katledersin? Nasıl olurda benimle konuştuğun yalanını uydurup insanları kandırır, birbirlerine öldürtürsün? Sen kimsin?" O yüzden cidden, umarım Tanrı adına ahkam kesen sizlerin iyiliği için, ölümden sonra bir şey yoktur hacılarım, yoksa işiniz yaş :)

benim tanrım, Tanrı, pandeizm, deizm, evren Tanrıdır, ölümden sonra hayat, dinler yalan, insanların yarattığı tanrı, tanrı ve evrim, evrim, deist, tek tanrı, sadece Tanrı, Tanrının dini olmaz,

"He bu arada iyiye kötüye ceza yada ödül olmayacak mı? Kötülerin kıçına pipet sokup sıcak hava dalgası gönderecek, yada onları kalplerinden başlayıp ayak uçlarına kadar yıllarca yakacak bir ceza sistemi yok mu?" BİLMEM. Ne bileyim nan deli, kimse bilemez ki, dinlerdeki gibi bi şeyler uydurup, korkutarak sizi mi kandırayım? Fakat emin olduğum bi şey varsa, oda Tanrının kendi yarattıklarına işkence etmeyeceğidir. Bakın bu dediğim -eğer ölümden sonra yaşam varsa- kötüleri cezalandırmayacak falan demek değildir; ama unutmayın ki cezalandırmanın, yanlışı iyiye çevirmenin türlü yolları vardır. Farzı misal koca ormanı yakıp zarar veren bir çocuğu iki şekilde cezalandırabilirsin mesela:
1- Baş aşağı ağacın dalına asıp altında ateş yakar, yıllarca çocuğu pişirir, acı içinde yakarışlarını izlersin. Öyle sürekli gelen çığlıklar eşliğinde koltuğuna kurulup patlamış mısırlarını eline alır ve "korku filmi izliyorum" dersin.
2- Çocuğun eline binlerce tohum verir, şuradaki koca araziye tohum dikeceksin, sonra da şu kadar alandaki tüm ağaçları sulayacak, tek tek bakımlarını yapacaksın dersin.
Bilmiyorum anlatabildim mi ?...

Şu da var ki, pire kadar gezegen olan dünyadaki biz insanların kafasına ölümden sonra ahiret tarzı şeyler olduğu fikrini yine insanlar sokmuştur. En eski inanışlardan, ibrahimi dinlere ve bu zamana kadar ahirete benzer tasvirlerin insanlar tarafından uydurulup, taşındığını, herkesin bunu kendi inancı ve dinine göre değiştirdiğini görebiliriz. Fakat ya ölümden sonra olması gereken şey, insanların kendi uydurup kafamıza soktuğu gibi değilse. Tanrının planlarını bildiğini düşünerek, benimle konuştu yalanını uydurarak insanoğlu kendine en büyük kötülüğü yaptı ve yaptırdı aslında. Milyarlarca galaksinin, takım yıldızlarının, boşluğun ve sınırsızlığın olduğu bu evrende, bizim toz tanesi kadar olan dünyada öldükten sonra Tanrı tarafından adını bile duymadığımız, hayal edemeyeceğimiz başka bir gezegende yaşamaya başlayıp başlamayacağımızı kim bilebilir? HİÇ KİMSE... Bakın "bu dediğim doğru" şeklinde bi yanlış anlaşılma olmasın, ben sadece aklımdaki onlarca ihtimalden birini yazarak kafanızı açmak, beyninizi çapır motosikletlerin motoru gibi patır patır harekete geçirmek istiyorum hepsi bu.

benim tanrım, Tanrı, pandeizm, deizm, evren Tanrıdır, ölümden sonra hayat, dinler yalan, insanların yarattığı tanrı, tanrı ve evrim, evrim, deist, tek tanrı, sadece Tanrı, Tanrının dini olmaz,

Bizler garip varlıklarız, kendimizi nimetten sayıyoruz. Koca Tanrının işi gücü yok, milyarlarca galakside sadece dünyayı yaratıp bizi oraya koymuşta, başka hiç bi işi gücü yokmuş gibi. Yahu bu insandaki ego var ya, zenci şeyinden bile büyük arkadaş. Devasa bi ego var, dillere destan babasını satayım. Aslında tarihi kaynaklarda neden kimse "Ego Destanı" diye bi destan yazmamış çok şaşırdım. Tanrının yani evrenin, kim ve ne için ne gibi planları olduğunu bilemeyiz, ama emin olun ki dünya ve biz insanlar futbol topunun üzerine yapışan toprak tanesi kadar bile değiliz. O yüzden kendinizi nimetten sayarken gezegeniniz olan dünyayı savaş alanına çevirmek yerine dünyayı yaşanabilir bir yer haline getirip iyi insanlar olmaya bakın. İbadetlerle, boş dualarla, din savaşlarıyla, ordularla, bombalı saldırılarla Tanrının bize sunduğu dünyayı bitiriyoruz. Evrenin dünyayı bize piç etmemiz, üzerinde rahat rahat at koşturmamız için verdiğini zannetmiyorum. Çoğunuz ibrahimi dinlerle kafaları yıkanıp aklına hazırda zaten ilah fikri sokulmuş bireyler olduğumuzdan, bu yazdıklarımı tamamen anlamınızı yada gözünüzde canlandırıp beyninizde yoğurmanızı hepinizden beklemiyorum tabi ki, ama nereden başlasak kardır be reyiz. Tamam kek yapamıyosundur da, en azından hamur yoğur gözünü sevdiğim.

Yazımı bitirirken söylemem gerekenleri de yazayım, bu biraz şey gibi oldu aslında; tüm gün beraberken ağızları bıçak açmayan kadınların ayrılık zamanı geldiğinde kapı önünde saatlerce "ayyy kııız biliyo musun?" tarzında bırbır yapmaları gibi. Efenim inanç değişik bir şeydir, çünkü ıspatlanamaz! Aslında kimse Tanrının varlığını yada yokluğunu ıspatlayamaz. Sadece inanır yada inanmaz, kimileri yaratana inanmak ister kimileri inanmamak. Buradan yola çıkarsak ben size yobazlar gibi "benim dinim hak din" ayağı yapacak yada "bak oğlum inancım ne kadar mantıklı işte, en doğrusu bu" diyerek ego tatmin edecek değilim. Çünkü dediğim gibi,  bu benim inancım. Ben Evrenin Tanrı olduğuna inanıyorum ve bu inanç ile inanılmaz derece mutlu, huzurluyum. Ellerimi toprağa değdirdiğimde, suyu yüzüme çarptığımda, yemek yediğimde, rüzgara kapıldığımda, her anda beni yaratan Tanrıyı hissediyor ve mutlu oluyorum.

Bu arada sizden bir ricam var, deizmle ilgili yazılarımda çok başıma geldiği için söylüyom bunu. Arkadaşlar sizler için bu yazıyı yazıp düzenlemem neredeyse 10 saatimi aldı, şaftım kaydı yani. O yüzden paylaşmak istediğinizde lütfen linkini (bağlantı adresini) paylaşın yada aşağıdaki paylaşım tuşlarını kullanın. Yazıyı kopyala yapıştır yapmamanızı rica ediyorum çünkü emeğim anlamsız kalıyo o durumda. Yeni yazılarımda görüşmek üzere efem, şimdilik kalın sağlıcakla, bende insanım yani saatlerdir bunu yazıyorum nan, sırtım öyle ağrıdı ki zannedersin saatlerdir sırtımda bir jokeyle kum pistte koşuyom babasını satayım.