HABERLER
Dini Haber
Panenteizm etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Panenteizm etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

PANENTEİZM VE MODERN GELİŞMELER

Matematikçi Alfred North Whitehead'in (1861-1947) yazılarından ortaya çıkan çağdaş bir Hristiyan teolojik hareketi olan süreç teolojisi genellikle Panenteistik kavramları kullanmaktadır. Whitehead, Tanrı'nın "ilkel" ve "sonuç" olarak iki doğası olduğunu iddia etti. Bu doğada, dünyanın bütün tarihi ve mümkün olan her gelecek vardır. Böylece, herhangi bir anda, bir varlığın Tanrı'nın içerisine dahil edildiği söylenebilir ve bu şekilde Tanrı'nın da o varlık içerisinde bulunduğu iddia edilebilir. Süreç teologları bunu Tanrı'nın evren içerdiğini, ancak onunla özdeş olmadığını ifade eder. Bu Tanrı insanda içten içe yaşar, açık kuvvetten ziyade insan iradesine ikna etme gücü sağlar. Böylece, insanlar hala Tanrının zorlamalarının merhametinde olmaktan ziyade özgür irade sahibidirler. Dahası, Tanrı sürekli akış halindeki bir evrene sahip olduğundan, Tanrı da zaman içinde evrende gerçekleşen eylemler tarafından etkilenebilir, değiştirilebilir olarak kabul edilir. Bununla birlikte, İyimserlik, cömertlik, bilgelik ve benzeri gibi Tanrı'nın soyut unsurları sabit kalır. Böylece, Tanrı evreni içerir ve içten içe evrendedir; Bununla birlikte, sahip olduğu soyut unsurlar, onun aşkınlığının en üst noktasını temsil eder. Dolayısıyla süreç teolojisi aslında Panenteistiktir.

Yazan: Anu

PANENTEİZM NEDİR?

Panenteizm, din, A, Even Tanrının içindedir, Teizm, Tanrı ve evren, Ontolojik açıdan Tanrı, Tanrı dünyadadır, Tanrı ve dünya Tanrıdadır, Dünya Tanrıdadır, Dünya neden var,
Panendeizmin teistik hali olan "Panenteizm", Yunanca "pan" teriminin İngiliz eşdeğerlerinden oluşan, inşa edilen bir kelimedir; tümü "en", anlam ve "teizm", yani Tanrı anlamına gelir. Bu felsefi görüş Alman idealist filozof Karl Christian Friedrich Krause tarafından Tanrı'nın bilimsel kavramlarını ilahi anlayışın daha katılımcı bir anlayışı ile değiştirme sürecinde ortaya atılmıştır.

Tanrı ve dünya Tanrıda ve dünya Tanrı'da ve Tanrı dünyadadır şeklinde ilişkilendirir. Geleneksel Teizim ve Panteizme popüler bir alternatif sunmaktadır. Panenteizm, geleneksel teizmin sıkça yaptığı gibi Tanrı'yı ​​dünyadan ayırmaktan veya panteizm gibi dünyayı Tanrı'yı ​​tanımaktan kaçınmaya çalışır. Geleneksel Teistik sistemler, Tanrı ile dünya arasındaki farkı vurgular; ancak Panenteizm, Tanrı'nın dünyadaki aktif varlığını ve dünyanın Tanrı üzerindeki nüfuzunu vurgular. Panteizm, Tanrı'nın dünyadaki varlıklarını vurgular; ancak Panenteizm ilahi olmayanların kimliğini ve önemini korur. Panenteistik anlayışlarının Tanrı hakkındaki beklentileri, tarih boyunca felsefi ve teolojik yazılarda (Hartshorne ve Reese 1953; J. Cooper, 2006) ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, Panenteist anlayışların zengin bir çeşitliliği, son iki yüzyılda, öncelikle bilimsel düşünceye cevap veren Hristiyan geleneklerinde gelişmiştir (Clayton ve Peacocke 2004a). Panentizm genellikle Tanrı'nın ya da dünyanın özgün kimliğini kaybetmeden Tanrı'nın varlığına vurgu yaparken, farklı kaynaklardan gelen belirli Panenteizm biçimleri, Tanrı'nın dünyayla olan ilişkisini çeşitli şekillerde açıklar ve dünyanın Tanrı'nın kimliğiyle ilgili önemi hakkındaki farklı sonuçları olduğunu düşünür.

Panenteizm "Tanrı ve dünya Ontolojik açıdan farklı olsa da (yani aynı değilse de) Tanrı'nın dünyayı aşmasına rağmen, dünyanın Ontolojik olarak "Tanrı'da "olduğunu onaylar. Bu İslamiyet'teki "dünya Allah için vardır" inancı ile karıştırılmamalıdır. Panenteistlerin çoğu için Tanrı dünyaya yakından bağlıdır ve halen dünyadan daha büyük kalır. Bu görüşte, evrendeki olaylar ve değişiklikler Tanrı'yı ​​etkiler ve değiştirir ve bu nedenle Tanrı zamansal bir varlıktır. Evren büyüdükçe, Tanrı bilgi ışığında varlığını arttırarak öğrenir.

Panenteizm, Paul Tillich , Wolfhart Pannenberg , Jurgen Moltmann , Robert Jenson ve muhtemelen Karl Rahner gibi teologlar da dahil olmak üzere süreç teolojisiyle ve açık teizmin yönleriyle ilişkilendirilmiştir.

Kaynak: Stanford Üniversitesi Panenteizm Araştırması

Yazan: Anu

ŞEKİL VE KÜMELERLE İNANÇ VE FELSEFİ AKIMLAR

Birçok insanın felsefi akımları karıştırdığını ve bazılarını anlayıp birbirinden ayırmakta zorluk çektiğini biliyorum.

Teizm ile Deizmin, Pandeizm ile Panteizmin, Agnostisizm ile Deizmin, yada Panenteizm ile Panendeizmin birbirinden olan farklarını ve inanç şekillerini, felsefi görüşlerini ayırt etmek, özellikle de bu konuları yeni araştırmaya başlamış, sorgulama süreci devam eden veya bu terimlerden bazılarını ilk kez duymuş kişiler için oldukça zor olabilir. Bu yüzden, temel olarak en azından inanç şekillerini ve birbirinden nasıl ayırt edilebileceklerini anlatabilmek adına sizler için kümelerle anlatım kullanarak bu çizelgeyi hazırladım. Umarım biraz olsun faydası dokunur, her daim iyilikten yana olmak adına, iyi günler.

ateizm, deizm, Panteizm, Pandeizm, agnostisizm, Panenteizm, Panendeizm, din, felsefi akım ve inançlar, Tanrı inancı ile ilgili felsefi akımlar, A, din ve mitoloji, deizm nedir, Pandeizm nedir, Panenteizm nedir

Yazan: Anu