HABERLER
Dini Haber

TÜRKLERDE ÇAM SÜSLEME VE YILBAŞI KUTLAMASI "NARDUGAN"

Türklerde yılbaşı kutlaması, Türklerde çam süsleme, Nardugan, Müslüman yılbaşı kutlar mı?, Eski Türkler'de yeni yıl kutlamaları, Çam ağacı süslemek, Noel, mitoloji, sümer mitolojisi, A, Nardoqan,
Nardoqan veya Nardugan (Türkçe: Nardoğan veya Nardugan , Azeri Türkçesi: Narduqan ), Sümer geleneğinden gelen bir Türk tatil kavramıydı. Günümüzde çoğu Orta Asya dilinde kış gün dönümü için kullanılmaktadır. Aynı zamanda bazı Türk toplumlarında Noel bayramı için eşdeğer bir isim olarak da kullanılmaktadır.

Tüm dünyada 25 Aralıkta Noel adı altında İsa'nın kutsal sayılan doğuşu kutlanır buna Milat Yortusu da derler. Zamanla Hristiyanlığa ait olan noel, 20.yy itibari ile Hristiyanlığa özel olmaktan çıkıp dini içeriğinden arınarak tüm dünyada, hristiyan olmayan kişilerce bile kutlanmaya başlanmıştır. Bazılarına göre noel kutlamalarının temeli paganizmdir ve bu yüzden bidat olduğu söylenir (paganlarda kış festivalleri ve Yule kutlanırdı). Bu pagan uygulamaları aslında gerçekten de Noel'in temelini oluşturmaktadır.

Hristiyanlık öncesi putperestlik inancında olan eski Roma'da 25 Aralık tarihi güneş tanrısının doğum günüydü. Roma, Büyük Konstantin ile Hristiyanlığı kabul ettikten sonra, Konstantin tıpkı kutsal pazar günü, Meryem ana / İsis modeli gibi yeni geçtikleri Hristiyanlık dinine toplumsal barışı korumak adına pagan geleneği olan Güneş Gününü'de eklediği ve İsa'nın doğum günü olarak kabul ettirdiği iddia edilir.

Bilindiği üzere Noel kutlamaları öncesi hazırlık yapılır, süsleme, hediye derken, renkli geçen bir etkinliğe dönüşür, hatta bu etkinliğe asıl renk getiren ve bir sembole dönüşen şey Noel ağacıdır.

Yıllardır yapılan araştırmalar Noel ağacının paganlardan gelen bir uygulama/ritüel olduğunu gösteriyor. Ayrıca yine bu araştırmalar göstermektedir ki, Hristiyan toplumlarca İsa'nın doğuşu olarak kutlanan noel, eski Türklerin bayramı olan "Nardugan (Yeniden Doğuş)" a başta biçimsel özellikleri ile oldukça benzerlik göstermektedir.


Nardugan'ın kökeni Sümerlerdir ve Türklerdeki temeli budur. İslamiyet öncesi Türklerde ve hala bazı günümüz Öz Türklerinde yeni yıl bayramı olan Nardugan kutlanmaktaydı ve kutlanmaktadır. Bu yeniden doğuş kutlamasının sebebi Türklerin eski inancındaki gece ile gündüzün savaşmasıdır. Ay yılı esasına dayalı takvim kullanan Türkler için en uzun gece olan 22 Aralık çok önemliydi, bu günü takiben ilk dolunayın çıktığı gün yeni yılın ilk günü sayılırdı (ay yılı takviminden dolayı).

Çam ağacı İslamiyet öncesi eski Türkler için her zaman mukaddes bir ağaç sayılmıştır. Eski Türk İnancına göre yeryüzünün tam ortasında, göğe kadar yükselen bir akçam ağacı bulunuyordu ve bu ağacın tepesinde Gök Tanrısı olan Ülgen bulunuyordu. Buna hayat ağacı diyen Türk halkı halı, kilim vb. işlemelere bu motifi yansıtmıştır. Bu yüzdendir ki Türkler kutsal sayılan çam ağaçlarını evlerine alıp onun şerefine bayramlar düzenlemişlerdir.

İslamiyet öncesi Türklerin inançlarına göre, yeryüzünün tam ortasında bir Akçam Ağacı bulunuyordu. İnanışa göre yerin göbeğinden göğe kadar yükselen bir ağaçtı. Bir ucunda da Gök Tanrısı (Ülgen) bulunuyordu. Buna hayat ağacı denirdi. Bu ağacı motif olarak Türklere ait bütün halı, kilim ve işlemelerde görebiliriz. Çam Ağacı ilk çağlardan itibaren Türkler için mukaddes ağaç sayılmıştır. Kutlama ve dua amacıyla ağacı evlerine almışlar, onun şerefine, insanların putlara taptıkları zamanlarda, 3-4 bin yıl önce bayramlar düzenlemişlerdir.

22 Aralık'ta savaşan gece ile gündüzün savaşı sonrası GökTanrı gece ile gündüzü tanzim eder ve savaşı gün kazanır, böylece gündüzler uzamaya başlar. Bu zafer sonrası, Akçam ağaçları süslenerek Yeniden Doğuş bayramı kutlanır, ağaç etrafında geleneksel oyunlar oynanır, kopuz eşliğinde şarkı söylenir ve güneşi temsil etmesi adına daireler çizilir ve güneşi geri dönmeye çağırırlardı.

Akçamı evine getiren Türkler, dualarının Tanrıya ulaşması için dallarına kurdeleler bağlayıp onu süsler, ağacın altına hediyeler bırakır ve girilen yeni yıl için dilekler dilerlerdi. Günümüz bayramları gibi, bu bayramda da insanlar özen gösterir, özel kıyafetler giyer ve bayram temizliği yapar, aileler bir araya gelip şeker yerlerdi. Eski Türklerin Tanrı Ülgen için yaptığı bunca eğlence, süsleme ve hediye için Ülgen hiçbir zaman onların talebini geri çevirmemiş ve bayramdan sonraki gece güneş gökyüzünde daha uzun dururken gece hep kısa kalmış.

Akçam ağacı sadece Orta Asya'da yetiştiği için Filistinliler bu ağacı bilmezlerdi, muhtemelen bilselerdi onlar da bu uygulamalardan etkilenecek, belki de şuan işin aslını bilmeden yılbaşı kutlamalarına karşı çıkan sözde Türk birçok Müslüman, yılbaşı kutluyor olacaktı. Neden böyle dediğimi anlamadıysanız tıklayıp okuyunuz. Yani bu olayı Hristiyanlar biz Türklerden ve tanıştıkları İskandinav topluluklarından almışlardır, bunda en büyük etken Avrupa'ya gelen Hun'lardır.
Kısacası Türklerce kutlanan doğum İsa'nın değil "Güneş"in yeniden doğuşudur."

Kaynak: Uygarlığın Kökeni Sümerler - Muazzez İlmiye Çığ

Yazan-Derleyen: A.Kara
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »

Hiç yorum yok