HABERLER
Dini Haber

MORMONLAR HRİSTİYAN MI?

A, Mormonizm, din,Mormonlar Hristiyan mı?, Mormon kilisesi,Son Zaman Azizleri'nin İsa Mesih Kilisesi,Mormonizme göre geleneksel Hristiyanlık,Mormonlara göre Hristiyan kilisesi
"Biz Hristiyan mıyız? Elbette öyleyiz! Hiç kimse bunu inkar edemez.
Geleneksel Hristiyan modelinden biraz farklı olabiliriz. Ancak, Rab İsa Mesih tarafından yapılan kefarete ve kurtuluşa kimse tam anlamıyla inanmaz.

Hiç kimse, temel olarak Tanrı'nın Oğlu olduğunu, O'nun insanların günahları için öldüğünü, tekrar dirildiğini ve O'nun yaşayan Baba'nın dirilmiş evladı olduğunu düşünmez."
Başkan Gordon B. Hinckley

Son yıllarda, Son Zaman Azizleri'nin İsa Mesih Kilisesi, belirgin bir şekilde Hristiyan olduğunu vurgulamaktadır.

2001 yılında kilise adının ilk olarak "Son Zaman Azizleri İsa Mesih Kilisesi" olmasına karar vermişti fakat daha sonra "İsa Mesih'in Kilise'si" olarak adlandırılması gerektiğine karar vermiştir.

Son Zaman Azizleri'nin İsa Mesih Kilisesi, Mesih'in inançlarının merkezde olduğu ölçüde Hristiyan'dır. Mormonlar, Mesih'in öğretilerini takip ederek hayatlarını yaşamaya çalışırlar.

Mormon Bakışı
Mormonlar, geleneksel Hristiyan kiliselerinin Tanrı'nın otoritesini kaybettiğine inanırlar. Geleneksel Hristiyan inançlarının, yüzyıllar boyunca eklenen yanlışların ve hakikatin bir karışımı olduğuna inanırlar.

Mormonlar, İsa Mesih'in öldüğünü, gömüldüğünü ve üçüncü günde yükseldiğini düşünür. Kefareti olmadan kurtuluş olmayacağına, Mesih'in hüküm sürmesi ve yönetmesi için dünyaya döneceğine inanırlar.


Geleneksel Hristiyan Görüşü
Mormonlara göre geleneksel Hristiyan inancı yüzyıllar boyunca çeşitli mezheplerin yorumladıklarından dolayı dine eklemeler olmuştur.

Son Zaman Azizleri'nin İsa Mesih Kilisesi'nin öğretisi birçok Hristiyan'da onların Hristiyan olmadığına dair fikir uyandırmaktadır ve Mormonlar bunun sebebini geleneksel Hristiyanlığın tahrifine bağlamaktadırlar.

Hem Vatikan hem de Birleşik Metodist Kilisenin politika oluşturma organı, Mormonların Katoliklik veya Metodizm'e geçişinde yeniden vaftiz edilmesi gerektiğine karar verdiler.

Bu, Roma Katolik Kilisesi'ne göre Mormonizmin geleneksel Hristiyanlığın temel inançlarına kıyasla farklılık gösterdiğine işaret etmektedir. Çünkü pek çok Protestan ve Ortodoks kilise üyelerinin tekrar vaftiz edilmeden Katolikliğe dönmelerine izin verilmektedir.

Ancak Mormonlar, insanların kiliseye katıldıklarında, hangi geçmişten geldiklerine bakılmaksızın vaftiz edilmelerini isterler.

Kaynak: BBC

Yazan & Çeviren: Anu
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »