HABERLER
Dini Haber
"Evet Karabekir, Arapoğlu nun saçmalıklarını Türk oğullarına öğretmek için Kuran ı Türkçe ye tercüme ettireceğim ve böylece de okutturacağım, ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler."
– Mustafa Kemal Atatürk

"İnsan en acımasız hayvandır. Trajedilerde, boğa güreşlerinde ve haça germelerde şu güne kadar kendisini en iyi hisseden oydu ve kendisi için cehennemi icat ettiğinde, sıkı durun, bu aslında en iyi cennetiydi."
"Her dakika övülmek isteyen bir Tanrıya inanamam."
– Friedrich Nietzsche

"Din . . . temel olarak korkuya dayanır … bilinmeye karşı duyulan korku, yenilgi korkusu, ölüm korkusu. Korku her acımasızlığın anasıdır ve o yüzden acımasızlık ve dinin el ele gitmesine şaşılmamalı. Benim din hakkındaki görüşüm Lucretius’la aynı. Onu korkudan doğan bir hastalık ve insan ırkına büyük bir mutsuzluk kaynağı olarak görüyorum."
– Bertrand Russell

"Evrenin sırlarının kabul edilebilir bir açıklamasının olmaması, bir tane yaratmamızı gerektirmez."
– J. Benbasset

sümer mitolojisi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
sümer mitolojisi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

ENKİ

A,mitoloji, sümer mitolojisi, Enki,Enki'nin güçleri,Enki hakkında bilgiler,Sümer Tanrısı Enki, mezopotamya mitolojisi, Babil ve Asur'da Ea,Enki inanışı,Tanrı Enki,Anu ve Nammu'nun oğlu Enki
ENKİ'Yİ ANLATMADAN ÖNCE BAZI KISA BİLGİLER
 • Annesi (Eridu modeli): Nammu (deniz)
 • Babası (Eridu modeli): Anu (gökbaba)
 • Eş ve Yoldaşları: Damkina, Ninhursag, Ki, Ninmah
 • Kız ve Oğulları: Marduk, Dumuzi, Nanshe, vs.
 • Baş Tapınağı: Eridu'daki "E-Engurra"
 • Güçleri: Çok yönlülük, strateji, büyü, el sanatları, bilgelik, neşe
 • Sembolleri: Koç başlı asa, Aşırı su dolu olan ve taşan bir kap
 • Kutsal hayvanları: Keçi balığı, kaplumbağa

ENKİ
Daha sonraları Babil ve Asurlular tarafından Ea olarak bilinen Enki, tüm el sanatları, sihir ve bilgeliğin, derinlerdeki tatlı suların Sümer tanrısıdır. O, Göklerin babası Anu, hava-rüzgar Efendisi Enlil ve Ninhursag-Ki ile birlikte insanlığa dost olan ve Tanrıçalarla etkileşim içinde olan Mezopotamya'nın egemen tanrılarından biridir ve dünya dinleri için her zaman bir etken olmuştur. Enki'nin adı "Dünyanın Efendisi" anlamına gelebilir ancak "KI" Antik Mezopotamya'da, yukarıda An (Gökyüzü ve Gökyüzünün Babası) olan kozmik yapı bakımından aşağıdadır.
Enki'nin eski Sümer dönemindeki tatlı yeraltı suları Apsu / Abzu ile ilişkili olduğu en eski belgelerde  mevcuttur. Onun sıfalarından biri "Nudimmud" yani "Yaratan O"'dur.
Abisi Enlil'le birlikte olan Enki özünde Sümer medeniyetinin temel değerlerini temsil etmektedir. Enlil'in sözleri bunu açıkça göstermektedir ki Enki maddelere form-şekil verir. O, düşünebilen, planlayan ve organize edebilen, aynı zamanda olası çözümlerin daha ötesine geçerek bir şeyi çözmek için Geniş Anlayış ve Büyüyü tavsiye edip kullanabilen, gücünü akıl, zeka ve incelik yoluyla ifade eden bir Tanrıdır. Daha sonra Babil Yaratılış Destanı Enuma Elish'de olduğu gibi Enki, ilkel büyük Tanrılar olan Anshar ve Kishtar'ın oğludur.

Secere açısından Enki, gök tanrısı Anu ve ilkel deniz tanrısı Nammu'nun oğludur, onların kucaklaşmaları sonucu An ve Ki doğmuştur. Enki ve ikiz kız kardeşi Ereshkigal, Anu ve Ki'nin birbirinden ayrı kalması sonucunda gök efendisi Anu'nun gözyaşları dökmesi ve gözyaşlarının Ki'nin sevgili annesi olan dünya'ya ulaşması sonucunda doğmuştur.
Enki'nin yoldaşı Ninhursag-Ki ile de tanımlanabilen Damkina'dır. O Marduk'un babası ve Babil'in  Tanrısıdır. Dumuzi / Tammuz, İnanna / İştar'ın İlahi Damadı, Damu Mezopotamya'nın İlahi Çocuğu, Nanshe tüm balıkların tanrıça ve iyi şeylerin tanrısıdır, tıpkı Ningal gibi. Birçok tanrı listesinde Enki, Anu ve Enlil'den hemen sonra ve Ninhursag-Ki ile eşit olarak üçüncü sırada yer alır. Ayrıca Enki'nin en eski zamanlardan kalmış olan metin, kitabe ve yazıtlarda sahip olduğu kişisel isimleri onaylanmıştır.


Enki'nin ana merkezi Pers denizindeki Sümer'deki en eski şehir olan Güney Mezopotamya'da lagün tabanlı Eridu'ydu. Orada Tapınağını, E-abzu veya E-engurra'yı inşa etti. Gümüş, lacivert taşı, carnelian ve altın ile süslenmiş olan tapınak, bir nehrin kıyısında kurulmuş ve temelleri yeraltına ulaşmıştır. Harika bir binaydı: tuğla işi Enki'nin tavsiyesiydi, çevredeki kamalı çitler ise bir boğa gibi gürlüyordu. Çatı kirişi cennetin boğazı gibi biçimlendi ve insanı tutan bir aslan ağ geçidini oluşturdu. Genel etki canlı boğa olarak tanımlandı.
Enki ayrıca binayı davul ve müzik enstrümanlarıyla doldurdu. Tapınağın etrafını saran kuşlar ve akarsularda sazların arasında dolaşan sazanlarla, meyve ağaçlarıyla dolu keyifli bir bahçesi vardı. Arkeolojik kayıtlar Mezopotamya'daki en eski tapınak ve yerleşim kalıntılarının Eridu'da olduğunu göstermektedir. Sümer Kral Listesi'nde Eridu, "krallıkların göklerden indiği" ya da toprağın ilk hanedanının bulunduğu yerdir. Eridu Mezopotamya tarihi boyunca önemli bir şehir olarak kalmıştır ve Enki tapınakları Ashur, Babil, Isin, Larsa, Lagash, Mari, Nippur, Ur, Uruk vb. yerlerde de bulunabilir. Birçok yıl isimleri tapınakların tadilat ve adanmışlığına işaret eder. Özellikle de Ur III ve Eski Babil dönemlerindeki isimler.

Enki'nin sembolleri arasında en derin sularda yüzebilen ve en yükseklere çıkabilen, kutsal bir hayvan olan keçi balığı,  kaplumbağa, koç kafalı bir asa, taşan suların olduğu bir gemi bulunmaktadır.

Mısır-Mezopotamya paralelliklerine ilgi duyanlar için, Osiris ve Mısır'daki Nil Nehri gibi, Enki de Mezopotamya'ya gelen bereketli tatlı sulara gücünü bahşeder. Nil'in yıllık taşkınlarında ölen ve yeniden dirilen Osiris'ten farklı olarak Enki'nin su gücü asla ölmez ve canlı, neşeli bir güçtür. Gerçekten de Dicle ve Fırat nehirlerinin Enki'nin kendi neslinden çıktığı ve "Suyun derinliklerinin efendisinin, suyollarının verimli kanallarını tohumlarıyla doldurduğu" söylenir (Samuel Samuel Kramer | Sümerler 179).
Bu arada bir not: Meni ve su antik Sümer'de aynı resim karakterlerini paylaşmaktadır.

Enki'nin kutsal sayısı 40'tır ve astrolojik bölgesi gökyüzünde 12 derece güneydir (Balık ve Kova'yı içerir)

ENKİ'NİN GÜÇLERİ
Yale Üniversitesinden Thorkild Jacobsen (1976), Enki'nin ilk olarak tatlı sulardaki nehir ve bataklıklardaki ya da yağmurdaki tatlı güçleri temsil ettiğini ve bu varsayımın Fenikelilerin mektuplarında da tekrarlanacağını belirtmektedir. İkonografide Enki genellikle iki akarsuyun Fırat ve Dicle nehirlerinin omuzlarından aktığı ya da bulunduğu bir vazodan ibarettir. Sümer yolu üzerinde bolca taşan bir Kase taşıdığını söyleyebiliriz. Lakaplarından biri "Toprağın Üretken Yöneticisi"dir. Araziyi verimli kılmada ve gübrelemede öncü rolünü yansıtmaktadır. Bu arada "su" Sümer'de de "meni" anlamına gelir.

İkincisi Enki herşeye şekil veren bir imaj tasarımcısıdır, bu gücü onu sanatçılar ve zanaatkârların hatta bronz işçilerinin, taş kesicilerin, kuyumcular ve mühür kesicilerin (çok önemli) patronu yapmıştır.


Üçüncüsü su her şeyi temizlediği için Enki kirletici kötülükleri yıkama ve arınmanın tanrısıdır. Sümerde ortak bir model olan Enki'nin oğlu Asarluhi bir kötülük keşfetmiştir. Böylece büyü ile olan ilişkisi Evrenin En Yüksek İradesi ile uyum içinde gerçekliği yaratma ve değiştirme potansiyeline sahip gizli bilgiyi vermiştir.

Enki'ye atfedilen dördüncü güç derin sularla ilgilidir. Gerekli iyileşmeyi sağlamak için harekete geçen başkasının hislerini anlama (empati) ve duygu derinliği'dir. Enki O'na gelecek olana yardım etmek için başkasını düşünme vizyonundan dolayı yardım etmeyi asla reddetmez. Buna rağmen onun duyguları, anlayış, zeka ve mizah içerir. Onun sessizliği bile güçlü olan bir akıl, kalp, beden ve ruh halidir. Gerçekten de ihtiyaç duyulduğunda onun sessizce dinlemesi dönem insanları için var olan yardım elidir.

Beşinci güç sevinç ve cinsiyettir. Enki kadınlarla rahat görünüyor, Ninhursag'ın güçlü figürleri ve İnanna'nın Tatlı Suyunun şefkatli gençliğinin karşısındayken bile zafer ve yenilgide nezaket gösterir. Sevinç Mezopotamyalılar tarafından keşfedilen büyük bir güçtür. Ne yazık ki son dönemdeki Mezopotamyalılar tüm sihirbaz tanrıların en büyüklerinin armağanlarından yoksundurlar. Çünkü onlar büyünün mucizevi yaratma gücünü, kadınsılığını reddetme konusunda ısrar etmiş ve ikiye ayrılmışlardır.

Mezopotamya'daki bu semitik etki Madde ve Ruh'un, Cennet ve Dünya'nın arasındaki uçurumu yaratan ikilemleri getirdi. İki ayrı görüşü özellikle de yüksek büyü sanatlarına konusunda birleştirmek mümkün değildi.

Fakat Enki, geleneğin gerçek takipçilerinin kalplerinde, zihninde, bedenlerinde ve ruhlarında yaşayan bir bağlantıya sahipti. Onun için, ilk olarak, gecenin geç saatlerinde müzisyenlerin yıldızların tefekkürüne yol açan şaman / şamanka'yı bulabiliriz. Bu şaman daha sonra Tanrılara ve topluma hizmet etmek için yaşamış olan Adapa bilge bir rahip oldu (Enlil'in vizyonu ve merkezi Nippur olan hükümdar mecazıyla sembolize edilir).

Çünkü sonunda sihirbaz Tanrı'nın en güzel gizeminde O'nun zanaatkar, sanatçı, rahip ve aşık yönleri birin içinde birleşmiştir. Tüm yüzeylere, iş ve yaratıcılığa neşe katar. Elde edemeyeceği hiçbir şey yoktur, o tüm olasılıkların efendisi, ebedi gençliğin sahibi, sadık bir erkek kardeş, seksi bir aşık, ebedi eşitlik içindeki dişilikle bağlantılı olan bir Tanrıdır.

Yazan & Çeviren: A.Kara

GILGAMIŞ

mitoloji, sümer mitolojisi, din ve mitoloji, A,Gılgamış hakkında,Gılgamış kimdir?, mezopotamya mitolojisi, Tummal yazıtı,Gılgamışın mezarı
Çoğu yazar ve akademisyen binlerce yıl önce yaşamış olabileceğini iddia etse de, Gılgamış genellikle Sümer mitolojisinin efsanevi bir karakteri olarak kabul edilir. Yeryüzündeki ilk kahraman olarak anılır ve Gılgamış Destanında merkezi bir figürdür.

Sümer Kraliyet Listesi'ne göre Gılgamış, tanrıça Ninsun'un ve Kulab ilçesinin kralı ve Uruk kentinin beşinci kralı Rahip-Kral Lugalbanda oğludur (Irak'taki İncil'deki metinlerde, şimdiki Warqa'da). [Yıl MÖ 2750]

Büyük olasılıkla MÖ 2800 ile 2500 arasında hüküm sürdü ve ölümünden sonra tanrılaştırıldı.

Gilgamış Lugalbanda'nın kralı olmayı başardı. O, 126 yıl boyunca hüküm sürdükten sonra tahtı 30 yıl boyunca hüküm sürecek olan oğlu Ur-Nungal'a vermiştir.

Uruk'un kralı olan Gılgamış, genellikle bir insan olarak anılırken üçte ikilik bir tanrı ve üçte biri kadar insan olduğu söylenir.

Gılgamış'ın tanrılar tarafından güç, cesaret ve güzellikle kutsanmış olduğuna ve var olan en güçlü ve en büyük kral olarak adlandırıldığına inanılmaktadır.

Sümer dili okuyan ilk araştırmacılar, ismini hatalı şekilde "İzdubar" şeklinde okumuşlardır.
O belki de en çok Gılgamış Destanı olarak da anılan Gılgamış Şiirinin kahramanı olarak bilinir.

Gılgamış Destanı dünyanın en eski edebi eseri olarak kabul edilir ve dünyada bilinen en eski edebi yazılar arasında yer alır. Çalışma, 3. veya 2. binyıl sonlarına dayanan çivi yazılarında bir dizi Sümer efsanesi ve şiiri olarak ortaya çıkmıştır.

Tarihçiler, Gılgamış Destanı'nın İlyada ve Odise üzerinde önemli bir etki yaptığını kabul ederler.


Gılgamış Destanı, bir dizi tehlikeli görev ve maceraya başlarken, arkadaşı Enkidu ile birlikte seyahat eden tanrıça Nnisun'un oğlunu takip eder.

Karşı konulamaz bir kral olan Gılgamış yeni evli Uruk kadınıyla yatmıştı. Bu insanları mutsuz etti.
Yaratılış tanrıçası olan Aruru, Gılgamış'a karşı koyabilecek bir güç olarak Enkidu adlı güçlü bir vahşi adam yaratır.

Gılgamış ve Enkidu, Gılgamış'ın kazanan olarak çıktığı büyük bir savaşla mücadele eder. Sonrasında Gılgamış Enkidu’nun hayatını değiştirir ve arkadaş olurlar. Birlikte maceralara devam ederler. Humbaba'yı (Huwawa'nın Doğu Semitik adı) ve Cennetin Boğasını birlikte yenerler.

Gılgamış Destanında Enkidu, Tanrıların bir ceza olarak indirdiği bir hastalık yüzünden ölür. Bu olay Gılgamış'ın ölümünden korkmasına neden olur. Büyük tufandan kurtulan Utnapiştim adasını ziyaret etmeye karar verir çünkü ölümsüzlüğü aramaktadır.

Fakat Gılgamış ölümsüzlüğün sırrını bulamaz. Birçok kez başarısız olur ve sonunda Uruk'a döner. Ölümsüzlüğün onun ulaşabileceğinin çok ötesinde olduğunu fark eder.

Edebiyatın eski eserlerinde Gılgamış'ın ismi birçok yerde gerçeğine rağmen, günümüz araştırmacıları onun gerçekten yaşadığına dair kesin bir kanıt bulamadılar..

Gılgamış, Gılgamış'ın yaşamı boyunca ya da yanında yaşamış olduğuna inanılan, bilinen tarihi bir figür olan Kish Kralı Enmebaragesi'nin hükümdarı olarak anılır.

İşbi-Erra döneminde meydana gelen otuz dört satırlık bir tarih yazımı olan Tummal Yazıtı, Urg surlarının inşası sırasında Gılgamış'tan şöyle bahseder: "Tummalık 2.kez yıkılır, Gılgamış Enlil için Kununurra evini inşa eder. Gılgamış'ın oğlu Ur-lugal, Tummal'ı yüce ilan eder ve Ninlil'i Tummal'a getirir."

Me-Turan'da (modern Tell Haddad) bulunan destansı metnin parçaları, ölümünden sonra Gılgamış'ın nehir yatağının altına gömüldüğünü gösterir.

Kaynaklar:
Sümerler: Tarih, Kültür ve Karakter — Samuel Noah Kramer,
Gılgamış Destanı: Akademi ve Sümerdeki Babil Destanı ve Diğer Metinler - Andrew George,
Mezopotamya'dan Efsaneler: Yaratılış, Sel, Gılgamış ve Diğerleri (Oxford Dünyası Klasikleri) - Stephanie Dalley,
Aramızda Gılgamış: Antik Epik ile Modern Buluşmalar - Theodore Ziolkowski

Yazan & Derleyen & Çeviren: A.Kara

ANUNNAKİ'NİN ATASI "ANU"

A, Anu, Anunnaki, Anunnaki'nin atası Anu, Anunnakiler, Anunnakilerin babası, Cennetten gelenler, mitoloji, sümer mitolojisi, Sümer panteonu, Sümer tanrıları Anunnakiler, Tanrıların babası,
ANU, TÜM OTORİTENİN YÜCE KAYNAĞI VE ANUNNAKİ'NİN ATASI

Sümer panteonun en eski tanrılarından olan Anu, tanrıların babası ve ilk kralı olarak kabul edilir ve antik Anunnaki'nin atası olarak anılır. Sümerliler için kutsal olan 60 rakamı ile ilişkilendirilmiştir.

Sümer mitolojisinde An yada Akadca adıyla Anu "gök" demektir. O gökyüzünün tanrısı, takımyıldızlarının efendisi, tanrıların kralı olarak tanınırdı ve gökyüzünün en yüksek yerinde karısı Ki (Sümer'de "Dünya" veya Akadca'da Antu) ile birlikte yaşardı.

Suç işleyenleri yargılama yetkisine sahip olduğuna ve yıldızları kötülüğü yok etmek için asker olarak yarattığına inanılıyordu. (Bkz: Kur'an'da Allah'ın yıldızlarla şeytan taşlaması)

Onun niteliği kraliyet tacı idi. Hizmetkarı ve bakanı, tanrı Ilabrat'dı.
Daha da önemlisi o, eski Mezopotamya'daki rüzgar, hava, toprak ve fırtına tanrısı Enlil'in babası ve tüm otoritenin en yüce kaynağı olan Anunnaki'nin atasıydı.

Peki, eski Anunnaki kimdir?
ANUNNAKI terimi; ANU: “Cennet” -NNA: “İnmek” - KI: “Dünya”: “Cennetten dünyaya inenler…”

Bugün pek çok yazar onların bir tanrı yada melek olmadıklarına ikna olmuştur fakat  üstün fizik bilgisine ve ilkel insanın genleri, dnaları üzerinde oynayabilecek gelişmiş teknolojiye sahip olan dünya dışı varlıkların ilkel insanı geliştirerek köle olarak kullandığı görüşü vardır.

Anunnaki gibi bir teknolojik uygarlık ile daha önce hiç karşılaşmamış olan ilkel insanların onların önünde diz çöktüğü düşünülmektedir.

Başka bir deyişle bu "ziyaretçiler", ilkel insanın anlamadığı bir teknolojiye sahip oldukları için "yüce tanrılar" olarak yanlış yorumlanmıştır.

An, Sümer panteonunun en güçlü ve en önemli tanrılarından biriydi ve Anunnaki Tanrılarının, An ve onun eşi Ki'nin oğulları olduğuna inanılıyordu. Birçok araştırmacı Anunnakiler'in tam olarak "An'ın çocukları olduğunu söylemektedir.

Anunnaki'lerden “karar veren yedi tanrı” şöyle listelenebilir: Bir, Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna, Utu ve İnanna.


Anunnaki'den bahsederken bilmek gerekir ki eski Sümer tabletleri bu Tanrılara yalnızca eterik yaratıklar olarak gönderme yapmazlar, onları insan gibi vücudu ve kanı olan biyolojik varlıkları olarak tanımlarlar.

Tanrılar hakkında konuştuğumuzda, gerçekliğin belirsiz bir düzleminin sınırlarından çıkan bulutsu, göksel varlıkları, ruh hallerini hayal ediyoruz ancak, Sümerlerin Anunnaki'ye verdiği tanım bu değildir.

Antik Sümerler’e göre bu tanrılar her yönden gerçekti. Tanrılar insanla bir arada yaşarlardı (Bkz Mormon inancı). Bu göksel varlıklar yaşamlarını paylaşmış ve yeryüzündeki antik şehirlerde insanla bir arada yaşamışlardı. Fiziksel ve elle tutulabilir varlıklardı, kimi zaman yemek yediler, kimi zaman uyudular ve hatta öldüler.

Bu tanrılar herkesin gözüyle görülebilirdi; Onlar, gök gürültüsüne benzer sesler çıkaran, alev çıkaran ve dağları titreten araçlarla göklere doğru hareket ediyorlardı.

Anu, Babil'in güneyindeki Uruk (İncil'deki Erech) şehrinin E-anna tapınağı ile ilişkilidir ve buranın, Anu'nun ibadetinin özgün yeri olduğunu işaret eden iyi bir neden vardır.

Uruk'taki Anu'nun tapınağına E-an-na (cennetin evi) denir. Cennetteki tahtında oturan Anu egemen olduğu tüm nitelikleriyle betimlenir: asa, taç, baş örtüsü ve personelleri gibi…

Onun ordusunu yıldızlar oluşturuyordu. Sembolik olarak krallar güçlerini doğrudan Anu'dan alıyorlardı. Bu yüzden faniler değil, egemenler, hükümdarlar olarak adlandırıldılar.

Anu'ya aşağıdaki 3 şey olarak tapılmıştır:
"Tanrıların babası" (abû ilâni),
"Cennetin babası" (ab shamê),
"Cennetin kralı" (il shamê).

Anu'nun batı sami dilindeki eşdeğeri tanrı Ël olurdu. Aynı zamanda Filistinler ve Fenikeliler'in Dagon Tanrısı ile eşdeğer gibi görünmektedir.

Astronomik açıdan Anu, gökyüzünün ekvator ile çakışan bir bölgesi olan An yolu ile (ya da An'ın yolu) ile ilişkilendirilmiştir. Daha sonra bu bölge iki sıcak kuşak arasındaki boşluk olarak tanımlanacaktır.

Kaynaklar:
Beaulieu 2003, The pantheon of Uruk.
Ebeling 1932, "An-Anum".
Foster 2005, Before the Muses.
Frayne 2008, Presargonic Period.
George 1993, House Most High.
Grayson 1987, Assyrian Rulers ... (to 1115 BC)
Horowitz 2001, Mesopotamian Cosmic Geography.

Yazan & Çeviren: A.Kara

TEK TANRILI DİNLERİN KÖKENİ

sizden gelenler, Tek tanrılı dinlerin kökeni, Tek tanrının kökeni, mitoloji, Mitoloji ve tek tanrılı dinler,
Klasik mitolojide altın çağ, tam bir mutluluk çağı olarak tasvir edilir. O zaman ne zulüm, ne kavga vardı. Sümer edebi tabletlerinin birinde de insanlığın ilk altın çağı anlatılıyor. Altın çağa ait Sümer görüşü " Enmerkar ve Aratta Beyi" isimli destanda bulunuyor. ( sümerlerde bilinen 9 kahramanlık hikayesi mevcut, 5 tanesi gılgamış, 2 tanesi enmerkar, 2 tanesi lugalbanda )

Bu destan içindeki 21 satırda bir zamanlar barış ve güvenlik içinde bulunan bir ülke anlatılıyor ve bölüm bu mutluluğun bittiğini belirterek son buluyor.

Bu bölüm şöyle:
Bir zamanlar ne yılan vardı, ne akrep vardı,
Ne sırtlan vardı, ne arslan vardı,
Ne vahşi köpek vardı, ne kurt.
Ne korku vardı, ne işkence,
Adamın rakibi yoktu.
Bir zamanlar Şubur ve Hamazi ülkeleri,
Çok ('?) - dilli Sumer, prensliğin büyük ülkesi, tanrısal kanunlar.
Uri, bütün bu gerekenlerle donatılmış ülke,
Marttı ülkesi, emniyette duran,
Bütün evren, birlik (?) içinde olan insanlar,
Enlil'i tek dilde öğdüler.
(Fakat) sonra baba-bey, baba-prens, baba-kral,
E nki baba-bey, baba-prens. baba kral
Kızgın ('! ) baba-bey, kızgın eı baha-prens, kızgın el baba-kral
. . . . . . . . . . bolluk . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . (5 satır kırık)
. . . . . . . . . . insan . . . . . . . . . .
Çok iyi durumda olan ilk on bir satır, insanın kuşkusuz, rakipsiz olarak barış ve bolluk içinde yaşadığı dünyadaki " 'o eski" mutlu günlerini anlatıyor. O zamanlarda evrenin bütün insanları aynı tanrıya, Enlil'e taparlardı.

Hakikaten eğer bu ifadeyi düşündüğümüz gibi "tek bir kalple" değilde tam çevrisi ''bir dilde" olarak kabul edecek olursak . Daha sonra gelen İsrail'liler gibi, Sümer'lerin de diller karışmadan önce evrende, tek bir dil kullanıldığına İnandıklarını söyleyebiliriz.


Bölümün daha sonra gelen on satırı çok kırıklı olduğundan ana kapsamını tahmin edebiliyoruz . Görünüşe göre tanrı Enki. Enlil'in üstünlüğünü kabul etmek istemiyor veya kıskanıyor ve onu bozmak için bazı işlemler yapıyor, insanlar arasına bozuşmayı ve savaşı getirerek onların
altın çağlarına son veriyor.

Belki ( 10 ve 11 nci satırların kelimesi kelimesini çevirirsek). Enki çeşitli diller koyarak İnsanların anlaşmasını önlüyor.

Eğer öyle ise, Tevrat'daki ( yaradılış 11 : 1-9) ' "Babil Kulesi'' hikayesinin Sumer' lerdeki paralelini görüyoruz, demektir. Yalnız sümer'ler İnsanın düşüşünü tanrılar arasındaki kıskançlık yüzünden, İbraniler ise Elohim'in insanlara. tanrı gibi hareket ettikleri için, kıskanması sonucu olduğuna inanıyorlar.

Altın çağa ait bölüm "Enki'nin sözleri" olarak belirlenmiş. Enki'nin sevdiği şehir olan Uruk'un beyi Enmerkar, maden yönünden zengin olan Aratta'yı kendine bağlamak istiyor, diye hikaye devam ediyor.

Bunun için O, Aratta'ya bir haberci göndererek. halkının değerli madenler ve taşlar getirerek, Enki'nin mabedi Abzu 'yu yapmazlar ve içini süslemezlerse Aratta'yı eline geçireceğini bildiriyor. Aratta beyine göz dağı vermek için haberciye, Enki'nin, Enlil ve halkının dünya üzerindeki nufüzuna
nasıl son verdiğini bildiren " Enki'nin sözünü " tekrarlamasını
söylüyor.

6-9 ncu satırlardan çıkarılan bilgiye göre, evren 4 ana bölümden oluşuyor. Sümer'lerin oturduğu yer bunların güney bölümü. Bu bölüm kabaca tahmine göre Dicle ile Fırat arasındaki 44 ncü paralelden aşağı Basra körfezine kadar olan kısım,

Sümer'in hemen kuzeyi uri . Burası Dicle ve Fırat arasının 33 ncü paralelden yukarı olan kısımı. Daha sonra Akkad ve Asur olan yerler de bunun içinde.

Sümer ve Uri'nin doğusunda, Kuşkusuz İran'ın batısını da kapsayan Şubur ve Hamazi vardı.

Sümer'in batısı ve güney batısında Fırat ile Akdeniz arasında Martu ve Arabistan bulunuyor. Kısacası Sumer şiirinde, evren kuzeyde Ermenistan'dan Basra körfezine, doğudan İran topraklarından Akdenize kadar uzanıyor.

Kramerden alınan bu bilgiyi doğru yorumlayabilmek için ek olarak genel çerçeveyi bilmemiz gerektiğini düşüyorum. Verilen metinde sümerlere göre altın bir çağ yaşandığından bahsediyor. Bu dönemde tek tanrıya tapıldığını ancak daha sonra düzenin bozulduğundan söz ediyor. Ancak bu konu üzerinde yorum yapabilmek için şu ayrımı bilmemiz gerektiği açık.
Sümerler çok tanrılı bir dine sahiptir..

İlk tanrıları AN yani göktür, baba tanrı figürüne sahiptir
Ki yani yerdir, ana tanrı olarak betimlenir.
Bu iki gücü karıştırın güç MUMMU'dur.
İçindeki yaşamı sağlayan ve yerle göğü ayıran tanrı yani ENLİL.dir. ayrıca enlil, erkek bir tanrıyı ifade eder.
Bu dört tanrıdan sonra bir tanrı daha gelir. yeryüzünü yöneten tanrının ismi ENKİdir. erkek figürü vardır..
Bunların dışında herşey için küçük tanrılardan bahsedilir.

Bu bilgiler ışığında metni yorumlayalım ve tek tanrı inancının nereye dayandığını sorgulayalım.. ancak şunu da belirtmem lazım ki, burada verdiğim bilgiler hap niyetine bilgiler, afrika ve mısıra dayanan kökler mevcut. ancak bütün inanışları buraya yazmam imkansız.

Metne göre, altın çağda tapınılan tek tanrı, yeri ve göğü yaratan ENLİLdir. ( ALLAH - BABA - YAHVE ) ancak buradaki ayrım sümerlerin bakışı ile yapılmalıdır. sümerlerde tek tanrı sıfatı, yaratma ve yönetme değil, EN GÜÇLÜ olmak sıfatıdır.


Sümer tanrıları arasındaki çekilme hiç bir zaman yaratma üzerinden çıkmaz, güç ve yönetme üzerinde yoğunlaşır ve hikayelerinde sürekli olarak bu olgu yer değiştirir.
Ancak altınçağ için bu güç, ENLİL deymiş gibi gözüküyor.

Hikayeden anlaşıldığına göre, ENLİLE, ENKİ isyan ediyor.
burada şunu da eklemem lazım. bir çok kaynakta, ENKİYE, dünyayı yönetme görevini ENLİL verir.

Okuduğumuz bu hikayeden çıkan sonuç tek tanrı inancı değil, tapınılması istenen tek tanrı inancı manasında olması gerikir, bu hikayenin özdeşlerini yahve de, hem allahta görüyoruz.
sürekli olarak kendinden başka bir şeye tapınılmamasını öğüt verirler.

Bu durum ilerleyen dönemlerde mitolojik olarak da yer alır.
lugalbanda hikayesinde de bu durum İNANNA ve UTU arasında geçmekteydi.

Bir diğer önemli konu, sümer inanışıyla, tevhit dinleri arasındaki, en dikkat çekici nokta olan dillerin ayrılması ile ilgili kısımdır. dillerin ayrılması konusu hem tevratta hem kuranda ifade edilir. ( bu aktarımın nasıl olduğu konusu çok uzundur. umarım başka zaman anlatma imkanım olur )

Sümerlere göre de tek tapınılan tanrı inancı var sonucunu çıkartmak mümkün ve bu dönemde diller aynı, ancak biliyoruz ki, dünya da insanlık başladığından beri tek dil gibi bir durum yok. bu inanış sümerlere ait bir inanış sadece, ayrıca görüleceği üzere sümerler evrenden bahsederken, sınırlı bir toprak parçasından ve dünyadaki bazı yerlerden bahsediyor. merkez uruk olmak üzere, güney, kuzey, batı, doğu şeklinde verilmiş...

Peki sümerlerin kökeni nereye dayanır. bu bilgi temele ulaşabilmek için çok önemlidir. bir kaynak türklere dayandığını söyler ( türkler böyle düşünmekten sevinç duyarlar ), ama asıl kanıtlı bilgi, iran ve samilerin oluşturduğu, OBEYD kültürüdür.

İlk yerleşin irandan ve samilerin yaşadığı bölgelerden gelen, göçebe kökenli olan ailelerin uruk şehrine yerleşmesi ile başlar.

Yani bu tek tanrılı altınçağ dönemi, ya sümerler zamanında ( mö 3400 den sonra ) ya da obeyd dönemi ve öncesine gitmek durumunda ( mö 5900 - 3400 )

Obeyd dönemi hakkında çok fazla bir şey bilmediğimiz için bu iz sürmeyi, başka bir yönden yapmak gerekiyor. madem obeyd kültürünü iranlılar ve samiler oluşturuyorsa, burdan yol almak ne mantıklısı olacaktır..

Bu iz sürmeyi bir sonra ki postum da vereceğim...
Konumuz, hintlilere ve mısırlılara ulaşacak gibi gözüküyor...
Saygılarımla...

SİZDEN GELENLER | Yazan: Ural Haşim

Eleştirisel bakış açısı ile her din ve inanca ait yazılarınızı, inancınızın değişim sürecini anlattığınız sorgulama süreçlerinizi dinvemitoloji@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.
 • Bu yazılar biz-siz gibi sorgulama evresine girmiş herkese mutlaka biraz olsun ışık tutacaktır.
 • Gönderdiğiniz yazılar sitemizde adınızla veya takma adınızla yayınlanacaktır.
 • Gönderdiğiniz yazının başka bir internet sitesinde yayınlanmamış olması gerekmektedir. (KOPYA içeriğe karşı olduğumuzdan, sitemizdeki tüm içerikler özgündür)

MEZOPOTAMYA TANRILARI

"Kralların ülkesi" olarak bilinen Sümer, güney Mezopotamya'da (modern Irak) M.Ö. 4500 ve 4000 arasında kurulmuştur. Tarihte bilinen şimdiye kadar kurulan ilk medeniyetlerden biri haline gelmiştir. Bu medeniyet, tarım için bataklıkları süzmüş, ticareti geliştirmiş, dokuma, maden ve çanak-çömlek işleri için tesisler kurmuştur.

Her bir şehir, tanrı ya da tanrıça tarafından korunurdu ve kent merkezinde oturmaları için adlarına inşa edilmiş büyük tapınağa sahipti. Mezopotamya'nın tanrıları, hava, ateş ve gök gürültüsü gibi daha önceki ana rollerinin kalıntılarını hala koruyorlardı.

• Anu (cennetin tanrısı) Mezopotamya panteonunun orijinal hükümdarıydı. O, göklerin en yüksek bölgesinde yaşayan ve suç işleyenleri yargılama gücüne sahip olan, takımyıldızların efendisi ve ruhların efendisi olarak bilinen bir ruhani tanrı idi.

• Enlil (hava tanrısı), rüzgar ve açık alanlarla ilişkiliydi ve Nippur şehrinin koruyucusuydu. O cennette Anu'ya ulaşabilen tek tanrıydı, çünkü gökyüzüne hükmediyordu. İnsanları yaratmaya yardım eden Enlil'di, ama çok geçmeden onların kargaşasından rahatsız oldu ve onları büyük bir selde içine çekerek öldürmeye çalıştı. (Antik sümerdeki Enki'nin 14 tabletinde, Anunaki'den bahsedilen bölümde bu olay anlatılmaktadır)

• Enki (tatlısu tanrısı) Eridu şehrinin koruyucusuydu. O, dünya düzleminde yaşayan herkes üzerinde yaşayan bilgi, zanaat ve yaratılışın efendisi olarak biliniyordu. Taş tabletler üzerine yazılan “Me” olarak bilinen ilahi bir gücün koruyucusuydu. Sık sık boynuzlu bir taç ile tasvir edilir ve bir sazan derisi giymektedir.

• Enbilulu (Tanrılar Tanrısı), her ikisi de çok kutsal sayılan Dicle ve Fırat Nehri'nin yönetimindeydi. Tarım alanını yönetmiş, erkeklere sulama ve çiftçiliği öğretmiştir. Yeryüzünün üstünde ve altındaki suların sırlarını bildiği için bunun ona her şeyi geliştirecek gücü verdiği söylenir.

• Nergal (Ölüm Tanrısı), Cuthah'da iktidarda bulunan bir tanrıydı. Çoğunlukla “öfkeli kral” veya “öfkeli olan” olarak bilinen yarı insan yarı aslan olarak tasvir edilirdi. Öğlen vakti güneşi, karanlığı, kaosu, savaş, kıtlık ve haşereleri getireceğine inanılırdı. Ayrıca, sonraki yaşamın ölü ruhlarına yön veren cehenneme başkanlık ediyordu.


• Nanna (Ay Tanrısı) yaygın olarak Ur kentine başkanlık ediyor ve “bilgelik efendisi” olarak biliniyordu. Bilim, astronomi ve astroloji ile ilgili kutsal bilgileri temsil ediyordu. Nanna genellikle hilal boyunca uçan büyük, kanatlı bir boğa olarak tasvir edildi. Yıldız sistemde 30 rakamı ile temsil edilirdi (bir aydaki ortalama gün sayısı anlamına gelir).

• Ninurta (Savaş Tanrısı), genellikle Sharur adlı büyülü bir topuzla tasvir edilen Lagaş'ın efendisi idi. Sadece bir savaş efendisi değil, aynı zamanda insanların yaralanma, hastalık ve şeytani güçlerden kurtulmalarına yardım eden şifa ve tedavilerle ile de ilişkiliydi. Enki, Ninurta’ya savaş ve arkeolojik bilgilerin (muhtemelen Me'nin kutsal öğretilerine dayanan) yollarını öğretmişti.

• Utu (Güneş Tanrısı) hakikat, adalet ve hukuktan sorumlu idi. Genelde kask takan, güneş diski tutan ve tırtıklı bir kılıç taşıyan bir adam olarak tasvir edilir. Utu her gün doğuda bir dağdan doğar, batıda bir mağaraya dönmeden önce iki tekerlekli savaş arabasıyla dünya'ya doğru yol alır ve böylece şafak, gün ortası ve gün batımını yaratır. Her gece ölülerin akıbetine karar vermek için yeraltı dünyasına iner.

• Gerra (Ateş Tanrısı)'nın üstün bir bilgelik ve beceriye sahip olduğu öyle ki hiçbir tanrının bunu anlayamadığı söylenirdi. O takipçileri tarafından güçlü metalleri inceltebilen, insanları kötü ruhlardan arındıran ve insanların bildiği tüm silahlara hakim olan “ateş ve demir ocağı efendisi” olarak biliniyordu. Savaşta yenilmez olduğu iddia edilirdi.

• Tammuz (Bitki Örtüsü Tanrısı) yiyecek ve besin ile ilişkili bir ilahi devriyeydi. İlkbaharda bolluğu ve sonbaharda hayatın azalmasını temsil etti. Yaz mevsiminin geçişi Mezopotamyalı'nın ölümünü temsil etmek için geliyordu ve Tammuz’un adına birçok ayin yapılırdı. Bu ayinlerde Tammuz geçip gittiği için üzülünürdü ve gelecek yıl tekrar geri gelmesi için davet edilirdi.

• Marduk (Fırtına Tanrısı) Babil panteonunun başı olarak yavaş yavaş iktidara gelen tanrıçaydı. O kehanet, diriliş ve gök gürültüsü ile ilişkilendirilen karmaşık bir Tanrıydı. Tanrılar ve onların mucizeleri (Enki'nin 14 tabletinde insanların yaratılışı ile ilgili bölümde Igigi olarak bilinirler, Anunaki'nin ilkel insanlardan yarattığı ve çalışması için madenlere gönderdiği insan ırkına verilen addır) arasında çıkan bir iç savaş sırasında iktidara yükseldi. Tiamat'ı (bir ilkel tanrıça) fetheden ve onu Tanrı-Kral'ın statüsüne yükselten, Cennete ve Yeryüzüne egemen olan Marduk'du. İnsan da dahil olmak üzere tüm doğa onun varlığına borçluydu.

• Nabu (Tanrıların Katibi) bilgelik ve yazının ustasıydı. Marduk'un oğluydu, onun yazarı ve bakanı olarak hareket etti ve sonunda insanlığın kaderinin kaydedildiği Kader Tabletlerinin koruyucusu oldu. Nabu boynuzlu bir şapka takıyor, eski bir rahiplik jesti ile elleri birbirine kenetli duruyordu. İlk başlarda babası Marduk'a ait olan kanatlı bir ejderhaya biniyordu.

Yazan & Derleyen & Çeviren: A.Kara

SÜMER'DEN BİZE KALAN BAZI GELENEK VE UYGULAMALAR

GF, din, sümer mitolojisi, Sümer ritüelleri, Sümer gelenekleri, Domuzun haram olması, Nevruz, Mezarlığın kökeni, Kurbanın kökeni, Marduk, Başörtüsünün kökeni, Kutsal sayılar, islamiyet, din ve mitoloji,mitoloji ve din
Sümer’den insanlığa kalan pek çok miras var ve bu sadece mitolojiyle de sınırlı değil.
Ancak bu içerikte Sümer mitolojisinden sadece sayılı örnek ele alınmıştır.

Sümer dini, önceleri tanrısız bir dindi. İnsanlar öncelikle büyük tabiat güçlerine taparlardı.
Büyük tabiat güçleri pasifti, yaratıcı güçten yoksundu. Bu tabiat güçlerine sonradan Tanrısallık biçilmiştir. İnsan aklı soyuttan somuta doğru gelişmiştir ve soyut şeyleri antik çağların insanları somutlaştırmak istemiştir. Bu somutlaştırmadan evvel,Tanrı kavramı yaratıcı olmaktan ziyade soyut olarak ‘enerjiyle’ ifade ediliyordu.
Örneğin Tammuz, bereket tanrısı olmadan önce ağacın ve bitkinin içindeki enerjiydi.
Bu somutlaştırma sürecinde Sümerler, o dönem en ileri oldukları astronomiden yararlanmıştır. İnşa ettikleri devasa Zigguratlar ile gökyüzünü gözlemektelerdi. Soyut ilahlarını, gökyüzünde keşfetmeye başladıkları cisimlerle özdeşleştirerek somutlaştırdılar.
Ay Tanrısı, Güneş Tanrısı, Rüzgar Tanrısı vs.

Sami Irktan olan Akadlar, M.Ö. 2500 yılında Sümer bölgesine yerleşiyor ve muazzam bir uygarlıkla karşılaşıp kendi inançlarını Sümer inançlarıyla harmanlıyor. Akadların, hem Batı hem de Doğu’ya doğru genişlemesiyle Sümer inançları denizci bir toplum olan Fenikeliler’e ve Filistin’e ulaşıyor. Fenikeliler vasıtasıyla da Antik Yunan ve Roma’ya…

Sümerlerin İnanna’sı; Semitik toplumların İştar’ı, Fenikeliler’in Astarte’si, Antik Yunan’ın Afrodit’i oluyor. Sümer’in Tammuz’u, Fenike’nin Adonis’i oluyor. Sümer’in Ninurta’sı, Yunan’ın Zeus’u oluyor. Kısaca, Sümer’de somutlaştırılan ne kadar Tanrı ve Tanrıça varsa bahsi geçen coğrafyalarda da versiyonları türetiliyor.

1. Nevruz: Kutsal Evlilik
“Nevruz bir Türk bayramı mıdır yoksa Kürt bayramı mıdır?” “Nevruz kimindir?”
Ülkemizde her yıl Nevruz yaklaşınca akla gelen ve bazılarının tatmin uğruna saçlamayarak cevapladığı bu sorunun cevabı: Nevruz bir Sümer ayinidir ve tüm toplumlara da Sümer’den yayılmıştır. Şöyle ki; Sümer’in en ünlü tanrısı Tammuz, bereket ve güneş tanrısıdır.

En ünlü tanrıçası ise, bereket, toprak ve ay tanrısı olan İnanna’dır.
Sümer’deki inanışa göre, soğuk ve zor geçen kışın ardından baharın gelişiyle her yıl 21 Mart tarihinde Tammuz ve İnanna evlenir.
Bu evlilik kışın bitişini, topraktaki bereketlenmeyi simgeler ve her yıl bu tarihte kutlanır.
21  Mart aynı zamanda gündüz ve gecenin birbirine eşit olduğu tarihtir.

Güneş tanrısı Tammuz, gündüzü; ay tanrısı İnanna geceyi simgeler ve bu geceyle gündüzün kavuşmasıdır.

Tammuz ve İnanna’nın birleşmeleriyle dünyaya bolluk, bereket ve yeşillik gelirdi, hayvanlar yavrulardı. Evlilik, güneşle alakalı olduğundan ayinde ateşin üstünden atlamakta vardır. (Ateş, güneşi simgeler.)

İlk defa M.Ö. 4000 yılında kutlanan bu evlilik, Mezopotamya ve Orta Asya’da Nevruz halini alıp zenginleştirilmiştir.
Hristiyanların Paskalyası ve Hıdrellez’in kaynağı da bu kutsal evliliktir.
Semitik toplumlardaki ‘cemre’ inancı da bu evlilikten gelir.


2. Gelin odasının süslenmesi
İnanışa göre, kutsal evlilik öncesinde Tanrıça İnanna yıkanır, annesi ile konuşarak ondan tavsiyeler alır, kapı arasından hediyelerin gelişini gözler. Daha sonra gelin odası hazırlanır ve çeyizler ziyaretçilere gösterilir. Ancak tüm bu hazırlıklar tamamsa Tammuz’un içeri girmesine izin verilir. 6000 yıldır bu evlilik töreni, o bölgede, bölge çevresinde ve Anadolu’da bu şekilde devam etmektedir.

3. Selvi ağacı, mezarlıklar ve Tammuz
Tammuz için metinlerde şöyle denir: “Bir yığın Haşur Ormanlarının arasında sen pırıl pırıl parlayan bir selvi ağacıydın ve senin bulunduğun yere sadece güneş gelebilirdi”.

Sümer tapınaklarında Tammuz’un sembolü olarak selvi ağacı dikilirdi. Tammuz, sular tanrısı Enki’nin oğlu olduğu için, tapınaklarda aynı zamanda havuz, su kuyusu veya çeşme de olurdu. Bugün mezarlıklarda selvi ağaçlarının olmasının nedeni, selvi ağacının “ebedi hayat”ı simgeleyen ‘hayat ağacı’ olmasıdır. Tammuz gerçek anlamda hiçbir zaman ölmez; ebediyete sahiptir.

4. Noel ağacı
Bir önceki maddede Tammuz hiçbir zaman tam olarak ölmez demiştim. Evet ölmez sadece derin bir uykuya dalar. Bu uyku, gecenin gündüze galip gelmeye başladığı tarihe denk gelir. Bu tarih gece ile gündüzün yıl içerisinde son kez birbirlerine eşit oldukları ekinoks tarihidir. Bu tarihten sonra gecelerin süresi, gündüzü geçer ta ki 21 Aralık’a kadar.
21 Aralık yıl içerisinde en uzun geceyi içerir. 21 Aralık’ta Güneş tanrısı Tammuz ‘ölür.’ 3 gün sonra ise gecenin kısalmaya gündüzün uzamaya başlamasıyla dirilir.
Bu diriliş 25 Aralık’ta kutlanır ve bu kutlamalarda Sümerler, bugün noel dedikleri ağaçları kullanır. Ağaçtaki süsler, her türden meyveyi ve bereketi simgeler; ağacın kendisi ise Tammuz’dur.

5. Tıbbın Sembolü
Yukarıdaki örneklerde hayat ağacının kendisinin Tammuz olduğunu görmüştük. Hayat ağacına sarılı iki yılan Tammuz’un iyileştirici özelliğini tasvir eder. Günümüz tıp çevrelerinde yaygın olarak kullanılan yılan sembolünün kaynağı da yine Sümer’dir.

6. Domuzun Haram Olması
Tammuz’un diğer adı -daha doğrusu bir başka söylenişi- Domuzi’dir. İnanca göre Tammuz ve onun bir sonraki versiyonu olan Adonis, vahşi bir domuz tarafından katledilir.

Domuzu mitolojide günahkar,dinlerde haram yapan bilinçaltında yatan ‘Tanrı katili’ sıfatıdır.
Ayrıca ekonomik açıdan, domuzun küçükbaş hayvanlar gibi göç edememesi ve dönemin şartlarınca yaz aylarında etinin sıcağa dayanamayarak çabuk bozulması da nedenler arasındadır.

7. Yere Düşen Ekmeğin Öpülmesi
Ekmeğin kutsallığı Sabiilerden gelir. Tammuz’un bir başka versiyonuna tapan Sabiilere göre ekmek çok kutsaldı. Öyle ki, buğdayın toplanması ve öğütülmesi zamanında Sabiiler ağlardı. Çünkü bu tarihler, Tammuz’un öldüğü -derin uykuya daldığı- günlere denk gelirdi.
Sabiilere göre, ekmek Tammuz’un etiydi. Tammuz, Sabiiler için ana geçim kaynağıydı.
Bu nedenledir ki, bugün Anadolu’da hala ekmek yere düştüğü zaman öpülür ve başa konur, ekmek ve buğday kırıntısına basmanın büyük günah olduğuna inanılır ve ekmek bıçakla kesilmez.

Çünkü, ekmek binlerce yıl önceki inanca göre bereket tanrısı Tammuz’un etiydi. Ekmeğe verilen önem bu coğrafyada hiç değişmedi. Elbette, Tammuz unutuldu, gitti.

(Ek olarak, Sabiiler’e göre ekmek Tammuz’un eti dedik. Şarap da barış ve şarap tanrısı Dionysus’un kanıydı. Her ikisi de dönemin insanları için ana geçim kaynağıydı. Hristiyanların Efkaristiya’sını açıklamak için yeterli bir kaynak.)


8. Kurban Ayini
Sümer’de tanrıları sevindirmek, istekte bulunmak, hastalıktan kurtulmak ve adakta bulunmak için, hasta veya sakat olmayan bir hayvan kurban edilirdi.
Kurbanları tapınak rahipleri keserlerdi. Kurbanın sağ kalçası ve iç organları Tanrılara takdim edilir, geri kalanı ise dağıtılırdı.

9. Mitolojideki İlk Tek Tanrı: Marduk
Marduk, Babil kentinin tanrısıydı ve Sümer’deki Tammuz’un Babil versiyonuydu. Babil şehrinin güçlenmesiyle birlikte o da güçlendi. (Mitolojide tanrılar, doğdukları şehre bağlıydı. Şehir güçlendikçe o şehrin -ya da devletin- kralı, kendi tanrısını da güçlendirmiş ve yaygınlaştırmış oluyordu.)

Marduk, M.Ö. 2000’de Kral Hamurabi tarafından Baş Tanrı olarak ilan edildi. M.Ö. 1600’lerde de Kral Buhtunnasr tarafından Tek Tanrı ilan edildi.
Marduk Tanrıların Tanrısı konumuna gelince diğer 50 tanrı, kendi güçlerini Marduk’a verir. Her bir gücün, özelliğin de ayrı ismi vardır. Böylelikle, Marduk’un 50 kadar ismi olur.
Marduk, kendisine güçlerini sunan tanrı ve tanrıçaları kendi hizmetine alır ve onlara sınırlı güç ve görevler atfeder. Böylelikle eski Sümer tanrıları, tek tanrının hizmetinde birer elçi, veli ve ilahi ögelere dönüşür.

Babil’in zayıflaması ve Asur’un güçlenmesiyle Marduk’un Asur versiyonu ortaya çıkar: Devlete de ismini veren Asur tanrısıdır. Ve zamanla Kabala öğretisinde kendine yer edinen bu tek tanrı inancı, modern yapısına Tevrat ile kavuşur.

10. Başörtüsü
Sümer’de, Babil’de (ve hatta erken Anadolu dönemlerinde bile) her genç kız evlenmeden önce tapınağa gider ve orada bir kere olmak üzere yabancı bir erkekle para karşılığı beraber olurdu. Bu parayı tapınağa bağışladıktan sonra tapınaktan ayrılabilir ve artık evlenebilirdi. Bu tür bir cinsel birleşme son derece kutsal sayılırdı (tıpkı Tammuz İnanna veya Kral-Baş Rahibe birleşmesinde olduğu gibi)
Bunu yapmadan genç kız evlenemezdi. Asilzadeler bile kızlarını kendi elleriyle bu tapınaklara getirmişlerdir. Çirkin kızların kötü bir kaderi vardı; bazen kendileriyle beraber olacak bir erkek çıkması için yıllarca tapınaklarda beklerlerdi.

Bunun dışında tapınak rahibeleri, bu kutsal fahişeliği sürekli olarak yaparlar ve tapınağa gelir sağlarlardı (ancak belirttiğim gibi, bu utanç verici bir iş değil son derece kutsal bir görevdi, onlara sokak fahişesi muamelesi yapılmazdı)
Bu kadınların diğer kadınlardan ayrılması için, başlarının bir şalla örtülmesi zorunluydu. Bu örtü, artık o kadının evlenebileceği anlamına geliyordu. Bunların haricinde kızların, cariyelerin ve fahişelerin örtünmesi yasaktı.

M.Ö. 1500 yıllarında Asur kralı, sadece evlenilebilir kadınların değil; evlenen ve dul kalan kadınlarında örtünmesini zorunlu kılmıştır. Böylelikle, üç büyük kutsal kitapta da geçen baş örtüsü adetinin kaynağının Sümer olduğu öğreniyoruz.

11. Kartal Figürü
Sümer’de güneşin farklı farklı şekilleri vardır. Sabah, öğle, akşam güneşinin; yaz, bahar, kış güneşinin farklı farklı isimleri, simgeleri ve tanrıları vardır.

Sümer’deki sabah güneşini de kartal simgeler. Sabah güneşiyle kartal; doğuşu ve yükselişi ifade eder. Kartal aynı zamanda batmayan güneşin temsilidir.

Sümer’den günümüze kadar özellikle devletler tarafından bu simge kullanılmıştır. Kartal, pek çok devlet için gücün sembolü olmuştur. (Roma, Selçuklu, günümüzde ABD vs.)

12. Kutsal Sayılar
Sümerliler, gökteki 12 burcu ilk kez keşfeden uygarlıktır. Sümerlilerin bir gün 12 saatten oluşuyordu ama 1 saatleri bizim 2 saatimize eşitti; yani toplamda yine 24 saatti. İsa’nın 12 havarisi, bu burçları temsil eder. Sümer inancına göre, burçlarda birer tanrı otururdu ve güneş tanrısı bu burçları ziyaret ederdi (her 2150 yılda bir güneş başka bir burca denk gelirdi ve Sümerliler bunu hesaplamışlardır)

Bugün Yahudilikteki ve Hıristiyanlıktaki 7 kollu şamdan, Sümer’in meşhur ağacını ve yedi seyyareyi temsil eder. Tek tanrılı dinlerdeki cehennemin 7 kapısı, Sümer’in yer altı dünyasının 7 kapısı olmasından gelir.

Sümerlerde sayı sistemi 10’luk değil; 60’lıktır. En büyük rakam 60, en büyük tanrının rakamı da 60’tır. Ay tanrısının rakamı ise, 30’dur.
(Ay Dünya etrafındaki dönüşünü yaklaşık 30 günde tamamlar.)

Her daim sevgi ve umutla kalın dostlar.

Kaynak:
Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki Kökeni - Muazzez İlmiye Çığ (Sümerolog, Tarihçi ve Dil Bilimci)

Yazan: Gregoire de Fronsac

ANUNNAKİ'YE GÖRE DÜNYA TARİHİ

Açıklanamayanlar, Anunnaki, Anunnaki'ye göre dünya tarihi, Anunnakilerin ziyareti, din ve mitoloji, Dünyada geçmişte olanlar, mitoloji, Mitoloji mi gerçek mi?, sümer mitolojisi, Anunaki,
Birçok araştırmacı çok sayıda arkeolojik keşiflere, geçmişte uzmanlar tarafından bulunan eser, kayıt ve anıtlara bakarak 432.000 yıl önce bizim güneş sistemimize girerek Basra Körfezine iniş yapan son derece ileri bir uygarlık olan Anunnakilere (Sümer tabletlerinde: "göklerden gelenler" olarak bahsedilir) inanmaktadır.

Son birkaç yılda ana akım araştırmacılara ve onların tarih ve insan evrimi konusundaki görüşlerine meydan okuyan çok sayıda tartışmalı keşif yapıldı. Son birkaç yıldır birçok araştırmacı metodolojilerini değiştiriyor ve açık fikirli düşünmeye başlıyor.

Antik uzaylı astronot teorisi, binlerce yıl önce, kaydedilen tarih öncesinde bile, gezegenimizin, başka bir dünyadan gelen astronotlar tarafından, günümüzün ötesinde teknoloji ile akıllı varlıklar tarafından ziyaret edildiğini varsayar. Dünyadaki birçok arkeolog Irak'ı "medeniyetin beşiği" olarak görüyor. M.Ö. 3500 ile 1900 arasında, Dicle ve Fırat nehri bu bölgede gelişme gösteren Sümer halkının eviydi.

1976 yılında yazar Sitchin Sümer metinleri hakkındaki kişisel çevirilerini The Earth Chronicles adlı bir kitap dizisinde yayınladı. “Sitchin'e göre kil tabletleri, dünyaya altın madenleri için gelen Anunnaki olarak bilinen bir uzaylı ırkını anlatıyor. Konuyla ilgili olarak Sitchin geçmişte dünyayı ziyaret ettiklerini, çünkü ev-gezegenlerinin hayatta kalmalarına ihtiyaç duyduklarını söylüyor.

Arkeologlar ve dilbilimciler tarafından geçmişte bulunan eserler, kayıtlar ve anıtlar gibi sayısız arkeolojik keşiflere dayanarak Sitchin, "Anunnakiler, uzaklardaki bir gezegenden bizim güneş sistemimize gelen, son derece gelişmiş bir medeniyettir. Dünya'ya geldiler ve yaklaşık 432.000 yıl önce Basra Körfezi'ne iniş yaptılar. Bu gelişmiş uygarlık gelerek gezegenimizi sömürgeleştirdi ve onların tek amacı büyük miktarda altın madeni çıkarmaktı." diyor.

Sitchin'e göre yaklaşık 250.000 yıl önce Anunnakiler kendi genlerini Homo Erectus'la birleştirdiler ve Homo Sapiens olarak bilinen yeni bir tür yarattılar. Bunun sonucunda genetik olarak iki meclisli bir tür elde ettiler. Bununla birlikte, yeni melez bir tür olan bu insanlar doğuramıyorlardı. İşçi insanlar için talep artınca Anunnakiler bir kez daha eski insanlık üzerinde çalışarak kendi başına üreyebilen yeni insanı yarattılar.

Z.SİTCHİN'E GÖRE
GEZEGENİMİZİN GERÇEK ZAMAN ÇİZELGESİ

TUFAN ÖNCESİ OLAYLAR
450,000 yıl önce
Güneş sistemimizin uzak bir üyesi olan Nibiru'da, gezegenin atmosferi zarar gördüğü için hayat yavaş yavaş tükeniyor. Anu tarafından yönetilen hükümdar Alalu bir uzay gemisi ile kaçar ve yeryüzünde sığınak bulur. Nibiru’nun atmosferini korumak için dünyadaki altının kullanılabilir olduğunu keşfeder.

445000
Anu'nun oğlu Enki'nin liderliğinde, Basra Körfezi'nin sularından altın ayıklamak için Eridu dünya istasyonu kuruluyor.

430000
Dünyanın iklim şartları olgunlaşır. Daha fazla Anunnaki dünya'ya gelir. Bunların arasında Enki’nin üvey kız kardeşi ve tıbbi subayların şefi olan Ninhursag'da vardır.

416000
Altın üretimi düşünce Anu, varisi olan Enlil ile Dünya'ya varır. Hayati gerekliliği olan altını Güney Afrika'da madencilik yaparak elde etmeye karar verilir. Çizimler yapılır ve bölüştürülür. Enlil dünyadaki misyonun komutasını kazanır, Enki'ye ise Afrika düşer. Dünyadan çıkış yapan Anu, Alalu'nun torununa meydan okur.

400.000
Güney Mezopotamya'daki yedi işlevsel yerleşim alanı arasında bir uzay limanı (Sippar), misyon kontrol merkezi (Nippur), bir metalurjik merkez (Shuruppak) bulunmaktadır. Madenler Afrika'dan gemilerle gelir, sonrasında rafine madenler Igigi'nin olduğu yörüngelere aktarılır ve akabinde Nibiru'dan periyodik olarak gelen uzay gemilerine aktarılır.

380.000
Alalu’nun torunu Igigi’nin desteğini alarak dünya üzerindeki üstünlüğü ele geçirmeye çalışır ve Enlilitler Eski Tanrılar Savaşı'nı kazanır.

300.000
Anunnaki altın madenlerinde çektiği eziyetlerden dolayı isyan eder. Enki ve Ninhursag, Ape kadınının genetiğini değiştirmek yoluyla ilkel işçileri oluştururlar ve bunlar Anunnaki'nin el işlerini üstlenirler. Enlil madenlere baskın yaparak ilkel işçileri Mezopotamya'daki Edin'e getirir. Verilen üreme yeteneği sayesinde Homo Sapienler çoğalmaya başlar.

200,000
Girilen yeni bir buzul döneminden dolayı Dünya üzerindeki yaşam geriler.

100.000
İklim tekrar ısınmaya başlar. Enlil’in insan kızıyla evlenmesinden Anunnaki (İncil'deki Nefilim) rahatsızdır.

75,000
Yeni bir buz çağı başlar. İnsanın gerileyen türleri dünya üzerinde geziniyorlar. Cro-Magnon adamı ise hayatta kalıyor.

49000
Enki ve Ninhursag, Shuruppak'ta hüküm sürmesi için Anunnaki'nin insanlarını krall soyuna yükseltiyor. Enlil çileden çıkıyor ve insanların ölümü için plan yapıyor.

13.000
Nibiru'nun Dünya'nın yakınından geçişinin muazzam bir gelgit dalgasını tetikleyeceğini fark eden Enlil, yaklaşan felaketi insanlıktan bir sır olarak saklaması için Anunnaki'nin yemin etmesini sağlıyor.

TUFAN SONRASI OLAYLAR
M.Ö. 11,000
Enki yeminini bozar, Ziusudra'ya (Nuh) bir dalgıç gemi inşa etmesini söylüyor. Tufan dünyayı süpürüyor. Anunnaki, yörüngedeki uzay araçlarının yok olmasına tanıklık ediyor.

Enlil, İnsanoğlunu bağışlar ve uygulamalarını kabul eder; tarım yaylalarda başlar. Enki hayvanları evcilleştirir.

M.Ö. 10.500
Nuh'un torunları üç bölgeye ayrılır. Enlil’in en önde gelen oğlu Ninurta, dağları barajlar ve Mezopotamya'yı yaşanabilir hale getirmek için nehirleri süzer; Enki Nil vadisini geri aldı. Sina Yarımadası Anunnaki tarafından tutulur ve uzay gemileri için garnizon kurulur. Kontrol merkezi ise Moriah Dağı'nda (gelecekteki Kudüs) kurulmuştur.

M.Ö. 9,780
Enki’nin ilk oğlu olan Ra (Marduk), Osiris ve Seth’in arasında olan Mısır hakimiyetini ikiye ayırıyor.

M.Ö. 9.330
Seth Osiris'i ele geçirir, onu parçalara ayırır ve Nil Vadisi üzerinde hakimiyet kurar.

M.Ö. 8,970
Horus, babası Osiris'in intikamını almak için ilk piramit savaşını başlatır. Asya'ya kaçan Seth, Sina yarımadasını ve Kenan'ı ele geçirir.

M.Ö. 8,670
Enki’nin soyundan gelenlerin tüm uzay tesislerini kontrol etmesinden rahatsız olan Enliliteler ikinci piramit savaşı'nı başlatır. Zafer kazanan Ninurta, ekipmanların bulunduğu büyük piramidini boşaltır.

Enki ve Enlil'in üvey kız kardeşi Ninhursag bir barış konferansı düzenler. Dünya'nın bölünmesi yeniden onaylanır. Mısır üzerindeki hükmetme görevi Ra (Marduk) hanedanından Thoth'a transfer edilir. Heliopolis'e karşılık Fener şehri kuruldu.

M.Ö. 8,500
Anunnaki, uzay tesislerine açılan kapıdan ileri karakollar kurar; Jericho da bunlardan biridir.

M.Ö. 7.400
Barış dönemi devam ederken, Anunnaki insanoğlunun yeni ilerlemelerini destekler ve Neolitik dönem başlar. Yarı tanrılar Mısır'a hakim olur.

M.Ö. 3,800
Kentselleşme uygarlığı Sümer'de başlar ve Anunnaki, Eridu ve Nippur ile başlayan eski kentleri yeniden kurar.

Anu bir yarışmanın ziyareti için Dünya'ya gelir. Onun onuruna yeni bir şehir olan Uruk (Erech) inşa edilir. Fakat Anu bu tapınağını sevgili torunu Inanna'nın (lshtar) bulunduğu bir yer haline getiriyor.

Açıklanamayanlar, Anunnaki, Anunnaki'ye göre dünya tarihi, Anunnakilerin ziyareti, din ve mitoloji, Dünyada geçmişte olanlar, mitoloji, Mitoloji mi gerçek mi?, sümer mitolojisi, Anunaki,
DÜNYADAKİ KRALLIK
M.Ö. 3760
İnsanoğluna krallık verildi. Kish, Ninurta'nın himayesi altındaki ilk başkentti. Nippur (İlk Bölge) ile birlikte Sümer'de medeniyetin çiçekleri açar.

M.Ö. 3450
Sümerdeki üstünlük Nannar'a (Sin) transfer edilir. Marduk, Babil'i "Tanrıların Geçidi" olarak ilan eder. “Babil Kulesi” olayı yaşanır. Anunnaki, insanoğlunun dillerini karıştırır.

Marduk (Ra) Mısır'a geri döner, Thot'u tahttan indirir ve Inanna ile nişanlı olan küçük kardeşi Dumuzi'yi kaçırır. Dumuzi yanlışlıkla öldürülünce Marduk büyük piramide hapsedilir. Bir süre sonra ise sürgüne gönderilir.

M.Ö. 3,100-3, 350
Yıllarca süren kaos Memphis'e yerleşen ilk Mısır firavunu sayesinde sona erer. Medeniyet ikinci bölgeye gelir.

M.Ö. 2.900
Sümer'de krallık Erech'e devredilir. Inanna'ya üçüncü bölge üzerinde hakimiyet verilir ve İndus Vadisi uygarlığı başlar.

M.Ö. 2650
Sümer’in kraliyet başkenti değişir. Krallık bozulur. Enlil, asi insan kalabalığından dolayı sabrını kaybeder.

M.Ö. 2371
Inanna, Sharru-Kin'e (Sargon) aşık olur. Yeni bir başkent olan Agade'yi kurar (Akad). Akad imparatorluğu tarihteki yerini alır.

M.Ö. 2316
Dört bölgeyi yönetmeyi amaçlayan Sargon, kutsal toprağı Babil'den uzaklaştırır. Marduk-Inanna çatışması tekrar alevlenir. Marduk’un erkek kardeşi Nergal Güney Afrika’dan Babil’e yolculuk yaparken, Marduk'un da Mezopotamya’yı terk etmesi ile savaş sonuçlanır.

M.Ö. 2291
Naram-Sin Akad tahtına yükselir. Inanna tarafından yönetilen savaşçılar Sina yarımadasına nüfuz ederek Mısır'ı işgal eder.

M.Ö. 2255
Inanna Mezopotamya'daki güce el koyar; Naram-Sin, Nippur'a meydan okur. Büyük Anunnaki Agade'yi yok eder ve İnanna kaçar. Sümer ve Akad, Enlil ve Ninurta'ya sadık yabancı birliklerle doludur.

M.Ö. 2220
Sümer uygarlığı, Lagash'ın okumuş hükümdarları altında yeni zirvelere yükselir. Thoth, kral Gudea'nın Ninurta için bir ziggurat tapınağı inşa etmesine yardımcı olur.

M.Ö. 2193
İbrahim’in babası Terah, Nippur’daki bir papaz-kraliyet ailesinde dünyaya gelir.

M.Ö. 2180
Mısır bölünür. Ra'nın (Marduk) takipçileri güneyi ellerinde tutarken buna karşılık olarak Firavunlar da aşağı Mısır'ın tahtını elde eder.

M.Ö. 2130
Enlil ve Ninurta merkezden uzaklaştıkça Mezopotamya'daki merkezi otorite bozulmaktadır. Inanna’nın Erech’in krallığını yeniden geri kazanma girişimleri ise son değildir.

Çeviren & Yazan: A.Kara

BAAL'IN DİNİ VE TANRININ ÇOKLU İSİMLERİ

A, Allah, Anat, Baal'ın dini, Büyük tanrı El, din, El-ilah, Elohim, hristiyanlık, islamiyet, Kenan halkı, mitoloji, Mot, musevilik, sümer mitolojisi, Sümer mitolojisinde Tanrı, Tanrı El, Tanrının evrimi,
Baal'ın dini çoktanrıcılıktan çıkamamış olsa da, fiziksel putların ve sınırlı ruhların arasında gizlenmiş sonsuz bir şeyin parıltısını algılamak mümkündür: Büyük Tanrı El.

El, diğer tüm tanrılardan daha büyük bir tanrıydı, İbrahim doğmadan bin yıl önce veya daha fazla bir süredir tapılmıştı. En yüksek tanrının adı kültürden kültüre değişiyordu, fakat bugün farklı ülkelerin gott, dios, Allah, Yehova ya da dieu'dan bahsettiği gibi El'in tasavvuru aynı kalmıştı.

Semitik dilleri konuşanlar onu El olarak tanıyordu, fakat aşağı Mezopotamya'nın Sümerler'i onu cennetin gök tanrısı olan An olarak kabul etmişti. Mezopotamya'da da yaşayan Akadlar ve Asurlular ise onu Anu olarak adlandırdılar. İlk Mısırlılar ona Horus diyorlardı ancak daha sonra hanedanlar ona Ptah, Atum ve Ra adını verdiler.

Her kültürde, El'in rolü aynıydı. O özel panteondaki (ulusun bütün tanrıları) diğer tüm tanrıların ataları olan babasıydı. Gökyüzündeki güneş gibi, El de dünyadan ziyade cennete yönelerek cennetten hükmetti ve şafakta dağlara parıltı veriyordu. Kenan halkı, El, Baal, Mot ve Anat gibi daha küçük tanrıların yaratıcısı olarak “Boğa-Tanrı” olan Thoru-el adı altında El'e saygıyla ibadet ettiler.
Bu olay Bahai perspektifinden anlaşılabilirdir çünkü:
… Her yaşta ilahi vahiyin ölçüsü, sürekli olarak gelişen bir insanlık tarafından o çağda elde edilen toplumsal ilerleme derecesine uygun hale getirilmiş ve orantılıdır. Shoghi Efendi, Vaat Günü geldi, S.118.


Nüfusun göreceli eğitim eksikliği göz önüne alındığında, El / Anu / An / Thoru-el'in sadece eskimiş tanrı olmadığı sonucuna varılabilir. İnsanlar onu, evrende en yüksek tanrı olarak görüyorlardı, adı ne olursa olsun, onu ne kadar kötü anlıyorlarsa olsunlar. Tanrı, Gott, Dios, Allah, Dieu, Θεός, Deus, Dio, бог, Bağışlayıcı, Efendilerin Efendisi.

İbrahim, Musa ve İsa'nın vahyleri ile, en yüksek tanrıya verilen isimler gelişmeye devam etmiş ve Eski ve Yeni Ahit'te çeşitli versiyonlar serpiştirilmiştir, ancak bu farklılıklar genellikle İncil'in standart İngilizce çevirilerine yansıtılmamıştır. Elohim, Elyon, El Ro'i ve El Shaddai büyük tanrı El ile yakından ilişkili olan dört isimdir. Örneğin Enoch, “elohim ile yürüdüm.” İbrahim’in cariyesi Hagar, El Ro’i ile konuştu, Yakup El Shaddai’yi Kenan topraklarında görmüştü ve Melchizedek, El Elyon'un Rahibi'ydi. El, aynı zamanda Elohim-RAB, Elohim-Yahweh-Adonai ve Elohim Adonai'de olduğu gibi, tanrının farklı yönlerinin hepsine yönelik artan bir takdiri daha açık bir şekilde ifade etmenin bir yolu olarak başka bir kelime veya iki kelime ile birlikte kullanılmıştır. Yunanlılar sonunda El'i Zeus'un adıyla kabul ederken ve Romalılar onu Jüpiter olarak kabul edeceklerdi. Arabistan'da ise ismi El-İlah olarak başlayacak ve sonra Allah'a dönüşecekti.

İsa'nın Tanrı için birden fazla farklı kelime kullanmadığını kimse söyleyemez, ancak İsa'nın hem İbranice hem de Aramice'de akıcı olduğu ve en azından küçük seviyede bir Yunanca konuşabildiği düşünülürdü. Yahudi yazılarını okumak için evde İbranice öğrendiği söylenir ancak Aramice hayatı boyunca Kenan'ın ana diliydi ve Yunanca, tüccarlar ve gezginler tarafından Akdeniz dünyasında ortak bir dil olarak kullanılıyordu. Elah, Aramice'de Tanrı için en yaygın kelime iken, Theos ve Kyrios ise Yunan dilindeki eşdeğerleri idi.

İncil tarihçilerinden Carl Henry, insanların bazen daha yeni isimlerle Tanrı'yı ifade edişini ve daha eski isimlerle birleştirilmesi konusundaki endişeyi bastırabilmek için şöyle diyor:
… Ardışık tarihin ardışık dönemlerinde, Tanrı'nın daha önceki isimleri daha sonraki isimleri ile yan yana tutulur. Sonraki ilahi açığa vuruş, önceki isimlerin gücünü ve önemini geçersiz kılmaz, çünkü Tanrı, isimlerinin ilerici vahiyinde kendini inkar etmez. Tanrı daha önceki veya sonraki isimler tarafından uygun şekilde ele alınabilir. Carl Henry (Tanrı, Vahiy ve Otorite, s. 182-183.)

Fakat bu sözün doğruluğu tartışılır çünkü Tanrının kendini açığa vuruş biçiminin lanetlediği diğer put ve tanrılarla aynı isim veya kurallara sahip olması onu kendi içinde büyük bir çelişkiye sokar.

Çeviren & Yazan: A.Kara

MEZOPOTAMYA'NIN UGARİT EFSANELERİ

mezopotamya mitolojisi, Ugarit krallığı,Ugarit mitleri,Ugarit efsaneleri,Tanrının krala yardımı,Tanrı ile kral ilişkisi,Semitik inanış, Semitik mitoloji, sümer mitolojisi, mitoloji,
Eski Mezopotamyalılara göre, ışık ve karanlık, yaşam ve ölüm bir bütünün iki yarısıydı. Yaşayan dünyayı yöneten Inanna, cennet tanrıçası iken kız kardeşi Ereshkigal karanlık ve ölülerin kraliçesi idi. Hiçbir kız kardeş birbiri olmadan var olamaz, var oluşlarını birlikte sağlarlardı. Ancak Inanna insanlar tarafından dünyada görülebilirken, Ereshkigal görünmezdi. Mezopotamya sanatçıları Ereshkigal'ı asla doğrudan tasvir etmediler, ancak Ereshkigal'ın gönderdiği canavarların ve iblislerin görüntülerini tasvir ettiler.

Baal, bir dizi Ugarit efsanesinde Baal döngüsü ile belirir. Bu hikayeler Baal'ın iktidara yükselişini ve gücünün artışını, diğer tanrılara meydan okuyuşunu ve yüz yüze geldiği zorlukları anlatıyor. Baal döngüsünün altında yatan bir konu ise eski tanrı El ile genç ve güçlü Baal arasındaki gerginliktir. El yüceliğini sürdürmüş olsa da, Baal tanrıların kralı haline gelmişti. Baal, doğanın tahrip edici gücünü temsil eden, denizlerle ve tufanlarla ilişkili olan Leviathan olarak da bilinen Yam'ı yenmiştir. Baal ayrıca doğurganlığın ve bereketin tanrıçası olan kız kardeşi Anat ile barış yapmak zorunda kaldı ve kanlı bir savaşçı kurbanı gerçekleştirdi. Sonunda, Baal ve Anat yeryüzüne ölüm tanrısı Mot ile yüzleşmek için gittiler. El, Baal ve Mot arasındaki savaşa başkanlık etti. Fakat hiçbir tanrı kazanamadı.

Diğer Ugarit efsaneleri ise efsanevi krallarla ilgilidir. Bu masallar gerçekte bazı tarihsel temelleri olmasına rağmen ayrıntıları kayıptır. Bir efsane oğul hasreti çeken King Keret'in hikayesini anlatır. Gördüğü bir rüyada El, Keret'e komşu bir krallığın prensesini karısı olarak almasını söyler. Anat ve Ashera'yı onurlandıracağına söz veren kral bunu yaptı ve yeni karısı yedi oğul ile bir kız doğurdu. Ancak, Keret hastalandı ve tanrıçalara yapması gereken ibadetlerini ihmal etti. Sadece Baal'a yapılacak özel bir tören ile kral ve kraliyet eski sağlığına yeniden kavuşabilirdi. Bu efsane tanrıların kral aracılığı ile insanlara iyi veya kötü şans gönderdiğini söyleyen Semitik inanışı resmetmektedir.

Yazan: A.Kara

ANUNNAKİLERİN SOY AĞACI

A, mitoloji, sümer mitolojisi, Anunakiler, Anunnakiler, Anunnakilerin soy ağacı, Sümer tanrıları, Sümer aile ağacı, Anunnakilerin izleri, Anunnakilerin yarattığı, Igigi, din ve mitoloji,
Mezopotamya'daki antik Sümer zamanında Anunnakilere dünya'da yaşayan ölümsüz tanrılar denirdi. Mezopotamya mitolojisine göre, Anunna veya Anunnakiler başlangıçta en güçlü tanrılardı ve Anu ile birlikte cennette yaşıyorlardı.

Daha sonra, zamanla Igigiler göksel tanrılar olarak kabul edilirken, Anunna terimi, Yeraltı dünyasındaki tanrıları belirlemek için kullanılır oldu. Özellikle Yeraltı Dünyasının hakimi olarak görev yapan yedi Anunnaki vardı.

Atrahasis efsanesinde, insan yaratılmadan önce tanrıların yaşamak için çalışmak zorunda kaldıkları belirtilmektedir.

Daha sonra, Anunna, çalışmaları için alt sınıf bir tanrı olarak Igigi sınıfını yarattı. Fakat Igigi'ler bir süre sonra isyan ederek çalışmak istemediler. Bunun sonrasında Enki, insanoğlunu yarattı, böylece küçük tanrıların terk ettiği görevleri yerine getirmeye devam etti ve inanç aracılığıyla tanrılara yiyecek temin edecekti.

Bundan farklı olarak Enuma Eliş destanında insanlığı yaratan ve sonrasında Anunna'yı cennet ve toprak arasında bölüp görevlendiren Marduk'tu. Daha sonra, Marduk'a minnettar olan Anunna, Babil'i kurdu ve onun onuruna Esagila adında bir tapınak inşa etti.

Yazar Zecharia Sitchin, bir düzine kitap yayınladı, bunlardan biri de Dünya Anıları Kitabı idi ve burada Anunnakileri detaylı olarak anlattı.

Sitchin kitaplarında Anunnaki'yi tanımlayan çivi yazılı bir senaryoda yazılmış eski Sümer kil tabletlerini ve metinleri tercüme etti.


Sitchin, 12. Gezegende, Anunnaki'nin yaklaşık 450.000 yıl önce Nibiru adında bir gezegenden dünyaya varışını şöyle anlatıyor: "Mezopotamya'ya yerleşecek olan beyaz tenli, uzun saçlı ve sakallı yüksekliği yaklaşık 3 metre olan uzun boylu varlıklar genetik mühendislikleri ile Neanderthal'lerin evrimini Homo Sapiens için hızlandırdılar. Köle işçi ihtiyaçlarını karşılamak için kendi genetik özelliklerinden de katkıda bulundular."

Sitchin'in yazılarına göre, Anunnaki'nin teknolojisi ve gücü, medeniyetimizin 21. yüzyılda bugün bile taklit edemeyeceğimiz bir şey.

Sitchin, eski Nibiru sakinlerinin 450.000 yıl önce uzay yolculuğu ve genetik mühendislik kabiliyetine sahip olduklarını Mısır, Maya, Aztek, Çin piramitlerinde, Stonehenge megalitik sitesinde, Baal ırmağı uzay istasyonunda, Nacza çizgilerinde, Machu Piccu'da ve dünyanın her yerinde varoluşlarının izlerini, çeşitli şekillerde var olan ve halen bilinmeyen bir teknolojiye işaret eden küçük ipuçları bıraktıklarını belirtti.

Bu konudaki teoriler çoktur ve bazı bilim adamları mitolojik bir tür olarak görürken bazıları binlerce yıl önce Dünya'ya gelen yıldızlar arası gezginler olarak görmektedir.

Fakat Anunnakiler gerçek miydi? Bunlar kimlerdi ve onlardan önce kim vardı? Onların nesillerinin durumu nedir ve biz onları tarihe özgü tanrılara kadar takip edebilir miyiz?

Farklılık gösteren çeşitli "soy ağaçları" vardır. Örneğin, aşağıdaki çizelge Mezopotamya'ya, özellikle de Anunnaki neslinin Babil versiyonuna eğimli bir aile ağacıdır. Bunun kanıtı Tiamat ve Marduk'un dahil edilmesidir.

Anunnaki Büyük Meclisinin, esasen egemen sınıfın (Sümer metinlerindeki "Tanrılar ve Tanrıçalar") soy ağacı. "Büyük Anunnaki Meclisi" Laurence Gardner, Bantam Press, New York, 1999:

A, mitoloji, sümer mitolojisi, Anunakiler, Anunnakiler, Anunnakilerin soy ağacı, Sümer tanrıları, Sümer aile ağacı, Anunnakilerin izleri, Anunnakilerin yarattığı, Igigi, din ve mitoloji,
Yazan: A.Kara

ANUNNAKİ'Yİ ONURLANDIRAN BÜYÜK TAPINAK

Anunnaki tapınağı,Anunnakiler,Sümer, sümer mitolojisi, Ur Tapınağı,Tanrı Sin,Tanrı Nanna,Anunnakiler için inşa edilen tapınak, Antik tanrılar Anunnakiler,mitoloji,Enlil ve Ninlil,Ay Tanrısı
Ur Tapınağı, bugünkü Irak'ta eski Sümer kenti Ur şehrinin kalıntılarının yanında bulunan eski bir tapınaktır. Sümerce "Ay" anlamına gelen Tanrı Nanna'ya ibadet yeri olarak kurulmuş ve M.Ö. 21. yüzyılda Kral Ur-Nammu tarafından yeniden inşa edilmiştir.

Elamlar tarafından yok edildikten sonra Babil Kralı II. Nebukadnessar tarafından yeniden inşa edilmesi emredilmiştir. Bu kademeli piramidin kalıntıları 1920'lerde ve 1030'larda Sir Leonard Woolley tarafından kazılmış ancak 1850'de William Kennett Loftus tarafından keşfedilmiştir.

Eski Dur Untash Tapınağı'nın yanı sıra, Ur tapınağı da dönemin en iyi korunmuş antik yapılarından biridir. Nitekim, Ur tapınağı, yeni Sümer kenti Ur'un üç iyi korunmuş yapılarından biridir.

Ur'un bu büyük tapınağı Nanna / Sîn adını onurlandırmak için Kral Ur-Nammu tarafından, M.Ö. yaklaşık 21. yüzyılda Ur'un üçüncü hanedanlığı döneminde inşa edilmiştir.

Antik Mezopotamya mitolojisinde Enlil ve Ninlil'in oğlu Nanna Ay'ın Tanrısı olarak ve "Parlak olan" şeklinde anıldı. Enlil hava ve yerin efendisi aynı zamanda kader çizelgesinin koruyucusuydu.

Bu basamaklı büyük piramit tapınağın yalnızca 64 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde ve 30 metre yüksekliğinde olduğu sanılıyor; ancak tapınağın yüksekliği, temelleri tam olarak belirlenemediği için tartışılmaya devam ediliyor.

Anunnaki tapınağı,Anunnakiler,Sümer, sümer mitolojisi, Ur Tapınağı,Tanrı Sin,Tanrı Nanna,Anunnakiler için inşa edilen tapınak, Antik tanrılar Anunnakiler,mitoloji,Enlil ve Ninlil,Ay Tanrısı
Bilginlere göre, Ur tapınağı, kendini tanrı ilan eden Kral Shugi tarafından şehirlerin bağlılığını kazanmak için M.Ö. 21. yüzyılda tamamlandı. Kral 48 yıl hüküm sürdü. Ur, devletin başkenti olmak için büyüdü ve sonunda Mezopotamya'nın büyük bölümünü kontrol etti.

Ur Tapınağı, 8 metre yükseklikte bir duvarla çevrilidir ve 1970' lerin sonunda kısmen restore edilmiştir. Tapınak, 1991 yılında Birinci Körfez Savaşı sırasında ateşli silahlarla hasar gördü ve patlamalardan etkilenmiştir.

Antik Ur kenti, tarihin en önemli eski Mezopotamya şehirlerinden biri olarak Ubaid dönemi denen M.Ö. 3.800'lerde kurulduğu düşünülmektedir.

Ur'un ilk kaydedilen kralı, 80 yıl hüküm sürmüş olan Mesannepada'ydı. Bu tapınak, UNESCO tarafından "Ahwar'ın biyolojik çeşitliliğinin korunması" ve Güney Irak'taki Mezopotamya şehirlerinin arkeolojik manzarasının adayı olarak 2016 yılında Dünya Mirası Listesine seçilmiştir.

Kaynak: Ancient Code
Çeviren & Yazan: A.Kara

ANUNNAKİ TARİHİ : ENKİ'NİN 14 TABLETİ

A, İnsanı kim yarattı, Anunnakiler, Piramitlerin gizemi, Marsda yaşam, İlk insanlar, Anunnakilerin insanı yaratması, Anunnaki nedir, Anunnaki ırkı, Anunnaki gerçeği,Anunnakiler, mitoloji, sümer mitolojisi,
Daha önce "Tanrı Fikri Üzerine Deli Düşünceler" diye bir yazı yazmış ve burada uzaylıların bizi yaratma ihtimali üzerine durmuştum. Fakat özellikle bu tabletler hakkında bilgi edindiğimde, açıkçası bu düşünce artık kafamda daha ağır bir yere oturdu. Çünkü tabletleri okuduğunuzda kafanızdaki binlerce soru işaretine cevap bulacak veya yeni ufuklara yelken açacaksınız. Tabi ki "bana göre" bizi yaratanı da evren yaratmıştır yani tepede var olan ve yaratan bir güç vardır. Fakat bu, onun yarattıklarının "yaratamayacağı" anlamına kesinlikle gelmez. Üşenmeden tüm yazıyı okuduğunuzda anlayacaksınız ki, bizim köpeklerin dnaları ile oynayıp yeni köpek türleri var etmemiz gibi, başkalarının da geçmişte dünyaya gelip yaptıkları dna testleri ile var olan ilkel canlılardan daha akıllı ve gelişmiş canlılar yaratabilmesi büyük bir olasılıktır.
Neyse, şimdi Anunnaki tarihini anlatan Enki'nin 14 tabletine ufakça bir giriş yapalım.

Yaklaşık 445.000 yıl önce, evrendeki başka bir gezegenden eski astronotların altın arayışı için Dünya'ya geldiği düşünülüyor. Enki'nin 14 adet tabletinde Anunnakilerin tarihine dair büyük detaylar açıklanıyor. Tabletler "yaşamın" kökeni ve medeniyetin Dünya üzerinde nasıl var olduğu  hakkında içeriğe sahiptir.

Bu 'eski astronotlar' Dünya denizlerinden birine dokundu ve "Uzaktaki Ev" olan Eridu'yu kurdular.

Yazar ve araştırmacı Zecharia Sitchin'in tablet çevirilerine göre, Anunnakilerin koloni kurup araştırma yaptıkları tek üs sadece dünya değildi, bunların arasında ay ve mars'ta vardı.

Sonunda, Anunnakilerin iş gücü yetmedi, bu yüzden ilkel işçileri, yani Homo sapiens'i modellemek için genetik mühendisliği kullandılar.

Bugün Anunnaki hakkında konuşurken bu konuda çok fazla şüphecilik olduğunu söylemek gerekir. Birçok insan Anunnakilerin  yazılı tarihten önce farklı gezegenlerden dünyaya geldiği fikrini reddediyor.

Bununla birlikte, çok sayıda akademisyen ve teolog, Adem ile Havva'nın, Aden'in Bahçesi'nin, Deluge'nin, Babil Kulesi'nin Yaratılış masallarının aslında binlerce yıl önce eski Mezopotamya'da yazılmış eski metinlerin ve Sümerlerin ürünü olduğunu kabul ediyor.

Öte yandan eski Sümerler, "cennetten dünyaya gelenler" dedikleri Anunnakilerin öğretilerinden ve yazılarından daha eski olaylarla ilgili bilgi aldıklarını iddia ederler.

A, Anunnaki gerçeği, Anunnaki ırkı, Anunnaki nedir, Anunnakiler, Anunnakilerin insanı yaratması, İlk insanlar, İnsanı kim yarattı, mitoloji, Piramitlerin gizemi, sümer mitolojisi,
EFENDİ ENKİ'NİN İLK TABLETİ
Bölüm 1.1: Bu Tablet, Anunnakilerin atomik bir savaş içinde olduğunu ve bize görünen şeyleri açıklar. Bahsedilen kötü rüzgar, radyoaktif bir bulut gibi görünüyor; bu bulut, yolundaki herkesi, tanrıları ve insanlığı öldürüyor. İlginç nokta ise, tabletlerde bu olayın tufandan bu yana en kötü şey olduğu söyleniyor. Bildiğiniz üzere tufan olayı da eski Sümer tabletlerinde yazmaktadır, dinler ise daha sonraları bu efsaneyi çalıp uyarlamışlardır.

Bölüm 1.2: Bu tablet, Anunnaki'lerin evi Nibiru hakkında uzun zaman öncesine dair konuşuyor. Gezegenlerin kalın atmosferi ve bitki örtüsünden bahsediyor. Güneş çevresinde devreden sıcak ve soğuk döngülerine dair içerikler barındırıyor. Soğuk dönemlerde gezegenlerin iç ısısı Nibiru'yu sıcak tutuyor. Anlaşmazlıklar sonrası tahmin edebileceğimiz sebeplerden dolayı kullanılan Atom bombaları ile anlaşmazlıklar başladı. Bu olay gezegenlerini harap etti. Sonra barış yapıldı ve tüm gezegen için tek bir krallık kuruldu (Tek Dünya Hükümeti).

Bölüm 1.3: Bu tablet, Nibiru'daki krallığın soyundan ve kralların evliliklerinden bahsediyor. İlaveten erkek ve kız kardeşlerin evliliklerine dair metinler içeriyor.

Bölüm 1.4: Bu video tablette, Anunnakilerin ana gezegeninin atmosferinde bir kuyrukla ilgili sorun yaşadığı görülüyor. Çözüm olarak pütürlü altını tamirde kullanarak üst atmosferi kaplamayı düşünüyorlar. Bu karar, aralarında kralın öldürülmesiyle sonuçlanan bir kavgaya sebep oluyor.

Bölüm 1.5: Bu tablet, kralın öldürülmesi ile karar için toplanan Anunnaki konseyinden ve kralın akrabası olan Anunnakinin tahta geçmesine karar verişlerinden bahsediyor. Kralın öldürülmesine dair herhangi bir ceza bile uygulanmıyor.

Bölüm 1.6: Bu tablet, kralın yanar dağlardaki atom bombalarını patlatarak gezegenlerin atmosferini nasıl iyileştirmeye çalıştığını ayrıntılarıyla anlatıyor. Bu hiç de iyi olmuyor ve Anunnakiler hoşnut olmuyorlar. Taht doğrultusunda bir sonraki kişi krala meydan okuyor ve onu bir güreş maçında yeniyor. Bunun sonucunda yenilen kral, Anunnakilerden kaçmak için uzay aracına atlayıp Dünya'ya doğru ilerliyor. (Neredeyse şeytanın dökümü gibi).


EFENDİ ENKİ'NİN İKİNCİ TABLETİ
Bölüm 2.1: Bu tablet, karla kaplı Dünya'ya gitmek planıyla yenilmiş kralların Nibiru'dan kaçtığını anlatıyor. Alınan uzay gemisinde atom bombası vardı ve planları Anunnakinin Dünya'ya gitmesini önleyen astroit kuşağı boyunca bir patlak vermekti.

Bölüm 2.2: Yenilen kralların dünyaya varışını açıklar.

Bölüm 2.3: Bu tablet, yenilmiş kralların yeryüzündeki ilk günlerinden bahseder ve havayı, meyveyi ve balıkları iyi bulduklarını, beğendiklerini söyler. Nibiru gezegeninin atmosferini onarmak için ihtiyaç duyduğu altına dair izleri de bulurlar. Bunun üzerine Nibiru'nun yeni kralını arıyor ve anlaşma yapmak istiyorlar.

EFENDİ ENKİ'NİN ÜÇÜNCÜ TABLETİ
Bölüm 3.1: Bu tablet, yenilmiş kralların dünyadaki altın bilgisiyle yeni krala rüşvet vermesini ve krallığının eski halini almasını denediklerini anlatır.

Bölüm 3.2: Bu bölüm müzakerelerin sona ermesidir. Altının var olup olmadığını görmek için Dünya'ya bir ekip gönderileceği, altın varsa, yenilmiş kralın, yeni kral ile tekrar bir güreş hakkına sahip olacağı yazıyor.

Bölüm 3.3: Bu tablet videoda, Anunnaki dünyaya seyahat ediyor. Mars'ta su için kısaca duruyorlar. Görünüşe göre onların uzay araçları su ile çalışıyor. Sonra Dünya'ya ve oradaki alana gidiyorlar.

Bölüm 3.4: Bu bölüm Anunnaki'nin gelişme ekibinin dünyadaki ilk 6 gününü anlatır. Bol miktarda yiyecek, su, balık ve hayvandan bahseder.

Bölüm 3.5: Bu bölüm, Anunnaki takım liderinin 6 günlük çalışma sonrası yedinci günün geri kalanını bir dinlenme günü olarak ilan edişini, sulardan metal işlendiğini, gün, ay ve yıllara adlarını verdiklerini anlatıyor.

Bölüm 3.6: Tabletin bu kısmı, büyük miktarda olmasa da altın arama ve bulma hakkında kısımlar içeriyor. Mağlup kralların uzay aracında kalan atom bombaları çıkarılarak bir mağaraya gizleniyor. Onlar, asteroit kuşağı boyunca bir yol bulmak için tekrar kullanılamaz durumdadırlar. Bir Anunnaki ekibi, Nibiru'ya ilk altın dolu sepeti götürmek için Dünya'dan ayrılıyor.

EFENDİ ENKİ'NİN DÖRDÜNCÜ TABLETİ
Bölüm 4.1: Bu tablet, altın dolu ilk sepeti taşıyan uzay gemisinin ulaşması ile başlar. Dünyanın, yeryüzünden daha büyük miktardaki altın yataklarının yer altında olduğu görülüyor. Yüksek rütbeli bir Anunnaki, Dünya operasyonlarından sorumlu tutuldu ve Nibiru'dan ayrılarak Dünya'ya geldi.

Bölüm 4.2: Tabletin bu kısmında, altınların bulunduğu yeraltı yerlerini görmek için Nibiru'daki yeni kral dünyaya geliyor. Oğullarından hangisinin Nibiru'ya geri döneceğini, hangisinin ise burada kalarak dünya üzerindeki operasyonları komuta edeceğini görmek için bir plan geliştiriliyor. Bu iki oğlu arasındaki rekabetin bir sonraki krallığa uygun olanın hangisi olduğunu bulmak nedeniyle yapılması gerekiyor.

Bölüm 4.3: Bu bölümde yeni kral ve iki oğlu, hangi işleri gerçekleştireceklerini görmek için çok sayıda çizim yapıyor. Kararlar açıklandığında, yenilmiş kral, taht için yapılan ikinci güreş maçı  davasını yeniden dile getirir. Güreş maçı tekrar yeni kralın zaferi ile biter. Maçın bitiminden sonra sinirli olan yenilmiş kral, yeni kralın penisini ısırıp yutuyor. Eski kralı bağlıyorlar. Yeni kral iyileşirken, yenilmiş kralın karnı şişer ve penisinden sperm gelir. Bir mahkeme toplanıp ve yenilmiş kral ile ilgili ne yapılacağına belirler. Yeni kralın oğlu onu öldürmek istemektedir.

Bölüm 4.4: Tabletin bu bölümünde, yeni kral, penisini yutmaktan ölecek olan yenilmiş kralın ölürken marsa sürgüne gönderilmesine karar verir. Daha sonra yeni kral Nibiru'ya geri dönüyor ve olan bitenleri, dünyadaki altını toplamaya planların hepsini anlatıyor. Planlar, marsı ve ayı geçiş istasyonu yapmaktır. Dünya ise tekrar Eden olarak anılır.

Bölüm 4.5: Bu bölüm dünyada kullanılmak üzere toprak vb. alanlarda hareket eden teçhizatın, uzay gemilerinin ve roketlerin Nibiru'da oluşturulmasını açıklamaktadır. Dünya'nın kısa dönüşü ve atmosferi Anunnaki'yi etkiler. Şifa yeteneklerine sahip bazı kadınlar da dahil olmak üzere bir grup Anunnaki daha Nibiru'yu dünya için terk eder. Mağlup kralın öldüğünü görmek ve orada bir geçiş istasyonu başlatmak için Mars'ta dururlar. Grubun geri kalanı ise dünya'ya gitmeye devam eder.


EFENDİ ENKİ'NİN BEŞİNCİ TABLETİ
Bölüm 5.1: Bu tablet, Dünya'ya en son giden grupla başlar. Altın hasatı için ekibin başına konan oğlun, şifacılardan biri olan kız kardeşini karşılayışını anlatıyor. Kralların oğulları bir dağ üzerine inşa edilen karargahtan dışarı uçuyor. Kardeş ve kız kardeş bir diğerine karşı olan sevgilerini açıkça belli ederken diğer yandan oğullarının Nibiru'dan Dünya'ya gelmek istemesini tartışıyorlar. Eden'e geri uçarlar ve Eden etrafında uçarak planlarını anlatırlar. Nibiru'dan çok çok daha fazla Anunnaki gelmektedir.

Bölüm 5.2: Mars'ta 300, Dünya'da 600  Anunnaki var. Tabletin bu kısmı, Anunnakilerin bazıları tarafından verilen cahilce kararları ve ahlaka aykırı davranışlarını ele alıyor. Kralların oğluyla sevişen kralın kızı, kral tarafından diğer oğluna vaat edilir. Diğer oğul ve kızın birlikte uyuduğu tespit edildiğinde kızın herhangi biriyle evlenmesi yasaklanır. Kız kardeşine aşık olan kralların oğlu, onunla yattığı kız kardeşin komutasındaki genç bir kadın şifacıya tecavüz eder. Kusurlu olan kral oğlu, yeryüzünde çorak bir yere sürülür ancak sürgüne gönderen Anunnaki, onu mağlup olan kralın uzay gemisinden çıkan yedi atom bombasının depolandığı mağarada bir yere götürür.

Bölüm 5.3: Tecavüze uğramış genç kadın şifacı yedi hakimin önüne getirildikten sonra hamile olduğunu söyler. Ona, tecavüz eden kralın oğlunu kocası olarak alıp almayacağını sorarlar ve alacağını söyler. Sürgündeki kralın oğlu Eden'e geri gönderilir. Yer altından altın çıkarmakla görevli oğlu ve diğer krallar Dünya'nın o bölgesinde yaşıyorlar. Kral olan baba, oğluna kızını evlilik için  vaat etmişti, ancak onun diğer oğlu ile birlikte uyuduğunu öğrenince vaadinden vazgeçti. Altın çıkarmakla görevli olan oğul, babasına onun evine katılmak istediğini söyler. O ve onun kız kardeşinin yeni doğmuş bir kızı vardır. Fakat o erkek istiyordur. Sonraki denemesinde tekrar bir kızı olur. Oğul istiyorum diye bağırır ve karısını lanetler. Sağlık problemleri yaşamaya başlar. Kadına vajinasından uzak duracağı konusunda yemin edince, kadının üzerindeki lanet biraz hafifler ve sonrasında karısı Eden'e geri döner. Kralın oğlu karısı ve çocuğunu Nibiru'dan dünyaya gelmesi için çağırır. Karısı ve diğer Anunnaki kadından toplamda beş oğlu vardır.

Kralın diğer oğlu kız kardeşiyle ayrıldıktan sonra genç bir şifacıya tecavüz edip daha sonra onunla evlendi. Şimdi o ve sevdiği kız kardeşi oğullarını Nibiru'dan Dünyaya çağırıyor. Ancak o evlidir ve eşinden bir oğlu vardır.

Bu, kralın iki oğlu arasında dünyadaki rekabeti ortaya koyar ve olayları savaşa götürür.

Altın Nibiru'ya ulaşıyor ve atmosfere yerleştirilmiş ince bir toz haline getiriliyor. Bununla birlikte atmosfer yavaş yavaş iyileşiyor. Bu anda dünyada beş Anunnaki şehri bulunuyor.

Igigi iş yükü hakkında şikayet etmeye başlıyor. Marsta bulunanlardan en çok Igigi şikayet edip sızlanıyor. Mars'ın komutanı onu işlerin nasıl olduğunu göstermek için Dünya'ya getirir.

Bölüm 5.4: Mars komutanı, dünya üzerindeki işleyişi gösterir. Fakat o gizlice kral olmak istemektedir ve kader tabletlerini Eden'den yani cennetten çalar. O kader tabletleri elindeyken  yenilemeyeceğine inanmaktadır, ancak yenilerek ölüme mahkum edilir. Yirmi beşinci şar (shar) gününde ölür (bir shar'ın 3.600 Dünya yılı olduğuna ve güneş etrafındaki Nibiru yörüngesinin uzunluğu olduğuna inanılıyor). Anunnaki'nin Dünya'ya gelmesinden yirmi beş yıl kadar sonra, yaklaşık 90.000 yılda infaz gerçekleşmişti. Dünyadaki Anunnaki liderleri, dünyadaki altını rafine etmek ve sadece Nibiru için rafine edilmiş altını almak için bir plan hazırlarlar. Bu, Igigi'ye gemiye binip gidebilmesi için yer bırakacaktır ve kral kabul eder.

Bölüm 5.5: Madencilikten sorumlu kralın oğlu şimdi dikkatini yeryüzündeki yaşam ve hayvanlara veriyor. Dünyadaki bu canlıların Nibiru'dakilerden nasıl farklı olabildiğine dikkat çekiyor. Sözü geçen hayvanlar ön bacaklarını elleri gibi kullanan uzun boylu ağaçlardaki canlılardır. Dikkatini çeken canlılardan bir diğeri ise uzun otların üzerinde dik şekilde yürüyen canlılar, insana benzeyen varlıklardı. Madenlerdeki Igigi isyan ederek baş kaldırdı. Kralın iki oğlu ve diğerleri, isyancı Anunnaki'yi Nibiru'ya geri göndermek ve onları yeni Anunnaki işçileriyle değiştirmek için bir plan yapıyorlar. Ayrıca ilkel bir işçi olan bir Lulu'yu yaratmaya karar verdiler.

EFENDİ ENKİ'NİN ALTINCI TABLETİ
Bölüm 6.1: İlkel bir işçi köle sınıfı yaratma yarışına ilişkin çok şey var. Kral oğullarından birisi sadece "başlangıcın babası"nın yaratma gücüne sahip olduğunu belirtiyor. Bu gayreti destekleyen kralın diğer oğlu, bu varlıkların zaten var olduğunu fakat köle olmayacaklarını bunun yerine yardımcılar olabileceğini söylemektedir. Tabii ki bu, günümüzde yalan ve uydurma gibi geliyor. Diğer kralların oğlu, gezegene yolculuk yapma kurallarına aykırı olduğunu söylüyor. Kralın diğer oğlu kurallara karşı çıkarak dünyaya gelmesinin bile aykırı olduğunu bildirir. Çok tartışmanın ardından kral ilkel kölenin yaratılmasını emretti.

Bölüm 6.2: Bu tableti inceleyince, Anunnaki'nin, özellikle de madencilikten sorumlu kralın oğlu olduğuna ve eski efsanevi yaratıkları yarattığına inanıp inanmamak arasında kalıyor insan. Hayvanlar, ejderhalar, sentorlar (yarı at yarı adam), deniz kızı, tek boynuzlu atlar, vb. canlıların yaratılışı gibi. Tabletin bu bölümünde, bir hayvanın arkasından parça alıyor ve diğerinin önüne yerleştiriyorlar. Başka bir deyişle DNA deneyleri yapıyorlar. Bu kralın oğlu DNA'dan yaratıklar yaratmış ve kuralları ihlal etmişti, henüz kurallar belirlenmemiş ve işçi yaratmaya başlanmamıştı. Bu hakkın krala ait olduğu göz önüne alınınca, Dünya'nın iki bacaklı yaratıklarınının yani insanımsıların DNA'sını  aralarında karıştırmaya ve iki ayaklı dişi dünyalı kadın canlının rahmine yerleştirmeye çalışyorlar. Pek çok gebelik oldu ama sonuçlar iyi olmuyordu. Birçoğu şekil bozukluğu ile dünyaya geldi.

Bölüm 6.3: Bütün girişimler başarısız oluyor fakat sonunda iki ayaklı bir dünya dişisinin değil, Anunnaki bir kadının döllenmesine karar verdiler. DNA eklemesi yapmış olan dişi Anunnaki kendinin döllenerek gebe bırakılmasına karar verdi. Gebe kalmış ve bir çocuk doğurmuştu. Ona Adem adını verdiler. Daha sonra Nibiruda'ki geç Anunnaki kadın şifacılara da aynı işlemin uygulanıp uygulanmamasının yani dnası ile oynanmış döllerden gebe kalıp kalmamaları konusu soruluyor. Yedi şifacı kabul ederek ileri çıkıyor.

Bölüm 6.4: Gönüllü olan yedi Anunnaki kadın şifacı iki ayaklı dünyalı kadın yaratık ve Adam'ın birleşimi ile döllendiriliyor. Yedi kişi yedi erkek çocuk doğuruyor. Anunnaki kadınlara yönelik talep sorununun farkına vardıklarında, dişi çocuk yapmaya ve onları kendileri çoğaltmaya karar verdiler. Anunnaki'nin karısına daha önce verilen gebeliği isteyip istemediği soruluyor. Doğum normal geçmese de kız çocuğu iyi doğuyor.

Bölüm 6.5: Tabletin bu bölümünde yedi erkek için yedi kadın daha yaratılır. Adam ve Havva Anunnakilerin Ana şehri olan Eden'e taşınır. Yedi erkek ve kadın ise ağaçlar arasındaki kafeslere yerleştirilir. Onların üremesi için zaman gelip geçiyor fakat hiçbir gebelik olmuyor. Kralın oğlundan ve Adam ile Eve'ye (Havva) DNAsı yerleştirilerek aktarılan Anunnaki kadından eklemeler yapılır. Adem ve Havva sonra Eden'i istedikleri gibi dolaşmaya bırakılır.

Bölüm 6.6: Kralın Eden üzerindeki oğlu Adem ile Havva'nın yaprakları olduğunu fark eder. Sinirlenir ve durumun izahı için yaratılışın bir parçası olan kralın diğer oğlunu çağırıyor. Yaratma işindeki suç ortaklarını çağırıyor. Hepsi kayıp DNA'yı açıklayınca Eden'den sorumlu olan oğul daha çok sinirlendiriyor. Daha önce onları aptallık konusunda uyarmıştı. Yaratılış işine karışan kişilerden biri Anunnaki'nin uzun ömürlerinin onlara verilmediğini söylüyor. Eden'den sorumlu olan oğul onlara yarattıklarını Eden'den atmalarını emreder. Adem ile Havva, Eden'i terk etmediler çünkü yasak ağacın meyvelerinden yemişlerdi. Onların Eden'den kovulmaları için Anunnaki bilim adamları DNA ları ile oynayınca Eden'in komutanı çılgına döndü. Havva cazibeli veya baştan çıkarıcı görünmüyordu. Adem ve Havva hiçbirinin kontrolü altında değildi.


EFENDİ ENKİ'NİN YEDİNCİ TABLETİ
Bölüm 7.1: Adem ve Havva, Eden Kenti dışında bir muhafaza içine yerleştirilir. Bir sürü çocukları vardı. Anunnakilerin artık dünyada üç kuşağı vardı. Ademler tarlalarda ve madenlerde çalışıyodu. Altın aktıkça dünya ısınıyor ve kar eriyor. Volkanlar patlayıp yer sarsılır. Igigi, yüksek rüzgar ve toz fırtınalarından dolayı şikayet ediyor. Asteroit kuşağı kargaşa içinde. Dünya üzerine kükürtler düşüyor. Nibiru, bir şekilde gökyüzünde bir sürü sıkıntıya neden olmuş gibi görünüyor ve akabinde Aya büyük bir asteroit çarpıyor.

Bölüm 7.2: Bu bölümde, Mars'taki röle istasyonunu terk etmeyi düşünüyorlar. Yeryüzünde şimdi 80 shar, ya da 288,000 Dünya yılı olmuştur. Lütfen, Dünya'ya 288.000 yıl önce ilk kez gelen Anunnaki halkının hala yaşadığına dikkat edin. Anunnaki aya giderek cennetin üç yolu, 12 takımyıldızı vb. birçok şey üzerinde çalışıyor.

Bölüm 7.3: Mars rölesi terk edilecek olduğundan, altının Nibiru'ya doğrudan taşınması için Dünya'ya yeni bir uzay limanı kurulacaktı. Kral, yeni yaratılmış uzay limanını görmek için Dünya'ya geliyor.

Bölüm 7.4: Kralın oğulları ile çocukları arasındaki bölünme tekrar başlar. İlkel işçiler (Ademler ve Eveler, Eden Kenti'nin dışında ele geçirilerek şehre geri getirilirler) Yapmaları gereken çiftlik işleri ve görevler verilir. Bu arada tahıllar ve koyunlar dünyaya getirilmez. İnsanlığı yaratan oğullar yeni bir plana sahiptir, ancak insanlığın geriye doğru dönmekte olduğunu fark ederler.

Bölüm 7.5: Adam ve Havva'yı yaratan kralın oğlu, onları gözlemler. Bir gün birkaç genç Eve'yi gözlemler ve onları kendi spermi ile hamile bırakmaya karar verir. Doğururlar. Anunnaki şimdi doksan saniye şar zamanı yani 331.200 yıldır dünya'dadır. Kralın oğlu doğumdan ötürü mest olur ve medeni bir insanı yarattığını söyler. Bunun bir sır olmasını ister. Vezire iki çocuğun evdeki kamış sepetlerinin bulunduğu saksılarda olduğunu söyler. Kralın oğlu ve karısı onları kaldırır. Kralın oğlu, onun soyundan olmadıklarını fakat Adam ve Havva'dan daha akıllı olduklarını söyler. Tahılları ve Eve'leri dünyaya gelip hasat yapmak ve koyun gütmek için çağırır. Erkek ve kız çocukları ayrıca iki oğul Cain ve Abel doğar. Nibiru'daki kral, dünyalı erkeğin ziyaret için yanına gelmesini ister.

EFENDİ ENKİ'NİN SEKİZİNCİ TABLETİ
Bölüm 8.1: Erkek almak için uzay aracı gelir. Kralın oğlu diğer yavrularını erkeklere eşlik etmesi için gönderir. Kralın oğlu, erkeğe uzun ömürlü şeyleri yeme ve içme, içlerinde zehir olduğu için öleceksin diyerek erkeği kandırır. Tekne kalkar ve Nibiru'ya gelirler. Kral torunlarını ve dünyalıları ilk kez o zaman görür.

Bölüm 8.2: Nibiru'da dünyalılara uzun ömürlü ekmek ve iksir sunulur ama yemez ve içmezler. Kral rahatsız olup neden diye sorduğunda yer ve içerse öleceğini söyler. Kralın torunlarından biri ona babası tarafından verilen bir tableti krala verir.Kral tableti okuduktan sonra dünyalıların onun oğlunun dölleri olduğunu anlar. Kralın oğlu dünyalıların gezegenlerine geri dönmesini ister. Kralın oğlunun ona uzun ömürlü yiyecekleri yememesini ve içmemesini söylemesinin asıl nedeni, oğlundan bu yana gelecekteki krallık tartışmalarıyla ilgili endişelerdir. Dünyalılar ve torunlardan ikisi dünyaya geri döner.

Bölüm 8.3: İkiz oğullar Cain ve Abel'e su kanalları kazıp, tahıl hasat ederken diğerinin nasıl koyun güdeceği ve yün toplayacağı öğretilir. ilk hasat için kutlama yapılır ve dünyalı ikizler kralın iki oğluna adaklar sunarlar. Cain mutsuzdur çünkü kralın oğulları harcadığı çabalar için ona hiçbir övgüde bulunmazlar. Bu sebeple Cain ile Abel kavgaya tutuşur ve Abel öldürülür.

Bölüm 8.4: Tabletin bu kısmı öldürme olaylarının hikayesini ve Cain'in sürgüne gönderilişini anlatıyor.

Bölüm 8.5: Bu tablette kralın oğlunun dünyalı yavrularına öğrettiğine dair ayrıntılar yer alır. Aynı zamanda diğer dünyalılara öğrettiği başka ayrıntılara değinmektedir. Yaratan Anunnaki'ye ibadet yapılır. Annunaki'nin dünyaya ilk inmesinden bu yana 98 şar, dünya zamanıyla 352.800 yıl geçmiştir. 374.400 dünya yılında, dünyadaki krallık soyunun birkaç neslinin olduğu ve bunların hala üvey kız kardeşlerinden bebekleri olduğu görülüyor.

Bölüm 8.6: Tabletin bu bölümünde kralın oğlu tarafından yaratılan ilk dünyalı erkek ve kadın olan Adem ve Havva'nın yaşamlarının sona erişinin hikayesi anlatılır. Dünyalı erkek Adem'in Cain ve Abel'in babası olduğu söylenir. 93. şarda yani dünya yılıyla 334.800'da doğduğu ve 388.800 yılında öldüğü yazar. Bu zamanda Anunnaki ve dünyalı insanlar birbirleriyle evlilik halindedirler.

EFENDİ ENKİ'NİN DOKUZUNCU TABLETİ
Bölüm 9.1: Anunnaki ve dünya insanları birbirleri ile evlilik yapıyorlardır. Güneş ışınlaı nedeniyle dünya ve mars'da zorluklar yaşanmaktadır. Kralın oğullarından biri dünyalı bir kadınla evlenmek ister. Bir itiraz vardır. Tartışmada, üvey kız kardeşler ile evliliğin krallık soyunun bir geleneği olduğu ifadesi yer alır. Evlilikle ilgili sorun, krallığın soyudur. Çünkü eğer kraliyet soyu, dünyalı bir kadınla evlenirse, Nibiru'daki kral da sonunda bir dünyalı olur. Kral, eğer dünyalı bir kadınla evlenirlerse Nibiru'ya geri dönemeyecekleri ve prens statülerinin sona ereceği konusunda ferman verir. Toprak komutanı olan kralın oğlu, kendisinin ve yeni eşinin Eden'de kalamayacağını bildirir. Kralın oğlu dünyalı bir kadınla evlenir.

Bölüm 9.2: 200 Igigi marstan düğüne gelir. Marstaki 200 Igigi Eden'in liderlerine fark ettirmeden dünyadaki kadınları kaçırıp eşleri yapmaya karar verirler. Düğünden sonra bu planı gerçekleştiriyorlar. İnsanlığın yaratılmasına her zaman karşı olan dünya komutanı, orijinal görevlerini mahvettikleri için üzgündür. Bir zamanlar kutsal olan bir görev şimdi başkalarına kötülük yaşatır hale gelmiştir. Şimdi dünya artık insanlar tarafından istila edilecek. Kralın oğullarının daha yeni evlenmiş olan erkek soyları denizin öteki tarafına sürgüne gönderildi. Sürgün edilen yere dünyalı eşleri ele geçiren Igigi davet edilir. Kralın insanları yaratan oğlu, evli olan dünyalı bir kadın için fanteziye tutulmuş hal alır. Oğluna yeryüzündeki dünyalı kadının kocasına gidip onu buradaki topraklara gönderip göndermeyeceğini sordurur. İnsanlığı yaratan oğul yeni araziyi sıklıkla ziyaret edirek kadını izlemekte ve baştan çıkarmaktadır (İncil'deki David ve Bathsheba'nın hikayesi)

Bölüm 9.3: Bathsheba hamile kalır ve bir çocuğu olur. Çocuk ilk beyaz gövdeli, sarı saçlı, mavi gözlü dünyalıdır. Anunnakilerin gelişinden sonra 396.000. dünya yılında doğmuştur. Dünyada istilalar ve açlık vardır. Dünyadaki komutan, dünyadaki misyonun saptırıldığını ve yeryüzündeki insanlıktan artık tiksindiğini hisseder. Dünyanın her yerindeki çığlıklar yükselir oldu. O kadar ki dünya komutanı uyuyamıyordur. Bir Anunnaki dünyalılara şifa sanatı öğretmek istiyor fakat  dünyadaki Anunnaki komutanı hayır diyor. İnsanların yaşadığı kaynaklardan artık su gelmemektedir. Bitkiler büyüyemez. Dünya komutanı insanlara herhangi bir öğretmez ve yardım etmez. O, insanoğlunun yok olmasını istemektedir. Bir şar zamanı yani 3600 yıl boyunca dünya halkı ot yer ve bu yaklaşık beş şar daha devam eder. Güneşte siyah lekeler vardır. Nibiru'daki bilginler Nibiru gezegeninden dolayı güneşin hareket ettiğini söylerler.

Bölüm 9.4: Nibiru'lu bilginler, dünya buzullarının eridiğini ve ayak basacak sağlam yerleri kaybedeceklerini söylüyorlar. Buzulların kayması, ülkeyi tufan altında bırakacak büyük bir dalga üretecek ve dünya boğulacaktı. Nibiru'daki Kral, Mars'a ve Dünyaya tahliye için hazırlık yapmalarını söyler. Baş bilgelerden biri kralın mesajı ile beraber dünyaya gelir. Nibiru'ya dönecek olan Anunnakilere dünyadaki döngüye alıştıklarını bu yüzden Nibiru'ya döndüklerinde döngü farkından dolayı rahatsız olacaklarını, Nibiru'daki bu döngüyü düzenleyemediklerini, bu döngü farkından dolayı dönenlerin ömürlerinin kısalacağını iletir. Daha çabuk öleceklerdi. Kralın oğullarından biri bunu bilmektedir, fakat dünyanın kralı olan diğer komutanın oğlu kızgındır. Dünyalıların onlar gibi olmasından ve onların dünyalılar gibi oluşundan dolayı öfkelenir. Eskiden efendi oldukları dünya gezegeninde şimdi kölelere dönüştükleri hissine kapılıyor. Bilge onlara yeryüzünde kalacaklarını söyler. Uzay gemilerine binerek yükselirler ve dışarıda afetin gelişini beklerler. Diğer Anunnakiye, felaketi bekleme veya geri dönme seçeneği verilir. Dünyalı kadınlar ile evlenen Anunnaki, eşleri ile gezegenden ayrılma arasında seçim yapmalıdır. Bu tablet, tufanın doğal bir olay olduğunu ima etmektedir. Anunnakiler bir araya toplanarak gerçekleşecek olayı ve seçimleri hakkında konuşurlar. Her biri kalmaya ya da ayrılmaya karar verir.

Bölüm 9.5: Anunnakiler seçimlerini yapar ve daha sonra insanlığın kaderini soruşturmaya başlarlar. Dünyanın komutanı öleceklerini ilan edince diğer Anunnakiler ölmemeliler diye bağırırlar. Dünya komutanı, öncelikle onları yaratan kardeşini dileklerine karşı uyarır. Onun arkasından kendi yarattıklarına müdahale edilir. Toprak komutanı her Anunnaki'ye yemin eder. Hazırlıklar için görevler verilir. Uzay aracıbelirlenir. İnsanoğlunu yaratan kralın oğlu bir kez daha kardeşinin arkasına gider ve hayvanların DNA'sını toplamaya karar verir. Dünyadaki guruldama büyümektedir.


EFENDİ ENKİ'NİN ONUNCU TABLETİ
Bölüm 10.1: Bu tablet kralın oğlunun gördüğü bir rüyayı ve rüyasında yarattığı dünyalıların su altında kalacağını ve bunu Nuh'a bildirdiğini gördüğünü anlatır. Nuh, gelecek selden ailesini kurtaracak sağlam bir tekne inşa etmektir.

Bölüm 10.2: Nuh insanları kandırarak onun sağlam bir tekne yapmasına yardım ettirir. Altıncı gün, gemici bir kutu hayvan DNA'sı ile gelir. Sel Anunnakilerin gelişinin 120. şarında yani 432.000 yıl sonra olacaktı. Tufan dalga ve yağmurun birleşimiydi. Bu, Nibiru yörüngesinin dünyaya yakınlaşması ile ortaya çıkmıştı.

Bölüm 10.3: Tabletin bu kısmında selden ve Nuh'un teknesinin Ağrı'nın yanında dağ üzerinde durduğunu anlatır. Dünya komutanı dünyaya geri dönüp Nuh'u bulur ve onun aldatmacası karşısında kardeşini öldürmeye hazırdır. Herkes durumu açıklayınca sakinleşir. Geride bıraktıkları tek şey, şehirlerine gömülmüş değildi, uzay aracının iniş rampası da kalmıştı.

Bölüm 10.4: Annunaki dünya'ya döndükten sonra tüm yıkımı gördüler. Mars atmosferini kaybeder ve su kurumuş haldedir. Anunnaki dünyada yeniden oluşum için çiftlik işlerini organize eder.

Bölüm 10.5: Nibiru Mars ve Dünya'nın çekimlerinden dolayı zarar görür. Nibiru'daki atmosfer de hasar görmüştür. Bu sebeple Nibiru'nun Dünya'dan daha fazla altına ihtiyacı vardır. Toprak, krala yeniden altın toplanamayacağını söyler. Madenler kayıptır. Ancak okyanusta yapılan bir Anunnaki araştırmasında, yere dökülen küçük altın parçacıkları bulunur. Ayrıca Cain'in insanlarından bir kısmı sağ kalmış halde bulunur. Uzay gemisinin iniş-kalkış rampası inşa edilmektedir.

Bölüm 10.6: Uzay gemileri inecek yer için iki dağa ihtiyaç duyar. Hiçbir yer ideal değildir. Piramitleri, uzay limanı için dağlar gibi kullanabilmek için inşa ederler.

Bölüm 10.7: Tabletin bu son kısmında Anunnaki bir kez daha bencilce davranarak güç ve ünvan ister. Arazileri kendi aralarında paylaşırlar.

EFENDİ ENKİ'NİN ONBİRİNCİ TABLETİ
Bölüm 11.1: Sonraki şarda yani 3,600 yıl sonra barış muhafaza edilir ve çok iyi sürmektedir. Kralın oğullarından birinin iki oğlu vardır. Biri babasıyla birlikte karada yaşarken diğeri de uzay limanı tarafından yaşamaktadır. Uzay limanındaki oğul kıskançlık ve açgözlülük gösterir. Babasının toprakları kendiyle yaşayan oğluna bırakacağını düşünür. Arazilerin kendine miras kalması için eşi ile birlikte kardeşini öldürmeyi planlar. Verdikleri bir partide kardeşi içkiden dolayı uykuya dalınca onu tabuta koyup denize atarlar. Ölene kadar bulunamaz.. Kederli karısı karısı intikam sözü verir ve ölen kocasından aldığı meniyi rahmine yerleştirerek intikamını almak için bir oğul yetiştirir. Oğul büyür, eğitilir ve bir ordu yetiştirir. Gün gelir ve oğlu zehirli bir dart ile vurulur fakat ölmez.

Bölüm 11.2: Tabletin bu bölümünde oğlu, babasını öldüren amcasını yener. Gemisi ile birlikte dünyaya iner. Kör ve testisleri ezilmiştir. Konsey, yaşamasına izin verir. Dünyadaki komutan, bir dünyalının ilk kez bir ordu yetiştirdiğini fark eder. Kontrol etmediği yerlerde ve arazilerde uzay limanları sahibi olmayı araştırır. Üç oğlunu toplar ve diğer Anunnakiler tarafından bilinmeyen bir boşluğa uzay limanı inşa eder. Başka bir aşk filizlenir. Bu sefer kralın oğulların her birinin soyundan gelenler arasında olacaktır. Herkes dışında sadece biri barış getirmek için ileri bakıyordu.

Bölüm 11.3: Düğündeki hazırlık aşamasında, bir kadın akrabanın gelini giydirmesi gelenektir. Gelin o kadına kıyafet hazırlığı sırasında kocasının planlarını anlatır. Planlar o kadar görkemlidir ki kadın  bunları gidip damadın babasına anlatır. Baba alarma geçirilir fakat kraliyet soyundan gelen diğer oğulların avantaj elde edeceğinden korkar. Onun planı kızının, kardeşi (damat) tarafından döllenmesidir. Bu yolla krallık soyları ailenin yanında duracaklardır. Damat, kız kardeşini hamile bıraktıktan sonra uykuya dalar. Ölüm rüyası görür. Uyandığında kız kardeşine, ona tecavüz ettiğini yönünde suçlanacağını söyler. O şehirden koşarak kaçarken yolu bir şelalede biter. Kayalar kaygandır fakat ölümüne koşuyordur.

Bu son bölüm kafa karıştırıcı olduğunu söylemek gerekir.

Gelin, damadın vücudunun bulunduğu yere kadar aceleyle gider. Ablası tarafından damadın kardeşinin kendini hamile bırakmasını istemekle suçlanır. Gelinin danışmanı gelinin kız kardeşine onun 60 veba ile lanetlenmesini söyler. İnsanı yaratan ve aynı zamanda damadın dedesi olan kralın oğlu, ölüm ışınları tarafından gelini ve kurtarması için 2 cansız elçi gönderir. Gelin kız kardeşin danışmanı, iki elçiyi ışınla vurur ancak onlara zarar veremez. Danışman daha sonra onlara bir kazıkta asılı olan cansız gelini gösterir. İki elçi onun üzerine titreşen yıldızlar ve yayıcı gönderir, ağzına bir hayat bitkisi koyar ve vücudunu hayat suyu ile serpiştirirler.

Bölüm 11.4: Bu bölüm, son bölümün bazı karışıklıklarını açıklamaktadır. Gelin damadın bedenini aramak için yer altına gider. Eski zamanlarda yeraltı dünyası ölümün yeridir. İki elçi, onu yeniden canlandıracak ve damadın cesedini alarak yeraltı dünyasını terk edecektir. Gelin intikam istemektedir ve o öldürmemiş olsa da damadın babasının da ölümünü ister. Gelin intikam arayışı için bir savaş başlatır. Damadın babası, bir piramidin odasında mezardan oluşan bir tuzağa düşüyor. Kendini bir mezara kapatan baba eğer kimse müdahale etmezse orada ölecektir. Babası, sürgüne gönderilmek ve kraliyet haklarından vazgeçmek üzerine bir anlaşma yapar.

Bu Anunnakinin yaptığı hiçbir şey adil görünmemektedir fakat dünya komutanı siyasi oynayarak üstünlüğü yakalar. Yaşlanınca kardeşi bir sonraki kral olmalıdır fakat bu olayla birlikte krallık soyluları krallığın asla onun kardeşinin soyundan gelmeyeceğini garantilerler.

Bölüm 11.5: Bu bölüm mezar odasında kapana kısılan babanın kurtarılışını ve bu sırada piramidin içindeki taş, kiriş, işaret fenerlerine hasar verilmesi ile ilgilidir. Dünyanın komutanı toprakları yeniden atar. Bu onun kral olan babası için başka bir soru doğurmuştur. Dünyalılar Anunnakilerden daha hızlı çoğalmaktadırlar. Anunnaki dünyalıları nasıl itaat ettirip çalıştıracağını düşünür. Kral, bir kez daha Dünya'ya inmeye karar verir.

Bölüm 11.6: Uzay gemisinin işaret yeri değiştirilir. Dünyanın komutanı arazileri yeniden tanımlar ve atar. Gelin eğer evlilik tamamlansaydı hangi toprakların onun olacağını öğrenmek istemektedir. Hiçbir şey ona verilmiyor. Bu onun kral olan babasından dolayı başka sorunlar getirmektedir. Dünyalılar Anunnakilerden daha hızlı çoğalmaktadırlar. Anunnaki dünyalıları nasıl itaat ettirip çalıştıracağını düşünür. Kral, bir kez daha Dünya'ya inmeye karar verir.


EFENDİ ENKİ'NİN ONİKİNCİ TABLETİ
Bölüm 12.1: Kral, Dünya'ya gelmeye karar verir. Tufandan sonraki yeniden yapılanma iki kuşak yani 7.200 yıl olmuş olsa da devam etmektedir. Burada çok merak uyandırıcı bir şeyden söz edilmiştir. "Kalkan göz toprakları tarar, kalkan ışın herkese nüfuz eder". Burada anlatılan şey muhtemelen piramitlerin üzerindeki göz sembolüdür.

Bölüm 12.2: Bu ilginç bir bölümdür. Kralın gelişi ile ziyafet verilir ve herkes şarkı söyler. Kral ve karısı birkaç gün ve gece uyurlar. Altıncı gün, kral iki oğlu ve kızını çağırır. Onlarla yeni altın bulma planlarını, uzay rampaları vb. şeyleri hesaplar. Sonra, sel öncesinde gönderdiği temsilci hakkında konuşurlar. Temsilci, uzay gemisi içinde gelen, dünyadaki sel ve yaşam döngüsü değişimi yüzünden Nibiru'ya geri dönmeleri halinde nasıl ölecekleri hakkında konuşan biridir. Sonra aynı temsilci oğullardan birinin rüyasında görünür. Kral bir elçi göndermediğini belirtir ve hepsi şaşkındır.

Bölüm 12.3: Kralın ziyaretinden sonra yapılan birçok değişiklik olur. Toprakların yeniden düzenlenmesi ve dünyalılara yeni bir yaklaşım söz konusudur. Şehirlerdeki Anunnakiler ile dünyalıları birbirlerine karıştıracaktır. Ayrıca dünya komutanı tarafından atanan kendi kralları ile kendilerine ait bir şehir verilir. Kraliyet ve yetki için bir puan sistemi tasarlanır. Gelin hala intikam duygusu ile doludur ve kendi topraklarını istemektedir. Bir plan düzenler ve onu ölü damadın dedesine yönlendirir. O ME denilen şeylerden sorumludur. Gelin onları ondan çalmak için bir plan yapar. Onun ikamet ettiği yere varır, süslenmiş haliyle, şarkı ve şarapla onu baştan çıkarır. Damadın dedesi bu hileye düşmez.

Bölüm 12.4: Gelin yakalanır ama ME'ler onunla birlikte değildir. Dünya komutanı, kardeşini sorumluluktan kurtarmış gibi görünmektedir. Sürgünden geri dönen kardeşinin oğlu çok kızgındır. Kendine kutsal bir şehir ister. Dünya komutanı olan amca ona herhangi bir şehir vermez. Onu kendi yanına alır ve ona yardım etmesi için bir miktar Igigi verir. Babil kulesini inşa etmeye başlarlar. Gece, dünya komutanın güçleri onu yok edip halkı dağıtır. Daha sonra her bölgeye farklı bir dil ve alfabe verir. Şehrin kralları gelir ve giderler. Halk şimdi ME'lerden sorumlu tutulan gelin hakkında şarkılar söylemektedir.

Bölüm 12.5: Kralın oğullarından bir zamanlar sürgünde kalan oğluna kardeşinin efendisi olduğu bir topraktan alan verilir. 650 dünya yılı boyunca aralarındaki anlaşmazlık ve kavga devam eder. Sonunda küçük kardeş kralın oğlunun yani babasının ısrarı üzerine bu anlaşmalık üzerinde diretmeyi bırakır. Yeni araziler için okyanusun karşısına geçer. İlginç bir şekilde sürgüne gönderilen ve dünyalıları yaratan kralın oğlunu dünyalılar "Ra" diye çağırıyordu (Ra, Mısır'da güneş tanrısı olarak anılmıştır). Ra şimdi, piramidin yanındaki aslanın yüzünü oğullarının yüzüyle değiştirir. Küçük kardeşine yapılan göndermeler silinir. Arkeolojik kalıntılar ve bulgular incelendiğinde eski kralların kalıntılarını yok etmek için bu türden bir Mısır tarihi varmış gibi görünmektedir. Anunnakilerin sayım sistemi 60 üzerineydi fakat Ra onu 10'arlık sayımla değiştirdi.

Bölüm 12.6: Tabletin bu kısmı, Ra'ya bazı ME'ler veren baba ile başlar. Ölüleri canlandırmanın nasıl olduğuna dair her bilgiyi ona verir. Üçüncü bir bölge kurulur ve gelin o bölgenin efendisi olur. Baştan çıkardığı kralın oğlu 3.bölgeyi alan gelinin yönetirken kullanması gereken ME'leri çalar ve onları elinde tutar. Gelinin arazisinde tamamen yeni bir dil verilir. Üçüncü bölge dil yüzünden iletişim kuramaz olur ve bu yüzden neredeyse savaşa girer. Dil farklılığı yüzünden ticaret yapılamaz. Bu engel nedeniyle üçüncü bölge çiçek vermez.

EFENDİ ENKİ'NİN ONÜÇÜNCÜ TABLETİ
Bölüm 13.1: Üçüncü bölge çiçek açmaz ve gelin bölgeyi ihmal eder. Ona başka bölgeler verilmez. Sonunda ondan uzaklaştı. Ölü damadın hayaleti tarafından lanetlenir. Gece zevkleri için bir ev inşa edip adamları yatağına çeker ve onları öldürür. Bir kral olan Gılgamış uzun ömür ister, dener, ancak ulaşamaz ve ölür.

Bölüm 13.2: Ra, gelinin uğramaları yüzünden bunalır. Artık ölümsüzlükle meşguldür. İnsanlara altın aramaya gitmelerini emreder. Kardeşlerinin arazisini istila ederler ve çileden çıkmış haldedirler. Ra tüm dünyayı yönetmek ister. Gelin seyahat eder ve ülkenin birinde sevdiği şekilde bir insan bulur. Dünyalılara takım yıldızları ve burçlar öğretilir.

Bölüm 13.3: Hasım olan Gelin ve Ra savaşa hazırlanıyor. Savaş, iki kral arasındaki oğullarının aileleri arasında başlar. Dünya komutanı kardeşlerinin de rüyasında gördüğü aynı elçiyi görür.

Bölüm 13.4 Savaş ilerler ve kralın dünyalıları yaratan oğlu galip gelir. Dünya komutanı ve destekçilerine tek hükümdar olduğunu ve teslim olmalarını söyler. Ancak dünya komutanının bir üstünlüğü vardır. Terör silahlarının nerede saklandığını bilmektedir. Onlardan iki tanesini kullandırır, ancak halkın zarar görmediğinden emin olun der.

Bölüm 13.5: Terör silahları kullanılır. Tufandan itibaren 1.736 yıl geçmiştir. Hepsi Ra'nın güçleri ve takipçileri tarafından yok edilir. Ardından rüzgar ve yol boyunca herkesi öldüren kötü bir karanlık bulutla patlak verir.

Bölüm 13.6: Bu tablet, bir önceki tabletin uzatmasıdır.

EFENDİ ENKİ'NİN ONDÖRDÜNCÜ (SON) TABLETİ
Bölüm 14.1: Bu son tablette kralın iki oğlu vardır. Enki ve Enlil, terör silahlarından gelen hasarı araştırmak için uçmaktadırlar. İki kardeş konuşur ve tüm bunların anlamı üzerine tartışır. RA'nın çok istediği krallık artık çorak bir yerdir. Dünya komutanı kardeşine "Ra her ne istiyorsa ona sahip olabilir" der. Verdiği şey ile artık radyoaktif topraklarda altın toplayabilir. Dünya komutanının da yaptığı gibi batıya doğru, orijinal görevi tamamlamak için altın alanının olduğu yere gider.

Kaynak:
The Lost Book of Enki: Memoirs & Prophecies of an Extraterrestrial God (Earth Chronicles #6.25) by Zecharia Sitchin

Çeviren & Derleyen & Yazan: A.Kara