HABERLER
Dini Haber
ateizm etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ateizm etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

ŞEKİL VE KÜMELERLE İNANÇ VE FELSEFİ AKIMLAR

Birçok insanın felsefi akımları karıştırdığını ve bazılarını anlayıp birbirinden ayırmakta zorluk çektiğini biliyorum.

Teizm ile Deizmin, Pandeizm ile Panteizmin, Agnostisizm ile Deizmin, yada Panenteizm ile Panendeizmin birbirinden olan farklarını ve inanç şekillerini, felsefi görüşlerini ayırt etmek, özellikle de bu konuları yeni araştırmaya başlamış, sorgulama süreci devam eden veya bu terimlerden bazılarını ilk kez duymuş kişiler için oldukça zor olabilir. Bu yüzden, temel olarak en azından inanç şekillerini ve birbirinden nasıl ayırt edilebileceklerini anlatabilmek adına sizler için kümelerle anlatım kullanarak bu çizelgeyi hazırladım. Umarım biraz olsun faydası dokunur, her daim iyilikten yana olmak adına, iyi günler.

ateizm, deizm, Panteizm, Pandeizm, agnostisizm, Panenteizm, Panendeizm, din, felsefi akım ve inançlar, Tanrı inancı ile ilgili felsefi akımlar, A, din ve mitoloji, deizm nedir, Pandeizm nedir, Panenteizm nedir

Yazan: Anu

ATEİZME GÖRE TANRININ VAR OLMASININ GEREKSİZLİĞİ

ateizm, Ateist olmanın sebepleri, Ateistler, Ateizm ve tasarım argümanı, Allah evreni neden yarattı?, Tanrının Tanrısı, din, Allah neden yarattı, Ateizme göre Tanrının gereksizliği, A,
Ateizmi tercih edenlerin, nedenlerinden biri de Tanrının var olmasının gereksizliğidir. Bu gereksizliği hem bilimin her şeyi açıkladığı, hem de Tanrının varlığına dair delillerdeki zayıflık ile desteklemektedirler. Başlık başlık gidecek olursak:

BİLİM HER ŞEYİ AÇIKLIYOR
Ateistler, evrendeki her şeyin Tanrı'yı ​​açıklamanın bir parçası olarak kullanmadan tatmin edici bir şekilde açıklanabildiğini iddia ettiğinden, Tanrı'nın var olduğunu söylemenin hiçbir anlamı yoktur.

OCCAM'IN USTURASI
Argüman, 14. yüzyılda Occam William'ında popüler hale getirilen Occam'ın Tıraşçusu adlı felsefi bir düşünceye dayanıyor.

Latince'de Pluralitas'tan olmayan ponenda sinüs gereksinimi veya İngilizce olarak ... "Varlıklar gereksiz yere çoğaltılmamalıdır".

Bu, genellikle en basit cevabın en iyi cevap olduğunu söylemek için basitleştirilmiştir.

Bu nedenle ateistler, tüm evrenin ve tüm yaratılışın evrim ve bilimsel kozmoloji tarafından açıklanabildiğinden, Tanrı adı verilen başka bir varlığın varlığına ihtiyacımız olmadığını iddia eederler ve bu nedenle Tanrı var değildir.

WİLLİAM NE DEMİŞTİ?
Occam William'ı buna razı olmayacaktı; Tanrı'nın varlığından asla şüphe duymayan bir Fransisken keşişiydi.

Ancak bulunduğu yüzyılda onun adını alan kuralı bozmadı. 14. yüzyıl biliminde evrim hakkında ya da evrenin nasıl oluştuğu hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Tek açıklama, Tanrı idi.
William yaşadığı takdirde düşünecekleri başka bir konudur ...


TANRI'NIN VARLIĞININ DELİLLERİNDEKİ ZAYIFLIK
Tanrı'nın var olduğunu ispatlamak için kullanılan bir takım geleneksel argümanlar vardır; Ancak hiçbiri ateistleri ikna etmemektedir. O Argümanlar:
 • TASARIM ARGÜMANI
"Evren oldukça güzel ve düzenli yaratılmıştır. Bunu sadece Tanrı yapmış olabilir. Bu nedenle evren var olduğu için Tanrı var olmalıdır."

Yukarıdaki Teist bakışın aksine, bir ateist, aslında, evrenin güzel ve düzenli olmadığını söyleyerek bunu çürütebilir. Hatta evren güzel ve düzenli olsa bile, Ateizme göre bir tasarımcısı olması şart değildir. Ve modern bilim, tasarladığımız düşündüğümüz doğal şeylerin çoğunun sadece evrim gibi süreçlerin ürünü olduğunu gösterir.
 • ONTOLOJİK ARGÜMAN
Dinleri takip edenler Tanrı'yı ​​mükemmel bir varlık olarak düşünürler. "Eğer Tanrı olmasaydı, mükemmel olmazdı. Tanrı mükemmel, bu nedenle Tanrı var."

Çoğu ateist bu argümanın o kadar zayıf olduğunu düşünüyor ki, bununla fazla uğraşma gereği bile duymadılar.

Profesyonel filozoflar, varoluşun varlıkların bir özelliği olmadığını gerekçe göstererek onu reddetmektedir.
 • BİRİNCİ NEDEN İDDİASI
Olan her şeyin bir nedeni vardır. 

Bu nedenle evren var olduğundan beri Tanrının var olmuş olması gerekir ki onun yaratılışının sebebi olmuş olsun?

Bir ateist, Tanrıya neden olanları sorarak cevap verebilir. (Ve Tanrı'nın nedenini vb.) Tartışma, eğer Tanrı'ya bir şeye ihtiyaç duyulmazsa, belki de evrenin de bir nedene ihtiyacı olmadığını ileri sürülebilir. Eğer evreni yaratmadan önce Tanrı zaten mükemmel ise, evreni neden yarattı? Ona nasıl yararı oldu? Neden rahatsızdı ki? Ve eğer evrenin yaratılışına Tanrı neden olduysa, belki de Tanrı'nın yaratılışına da başka bir şey neden olmuş olabilirdi.

Yazan: Anu

DİNE ATEİST BAKIŞ

ateizm, Dine Ateist bakış, Ateizm ve din, Din ve Ateizm, Ateizme göre din neden gereksizdir, din, Din insanları böler, Din insan haklarını ihlal eder, Ateistler neden inanmaz, Ateistler, Ateist olmak, A,
Sanılanın aksine bütün ateistler dine düşman değildir (düşmanlıktan kasıt, yatıp kalkıp "acaba bugün dinle nasıl uğraşsam?" demezler, birçoğu dinleri çoktan boş vermiştir bile), ancak birçoğu dinin kötü, gereksiz ve insan ürünü olduğunu düşünmektedir. İşte onların nedenlerinden bazıları:
 • Din insanları gerçek olmayan bir şeye inanmaya iter (Tanrı, cin, ruh, şeytan, melek, vb.).
 • Din, insanlara yalancı bir hayat yaşatarak onları yönetir ve insan hayatının temeli yapar.
 • Din, insanların akılcı ve objektif bir şekilde düşünmesini engeller (Çünkü hangi din olursa olsun, Kutsal kitaplarına, yüzyıllardır onlara anlatılanlara ters düşen hiçbir şey kabul görmez).
 • Din, insanların kendine güvenmeye değil, dış otoriteye güvenmeye zorlar.
 • Din, irrasyonel iyi ve kötü davranış kuralları getirir.
 • Din insanları bölerek ötekileştirir, çatışma ve savaşlara neden olur.
 • Çoğu dinlerin hiyerarşik yapısı anti-demokratiktir ve bu nedenle temel insan haklarını ihlal ve rahatsız eder.
 • Din kadınlara ve gay insanlara eşit muamele görmemekte ve böylece temel insan haklarını görmezden gelir.
 • Din, bilimsel araştırmaları engeller (Her ne kadar inananlar "bu kitapta yazıyordu" diye kılıf bulmaya çalışsalar da aynı şekilde yazan yanlış bilgi, hata ve çelişkileri görmezden gelir, büker veya yersiz bir savunmaya girerler.).
 • Din özellikle kadınların cahil bırakılmasına sebep olur.
 • Din zaman ve parayı boşa harcar, örneğin 1 mahalleye yapılacak 5 cami yerine, o gelirle binlerce aç çocuğu besleyecek fon, yatırım vb. projeler yapılabileceği gibi, insanların sokaklarda yatıp çöpten yemesi, parasızlıktan ameliyat olamayıp ölmesi gibi sorunlar engellenebilir.
Bazı ateistler din ile ilgili birtakım iyi şeyler olduğunu da söyler (fakat getirdiğine oranla götürdüğünün kat ve kat fazla olunduğunda hemfikirdirler):
 • Dini sanat ve müzikleri
 • Dini yardımlar ve bazı iyi eserler
 • İnsan dostluğu ve beraberlik ("Sizden olmayanları dost edinmeyin" diyen Kur'an dini İslamiyet gibi olmayan, sayısı 1-3 te olsa, çok ayrıştırıcı olmayan dinler de mevcuttur)
Yazı her ne kadar evrensel olarak Ateistlerin dinlere bakışını kısaca anlatsada, Deist (Örn: ben), Agnostik, Nihilist, Pandeist vb. felsefi akımları mantıklı bulanlar için de bu maddeler Ateistlerden farklı değildir. Yani dinlere olan bakış, felsefi akımlarda, Nonteizm'de Ateistler ile hemen hemen aynıdır.

Yazan: Anu

ATEİZM NEDİR?

Hazırlayan: A.Kara
Tarihte Tanrı'ya inanmayan bir çok düşünür olmuştur. Örneğin eski Yunan filozofu Epikuros gibi bazıları, doğal fenomenler için doğal açıklamalar istemekteydi. Tüm doğaüstü açıklamaları doğal olanlarla değiştiren felsefi doğalcılık biçimleri de eski tarihin içlerine kadar uzanır. 18.yy'daki aydınlanma sırasında Immanuel Kant ve David Hume Tanrı'nın varlığına ilişkin geleneksel inanışlara etkili eleştiriler getirmişlerdi. Darwin'den sonra modern bilimdeki bazı gelişmeler ve evrim teorisi ile Tanrı'nın varlığını reddeden felsefi dünya görüşü güç kazandı. 19 ve 20yy'da Nietzsche, Feuerbach, Marx, Freud ve Camus gibi isimler Tanrı, Allah inancı ve Hristiyanlık üzerine getirdikleri etkili eleştiriler ile bulundukları çağda ateizm için zemin hazırlamışlardır.

Bir din veya inanç sistemi olmayan Ateizm tek bir düşüncedir ve bu da Tanrılara inanmamaktır.
Her ne kadar yanlış anlaşılmalardan dolayı bir inanç sistemi olarak tanımlansa da Ateizm özünde "Tanrıların olduğu iddiasını reddetmek" demektir. Ateizm, Tanrılara karşı bir red değil, onlara inanmamaktır. Eski sözlükler ateizmi "Tanrı'nın olmadığı inanç" olarak tanımlasa da teistlerin etkisi bu tanımları değiştirmiştir. Sözlükler ateizmi "Tanrı yok" olarak tanımlasa da bunun kaynağı ve ihraç noktası dini etkilerdir. Eğer sözlüklerde teistik etki olmasaydı, ateizm doğru anlamı ile "hiçbir Tanrı yoktur" şeklinde yer almalıydı.

Hayır, yok anlamındaki A- ve Teizm (Tanrı) birleşimi ile Ateizm basitçe "Tanrı yok" anlamına gelir. Kelimenin anlamı her ne kadar basit olsa da ateizm bir felsefe olarak çok ele alınabilecek çok geniş yelpazede açıklamalar getirmektedir.

Sınıflandırmasını yapan George H.Smith'e göre Ateizm pozitif ve negatif olarak ikiye ayrılır.
Negatif, yani zayıf Ateizm prensip olarak Tanrı'nın varlığını mümkün görmez çünkü varlığına dair bir gerekçe göremez ve reddeder. Pozitif (güçlü) Ateizm ise Tanrı'nın varlığının mümkün olmadığını söyler ve bunu geçerli bir Tanrı kavramı tanımlanmamasına, Tanrı inancının absürt olduğuna ve çelişkiler bulundurduğuna dayanarak söyler. Kısacası negatif Ateizmde sadece ret vardır, herhangi bir iddia içermez, pozitif Ateizmde ise hem ret hemde karşıt iddia vardır. Yani negatif Ateist "Tanrı var olabilir", pozitif Ateist ise "Var olması mümkün değildir" der.

Budizm'in bazı mezhepleri gibi ateist olan bazı dinler olsa da, bu ateizmin bir din olduğu anlamına gelmez. Ateist olmak, tüm teolojik sorunlardan emin olduğunuz ve dünyanın yaratılış biçimi veya evrim sürecinin nasıl işlediğine dair yanıtlarınız olduğu anlamına gelmediği gibi, Tanrıların varlığına dair iddialarının sizi ikna edemediği anlamına gelir.

Bütün ateistleri bir araya getiren tek ortak yol, Tanrılara olan inanç eksikliğidir. Bunun nedeni, ateistlerin ortak bir inanç sistemi, kutsal kitap veya din adamına, fetva veren birine sahip olmamasıdır. Bundan dolayı ateistlerin çoğu, birçok konuda ve farklı görüş ve düşünceye sahip olabilir.