HABERLER
Dini Haber
Şeytan ile prometheus etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şeytan ile prometheus etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

SATANİZM HAKKINDA BİLİNMEYENLER

ŞEYTAN FEMİNİSTTİ
Stockholm Üniversitesi profesörü Per Faxneld da dahil olmak üzere bazı insanlar, Seytan'ı ilk feminist ve kadın kurtarıcısı olarak görüyor. Her şeyden önce Havva'yı Cennet bahçesindeki bilginin meyvesini yemeye teşvik eden Şeytan'dı ve böylece Havva'yı Tanrı'ya kölelikten kurtardığına inanılıyor. Tarih boyunca Şeytan, cinsel özgürlük ve özerklik ararken, ataerkillik baskısı ve eşitlik için geleneksel toplumsal cinsiyet rolleriyle mücadele eden kadınlarla ilişkilendirilmiştir.

MUHAMMED'DEN GELEN BAPHOMET
Baphomet, modern Satanizm'in büyük bir figürüdür. Bir keçinin kafası, çıplak kadın bedeni ve ayrık hayvan ayaklarıyla bilinen bir iblistir. Tıpkı Hristiyanlık'ta koyunun belirgin bir figür olması gibi Satanizm'de bu figür keçidir. Keçi bir bireydir, koyun ise sürüdür.

Baphomet'e ilk atıf 1098'de  olmuştur ve Baphomet'e yapılan orta çağ referansları, şövalyelerin Haçlı Seferleri'nde olduğu Orta Doğu'dan geldi. Baphomet'in, Hz. Muhammed için eski bir Fransız sözcüğü olan Mahomet'ten türediği yaygın bir görüştür. Böylece, Satanizm ile birleşerek Hristiyanlığın düşmanı olan Baphomet, Kutsal Topraklardaki saldırılar sırasında Hristiyanlığın bir düşmanı olan Muhammed'den doğmuştur.

ŞEYTAN İLE PROMETHEUS BİRBİRİ İLE YAKINDAN İLİŞKİLİDİR
Yunan mitolojisinden bir figür olan Prometheus'un tanrılardan ateşi çalarak insanlığa verdiğine inanılırdı. İnsanlara tanrı olmadan var olmalarına izin verecek bir eylem olarak görülen bu hareket için Zeus tarafından ağır bir şekilde cezalandırıldı. Lucifer'ın Hristiyan geleneğinde Tanrı'yı reddetmesi benzer bir meydan okuma ve yetkilendirme eylemi olarak görülmektedir.

SATANİZM KATOLİK KİLİSESİNİN İCADIDIR
15. yüzyılda Katolik Kilisesi, Avrupa halkına şaşırtıcı bir iddiada bulundu. Hristiyanlık alemi boyunca yer alan yeraltı grupları Şeytan'a ibadet ediyorlardı, Kilise'yi zayıflatmaya ve hatta daha da uğursuz olan şeyler yaparak toplumun yapısına zarar vermeye çalışıyorlardı. Aslında anlatıldığı gibi herhangi bir Satanist toplumu hiç var olmamıştı.

Buna rağmen iki rahip tarafından yazılan bir kitap kullanılarak, insanlar kilise tarafından cadılıkla ve şeytana tapma suçlamaları ile yakılmaya başlandı. Malleus Maleficarum isimli bu kitaba göre Satanistler ağırlıklı olarak kadındı, ineklerin süt vermelerini engelliyor, süpürgeleriyle uçuyor ve bebekleri yiyorlardı.

LUCİFER'CILAR LUCİFERİ PUTLAŞTIRIP ONA TAPTILAR FAKAT SATANİSTLER BUNU YAPMADI
Satanistler, Lucifer'i ideal bir birey olarak görüyor olsalar da bu bakış açısına sahip herkes bir Satanist değildir. Bu biraz kafa karıştırıcı geliyor olabilir, ki öyle. Bireysel aydınlanma lehine kabul edilmiş, varoluş yollarının reddedilmesine odaklanan Luciferianizm olarak bilinen bir felsefe vardır. Bu felsefeyi izleyenler ise Lucifer ve Şeytan'ı aynı ve tek olarak görmüyorlar.

SATANİZM ŞİDDETİ SAVUNMUYOR
Ülkemizde ve dünyada birkaç manyağın yaptıklarından kaynaklı popüler inanışın aksine, Satanizm şiddeti savunmaz. Aslında, Satanizm, bireylere kendilerine odaklanmalarını ve diğerlerinin oldukları gibi olmalarını sağlamayı öğretir. Bu inanç, Şeytan'ın zulümden kurtulmak için Tanrı'yı reddettiği fikri şu temel Satanist düşüncesine bağlıdır; Diğerlerinin özgürlüklerini ihlal etmeyen herkes, istediği gibi özgür olmalıdır.

Kurallar ve intikam konuları için bir istisna vardır. Bunun kanıtı Şeytan İncili'ndeki şu alıntıdır: "Açık arazide yürürken kimseyi rahatsız etmeyin. Birisi seni rahatsız ediyorsa, ondan durmasını isteyin. Eğer durmazsa, onu yok edin." (Dinlerle aynı çelişkiyi barındırıyor, hem zararsız gibi, hemde zararlı)

İKİ BÜYÜK SATANİZM TÜRÜ VAR
Satanizm, bir tür Budizm gibidir. Bazı Budistler Buda'nın bir tanrı olduğuna inanırken, diğerleri onu büyük fikirlere sahip fani bir adam olarak görürler. Aynı şey, Satanizm için de geçerlidir. Satanistler Şeytan'a bir tanrı olarak inanır ve ona tapınırlar. Fakat Ateist Satanistler, Satanizmi felsefi bir düşünce okulu olarak görür ve bu felsefenin ahlaki öğretilerini uygulamaya çalışırlar.

SATANİSTLER ŞEYTAN'I SEMBOLİK BİR KURTARICI OLARAK GÖRÜR
Satanistler, Şeytan'ı baskı-kölelik altında yaşamak istemeyerek kontrol sınırlarının ötesinde yaşamak için Tanrı'yı reddeden bir kahraman olarak görürler. Satanistlere göre Şeytan, özgürlük yolu seçen herkes için ve kapitalizm, demokrasi ya da en aşırı faşizm gibi bir sisteme boyun eğmek zorunda kalanlar için bir mecazdır. Satanizmin bu inancı eski bir din olan Gnostisizm ile birlikte içinde barındırır.

SATANİZM DİNİ ÖZGÜRLÜĞÜ, KİLİSELERİN VE DEVLETLERİN AYRILIĞINI SAVUNUYOR
Oklahoma, federal adliyesinin dışında 10 emirden oluşan bir heykele yer verdiğinde, diğer seçenekleri teşvik ederek ve dini temelli boşlukları ve konuşma özgürlüğü yasalarından faydalanarak Hristiyanlığın hegemonyasına karşı mücadele eden bir dini örgüt olan Şeytan Tapınağı devasa bir görev başlattı. 10 emirin yanında bulunan Baphomet'in çocuklarla çevrili bir taht üzerinde oturan heykeli yapıldı. Fakat bu parça Oklahoma tarafından reddedildi ve Detroit'te duruyordu, ancak ihtilafın ardından devlet heykelden 10 emri aldı.

Şeytan Tapınağı, 2017 yılında, Minnesota'daki bir parkta bulunan serbest konuşma bölgesindeki bir Hristiyan anıtının yanında durmak üzere aynı şekilde bir Şeytan Gazileri Anıtı hazırladı. Sonunda, her iki anıtta Satanizm tarafından yaratılan ihtilaflar yüzünden hurdaya çıkarıldı.

SATANİZM AMERİKA'NIN KALBİNDE YAŞIYOR
2003 yılında, Michigan'da 9-5 çalışan ve normal bir adam olan Mike Grace sosyal olarak dikkatli bir Satanist topluluğu yaratmak amacıyla Satanizmin Reform Kilisesi'ni kurdu. Üç çocuğu ve mutlu bir evliliği olan Mike, Satanizm'den şunları söylüyor: "Bu sadece kişisel bir sorumluluk, hazcılık değil. Kendini sevmelisin ama bu asla başkalarının pahasına olmamalı."

ŞEYTAN İBLİS DEĞİL, KARŞITLIKTIR
Şeytanlar hemen hemen her dinde görünür. Onları Hinduizm'de, tek tanrılı Yahudi ve Hristiyan dinlerinde, putperestlik ve önceki dinlerde görebiliyorsunuz. Kırmızı bir deri ve sivri keçi boynuzlu şeytan, organize felsefenin sistem felsefesine bir antitez sağlamak için gerekli bir karşı ağırlık olarak oluşturduğu birçok figürden sadece bir tanesidir. Yahudi ve Hristiyan soyundan gelen bu figürlerden bir diğeri de Şeytandır. Şeytan kelimesi İbranice'den gelir ve “karşıt, düşman” anlamlarına gelir.

ÇOĞU SATANİST GÖRÜNEN GRUP ASLINDA SATANİST DEĞİL
Satanizm genellikle ağır metal müzikle ilişkilidir, ancak bu grupların çoğunun satanizm ile alakaları bile yoktur. Örneğin Slayer'ın vokalisti Tom Arayanın albümlerinin isimleri "Tanrı Hepimizden Nefret Ediyor", "Mesih İlizyonu" ve "Cennetin Güney'i" şeklinde. Fakat Slayer'ın vokalisti Tom Araya, sadece grubun karanlık, saldırgan görüntüsüne oynamak için müziğinde Şeytan imgelerini kullanan bir Hristiyandır. Bir başka örnek olarak ise Black Sabbath grubundaki meşhur Ozzy Osborne'un İngiltere kilisesinin bir üyesi olmasını verebilirim.

BAZI GRUPLAR SATANİZM'DEN İLHAM ALIR
En uç metal grubu olan Behemoth, müziklerinde Şeytan felsefesine derinlemesine bakar. Öncüleri Nergal şöyle diyor: “Şeytan benim için değerli olan her şeyi temsil ediyor. Her zaman bağımsızlık ve özerkliğe, özgür düşünceye ve özgürlüğe çok düşkündüm. Şeytan her zaman bu değerlerin çok güçlü bir sembolü olmuştur, bu yüzden benim onun tarafını almam çok doğaldır.” Fakat grup karanlık, Hristiyan karşıtı imgeler kullandığı için engellendi, para cezasına çarptırıldı ve Rusya'ya sürüldü. Sahnede bir İncil'i yırtıp küfrettikten sonra kendi ülkesi Polonya'da yargılandı.

PENTAGRAM ASLEN ŞEYTAN SEMBOLÜ DEĞİLDİR
Beş köşeli bir yıldız olan pentagram, Şeytan Kilisesi tarafından tersine çevrilmiş haliyle kullanılır. Sembol başlangıçta Yahudilik ve Hristiyanlıkta olumlu çağrışımlarla kullanılmıştır. Bu sembol Yahudi geleneğinde İsrail Kralı Süleyman'ın halkası üzerinde ortaya çıkmıştır. Hristiyanlıkta bu sembolün kullanıldığı birçok dernek vardı ve bir noktada Mesih'in kendisinin bir sembolü idi çünkü yıldızın her bir noktası çarmıha gerilme noktalarından birini temsil ediyordu.

2. DÜNYA SAVAŞINDA BERLİN DUVARI YIKILIRKEN SATANİZM HAVAYA UÇTU
1990'larda, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra, eski Sovyet devletlerinin kendi küçük şeytani anları vardı. Litvanya ve Polonya gibi çılgın Katolik ülkelerde on binlerce insan histeri hastalığına yakalandı. Haberler ve kamu bunun sebebi olarak bu kişilerin şeytana taptıklarını ifade etti.

Polonya'da, katledilen tüm cesetler ters haçlara ve Şeytani mesajlara yakın duruyordu. Raporlar suç ve antisosyal davranışın aslında aşırı ekonomik bunalımdan muzdarip olan gençlerden kaynaklandığını, örgütlü dinsel Satanizmin eseri olmadığını gösteriyordu. Şeytan'ı ülkenin başlıca baskıcı otoritesi olan Katolikliğe karşı bir araç olarak kullanmışlardı.

NORVEÇ'TE YANAN KİLİSENİN ŞEYTANLA İLGİSİ YOK
1990'ların Black Metal sahnesinde yerli İskandinav inançlarını kucaklamak ve Hristiyanlık gibi emperyalist fikirleri reddetmek gibi birçok şey vardı. Yanan kiliseler, savunmasız gençlerin kültürlerine dayatılan bir dini, şiddetle reddetmelerinin bir yoluydu. Black metal gruplar genellikle İskandinav Paganizm'ine Satanizm'den daha fazla ilgi duyuyorlar ve Hristiyanlığı reddetmek için Şeytani imgelerini kullandılar.

ŞEYTAN PANİĞİ OLAYININ ŞEYTANLA İLGİSİ YOKTU
1980'lerde ABD, Şeytani Panik olarak bilinen kitlesel bir histeri tarafından ele geçirildi. Medya ve halk, bazen de çocukları içeren cinayet ve cinsel taciz de dahil olmak üzere, sözde ritüelist suçlar için Satanistleri suçladılar. Histeri hastalıklarının çoğu Satanistler tarafından yapılan ritüelde tacize uğrayan genç bir kızın ilk elden yazdığı bir kitap olan Michelle Remembers'e bağlandı.

Kitaptaki bir noktada, Michelle doğrudan Şeytan ile karşı karşıya gelir, İsa ve Meryem Ana tarafından kurtarılır. Fakat kitap mantıksız bulunup reddedilmiştir, Satan ritüel tacizine veya suçlarına dair hiçbir kanıtın bulunmadığı Şeytan Paniği olayı, bir nevi McCarthy'nin Cadı Avı'na benzemektedir.

OKÜLTİZM VE SATANİZM AYNI ŞEY DEĞİLDİR
Medya ve kamusal hayal gücü çoğu zaman Okültizm ve Satanizm'i aynı şeylermiş gibi lanse ediyor. Aslında, Satanizm, Okültizm'in bayrağı altına giren sayısız şeylerden sadece biridir. “Okültizm”, Aleister Crowley ve onun dini olan Thelema'nın mistisizm ve büyüsünden Ouija kurullarına, astrolojiye, simyaya, ve Druidler gibi eski halklara ve inançlara kadar her şeyden birçok şeyi kapsayan bir inançtır. Tanım gereği, Okültizm temel olarak doğaüstü öğreniminden başka bir şey değildir.

ŞEYTAN KİLİSESİ FEMİNİZM KARŞITLIĞI FEMİNİZMİNİ DESTEKLİYOR
Şeytan Kilisesi kendi kendini güçlendirmeyi en yüksek değerlerden biri olarak kabul eder ve böylece Şeytan'a çekilen kadınların ataerkil kontrolü reddettiğine ve kendileri için iktidarı ele geçireceğine inanırlar. Kilise feminist kadınları zayıf olarak görüyor ve bunu tıpkı hükumetlerin yaptığı gibi koz olarak kullanacaklarına inanıyor. Bu yüzden feministleri eşitliği teşvik etmek için dış kaynaklardan yardım ararken kadınlara yönelik bir mağduriyet ortamı yaratmaya adanmış olmakla suçluyor. Argümanın mantığı var, özellikle de kurucusu fotoğrafını çektiği, tamamen örtüldüğü, hayvansal maskeleri takan çıplak kadınlarla biraz kafam karışmış gibi görünüyor.

Yazan & Çeviren & Derleyen: A.Kara