HABERLER
Dini Haber
Sihizm etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sihizm etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

SİHİZM'E KISA BİR BAKIŞ

Düzenleyen & Çeviren: A.Kara
Sihizm, Sihizm nedir?, Sihizm'e kısa bir bakış,Sihizm hakkında bilgiler,Gurular,A,din,Sih inançları,Hindistan dinleri,Pencap dinleri,Guru Granth Sahib,Sihizm inanışları

Dünyada 20 milyon Sih var ve en yoğun oldukları yer Hindistan'ın Pencap bölgesidir. 2001 yılında yapılan nüfus sayımında İngiltere'de 336.000 Sih yaşadığı belirtilmiştir.

Sihizm 16. yüzyılda şimdiki Hindistan ve Pakistan olan Pencap bölgesinde kuruldu. Guru Nanak tarafından kurulmuş ve onun öğretilerini ve onu takip eden 9 Sih gurusunun öğretilerini temel almıştır.

Tek tanrılı bir din olan Sihizm'de en önemli şey, bireyin içsel inanç durumudur. Sihizm sadece ritüeller yerine iyi eylemler yapmanın önemini vurgular.

Sihler iyi bir yaşam sürmenin yolunun şöyle olduğuna inanır:
 • Tanrı'yı her zaman kalbinde ve aklında tut,
 • Dürüstçe yaşa ve sıkı çalış,
 • Herkese eşit davran,
 • Cömert ol,
 • Başkalarına hizmet et.
 • Sih ibadet yerine Gurdvara denir.
 • Sihlerin kutsal kitabı Guru Granth Sahib'dir.
Onuncu Sih Guru, ölümünden sonra Sihlerin manevi rehberinin o kitapta yer alan öğretiler olacağını, böylece Guru Granth Sahib'in şimdi bir Guru'nun statüsüne sahip olduğunu ve Sihlerin ona insan Guru'larına vereceği saygıyı göstereceğini açıkladı.

Sih inancına girmiş olan kadın ve erkek topluluğu Khalsa'dır. Khalsa, 1999 yılında 300. yıldönümünü kutlamıştır.

Guru Gobind Singh, Sihlerin Guru Granth Sahib'de cevap bulamadıkları yerlerde, kutsal kitaplarının ilkelerine dayanarak bir topluluk olarak sorunları belirlemeleri gerektiğine karar verdi.

Kaynak: BBC

SİHİZM'İN DİNİ FELSEFESİ

Düzenleyen & Çeviren: A.Kara
Sihizm, Sihizm nedir?, Sıkh dini, Sihizm dininin felsefesi, din, Sihizm dini nedir?, A, Sihizm yasakları, Sihizm Tanrısı Waheguru, Sihler, Sünnet ve kurbanın yasak olduğu din Sihizm, Hindistan'daki dinler,
SİHİZM FELSEFESİ, YASAKLAR VE KURALLAR

Guru Granthh Sahib'de defalarca tekrarlandığı üzere Sihizm inancına göre Tanrı her yerdedir ve her zaman var olmuş, akıl alamayacak sonsuz özelliklere sahip tek bir Tanrı vardır. Bu Tanrının herhangi bir cinsiyeti olmadığına ve Tanrı'nın insan formu alabileceğine de inanmazlar (sonsuz özelliklere sahip bir Tanrıya inanıp buna inanmamak çelişkili geldi bana).

Onlara göre dil, din, ırk ayrımı olmaksızın tüm insanlar eşittir çünkü inanışlarına göre herkes Tanrı Waheguru'nun evlatlarıdır. Sihler canlıların (hayvanlar da dahil) haklarını korumak ve haklarını savunmak için savaşmak zorundadırlar. Birçok dinde olduğu gibi Sihizm'de de reankarnasyon inancı vardır ve bu inanca göre tüm canlıların öldükten sonra farklı bedenlere giren ruhları vardır. Ölen canlının ruhu bağımsızlığa ulaşana kadar bu döngü devam eder. Sihizm diğer birçok dinden farklı olarak "kendi dinini" kurtuluş yolu olarak görmez, yani onlara göre farklı dinlerden insanlar da kurtuluşa erip, bağımsızlıklarına ulaşabilirler. Tıpkı birçok dindeki gibi, Sihizm'de de inanan kişi yapması gerekenleri tamamen yapmasa bile (ibadet, dini kurallara uyum vb.) yine de Sih'tir.

Bu dini oluşturan 3 Altın Kural vardır ve bunlardan en önemlisi Tanrı'yı hatırlayarak emek harcayarak dürüst kazanç elde etmektir. 2. kural Tanrı Waheguru için meditasyon yapıp ibadet etmek, bu sırada "Naam Japna" ismini tekrarlamaktır (İbrahimi dinlerdeki tespih çekmek eylemini akla getiriyor). Son altın kuralı ise gelirinin %10'unu ihtiyacı olanlarla paylaşmak ve zamanının %10'unu hayırlı işler için harcamaktır.

5 Erdem ve 5 Kötülük
Kötülüklerle baş ederken her Sih'in kullanması gereken beş erdem vardır; tevazu, şefkat, memnuniyet, hayırseverlik, pozitiflik
Bu beş erdemi kullanarak inançları gereği yenmek zorunda oldukları Beş Kötülük (5 Şeytan) vardır.
Bunlar: Ego, Öfke, Hırs, Şehvet ve Maddi Bağlılık'tır.

Yasaklar
Sihizm'de bazı davranışlar tamamen yasaktır, inançları gereği bunlara uymak zorundadırlar. Hatta bazı yönleri ile İslamiyet'e çok benzeyen bu dinin, yasaklarının neredeyse İslamiyet'e tepki niteliğinde olduğu gözüme çarptı (yani benzerlik içerdiği kadar karşıtlığı da var).
 • Örneğin Sünnet olmak, hac yapmak, oruç tutmak, putlara tapmak, nehirde yıkanmak gibi eylemler Sih'lerce "mantıksız davranışlar" olarak adlandırılmıştır ve yasaktır!
 • Materyallerin, maddi şeylerin biriktirilmesi, maddiyata olan bağlılık da anlamsız ve uygunsuzdur çünkü dünya malı dünyada kalacaktır.
 • Kurban en büyük yasaklarından biridir. Bayram vb. zamanlarda canlıların kurban edilmesi, dul kadınların ölen kocaları ile birlikte kendini yakması yasaktır.
 • Sih'lerin bireysel, keşiş veya yogi hayatı yaşamaları, aile düzeninden uzak bir yaşam sürmeleri tavsiye edilir, övünmek, gıybet, yalan vb. kötü ve gereksiz konuşmalardan uzak durmaları gerekir.
 • Alkol ve bağımlılık yapan maddelerin kullanılması,
 • Irk, cinsiyet, sınıf vb. konularda ayrım yapıp adil olmayan davranışlar sergilemeleri,
 • Ruhban sınıfına ihtiyaç duymaları (Sih'lere göre dini yaşamak ve görevlerini yerine getirmek için din görevlisi, ruhban sınıfı gerekli değildir) yasaktır.

Bu yasaklara inanan ve uyan Tüm Sih'ler;
 • Tanrı katına tüm insanların eşit olduğuna,
 • Tüm canlılarda Tanrı'nın ruhu bulunduğuna, bu sebeple hepsinin saygıyı hak ettiğine,
 • Tanrı'nın takdir ettiği iyi veya kötü her olayı ve sonucu kabullenmeye,
 • Tek birey yerine aile olarak yaşamak,
 • Kutsal metinlerinin emrettiği üzere kazançlarının ve hayatlarının %10luk dilimini canlılara yardım ve Tanrı hizmetlerine harcamak,
 • Hakikat, memnuniyet, tefekkür ve Naam dedikleri hayatın 4 meyvesine,
 • Her canlının yaşama hakkı olduğuna,
İnanmak ve uymak zorundadırlar.