HABERLER
Dini Haber
spiritizm etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
spiritizm etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

SPİRİTİZM (RUHÇULUK) DİN MİDİR?

Hazırlayan: A.Kara
spiritizm, Spiritizm din midir?, ruhçuluk, Ruhçuluk din midir? Spiritizm ve Mesnevi,Ruhçuluk ve Mesnevi,Hristiyan toplumlarda Ruhçuluk, ispiritizm, A,din

Spiritizm (ruhçuluk) bir dindir, ancak geleneksel anlamda dinlerle aynı değildir. Dinler genellikle her türden ibadet ile ilişkilidir. Örneğin: şarkı söyleyerek ibadet, belirli bir fiziksel pozisyonda dua etmek, mum ve tütsülerin yakılması, merkezi bir figüre dayanan emirlerin hiyerarşisi, heykellerde temsil edilen manevi varlıklara bağlılıklar, para toplama, oruç vb. ibadetler. Ruhçulara göre bu anlamda Spiritizm bir din değildir, çünkü herhangi bir ayini-ibadeti yoktur. "Eğer bir ruhçuluk merkezine yani topluluğuna katılacak olsaydınız, geleneksel dinler ile ilişkilendirilen ayinlerden hiçbirini bulamazdınız" derler. Tabi ki ruhçular bunu söylese de bu bile ülkedeki dine ve onun coğrafi yapısına göre değişecektir. Örneğin eğer Türkiye'de ruhçular olsaydı eminim ki İslami uygulamalar bir şekilde içlerine girecekti.

Bir başka önemli nokta Allan Kardec'tir. Ruhçuluk ile yeni tanışan biri onların Allan Kardec'e bir tür peygamber olarak ibadet ettikleri izlenimine kapılabilir fakat ruhçular bunun doğru olmadığını söylüyorlar. Onlar için Allan Kardec ruhçuluğun derlenmesinde yer alan bir aracıydı. Allan Kardec, Spiritizm'in kodlayıcısı, diğer bir deyişle düzenleyicisi ya da ruhçuluğun şefidir ve İsa Mesih'in takip edilebilecek en yüksek ahlaki model ve rehberi olarak görülür. Buradan da anlaşılabileceği gibi, başta da dediğim gibi, ülkedeki egemen din, ruhçuluğu dolaylı yollardan etkilemektedir. Örneğin bu yazımda ruhçuluğun Mesnevilikle oldukça benzer olduğunu söylemiştim.

Bununla birlikte ruhçuluk bir dindir çünkü içinde, Tanrı'nın varlığı, ruhun ölümsüzlüğü, eylemlerin sonuçları gibi birçok dinin temel inançları vardır. Hristiyan toplumlardaki ruhçulara göre  Spiritizm'in bir din olmasının diğer sebebi İsa Mesih'in ahlaki öğretilerini kinaye ve şüpheli yorumlardan arındırıyor olmasıdır. Son olarak evet Spiritizm bir dindir çünkü onlara göre ruhçuluk, bireyleri tüm dinlerin peşinde olduğu yaratıcı ile birleştirmeyi amaçlamaktadır.

Şahsi kanaatimce ruhçuluk da tıpkı dinler gibi insan ürünü olduğundan, coğrafyalardaki egemen din ve toplumlara göre değişiklik gösterir ve etkilenir. Egemen dinlerini korumak isteyenler bir ispat-kaynak olmamasına rağmen ruhlarla iletişime geçtiklerini, medyum güçleri olduğunu iddia ederek dinlerini savunacak sözler söyleyebilir, bazıları ise kendilerini daha güçlü hissetmek adına ruhlarla konuşabilmek gibi insanüstü güçleri olduğunu iddia edebilir. Bu yüzden ruhçular ülkedeki egemen dinin inananları tarafından zaman zaman alkışlanır (eğer inandıkları dini savunan sözler sarf ediyorsa), zaman zaman ise dini bozmakla suçlanırlarlar (dinlerini savunan sözler söylemiyor veya kendini ilahlaştırıyorsa).

SPİRİTİZM NEDİR?

Hazırlayan: A.Kara
Spiritizm, ispiritizm, Spiritüalizm, Perispri, din, ruhçuluk, spiritizm ve reenkarnasyon, ruhun tekrar tekamülü, ruhun tekrar beden bulması, spiritizm nedir, iyi ve kötü ruhlar, mesnevilik ve spiritizm, A,

Spiritizm Amerika ülkelerinde Kardesizm olarak bilinse de Türk spiritüalistler tarafından spiritizm, deneysel spiritizm olarak bilinen ruhçuluk, klasik spiritüalizm olarak isimlendirmiştir. Bu isimlendirmenin sebebi Türk spiritüalistlere göre ruhçuluğa son şeklini Bedri Ruhselman vermiş ve adını neo-spiritüalizm koymuştur.

Platon, Pisagor gibi ünlü filozofların, Hermetistlerin döneminden 19.yy'a kadar gelmiş olup, reenkarnasyonun onay gördüğü ruhçuluğun, Allan Kardec tarafından Fransa'da kurulmuş ilk sistemli halidir. Aslında Allan Kardec'in sistemli hale getirdiği spiritizm, deneysel spiritizmdir.

Spiritizm inanç ilkelerine göre her insan 3 bölümden oluşmaktadır; Ruh, perispri ve fiziksel beden. Ruh ve madde arasındaki irtibatı sağlayan ise perispridir ve yarı maddi bir yapısı vardır. Bütün ruhların eşit yaratıldığına, yinede tekamül derecelerinin aynı kalmadığından dolayı ruhsal bir hiyerarşi olduğuna inanılır. Can, ölümle birlikte bedenden ayrıldığında ruhlar aleminde doğar. Bu doğuş sonrası dünyada yaptığı tüm iyilik ve kötülükler hafızasında canlanır. Dünyada defalarca doğmanın amacı ise ruhun geçireceği sınavların tekrarıdır. Fakat insan ruhunun yeniden dünyada farklı bir beden bulması, Spiritizm'e göre asla bir hayvan bedeninde gerçekleşmez çünkü onlara göre tekamülde gerileme olamaz. (Mesnevilikle oldukça benzerlik gösteriyor)

Ruhların tekamül derecelerinin olduğuna inanıldığından, ruh çağırma seanslarında ve onlarla yapılan görüşmelerde kaliteli, ciddi irtibat kurulanların yüksek seviyeden, geleceğe dair düzeysiz bilgiler vererek çıkarcılık gözeten ruhlar ise düşük seviyeden sayılır. Bu kötü, düşük seviyeden insanları etkileyebilmek için ünlü kişilerin isimlerini kullanır veya yalan söyleyerek kötü şakalar yaparlar (Ruhlardan ziyade, biraz İbrahimi dinlerdeki cinlerle benzerlik gösterdiğini düşündürdü bana)

Medyumlar aracılığı ile bedensiz varlıklarla iletişim kurulabildiğine ve ruhlar aleminde bulunan bedensiz varlıkların dünya üzerindeki bedenlilerle maddi-manevi iletişim kurabildiğine, ayrıca bu ruhların sadece dünyamızda değil, evrenin diğer dünyalarında da bedenlendiğine, yani tüm bu ruhların ölüm sonrası tekrar bedene geçişinin sadece bizim dünyamızda olmadığına, bunun evrensel olduğuna inanılır.