HABERLER
Dini Haber
Şintoizm etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şintoizm etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

TUHAF BİR JAPON AYİNİ : HİNA MATSURİ

Yazan: A.Kara
A, din, Şintoizm, Japon ayinleri, Şinto ayini, Şinto geleneği, Şintoizm geleneği, Eski Japon geleneği, Japon oyuncak bebek, Hina Matsuri, Kötülüğü def etme, Oyuncak bebekler ve ruhlar

HİNA MATSURİ FESTİVALİ
Hina Matsuri festivali bize ve farklı kültürden birçok insana göre oldukça değişik bir manzaradır. Çünkü bu festivalde okyanusa doğru sürüklenmekte olan teknelerde oturan kırmızı ve sarı kimono giymiş çeşitli şekillerde bin oyuncak bebek görüyorsunuz.

Peki Japonlar neden bu festivali her yıl 3 Mart'ta kutluyorlar?

Hina Matsuri festivali dekoratif sanat ve sosyal anlam birliğini temsil etmektedir.
Miras ve geleneğini korumaya oldukça düşkün bir ülke olan Japonya, eski bir Şinto ayini olan Hina Nagashi (bebek yüzdürme) adlı töreni hala uygulamakta ve yaşatmaktadır. Eski Japon inanışlarına göre talihsizlikler el yapımı bir oyuncak bebeğe aktarılabilirdi. Eğer bırakıldıktan sonra bebek bir nehir veya okyanusun üzerinde batmadan-devrilmeden durursa bütün sıkıntıları ve kötü ruhları alırdı. (Aynı olmasalar da aklıma Yahudilerin günahlarını tavuğa aktardıklarına inandığı Kaparot ayinini getirdi)

Hina Matsuri festivali Japonya'da Oyuncak Bebek Günü veya Kızların Günü olarak bilinir. Japon aileleri her yıl güzel giyimli bebekler hazırlayıp onları dilek ve duaların mesajlarıyla birlikte tahta teknelere yerleştirirler. Japon şehirlerinde bulunan Şinto tapınakları bu ayin için platformlar kurmaktadır.

Şinto tapınağının baş rahibi kötü ruhları yok ettikten sonra küçük, sevimli bebekler tekneyle okyanusa salınır. Bu sırada insanlar ailelerindeki genç kadınların mutluluğu ve sağlığı için dualar eder ve bu bebeklerin kötü şansı engellemesini umuyorlar.

Üçüncü ayın üçüncü günü bu bebekler evlerde misafir ediliyor ve evleri kutsadıklarına inanılıyor. Festival süresince kelimenin tam anlamıyla bebeklerin bedenlerinde ikamet ettiğine inanılan ruhlar gelecek yılın nimetlerini koruyacakları ve güvence altına alacaklarına inanıldığı için eğlendiriliyor ve evlerde misafir ediliyor.

Dışarıdan tuhaf görünen bu ayin Japon halkı için oldukça önemlidir.

Erkeklerin de ayrıca kendi bebek festivalleri vardır. Buna Musha Ningyo (Savaşçı bebekler) denir ve 5 Mayıs'ta kutlanır. Buradaki bebekler Samuray'ın savaş ruhunu somutlaştırmak için kullanılır.

Erkekler için olan festival beşinci ayın beşinci günü yapılıyordu ve "Tango no Sekku" olarak adlandırıldı. Ancak bu gün artık Japonya'da Çocuk Günü olarak kutlanmakta.

Özetle oyuncak bebeklerin dahil olduğu bu ayinler bize hem diğer dinlerde de bulunan iyi-kötü gibi etkileri bir nesneye aktarma inancının özellikle eski Japon halkında ve Şinto'larda yaygın olduğunu hem de uzakdoğu korku filmlerinde neden daha çok "bebek" kullanıldığını, bunların neden iyi-kötü ruhlarla ilişkilendirildiğini daha iyi açıklıyor.

ŞİNTOİZM'DE SAFLIK

Şintoizm, Şintoizm'de saflık, Şintoizm dini, Japonların dini, Şinto dini, Japon inançları,Her insan temiz doğar,Japonların inanışları, uzakdoğu dinleri, Şintoizm'de kirlenme,Kötü ruh, A,din,
Şintoizm'de "Saflık" iyi ve kötünün anlayışının kalbinde yer alır.
Şintoizm'deki kirlilik insanı kami'den ayıran her şeyi ve musubiyi, yaratıcılığı ve uyum gücünü ifade eder. Bizi çürüten şeyler tsumi - kirlilik veya günahtır.

Şintoizm'de saflık çok önemlidir, bu durumu Brandon Toropov ve Luke Buckles şöyle izah eder:
Batı'da 'saflık sofuluğun sonraki adımı' olduğunu söyledik ama Japon anlayışı için "saflığın sofuluktan farklı olmadığını' söyleyebiliriz.
-Brandon Toropov ve Luke Buckles O.P.
İNSAN SAF, TEMİZ DOĞAR
Şintoizm insanın kötü ya da kirli doğduğunu kabul etmez; Aslında Şintoizm insanların saf doğduklarını ve ilahi ruhta iştirak ettiklerini belirtmektedir.

Kötülük, kirlilik ya da günah daha sonraki yaşamda ortaya çıkan ve genellikle basit temizlik ya da arınma ayinleriyle kurtulabilinen şeylerdir.

KİRLİLİĞİN NEDENLERİ
Kirlenme - tsumi - fiziksel, ahlaki veya manevi olabilir. 'Tsumi', İngilizce 'günah' kelimesi ile aynı anlama gelir ancak günahtan farklıdır çünkü insanların kontrolünün ötesinde olan şeyleri içerir ve onlara kötü ruhların neden olduğu düşünülür. Eski Şintoizm inancında tsumi hastalığı, felaketi ve hatayı da kapsıyordu. Özellikle ölüm veya ölü ile bağlantılı herhangi bir şey kirletici olarak kabul edilir.

Yazan & Çeviren: A.Kara

KAMİ NEDİR ?

Hazırlayan: A.Kara
Şintoizm, A,din,Japonların dini,Japonlar neye inanıyor?,Japon Tanrısı,Japonların dini inançları,Kami Nedir?,Kami,Japon'ların inandığı güçler,Uzakdoğu dinleri,Şintoizm ve Kami

JAPON DİNİ ŞİNTOİZM'İN KARMAŞIK İLAHİ KAVRAMI


Şintoizm Kami inancına ve ibadetine dayalıdır. Peki ama Kami nedir?
Kami'nin en iyi tercümesi "ruh "'dur, ancak bu karmaşık bir kavramın aşırı basitleştirilmiş halidir - kami aynı zamanda manzara unsurları veya doğa güçleri olabilir.
Kamiler, insana yakındır ve insanların dualarına cevap verir. Doğal güçlerin seyrini ve insan olaylarını etkileyebilirler.
Şinto geleneğine göre Japonya'da sekiz milyon milyon kami vardır.

Şintoizm inancı, kami'nin çeşitli fikirlerini içerir. Bunlar birbirleriyle yakından ilişkili iken, tamamen değiştirilebilir değildir ve sadece aynı düşüncenin farklı fikirlerini değil farklı düşüncelerini de yansıtmaktadır.

Yani kelime, varoluşun özünü ya da her şeyde varoluşun özünü ve varlık özünü huşu uyandıran bir şekilde gösteren belirli şeyleri ifade etmek için kullanılır. Sadece kami tabiatını çarpıcı bir biçimde gösteren şeylere kami denir.

Kami nitelik olarak neredeyse her şeydeki kutsal veya mistik unsurdur. Her şeydedir ve her yerde bulunur ve bir nesneyi başka bir şey yerine kendisi yapan şeydir (Örneğin bir taş eğer taş olacaksa onu taş olduran, başka bir şey olmasının önüne geçen odur. Diğer bir deyişle Kami olmazsa bir kuş, kuş olmak yerine başka bir şey olabilir, onu kuş olduran güç Kami'dir). "Kami" kelimesi gizli olan anlamına gelir.

Kami'nin "Musubi" adı verilen özel bir hayat veren uyum sağlayan gücü vardır ve "Makoto" (aynı zamanda samimiyet olarak da tercüme edilir) adlı gerçek bir iradesi bulunur.
Fakat tüm Kami'ler iyi değildir, bazıları kötüdürler.

Bir Tanrı Olarak "Kami"
Kami'nin Tanrı ile aynı olduğu düşüncesi kısmen Mukaddes Kitabın 19.yüzyılda Japoncaya çevrilmesi sırasında “Tanrı” kelimesini çevirmek için kullanılmasından kaynaklanıyor.

Bu olay Japonlar arasında bile büyük bir karmaşaya neden oldu: Şinto ilahiyatçısı Ueda Kenji, 1990 yılında giriş yapan öğrencilerin yaklaşık % 65'inin Şintoizm'deki Kami'yi, batılı bir kavram olan Tanrı ile ilişkilendirdiklerini söylüyordu. Halbuki Kami aslında Batı'nın Tanrı kavramından çok farklıdır.


KAMİ
(Kami kavramını açıklamak oldukça zor.)

Anlayışı kolaylaştırmak için kami genellikle ruhlar veya tanrılar, ilahi varlıklar olarak tanımlanır. Ama kami diğer inançların tanrılarına pek benzemez:
 • Kami pek çok dinde bulunan her şeyden aşkın ve her şeye kadir tanrılar gibi ilahi değildir.
 • Kami her şeye kadir değildir.
 • Kami mükemmel değildir - bazen hata yapar ve kötü davranır.
 • Kami, insandan veya doğadan farklı değildir, onlar yaşam enerjisinin sadece daha yüksek bir tezahürüdür, olağanüstü veya müthiş bir versiyonudur.
 • Kami, doğaüstü bir evrende mevcut değildir, onlar insanlar ve doğa dünyasıyla aynı dünyada yaşarlar.

Kami, evreni yaratan tanrıları içerir ancak şunları da içerebilir:
 • Birçok canlı varlıkta yaşayan ruhlar
 • Bazıları kendilerini var ederler:
 • Dağ ve göller gibi manzara unsurları,
 • Doğanın güçlü kuvvetleri, fırtınalar ve depremler gibi.
 • Ölümlerinden sonra bazı insanların kami olması.

Kami terimi bazen bir şeylerde yaşayan ruhlara uygulanır, fakat aynı zamanda doğrudan şeylerin kendilerine de uygulanır. Bu yüzden dağın ya da şelalenin kamisi, dağ ya da şelale ruhu değil, gerçek dağ ya da şelale olabilir.

3 tip Kami özellikle önemlidir:
 • Klanların ataları Ujigami: Kabile zamanında, her grup belirli bir kaminin hem ataları hem de koruyucusu olduğuna inanmış ve bu ruha ibadetlerini tahsis etmiştir.
 • Doğal nesnelerin ve yaratıkların ve doğa güçlerinin Kamisi.
 • Olağanüstü başarıya sahip ölü insanların ruhları.

Kami'nin Japonca Bir Açıklaması
Şinto'nun yeniden canlandırılması için uğraşan, en seçkin Japon din adamlarından ve meraklılarından biri olan Motoori Norinaga (1730-1801) Kami'yi şöyle tarif etti:
"'Kami' kelimesinin anlamını henüz anlamadım. Klasiklerde en genel anlamda, gökyüzü ve yeryüzü ile ilgili tüm ilahi varlıklar şeklinde görülür. Daha özel olarak Kami, tapınaklarda bulunan ve ibadet edilen ruhlardır."
Prensip olarak insanlar, kuşlar, hayvanlar, ağaçlar, bitkiler, dağlar, okyanuslar - hepsi kami olabilir. Antik kullanıma göre bir huşu duyumuna da kami deniyordu.


En Önemli Kamiler
Amaterasu (Amaterasu-Omikami)
Genellikle 'Güneş Tanrısı' olarak tercüme edilir ve Kami'nin en büyüğüdür. Ise türbesinin Kamisi ve İmparatorluk ailesinin atasıdır.

Benten / Benzaiten
Müzik ve sanat ile ilişkili Hindu kökenli bir kadın Kami'dir.

Ebisu
Refah getiren bir Kami. Aslen İzanami ve İzanagi'nin terk edilmiş asalak çocuğudur.

Hachiman
Okçuluk ve savaş tanrısı.

İzanami - İzanagi
Japonya'yı doğuran iki Kami.

Konpira / Kompira
Şimdilerde denizlerde güvenliği sağlayan bir Kami, ama aslında bir Budist tanrısı. Denizcileri, balıkçıları ve satıcı nakliyesini korur.

Susanoo
Rüzgârın Kami'si ya da felaketlerden hem koruyan hem de koruyan fırtına tanrısıdır. Amaterasu'nun kardeşidir.

Tenjin
Eğitim Kami'sidir, fakat aslında Japon bilim adamı "Sugawara No Michizane"dir. Ebeveynler ve çocuklar sıklıkla Tenjin'den sınavlarda başarı sağlamasını isterler.

ŞİNTOİZM NEDİR?

Şintoizm, Şintoizm nedir, Şinto, Japon dini, Japonların dini, Etnik Japon dini, Tanrısı olmayan dinler, Kutsal kitabı olmayan dinler, din, Etnik dinler, uzakdoğu dinleri, Kami inancı, Şinto, her şeyden önce, Japon halkının eski kültürünü derin bir şekilde ifade eder. Bu bakımdan, belirli belirli etnik gruplarda uygulanan Siyah Afrika'nın animist dinlerinden çoğuyla karşılaştırılabilir. Felsefi ve dini açıdan birçok uygarlığa göre şaşırtıcı görünebilecek Şintoizm dini, 100 milyondan fazla insanın gelişmiş bir ulusunun varlığıdır.

Şintoizm'in özü, kami , tapınaklar ve çeşitli ritüeller olarak adlandırılan görünmez spiritüel varlıklara ve güçlere olan özveridir. İnananlar için Şintoizm dünyayı açıklamanın bir yolu değil, kami ile iletişim kurulmasını sağlayan ritüellerdir. Önemli olan da budur.
Kami, Tanrı ya da Tanrılar değildir. Kami'ler insanlarla ilgilenen ruhlardır, bu ruhlar onlara olan ilgiyi takdir edip mutlu olmalarını ister, doğru muamele görürlerse insanlara sağlık, iş hayatında başarı ve iyi sınav sonuçları gibi faydalar sağlayarak onlara ilgi gösteren insanlara yardımcı olurlar.

Shinto çok yerleşik bir dindir ; inananlar, dini bütün olarak kendi evlerine tapınak yapmakla daha çok ilgilenirler. Birçok Japon evlerinde küçük tapınaklar sunulur.

Bununla birlikte, ülkenin dört bir yanından ziyaretçilerin ilgisini çeken türbeler olan resmi olmayan bir ulusal dindir. Çünkü ritüel yerine inanç Şinto kalbidir, Japon insanlar genellikle bir din olarak özellikle Şintoizm'i düşünmüyorum, bu sadece Japon yaşamın bir parçasıdır diyorlar. Bu sayede Şintoizm yüzyıllardır Budizm ile birlikte mutlu bir şekilde yaşama imkanı sağlamıştır çünkü Budizm'in karşısına ikinci bir din çıkmamıştır.
 • Çinceden gelen Şinto (Shinto) adı, Shen (ilahi varlık) ve Tao ('yol') ve 'Ruhların yolu' anlamına gelir.
 • Tapınak festivallere katılmak yerel toplulukları birbirine bağlamada büyük rol oynamaktadır.
 • Yeni yıla girerken tapınaklar Japonya'da en popüler ortak ulusal etkinliktir.
 • Şintoizm özellikle Japonya topraklarında yoğunlaştığı için açıkça "etnik" bir dindir. Bu nedenle Şintoizm, misyonerlik çalışmalarına pek ilgi duymaz ("keşke hiçbir din misyonerlikle uğraşmasa" demeden edemeyeceğim) ve doğduğu ülkesinin dışında nadiren uygulanmaktadır.
 • Şintoizm, insanları temelde iyi görür ve orijinal günah veya "düşmüş" insanlık kavramına sahip değildir.
 • Manevi de dahil olmak üzere her şey, bu dünyanın bir parçası olarak yaşanır.
 • Şintoizm'in hayali evren gibi bir kutusu yoktur.
 • Şintoizm'de, insanlara önemli etik ilkeler öğretilir ,ancak hiçbir emri yoktur.
 • Kurucusu yoktur.
 • Tanrısı yoktur.
Yazan: Anu